Tải bản đầy đủ

VIẾT LỜI CẢM ƠN TRONG ĐỒ ÁN

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài tiểu luận này em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ThS.
Vi Tiến Cường - giảng viên học phần quản trị học đã hướng dẫn và chỉ dạy giúp
em hoàn thành tốt bài tiểu luận của mình.
Trong quá trình khảo sát em đã nhận được sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè
đã đóng góp ý kiến, giúp em có thêm kiến thức để hoàn chỉnh nội dung và hình
thức. Tuy nhiên, do trình độ của mình còn nhiều hạn chế thiếu sót nhất định, mong
quý thầy cô đóng góp ý kiến để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cám ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×