Tải bản đầy đủ

MẪU LỜI CẢM ƠN TRONG BÀI TIỂU LUẬN

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tập tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội, em đã trang bị
cho mình được những kiến thức nhất định về Quản trị nhân lực. Song đó chỉ là lý
luận cơ sở, làm nền tảng để em có thể tiếp cận gần hơn với thực tế. Nhà trường đã
tạo điều kiện cho chúng em đợt kiến tập này giúp em thêm củng cố hơn kiến thức
cũng như kỹ năng, bước đầu làm quen với công việc sau này.
Để có thể hoàn thành bài báo cáo này, trước hết em xin trân thành cảm ơn
đến quý Thầy, Cô giáo trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tận tình truyền đạt những
kiến thức cho tôi trong thời gian học tập tại trường. Đồng thời, tôi xin chân thành
cảm ơn sự quan tâm, chỉ bảo, hướng dẫn của các thầy cô giáo trong khoa Tổ chức
và quản lý nhân lực – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Qua đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH Thương mại và
Công nghệ Đức Thịnh đã tiếp nhận em, hướng dẫn, cung cấp tài liệu phục vụ cho
bài báo cáo lần này. Em rất vui khi đến kiến tập tại quý Công ty, có Ban lãnh đạo
cùng các anh, chị đang làm việc tại đây tận tình chỉ bảo cho em trong thời gian
qua.
Báo cáo là kết quả của quá trình áp dụng lý luận với thực tiễn, nhưng bài
tiểu luận của em còn nhiều thiếu sót, hạn chế. Rất mong nhận được ý kiến đóng
góp của quý thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×