Tải bản đầy đủ

LỜI CẢM ƠN TRONG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài nghiên cứu lần này, trước hết em xin trân thành cảm ơn
cô Thạc sĩ Lâm Thu Hằng đã tận tình truyền đạt kiến thức, hướng dẫn làm đề tài
trong suốt thời gian qua. Do khả năng bản thân em còn có hạn và lần đầu nghiên
cứu về vấn đề này nên không thể tránh khỏi những thiếu xót và những mặt hạn chế
khác. Kính mong sự đóng góp ý kiến quý báu của thầy cô để bài tiểu luận của em
được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×