Tải bản đầy đủ

LỜI CẢM ƠN TRONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Lần đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn tới giảng viên Ths. NCS. Đoàn Văn Tình đã
tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành công trình
nghiên cứu của mình.
Xin gửi lời cảm ơn tới các bạn sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tận tình
giúp đỡ để tôi có thể khảo sát nghiên cứu thực trạng kỹ năng thuyết trình của sinh viên tại
trường có cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ đề tài nghiên cứu.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×