Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN VIẾT LỜI CẢM ƠN TRONG ĐỒ ÁN

LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Lương Thị Tâm Uyên - giảng viên
bộ môn “Phương pháp nghiên cứu khoa học” trong Khoa Văn hóa -Thông tin và
Xã hội đã trang bị cho em những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần có để hoàn thành
đề tài nghiên cứu này.
Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu đề tài, do kiến thức chuyên ngành còn
hạn chế nên em vẫn còn nhiều thiếu sót khi tìm hiểu, đánh giá và trình bày về đề
tài. Rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của các thầy/ cô giảng viên bộ môn để
đề tài của em được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.
Xin chân thành cảm ơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×