Tải bản đầy đủ

VIẾT LỜI CẢM ƠN TRONG LUẬN VĂN

LỜI CẢM ƠN
Nghiên cứu khoa học là loại hoạt động đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ đó là
công việc tìm kiếm những điều chưa biết và người nghiên cứu hoàn toàn không thể
hình dung được, hoặc không thể hình dung chính xác kết quả dự kiến. Điều này
khác biệt hoàn toàn với hàng loạt hoạt động khác trong đời sống xã hội. Nghiên
cứu khoa học còn là sự tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết hoặc là sáng
tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ
cho mục tiêu hoạt động của con người.
Có thể nói, nghiên cứu khoa học là sự tìm tòi khám phá trong một thế giới
hoàn toàn chưa được biết đến, và kết quả tìm kiếm ra sao cũng không thể dự kiến
trước một cách chi tiết. Chính vì vậy mà trong nghiên cứu khoa học mỗi người
nghiên cứu cần đưa ra một số nhận định sơ bộ về kết quả cuối cùng của nghiên
cứu.Vì thế nghiên cứu khoa học là một môi trường tốt để sinh viên có thể có cơ hội
được sáng tạo, được nghiên cứu, đề xuất những ý kiến của mình, trau dồi thêm
kiến thức và làm bước đệm cho việc nghiên cứu các đề tài về sau. Để kết thúc môn
phương pháp nghiên cứu khoa học em đã làm đề tài “Nâng cao chất lượng đội
ngũ công chức cấp xã, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa”
Em xin cảm ơn cô đã giảng dạy để em hoàn thành được bài làm. Mặc dù em
đã cố gắng hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học trong phạm vi và khả năng cho
phép nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Do kinh nghiệm còn
chưa được nhiều và kiến thức còn hạn chế nên đề tài vẫn còn sai sót. Em rất mong

các thầy cô giáp đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×