Tải bản đầy đủ

CÁCH VIẾT LỜI CẢM ƠN TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP

LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng khoa khoa
Quản trị văn phòng trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tận tình hướng dẫn và chỉ
bảo trong suốt quá trình em thực hiện đề thực tập tốt nghiệp này.
Em xin cảm ơn các anh, chị tại đơn vị thực tập của UBND xã Đại Bình đã
tạo điều kiện tốt cho em được thực tập tại cơ quan, luôn chỉ bảo, hướng dẫn tận
tình, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em có cơ hội học hỏi, khảo sát thực tế về xã
để em có thể hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Thực hiện chủ trương của nhà trường và được sự đồng ý của UBND xã Đại
Bình em đã về thực tập tại cơ quan theo đúng nội dung kế hoạch của nhà trường
sau thời gian 3 tuần thực tập tại UBND xã em đã hoàn thành báo cáo thực của
mình.
Em xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×