Tải bản đầy đủ

VIẾT LỜI CẢM ƠN TRONG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Sau khi khảo sát em đã có điều kiện hẩu sâu hơn về lịch sử hình thành, chức
năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học và Công nghệ Giao Thông Vận Tải cũng như
hiểu hơn về văn hóa của Viện cũng như hiểu hơn các giá trị của văn hóa công sở
nói chung, các nghi thức trong công sở nói riêng và cách để xây dựng quy chế văn
hóa công sở cho cơ quan; hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa về quá trình học tập
và nghiên cứu của mình.
Qua đây, em xin chân thành cảm ơn các anh chị Công chức, Viên chức đang
công tác tại Phòng Tổ chức – Hành chính của Viện đã tạo điều kiện, giúp đỡ em
hoàn thành bài Tiểu luận này. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Th.S
Đinh Thị Hải Yến đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn em hoàn thành bài Tiểu luận
này.
Tuy nhiên do thời gian tìm hiểu có hạn và hiểu biết còn hạn chế nên bài Tiểu
luận không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự đóng góp ý
kiến của Thầy Cô và các bạn để bài nghiện cứu được hoàn thiện hơn
Xin trân thành cảm ơn
Sinh Viên
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×