Tải bản đầy đủ

LỜI CAM ĐOAN HAY TRONG BÁO CÁO

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài “Công tác quản trị trang thiết bị văn phòng tại
Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên” là kết quả nghiên cứu khoa học của
riêng tôi. Ngoài một số thông tin, tài liệu được trích dẫn từ các nguồn sách báo thì
đề tài của tôi không có sự sao chép kết quả nghiên cứu khoa học của các tác giả
khác. Nếu phát hiện có sai phạm trong bản quyền nghiên cứu, tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×