Tải bản đầy đủ

xây dựng ý tưởng quán cafe sách ngưng kết nối

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN


MÔN: KHỞI SỰ KINH DOANH


BÁO CÁO KẾ HOẠCH KINH
DOANH BOOKCOFFEE
4RUM

Nguyệt

Giáo viên: Trần Thị Minh
Nhóm: 4RUM
Lớp học phần: KSKD242004


Khóa:2ĐH
Năm học: 2016-2017
MỤC LỤC


A.

LỜI MỞ ĐẦU

Như các bạn đã biết,đọc sách mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích,nó kích thích
não chúng ta làm việc hiệu quả một cách hiệu quả... Nhưng nhìn vào th ực t ế ngày
nay,ta thấy nhu cầu đọc sách của gi ới trẻ ngày càng bị mai m ọt,b ị lãng quên đi thay
vào đó sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã tác động r ất l ớn đ ến
con người. Con người ngày càng gắn chặt với mạng xã hội, internet...
Một cuộc khảo sát đầu năm 2016 tiến hành trên các thanh niên n ằm trong đ ộ
tuổi 18 – 25 tại Anh đã cho thấy 69% thanh niên ở quốc gia này cần Internet h ơn c ả
ánh sáng, nước nóng, chế độ ăn uống lành mạnh và chất lượng gi ấc ngủ. T ương t ự
như Internet, mạng xã hội phổ biến nhất Facebook cũng đang khẳng định v ị trí
quan trọng của mình trong đời sống của giới trẻ.
Ở đây,chúng ta hoàn toàn không phủ nhận vai trò quan tr ọng c ủa m ạng xã h ội,v ề
lợi ích mà mạng xã hội mang lại là rất lớn. Tuy nhiên, ở m ặc khác n ếu chúng ta
không biết sử dụng chúng một cách hợp lý,khoa học...thì m ạng xã hội cũng đ ược
xem là một con sâu đang phá hoại,ăn mòn cuộc sống của chúng ta.
Trong một xã hội mà con người ngày càng xa nhau,xa nhau không b ởi kho ảng
cách,thời gian mà xa nhau bởi vì mạng xã hội...đi ều đó nó kh ủng khi ếp vô
cùng.Chúng ta lãng phí thời gian,bị giam cầm trong mạng xã h ội mà không sao thoát
ra được,về lâu dài nó làm cho con người trở nên thụđộng hơn
Trong khi đó, hiện nay cũng đã xuất hiện nhiều quán cafe kinh doanh theo ki ểu
mô hình cafe sách,nhưng sách ở đây mục đích chính là dùng đ ể trang trí,sách ch ưa
được sử dụng đúng với sứ mệnh của nó.


Nhìn nhận được các vấn đề trên,để có thể giúp thói quen đọc sách tr ở nên ph ổ
biến hơn,và mọi người có những khoảng thời gian để bên nhau,nhóm đưa ra ý tưởng
BOOKCOFFE-NGƯNG KẾT NỐI.
Đến đây, chúng ta sẽ tạm thời NGƯNG KẾT NỐI,tạm r ời xa mạng xã h ội đ ể có th ể
ngẫm một quyển sách hay,tìm một người bạn hiền,tìm lại nhiều đi ều hạnh phúc bé
nhỏ quanh ta mỗi ngày.
B.
I.

NỘI DUNG

PHÂN TÍCH NGÀNH, KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH


1. Phân tích ngành:
Cầu thị trường và quy mô thị trường:

Ở phương Tây có nền kinh tế phát triển, hiện đại, con người đ ứng tr ước nhi ều
áp lực nặng nề, từ đó mô hình cafe sách ra đời nh ằm t ạo cho con ng ười nh ững
không gian yên tính để thư giãn sau những áp lực và mô hình này đã được đón nhận
nồng nhiệt. Mô hình cafe sách cũng xuất hiện ởViệt Nam trongmột vài năm gần đây,
cafe sách như 1 nét chấm phá riêng và đ ộc đáo gi ữa cu ộc s ống xô b ồ ngày nay. Ở các
thành phố lớn (Hà Nội , tp HCM) đều có loại mô hình này và kinh doanh khá thành
công, đã thu hút đông đảo các tầng lớp đặc biệt là gi ới tr ẻ . Đây có th ể coi là mô
hình tôn vinh văn hóa đọc.
Trong quá trình tìm hiểu và phân tích nhóm đã đưa ra đ ược những con số đáng
báo động như sau:
 Phỏng vấn về việc mạng xã hội có ảnh hưởng như thế nào đến giao ti ếp c ủa

con người hiện nay
- 39% người ưa thích xã hội ảo hơn tham gia cuộc sống bên ngoài;
- 20% người quen việc nhắn tin hay kết nối tr ực tuy ến h ơn là g ặp m ặt tr ực
tiếp
- 33% người muốn nói chuyện với một người mới quen bằng ph ương ti ện
online hơn là gặp mặt
 Về vấn đề tâm lý của con người:
- Thống kê của tổ chức lao động quốc tế (ILO) cho biết:
Khoảng 20% dân số thế giới bị căng thẳng quá mức do công việc
- Ở tại Việt Nam, theo nghiên cứu, tỷ lệ bình quân người bị stress trên c ả
nước là hơn 52%. Đặt biệt tại các nhân viên sale, tín dụng, 71% nhân viên
có biểu hiện bị stress.
Với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin hi ện nay đã tác đ ộng không
nhỏ tới giới trẻ. Tích cực cũng nhiều mà tiêu cực cũng không ít. M ột trong nh ững
vấn đề đó nổi lên là văn hóa đọc sách của gi ới tr ẻ hi ện nay- Vấn đ ề đáng đ ể chúng
ta cùng suy nghĩ.
Trong tình trạng đó, nhóm chúng tôi nhận thấy Thành phố Quảng Ngãi là thị
trường tiềm năng để phát triển mô hình này. Với dân số đ ược thống kê năm 2013 là


260.252 người, có 3 trường đại học, trong đó Tr ường đại h ọc Tài chính K ế toán có
hơn 5000 sinh viên. Giới trẻ ngày nay thì thích những cái mới lạ, khác bi ệt. M ặt khác
một số quán cafe sách trên địa bàn thành phố vẫn chưa thực sự n ổi bậc. Đó là m ột
lợi thế lớn cho nhóm để thực hiện thành công mô hình này.
2.

Phân tích khách hàng:

Để lắng nghe và thấu hiểu hơn về nhu cầu của khách hàng hi ện nay, nhóm đã
thực hiện một cuộc khảo sát 100 người ở từ độ tuổi từ 15 đến 40 tuổi về địa đi ểm
yêu thích cho những cuộc gặp gỡ bạn bè. Từ đó nhóm đã thu được kết quả như sau:
-

Ở nhà: 15 phiếu (15%)
Quán cafe: 78 phiếu (78%)
Không thích gặp gỡ bạn bè: 2 phiếu (2%)
Khác: 5 phiếu (5%)

Từ kết quả trên cho thấy hơn 70% các gi ới trẻ l ựa chọn các quán cafe nh ư m ột
địa điểm lý tưởng để gặp gỡ, giao lưu với bạn bè. Trong khi đó ở Qu ảng Ngãi hi ện
nay khi chưa thật sự có những địa điểm vui chơi gi ải trí, lành m ạnh, h ấp d ẫn (nh ư
công viên, phố đi bộ.. ) thì cafe vẫn là lựa chọn hàng đầu của mọi người.
Cũng trong cuộc khảo sát trên, tìm hiểu thêm về văn hóa đọc của mỗi người và sở
thích về một không gian yên tĩnh, trang nhã. Kết quả như sau:
-

23% : hoàn toàn không đọc gì , nhưng thích không gian yên tĩnh trang nhã;
38% : đọc trên thiết bị di động , thích không gian yên tĩnh trang nhã;
32% : thích đọc sách và thích không gian yên tĩnh trang nhã;
7% : không thích đọc cũng không thích không gian yên tĩnh trang nhã.

Từ việc phân tích những vấn đề trên ta có thể thấy, thị trường cho d ự án còn r ất
mở rộng nếu chúng ta biết tìm tòi, suy nghĩ tìm ra cái mới lạ, độc đáo, n ắm b ắt đ ược
mong muốn, nhu cầu của khách hàng và kích cầu văn hóa đọc tr ở l ại đ ể có l ối s ống
văn minh lành mạnh hơn. Ngược lại, nếu dự án chỉ chạy theo nh ững cái s ẵn có thì
nguy cơ thất bại là rất cao.
Qua việc phân tích, tìm hiểu về nhu cầu thị trường như trên, nhóm đã xác đ ịnh
được phân khúc khách hàng mục tiêu của mình. Đó là những người từ độ tuổi 15
đến 40 tuổi, thích đọc sách, thích gặp gỡ bạn bè và thích nh ững không gian yên
tĩnh trang nhã.
Nhóm sẽ nỗ lực hết mình, mang đến sự khác biệt cho dự án của mình, mang đ ến
cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất.
3.

Phân tích đối thủ cạnh tranh:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có rất nhi ều những quán cafe, trà s ữa, ăn
vặt... thu hút rất nhiều người, đặt biệt là gi ới trẻ. Trong đó, đại đa s ố đi theo xu
hướng của thị trường hoặc là những quán cafe truyền thống. Đ ặt biệt, số quán cafe,


trà sữa mọc lên ngày càng nhiều, giá rẻ, cộng thêm việc có kết nối wifi thu hút đông
đảo giới trẻ. Nhưng chỉ có một vài quán tạo được sự khác biệt và cái riêng của mình.
Còn về dịch vụ đọc và cho thuê sách thì vẫn chưa thấy có s ự phát tri ển l ớn. V ẫn
là các thư viện, nhà sách, các của hàng nhỏ cho thuê sách, truy ện truy ền th ống.
Trong tình trạng văn hóa đọc ngày càng đi xuống như hi ện nay thì nh ững mô hình
này vẫn chưa thực sự phát triển, thu hút và chưa kích cầu được văn hóa đ ọc c ủa m ọi
người.
Để tạo ra sự khác biệt về dịch vụ sản phẩm của mình thì nhóm đã tiến hành
phân tích các đối thủ cạnh tranh.So sánh đánh giá ưu nh ược đi ểm c ủa đ ối th ủ đ ể
tạo cho mình lợi thế cạnh tranh riêng, khắc phục và phát huy l ợi th ế s ản ph ẩm c ủa
mình thu hút đáp ứng sự hài lòng cho khách hàng của mình.
Tóm tắt lại về đối thủ cạnh tranh, nhóm đã đưa ra được danh sách đối th ủ c ạnh
tranh của nhóm đó là:
-

Các quán cafe trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
Các quán trà sữa trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
Các cửa hàng cho thuê truyện, sách trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
Từ đó đưa ra bảng so sánh gồm có 6 tiêu thức so sánh, đ ược cho đi ểm v ới thang
điểm từ 1 đến 5 như sau:
Tiêu thức

4rum

Quán cafe
khác

Quán trà
sữa

Cửa hàng cho
thuê truyện
sách

Chất lượng sản
phẩm

3

3

2

3

Chất lượng phục
vụ

4

4

4

3

Vị trí

4

4

4

2

Không gian và
phong cách thiết
kế
Uy tín

4

3

3

2

3

4

3

3

Giá

4

3

2

4

-

Thứ nhất là chỉ tiêu chất lượng sản phẩm
Các quán cafe thì chất lượng sản phẩm nhóm cho 3 đi ểm vì th ực chất các quán
cafe chất lượng thì ở Quảng Ngãi không nhiều. Về các quán trà sữa, tuy trà sữa là
thức uống yêu thích của giới trẻ hiện nay nhưng thực chất trà sữa không tốt cho
sức khỏe nên chất lượng của quán trà sữa nhóm cho là 2 đi ểm. Ch ất l ượng sách


-

-

-

-

-

ở các nơi cho thuê truyện sách là tạm ổn nên nhóm cho 3 đi ểm. 4RUM cung c ấp
các sản phẩm đồ uống tương tự như các quán cafe khác nên ch ất l ượng s ản
phẩm nhóm cũng cho là 3 điểm
Về chất lượng phục vụ, các quán cafe phục vụ khá ổn, nhân viên ở đa s ố các
quán nhiệt tình, nhưng cũng có một số ít quán phục vụ không đ ược t ốt l ắm nên
nhóm cho là 4 điểm, các quán trà sữa cũng t ương tự. Các n ơi cho thuê truy ện,
sách thì chủ yếu là tự mình đi tìm sách để thuê nên nhóm cho là 3 đi ểm.V ề
4RUM, nhóm tự tin sẽ có chất lượng phục vụ thật t ốt, tuy ển đội ngũ nhân viên
nhiệt tình, thân thiện để phục vụ cho khách hàng.
Về vị trí: về vị trí đặt quán thì nhóm cho các quán cafe và trà s ữa là 4 đi ểm, vì đa
số các quán này đặt ở vị trí thuận lợi, trung tâm thành phố. 4RUM cũng có v ị trí
như vậy nên cũng là 4 điểm. Còn về các cửa hàng cho thuê truy ện sách thì nhóm
cho là 2 điểm
Thứ 4 là về không gian và phong cách thi ết kế: các quán cafe và trà s ữa không
gian và phong cách thiết kế vẫn có nhiều nét đẹp nhưng ch ỉ có m ột vài quán
mang màu sắc riêng của mình. Còn đại đa số các quán phong cách thi ết k ế gi ống
nhau và chưa tạo ra sự khác biệt, độc đáo. Về các cửa hàng cho thuê truy ện, sách
thì chưa có điểm khác biệt. Về thiết kế và không gian của 4RUM, nhóm có
những sáng kiến mới lạ về không gian như tạo không gian sáng s ủa v ới ánh
sáng tự nhiên, khu dành cho việc đọc sách, khu dành cho nh ững ng ười thích yên
tĩnh đọc sách một mình, khu dành cho vi ệc tụ t ập nói chuy ện v ới b ạn bè... Thi ết
kế những kệ sách đặt biệt, mới lạ, tạo cảm giác thích thú cho m ọi ng ười khi
bước vào quán.
Về uy tín: vì 4RUM là quán mới nên chưa tạo đ ược uy tín cho m ọi ng ười nên
nhóm cho là 3 điểm. Các quán cafe được thành lập từ lâu nên uy tín cũng cao
hơn, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi có một số quán cafe uy tín nh ư Cafe
Feeling,
Fox Coffee,... Và qua khảo sát các cửa hàng cho thuê truy ện sách nhóm đánh giá
uy tín là 3 điểm
Cuối cùng là về giá. Qua khảo sát giá, các quán cafe và trà s ữa l ớn ở thành ph ố
Quảng Ngãi có giá khá đắt nhất là các quán trà sữa. Về cho thuê sách thì giá c ả
khá hợp lý nên nhóm cho là 4 điểm. Về 4RUM, quán đ ưa ra b ảng giá khá h ợp lý,
phù hợp với túi tiền của sinh viên, học sinh... giá thuê sách cũng d ựa theo b ản
giá cho thuê của các cửa hàng sách nên 4RUM được 4 điểm về giá cả.
4.

Mô hình SWOT:

 ĐIỂM MẠNH (S)
-

-

Có vị trí trung tâm
Không gian bài trí thiết kế độc đáo
Là những người đi sau 4RUM sẽ học hỏi, tinh lọc lại những đi ểm m ạnh c ủa
những quán đi trước
Giá cả hợp lý, cạnh tranh
Dịch vụ chất lượng, sản phẩm chất lượng
Phong cách phục vụ của nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Đội ngũ nhân viên
được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.
 ĐIỂM YẾU (W)
Là quán mới mở nên chưa có nhiều khách hàng


-

-

Độ bao phủ thị trường thấp
Chưa có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kinh doanh quán cafe
 CƠ HỘI (O)
Thành phố Quảng Ngãi có mật độ dân cư cao, dân số đông, có 3 tr ường Đ ại h ọc
trong nội thành thành phố và cách nội thành không xa.
Đời sống tinh thần được quan tâm nhiều hơn
Giới trẻ đa dạng hóa về việc lựa chọn hình thức quán cafe và thích nh ững cái
độc đáo, mới lạ
 THÁCH THỨC(T)
Thu lời từ sách ít so với vốn
Sự cạnh tranh trên thị trường cao. Quảng Ngãi có r ất nhi ều quán cafe, và hi ện
nay sẽ còn tăng lên.
Bạn trẻ sống ảo, nhu cầu kết nối cao
Văn hóa đọc ngày càng đi xuống
Đi ngược xu hướng. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cho 4RUM. C ơ h ội đó là
tạo sự khác biệt, đánh vào nhu cầu và tâm lý của mọi người. Nh ưng n ếu không
biết cách tận dụng cơ hội, không có sự sáng tạo độc đáo, không tạo đ ược ni ềm
tin... thì đó là một thách thức lớn mà 4RUM khó có thể vượt qua.
 Từ mô hình SWOT trên, nhóm sẽ đưa ra những chi ến lược cụ thể để phát huy
điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức c ủa
mình để phát triển 4RUM hơn nữa.

II. MÔ TẢ DOANH NGHIỆP:
Quán bookcoffee– ngưngkết nối là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai muốn
gặp gỡ trò chuyện cùng bạn bè người thân trong một không gian yên tĩnh trang
nhã mà không kém phần hiện đại
Bên cạnh đó có bạn thể dành thời gian để đọc những quy ển sách hay b ổ ích đ ể
tâm hồn được nuôi dưỡng và “ thanh lọc” sau những bộn bề và áp l ực c ủa cu ộc
sống hàng ngày
Ngoài ra quán chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho thuê về nếu như bạn muốn
đọc sách tại nhà hay một không gian khác , hoặc thời gian đ ến quán không đ ủ đ ể
bạn có thể đọc hết 1 quyển sách hay.
- Hình thức : 1 lầu 1 trệt;
- Diện tích : 4x15m2;
- Thời gian : 7g- 22g
1. Mục đích của 4RUM:
- “Trở thành người đi đầu ở thị trường Quảng Ngãi trong mô hình quán cafe kết

hợp với đọc sách và cho thuê sách đặc biệt là ngưng k ết nốt v ới th ế gi ới ảo
thông qua cách phục vụ thân thiện, thức uống chất lượng cao và không gian yên
tĩnh trang nhã thoáng đãng”
- Góp phần phổ biến và nâng cao văn hóa đọc trong giới trẻ;
- Tạo ra địa điểm thú vị, để thư giãn, gặp gỡ trò chuy ện v ới bạn bè và ng ười
thân cho khách hàng sau những giờ làm việc và học tập mệt mỏi.


2. Mục tiêu:
- Mục tiêu ngắn hạn: Mở rộng mạng lưới của mình ở các thị trấn, khu đông dân

cư. Bao gồm:3 quán cafe sách-ngưng kết nối.

- Mục tiêu dài hạn: Tạo được uy tín trên thị trường Quảng Ngãi, xây d ựng m ở

rộng mạng lưới của mình đến các thành phố lớn như Đà Nẵng, thành ph ố H ồ
Chí Minh...
- Mong muốn:
 KH được trải qua những giây phút thật sự ý nghĩa bên bạn bè người thân;
 Đến với chúng tôi bạn sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn;
 Chúng tôi cùng bạn trở thành những con người văn minh.

KẾ HOẠCH MARKETING:

III.
-

Có một câu nói rằng: “Hãy luôn nhớ rằng mỗi người bạn tốt đều đã từng là
một người xa lạ”. Vì vậy nhóm đã lấy câu mở đầu của mình d ựa theo câu nói
đó:

Câu mở đầu: “ĐỪNG BIẾN NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT THÀNH NHỮNG NGƯỜI
XA LẠ.”
-

Thỏa mãn nhu cầu KH:

“Bạn muốn tìm một không gian yên tĩnh, trang nhã, để giúp bạn ngh ỉ ngơi, thư
giãn sau những giờ học tập làm việc mệt mỏi đầy áp lực bằng những cuốn sách
hay và nhâm nhi một loại nước uống yêu thích hoặc trò chuy ện cùng b ạn bè
người thân, lắng nghe nhau nhiều hơn, thay vì bên nhau nhiều gi ờ nh ưng chẳng
nhìn thấy nhau”
- Tính năng, lợi ích của sản phẩm:cung cấp dịch vụ đọc sách, uống cafe, gặp gỡ

trò chuyện với bạn bè trong không gian yên tĩnh trang nhã, nâng cao văn hóa đ ọc
và đưa mọi người bước ra khỏi thế giới ảo.
- Đối với sản phẩm sách:


Cố gắng đa dạng các nội dung nhưng không phải là 1 nhà sách hay thư viện cung
cấp mọi thể loại;Quán tập trung ở các thể loại phổ biến, tham khảo các đánh giá v ề n ội dung
sách trên trang tiki để chọn lọc những sách được mọi người quan tâm và b ổ ích
cho cho lứa tuổi của khách hàng đến với 4RUM.
-

Điểm khác biệt của sản phẩm:
4RUM mang đến cho bạn nhiều sự khác biệt như sau:


Không gian trang nhã, yên tĩnhVăn minhThiết kế mới lạ và độc đáothể loại sách có chọn lọcNgưng kết nối-

Nâng cao văn hóa đọc

Bảng giá:
Đến với 4RUM bạn sẽ có được dịch vụ tốt nhất và giá cả l ại rất h ợp lý, phù
hợp với túi tiền của sinh viên, học sinh:

Bảng menu
Sản phẩm

Đơn giá
(VNĐ)

CAFE
- Cafe đen
- Cafe sữa
- Ca cao
- Capuchino
- Chocolate
NƯỚC ÉP TRÁI
CÂY
- Nước ép cà rốt
- Nước ép cà chua

15.000
18.000
22.000
22.000
22.000
20.000
20.000

Sản phẩm
- Nước ép cam
- Nước chanh dây
- Nước chanh

TRÀ – YAOURT
- Trà đào
- Trà lipton
- Trà gừng
- Yaourt đá
- Matcha trà
xanh

Đơn giá
(VNĐ)
25.000
18.000
15.000
15.000
15.000
20.000
15.000
20.000

Sản phẩm
- Smoothies

Đơn giá
(VNĐ)
22.000

- Smoothies

22.000

việt quất

xoài
NƯỚCNGỌT
- Coca/
pepsi
- Red bull
- Sting
- Sữa tươi

15.000
15.000
15.000
15.000

- Bảng giá thuê sách:

SÁCH ĐỌC TẠI QUÁN:
- <10k

..........

1k

- 11k-50k .........

2k

- 51k-100k ........

3k

- >100k . ..........

5k

SÁCH THUÊ VỀ NHÀ:
GIÁ BÌA
< 10k
10k-50k
51k-100k
>100k

IV.

1 đến 3 4 đến 7 Hơn 7 ngày
ngày
ngày
1k
2k
5k
2k
4k
6k
5k
7k
10k
8k
10k
15k
Không tính đặt cọc đối với khách hàng quen

PHÂN PHỐI VÀ CHIÊU THỊ:
1. Phân phối sản phẩm:

Đặt cọc
5k
10k-30k
30k-70k
70k-150k


Sản phẩm kinh doanh của nhóm là sách và những loại đồ u ống, mà s ản ph ẩm
này thì có những đặc thù đặc trưng nhất định nên quán ch ọn ph ương th ức phân
phối đó là phân phối trực tiếp. Phân phối trực tiếp là phân ph ối không qua
người trung gian mà sản phẩm trực tiếp sẽ đến tay người tiêu dùng. Khách hàng
khi đến quán book coffee sẽ chọn những quyển sách thức uống mà mình thích và
quán sẽ phục vụ.
2.

Chiêu thị:

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều hình thức chiêu th ị khác nhau nh ư:
truyền miệng, các chương trình khuyến mãi, phát t ờ r ơi, quảng cáo,... Nh ững
cách chiêu thị truyền thống đó lâu nay được áp dụng rất nhi ều. Tuy là có t ừ r ất
lâu rồi nhưng các cách chiêu thị này được sử d ụng khá ph ổ bi ến b ởi vì tính hi ệu
quả của nó. Dựa trên tính hiệu quả đó, quán chọn ra các cách chiêu th ị đó là
truyền miệng và phát tờ rơi, treo banner quảng cáo. Vì quán m ới m ở nên vi ệc
thu hút khách hàng là rất quan trọng để tạo s ự bi ết đến càng nhi ều càng t ốt.
Quán tìm thấy sự hiệu quả tiềm năng của cách chiêu thị này có thể kéo khách
hàng tới đông hơn các cách chiêu thị khác. Đồng thời số v ốn b ỏ ra không nhi ều
với những người lần đầu kinh doanh.
Tuy nhiên, cũng có các chiêu thức chiêu thị hấp d ẫn mà phù h ợp v ới tài chính
của những người mới khởi đầu lập nghiệp đó chính là chiêu th ị qua m ạng xã
hội. Vốn ít mà độ lan truyền của nó thì cực kỳ khủng khiếp. S ở dĩ quán không
chọn hình thức chiêu thị này vì quán đã xác định ngay t ừ đầu v ới ý t ưởng là
"book coffee- ngưng kết nối" chính vì lẽ đó mà nhóm không dùng m ạng xã h ội
để chiêu thị cho dù đó là một cách chiêu thị "béo bở".

 NGÂN SÁCH CHIÊU THỊ:
- Khoản mục Tiền Phát tờ rơi (tại các cổng trường đại học, 2 ngã t ư chính và

các trường THPT) là 3.000.000 VNĐ;

- Treo banner quảng cáo trên các đường lớn như đại lộ Hùng Vương, Quang

Trung, Phan Đình Phùng, Lê Trung Đình 5.000.000 VNĐ;
Tổng 8.000.000 VNĐ
V.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TÁC NGHIỆP:
- Nguồn sách:
 Thu mua từ các hiệu sách cũ trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, nh ư đ ường

Nguyễn Tự Tân;
 Thu mua sách từ các HS-SV, cá nhân, những người có nhu cầu bán sách;
 Mua sách mới, các sách hay và HOT mà ch ưa t ừng có sách cũ trên th ị tr ường
thông qua các kênh bán sách trực tuyến như Tiki (luôn hỗ tr ợ free ship và
khuyến mãi)
- Nguồn nguyên liệu đồ uống:
 Quán sẽ chọn những nguyên vật liệu uy tín nhất để phục vụ khách hàng;


 Chủ lực đồ uống của quán là cafe, vì thế quán sẽ chọn nh ững h ạt cafe uy tín,

chất lượng từ thương hiệu cafe Trung Nguyên;
 Đối với nước trái cây, chọn những trái cây tươi được mua t ừ siêu thị đ ể đ ảm
bảo được mùi vị, chất lượng và nguồn gốc xuất xứ;
 Còn những nguyên phụ liệu khác thì quán sẽ chọn nh ững s ản ph ẩm có ch ất
lượng, nhãn hàng uy tín để đảm bảo chất lượng cho khách hàng.
VI.

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ VÀ CƠ CẤU NHÂN SỰ:

1. Mô tả nhiệm vụ:
Nhân viên phục vụ:
• Thực hiện quy trình phục vụ khách hàng;
• Giữ gìn vệ sinh chung sạch sẽ;
• Sắp xếp sách gọn gàng

Nhân viên tạp vụ:
• Vệ sinh tolet, sàn nhà, cửa kính;
• Chuyển đồ bẩn ra rửa;
• Sắp xếp lại đồ dùng trong quán, dọn dẹp lại khu vực làm việc

Nhân viên thu ngân kiêm kế toán:
• Chịu trách nhiệm thu tiền, in hóa đơn, kiểm tra tiền thừa, chuẩn bị tiền chi tiêu
hàng ngày trong cửa hàng, báo cáo doanh số bán cho Quản lý
Nhân viên quản lí:
• Điều hành công việc;
• Quản lý sách cho thuê, thông tin KH thuê sách;
• Quản lý nhân viên, hàng hóa, tài sản, tài chính;
• Chấm công nhân viên;
• Báo cáo, thống kê
Nhân viên bao vệ:
• Đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn tài sản của quán;
• Sắp xếp và giữ xe cho khách hàng
Nhân viên pha chế:


• Pha chế các thức uống;
• Kiểm kê hàng tồn, đặt hàng, Nhận hàng, kiểm tra và lưu giữ để đảm bảo chất

lượng;
• Đảm bảo thực phẩm được chuẩn bị phù hợp với quy định vệ sinh ATTP;
• Giữ gìn vệ sinh khu vực pha chế sạch sẽ và gọn gàng

2. Kế hoạch trả lương:
TT

Chức vụ

Thời gian
(tiếng)

Số lượng

Tổng

1

Lương/ca
Lương/ngườ
i
5.000.000

1

Quản lý

8

2
3

Thu ngân kiêm kế
toán
Pha chế

8

1

4.000.000

4.000.000

8

1

4.000.000

4.000.000

4

Tạp vụ

5

3 ca

1.200.000

3.600.000

5

Phục vụ

5

7 ca

1.200.000

8.400.000

6

Bảo vệ

4

2 ca

1.500.000

3.000.000

Tổng

5.000.000

28.000.000

DỰ ĐOÁN RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP:

VII.

Trong quá trình lập dự án nhóm đã đưa ra một số rủi ro mà nhóm sẽ gặp phải và biện pháp
để khắc phục như bảng sau:
T
T
1

Rủi ro chủ yếu

Biện pháp phòng vệ

Nhân viên không đạt yêu cầu

Tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ cho nhân
viên
Hoặc tìm kiếm, tuyển dụng nhân viên có
kinh nghiệp cao hơn
Mở rộng và cung cấp thêm nhiều dịch vụ
mới.
Đáp ứng nhu cầu KH ở mức cao nhất có thể

2

Hành động & sự trả đũa của các
đối thủ

3

Thị trường cafe bão hòa: rất nhiều Quán cung cấp dịch vụ và phong cách khác
quán cafe/ cafe sách mở ra trên
biệt vì vậy có thể tự tin chiếm được sự hài
địa bàn thành phố
lòng của KH

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:

VIII.

Bảng: kế hoạch tài chính

STT

Nguồn vốn (Đv: 1000 đ)

Sử dụng vốn(Đv:1000đ)

1

Từ cổ đông sáng

Thuê mặt bằng

470.00

100.000


lập

0

2

Sửa chửa mặt bằng

20.000

3

Thiết bị nội thất , trang
trí

250.000

4

Sách

30.000

5

Chi phí khai trương

20.000

6
Tổn
g

Dự phòng
Tổng

50.000
470.000

470.00
0

DỰ BÁO DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN
1. Chi phí hoạt động kinh doanh trong tháng:

IX.

1

Khoản mục
Mặt bằng

8.000.000

2

Lương nhân viên

28.000.000

3

Điện nước

3.000.000

4

Rác

50.000

5

Văn phòng phẩm

50.000

6

Khác

500.000

Tổng cộng
2.

39.600.000

Giá vốn hàng bán (chi phí nguyên liệu...)

Tỷ lệ giá vốn hàng bán thường chiếm 35% của giá bán
Ý nghĩa: một ly nước có giá 18.000đ thì giá vốn của nó khoảng 6.300đ
Giá vốn = 6.300x130ly x 30ngày = 24.570.000đ
3.

Dự báo doanh thu:

Doanh số bình quân đạt 130 ly/ ngày (130 lượt đến quán ). Trong đó:
70% lượt đến có nhu cầu đọc sách ( 70%x130 90 );
20% lượt đến có nhu cầu thuê về (20%130 ).


Doanh thu bình quân ngày


Mặt hàng
Đồ uống

Giá bình quân
18.000

Số lượng
130

Thành tiền
2.340.000

Sách đọc

3.000

90

270.000

Sách thuê

8.000

25

200.000

Tổng

2.810.000

Doanh thu tháng : 2.810.000x30 ngày = 84.300.000 đ
Dự báo doanh thu cho 3 tháng đầu tiên

đồ uống

18.000

Số
lượng/ng
ày
150

Sách đọc

3.000

105

315.000

sách thuê

8.000

30

240.000

đồ uống

18.000

140

2.520.000

Sách đọc

3.000

98

294.000

sách thuê

8.000

28

224.000

đồ uống

18.000

130

2.340.000

Sách đọc

3.000

90

270.000

sách thuê

8.000

25

200.000

Giá bình
quân

Thán
g1

Thán
g2

Thán
g3

4.

Thành tiền
2.700.000

Doanh
thu/tháng
97.650
.000

91.140
.000

84.300
.000

Lợi nhuận:
Mục

Số tiền

Doanh thu

84.300.000

Giá vốn hàng bán

24.570.000

Chi phí hoạt động kinh doanh

44.433.000

Lợi nhuận

15.297.000

Chi phí hoạt động kinh doanh = chi phí chiêu th ị và d ự phòng đ ược kh ấu hao trong
tháng+ chi phí hoạt động kinh doanh trong tháng.
= (8.000.000/12)+(50.000.000/12)+39.600.000 44.433.000đ
5.

Phân tích điểm hòa vốn, khả năng thu hồi vốn:


Xác định sản lượng hòa vốn kinh tếTrong đó: Là sản lượng hòa vốn kinh tế
F: Tổng chi phí cố định kinh doanh của doanh nghiệp
V: Chi phí biến đổi tính cho một sản phẩm
P: Giá bán cho một sản phẩm
 Thời gian hòa vốn dự kiến:

Thv = (tổng nguồn vốn – chi phí thuê mặt bằng đã khấu hao trong từng
tháng – nguồn vốn dự phòng) / lợi nhuận trong một tháng
=
Vậy, thời gian thu hồi vốn dự kiến sẽ là 1 năm 9 tháng
C.

KẾT LUẬN

Với mục tiêu vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, với l ối ph ục v ụ chuyên
nghiệp, tận tình chúng tôi nhất định sẽ làm hài lòng quý khách. M ặc dù đã có
nhiều cố gắng nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tế nên d ự án c ủa chúng tôi sẽ
không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý ki ến đóng góp
của cô và các bạn.

HẾT
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×