Tải bản đầy đủ

quản lí chất thải rắn, chất thải nguy hại

1

.


2

Nhóm 1
Quản lý CTR SH tại H.Giao Thủy
Nam định


3

NỘI DUNG

Giới thiệu

Nguồn gốc

Thành phần-khối lượng


SLIDES 4

SLIDES 5

SLIDES 6

Hiện trạng lưu giữ

SLIDES 7

Hiện trạng quản lí

SLIDES 8-10

Thu gom

Vận chuyển-xử lí

Biện pháp

SLIDES 11

SLIDES 12-13

SLIDES 14


4

Giới thiệu
Huyện Giao Thủy

Giao Thủy là một huyện ven biển của tỉnh Nam định, S=238,24 km2 

Giao Thủy bao gồm 2 thị trấn: Ngô Đồng (huyện lị), Quất Lâm

20 xã

Cơ cấu kinh tế của Giao Thủy đang chuyển dịch dần từ kinh tế nông nghiệp vốn từ lâu đời, sang thương mại và


dịch vụ
Có tiềm năng phát triển du lịch


Nguồn gồc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt
Nguồn gốc

Phát sinh

Các hộ dân cư, khách vãng lai

Rau, củ, quả hỏng, thức ăn thừa, giấy, bìa carton, nhựa, vải, ni lon. chất thải vườn, gồ, đồ điện tử, thủy
tinh, vỏ đồ hộp, hộp xốp,;..

Các chợ. tụ điểm buôn bán. nhà hàng, nhà nghỉ, khu vui chơi, giải trí, khu văn hóa

Rau, củ, quả hỏng, thức ăn thừa, giấy, bia carton. túi nilon, nhựa,...

Các hoạt động của các đơn vị, cơ quan hành chính, bệnh viện và các trường học

Thựa phầm thừa, bao bì, đồ dùng văn phòng, dụng cụ học tập. nhựa, hóa chất phòng thí nghiêm, chất
thải phát sinh trong sinh hoạt ở các khu tập thể của cán bộ công nhân viên chức...

Các dịch vụ công cộng (vỉa hè, khu vui chơi,...)

Giấy, túi nilon, rác quét đường, cành cây, lá cây. các động vật chét, phân súc vật...

Các công trình xây dựng, cài tạo và nâng cấp

Gỗ, sắt, thép, bê tông, thạch cao, sành sứ,...

Hoạt động nông nghiệp

Các hoạt động thu hoạch trên đồng ruộng. trang trại, vườn cây ăn quả. Chất thải bao gồm bao bì chứa
thuốc bảo vệ thực vật, rơm rạ, rau quả hỏng...

5


 Tỷ lệ phát sinh chất thải rắn sinh
hoạt trên địa bàn huyện Giao Thủy.
Khối lượng rác thải ước tính nằm trong khoảng 0,5kg/người/ngày

Thành phần
và khối lượng

Chất thải nguy hại (pin, sơn, hóa chất, acquy...)

2,2%

Giấy (sách, báo và các loại giấy)

51,1%

chất thải rắn sinh
Nhựa (túi nilon, vỏ hộp, chai lọ nhựa...)

hoạt

75.6%
Chất Hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, lá cây...)

100%

Tỉ lệ
Thủy tinh (chai, cốc, kính vỡ...)
Chất thải

30%

Hữu cơ khó phân hủy

7.8%
(cao su, da, giả da...)


Hiện trạng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt tại các hộ gia đình

7

Hiện trạng lưu giữ rác của các hộ gia Đình tại T T Quất Lâm Hiện trạng lưu g iữ rác của các hộ gia Đình tt ngô đồng
1

1

90

%

22

23.3

5
5

33

20

4
4

10

33.3

6
6

50

100

6
6

%

22

36.7

44
33

10

43.3

5
5

10

73.3


Hiện trạng quản lý

Các văn bản pháp lý
NĐ 174/2007/NĐ-CP về phí bào vệ môi trường đối vởi chất thải rắn

TCXDVN 261:2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu
chuẩn thiết kế.

Quyết định 03/2014/QĐ- UBND quy định chế độ thu, nộp
NĐ 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực BVMT.

và quàn lý sử dụng phí vệ sinh (rác thải) trên địa bàn
tinh Nam Định.

Văn bản số 113/UBND huyện Giao Thủy về việc khảo sát công tác thu
gom vận chuyền rác từ các hộ gia đinh tới các điểm tập kết rác thải

Các quy định pháp lý cấp trung ương, tinh ùy Nam Định đã

tập trung của xã. thị trấn.

ban hành Chỉ thị 34 - CP/TƯ ngày 28/04/2005 về BVMT trên
địa bàn toàn tinh.
Phân loại và lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

gom lẫn lộn rồi chuyến đến bãi rác
tạm thời

các xã, thị trấn là chất thải hữu cơ

phân loại các loại rác như: chai,

huyện Giao Thủy chưa được phân
loại tại nguồn mả thường được thu

Thành phần chất thài chù yếu ở

Người đân chỉ có ý thức

Hiện nay. rác thải sinh hoạt tạilọ, sẳt. nhôm...các vận dụng có
thể bán đượcnên việc phân loại chất thải ở các
bãi chứa cũng không quan tâm
chú trọng.
10

Hiện trạng thu gom chất thải rắn sinh hoạt
Hiện nay, trên toàn huyện đã có 17/22 xã/TT tổ chức hoạt động thu gom rác thải sinhCơ quan, trường học,

3

công cộng

hoạt. Rác thải được thu gom theo từng nguồn phát sinh.2Hộ gia đình

Thường được đặt những thùng chứa
rác lớn sau đó công nhân thu gom
số đi thu gom và chở về băi chứa
của xã/TT.1Khu chợ

Rác được đổ vào xe khi công nhân thu
gom đến hoặc được tập kết tại các
điểm tập trung rác ở ngõ, đường làng,
trước vỉa hè.

Rác thường được để thành đống
quanh chợ và xe thu gom đến vận
chuyển


11

Thu gom rác thải
Quy trình
thu gom
rác thải
trên
địagom
bàn huyện
Rác thải trên
địa bàn
huyện
được
thu
theo Giao
từngThủy
xã, thị trấn.

Công nhân thu gom rác

Vận chuyển đến bãi rác tạm thời

Nguồn phát sinh

Đốt,chôn lấp


12

Quá trình vận chuyển


Nhìn chung thì quá trình vận chuyển thu gom của xã, thị

Thời gian thu gom và vận chuyển diễn ra vào buổi sáng (6h30
phút).

trấn tương đối giống nhau.


Vào mỗi ngày công nhân vệ sinh sẽ đi thu gom

Phương tiện chủ yểu đế vận chuyển
rác là xe 3 bánh.

với tần suất 1 lần/ngày.

Trong quả trình đi thu gom, vận chuyển rác các xe không được che đậy đẫn đến việc rác thải thường bị đồ xuống đường trong
quá trình đi chuyền gây mất mĩ quan đường xóm


13Tình hình xử lý

Huyện Giao Thủy có 22 xã, thị trấn nhưng không có bãi chứa rác hay bãi chôn lấp hợp vệ sinh
cho toàn huyện mà phân lẻ về từng xã/TT. Vì vậy, việc xử lý rác thải của từng xã/TT cũng khác
nhau.

Nhiều xã chưa có biện pháp xử lý và mới chỉ dừng lại ở việc thu gom,
tập kết rác tại một điểm sau đó đốt


14Tình hình xử lý

Ngoài ra. có 6 đợn vị như: Giao Yến, Bạch
Thị trấn Ngô Đồng là 1 trong 22 xã, thị trấn
Long, Giao Thịnh, Giao Nhản. Giao Thanh, Giao Tân
trên địa bàn huyện có biện pháp xử lý rác. Tại bãi
người dân tự tổ chức thu gom và đào hố để chôn lấp
chứa rác của thị trấn rác thải được phân loại qua và sẽ
tạm thời.
được lựa chọn để đem đốt


15

Giải pháp

Tuyên truyền cho người dân biết cách phân loại rác
trước khi đem thải bỏ.

Đầu tư kinh phí vào các phương tiện, thiết bị thu gom rác
Xây dựng các khu hợp vệ sinh phù hợp với điều kiện của địa phương.

• IDEA
Tổ chức khóa đào tạo và tập huấn về nghiệp vụ quản lý
Thực hiện quản lý rác theo phương thức 3R:
Reduce( giảm thiểu), Reuse( Tái sd), Recycle( Tái
chế).

CTR cho các cơ quan và đơn vị như: Phòng TNMT, các
tổ, đội vệ sinh MT bằng cách tổ chức đi tham quan học
tập hoặc thuê chuyên gia về giảng dạy.


THANKS FOR WATCHING!ANY QUESTIONS?Nhóm 1-Dh5qm4

Giảng viên: Th.s Nguyễn Phương Tú

Đại học tài nguyên và môi trường Hà nội, 30/01/2018


Tham
khảo

Website: giaothuy.namdinh.gov.vn

Internet,...

Một số luận vănTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×