Tải bản đầy đủ

powpoit đồ án mạch điều khiển bóng đèn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TPHCM

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN
THÔNG

MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ THÔNG QUA
BLUETOOTH
GVHD :ThS. Nguyễn Đình Phú
SVTH : Huỳnh Quốc Hoàng
MSSV : 13141492


NỘI DUNG BÁO CÁO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.


Giới thiệu
Yêu cầu của hệ thống
Tính toán thiết kế phần cứng
Lưu đồ giải thuật
Kết quả thực hiện
Kết luận và hướng phát triển


I. GIỚI THIỆU
Lý do chọn đề tài:

 Hiện nay sự phát triển của các
ứng dụng điện tử giúp con
người tiết kiệm được nhiều
thời gian hơn.
 Bluetooth là chuẩn kết nối
không dây có ứng dụng rộng rãi
Mục tiêu đề tài:

 Thiết kế mạch điều khiển
thiết bị trong nhà thông qua
Bluetooth.


II. YÊU CẦU HỆ THỐNG
 Thiết kế app điện thoại điều khiển và mạch nhận tín hiệu điều
khiển thiết bị qua Bluetooth.


II. YÊU CẦU HỆ THỐNG(TT)
 Sơ đồ khối của hệ thống
KHỐI PHÂN
TÍCH TÍN
HIỆU,
GIỌNG NÓI
VÀ GỞI DỮ
LIỆU

KHỐI


NHẬN DỮ
LIỆU

KHỐI
NGUỒN

KHỐI DÒ
ĐIỆN ÁP
NGÕ VÀO

KHỐI ĐIỀU
KHIỂN
TRUNG
TÂM

KHỐI
HIỂN THỊ

KHỐI
CÔNG
SUẤT


III. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
1. Khối phân tích tín hiệu và gởi dữ liệu:
 Lấy dữ liệu từ người dùng và phân tích và gởi


III. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
2. Khối nhận dữ liệu:
 Khối nhận dữ liệu bao gồm module HC05 và
ASM1117.


III. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHẦN CỨNG(TT)
3. Khối điều khiển trung tâm:
 Có chức năng điều khiển, kiểm soát toàn bộ hoạt động
của hệ thống.


III. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHẦN CỨNG(TT)
4. Khối hiển thị:
 Khối hiển thị gồm LCD để hiện thị thông tin và trạng
thái của mạch hoạt động.


III. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHẦN CỨNG(TT)
5. Khối thiết bị công suất:
 Có chức năng điều khiển các thiết bị cao áp, cách ly

với mạch điều khiển.


III. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHẦN CỨNG(TT)
5. Khối thiết bị công suất:


III. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHẦN CỨNG(TT)
6. Khối nguồn:
 Cung cấp nguồn cho toàn mạch điện.


IV. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT(TT)
Ứng dụng điện thoại:


IV. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT(TT)
Chương trình vi xử lý:


IV. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT(TT)
Chương trình vi xử lý:


V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN(TT)
Phần mềm.
Sơ đồ mạch động lực và mạch điều khiển thiết bị qua
Bluetooth:


Sơ đồ mạch điều khiển


Sơ đồ mạch động lực


V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN(TT)

Phần mềm.

Sơ đồ mạch in điều khiển

Sơ đồ mạch in động lực


IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN(TT)

Phần mềm.

Sơ đồ mạch mô phỏng 3D


V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
 Phần cứng.
 Thi công hoàn chỉnh mạch điện.

Mạch điều khiển

Mạch động lực


VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. Kết luận.
 Hoàn thành được:
• Xây dựng app điện thoại, gởi và nhân dữ liệu thành công.
• Xử lý được dữ liệu để nhận vào vi xử lý.
• Thiết kế được mạch cách ly và điều khiển tải điện áp
220V
• Mạch chạy ổn định.
2. Hướng phát triển.
 Thực hiện mạch sử dụng linh kiện dán để mạch điện nhỏ gọn
hơn.
 Thêm các tính năng bảo trì sau 1 tháng hoạt động.
 Thêm chức năng cảnh báo người dùng khi quá tải hoặc thiết bị
có vấn đề.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ
THUẬT TP.HCM

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN
QUÝ THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ
THEO DÕI!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×