Tải bản đầy đủ

sinh hoc 7 Tiet 52:Cac bo mong guoc, bo linh truong

Bài báo cáo

I.CÁC BỘ MÓNG GUỐC
II.BỘ LINH TRƯỞNG
II.VAI TRÒ CỦA THÚ
IV. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THÚ


Một số hình ảnh về Bộ
móng guốc


I.CÁC BỘ MÓNG GUỐC
*Động vật móng guốc hay còn gọi là thú móng guốc là một nhóm
đa dạng của các động vật có vú (thú) lớn bao gồm lừa,ngựa, trâu, 
bò, dê, cừu, lợn, hươu cao cổ, lạc đà, hươu, nai, linh
dương và hà mã.
+Đặc điểm:-Thú móng guốc có số lượng ngón chân tiêu
giảm, đốt cuối của mồi ngón có bao sừng bao bọc, được gọi
là guốc. Thú móng guốc di chuyến nhanh, vì thường có chân
cao, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như

thẳng hàng và chỉ có những đốt cuối của ngón chân có guốc
bao bọc mới chạm đất, nên diện tích tiếp xúc với đất hẹp.
*Thú móng guốc gồm có 3 bộ:
1.Bộ guốc chẵn
2.Bộ guốc lẻ
3.Bộ voi


_Tìm hiểu thêm:
Tất cả các thú móng guốc đều có kích thước lớn – không
có loài nào nặng dưới 1kg – và, với ngoại lệ là nhóm lợn ,
đều chỉ ăn thực vật. Chúng thích nghi với cử động nhanh,
có móng guốc thay vì móng thường và có ít ngón chân
hơn so với tổ tiên của chúng có 5 ngón. Thú móng guốc lẻ
như ngựa và tê giác có 1 hoặc 3 ngón chân, trong khi đó
thú móng guốc chẵn , trong đó có lợn, hươu và bò có 2
hoặc 4 ngón chân. Hầu hết các loài đều có khả năng chạy
nhanh trong một thời gian dài.


1.Bộ móng guốc chẵn:

Đại diện

Con
lợn

Con bò

Hươu sao


Đặc điểm:
+Thú móng guốc 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau
+Đa số sống từng đàn
+Có loài ăn tạp, ăn thực vật, nhiều loài nhai lại
+Chân: Cao, có ngón chân là số chẵn thường là 4 ngón và có hộp sừng bảo vệ (Guốc)
+ 2 ngón giữa dài bằng nhau và chạm đất
+ 2 ngón bên không chạm đất.
+ Đa số thú guốc chẵn có sừng


+ Sừng rỗng: Trục xương gắn liền với sọ, có bao sừng bên ngoài: Trâu, bò, dê, cừu, ( Có sừng tồn tại
suốt đời)
+ Sừng đặc: Có 1 trục xương đặc phân nhánh, có da và lông bọc ngoài: Hươu, nai, hoẵng,.
(Rụng hàng năm)


2.Bộ guốc
lẻ

Đại diện

Lừa

Ngựa

Tê giác


Đặc điểm:
+Thú móng guốc có 3 ngón chân giữa phát triển hơn cả
+Ăn thực vật không nhai lại,không có sừng
+Sống đàn(ngựa),có sừng, sống đơn độc


Số ngón chân
phát triển

Sừng Chế độ ăn

Lối sống

Lợn
Hươu
Ngựa
Voi

Chẵn
Chẵn

Ăn tạp:ko nhai lại

Lẻ
Lẻ

Ko

ko
ko

Đàn
Đàn
Đàn

Tê giác

LẻĂn thực vật:ko nhai lại

Tên động
vật

Ăn thực vật:nhai lại
Ăn thực vật:ko nhai lại
Ăn thực vật:ko nhai lại

Đàn
Đơn
độc


II.Bộ linh trưởng:

Đại diện
Vượn
Khỉ

Tinh
Tinh


Đặc điểm:
-Những thú đi bằng chân
-Thích nghi với đời sống ở cây
-Tứ chi thích nghi với sự cầm nắm,leo trèo:+Bàn chân có 5 ngón
+Ngón cái đối diện với những
ngón còn lại
+Ăn tạp nhưng ăn thực vật là
chính


III.Vai trò của thú
-Cung cấp thức ăn ( chó, hổ,....),
-sức cày kéo(trâu, bò,...),
-làm đồ mỹ nghệ(hổ, báo,...)
-tiêu diệt gặm nhấm (.chồn,cầy,mèo rừng......)
-làm thuốc chữa bệnh ( ngựa hổ,..
-Vât liệu thí nghiệm (chuột nhắt, chuột lang, khỉ….)
Thú rất có ích-> Thú bị săn bắn, buôn bán-> số lượng thú trong tự
nhiên đã giảm sút nghiêm trọng
Cần có ý thức và đẩy mạnh phong trào bảo vệ sinh vật hoang dã,tổ
chức chăn nuôi những loài có giá trị kinh tế


IV. Đặc điểm chung của thú:
-là đv có xương sống,có tổ
chức cao nhất 
-mình có lông mao bao phủ 
-tim 4 ngăn,2 vòng tuần
hoàn,máu đi nuôi cơ thể là
máu pha 
-bộ răng phân hóa thành 3
phần : răng cửa,răng
nanh,răng hàm 
-bộ não phát triển biểu hiện
rõ ở đại não và tiểu cầu não 
-có hiện tượng thai sinh và
nuôi con bằng sữa mẹ 
-là đv hằng nhiệt

Ghi nhớ(SGK T169)


The EndTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×