Tải bản đầy đủ

quản lí tổng hợp lưu vực sông đồng nai

.


1

A
TE M
Giảng viên: Nguyễn Thị Thùy Linh
Bộ môn: Quản Lý tổng hợp lưc vực sông

HUNRE
07/02/2018


QUẢN LÝ
TỔNG HỢP
LƯU VỰC SÔNG

ĐỒNG NAIThành viên:

Đặng Công Toản
Nguyễn Thành Giáo
Nguyễn Anh TÙng
Hảng A Tùng
Hoàng Thị Trang
Đặng Ngọc Tú


NỘI DUNG
NỘI DUNG
TỔNG
QUAN
Điều kiện tự nhiên

Điều kiện kinh tế xã hội

QUẢN LÝ LVS

ĐỒNG

ĐỀ XUẤT

NAI

GIẢI PHÁP
Hiện trạng nguồn nước

Giải pháp công trình

Hiện trạng sử dụng đất

Giải pháp phi công trình

Hiện trạng khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên
có trong LVS

Hiện trạng môi trường, hiện trạng các hệ sinh thái, khu vực liên quan
đến đới bờ,…Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ
BIÊN HÒA


Tổng quan về LVS sông Đồng Nai

o

Điều kiện tự nhiên

Sông Đồng Nai là hệ thống sông lớn, đứng thứ

02

Miền nam

03

Toàn quốc

∑ diện tích lưu vực

~ 37.330 km2

∑ chiều dài

~ 437km

Độ dốc trung bình

0,42%

lượng mưa

 2000 - 2800 mm/năm

Chế độ mưa

02 mùa/năm

Mật độ lưới sông

0,5 - 1,0 /km2


o Điều kiện tự nhiên
Phân cấp theo diện tích hứng nước của lưu vực

Hệ thống sông Đồng Nai có khá nhiều phụ lưu

Phân cấp phụ lưu

168

70

7

61 1 1

156 2 2

14 3 3

3

1 4 4

sông

2

3

1


o

Dân số thành
Dân số thành
thị chiếm tỷ
thị chiếm tỷ
lệ cao
lệ cao

Điều kiện kinh tế xã hộiTốc độ đô thị
Tốc độ đô thị
hoá nhanh
hoá
nhanh
LVS Đồng Nai có tiềm năng đất đai phong phú, giúp phát triển nông nghiệpCác sông suối thuộc LVS Đồng Nai có tiềm năng phát triển thuỷ điện to lớn

13.702.397 người
13.702.397 người

47%
47%
7.263.826 8.552

7.263.826 8.552

Nông thôn
Nông thôn

Đóng góp GDP cả nước

Có tiềm năng
Có tiềm năng
phát triển kinh
phát triển kinh
tế
tế

Dân số
Dân số

53%
53%

21%
48%

7.263.826 8.552 người
7.263.826 8.552 người

31%

Thành thị
Thành thị

Rừng cao su
COMPANY NAME

Chăm sóc cà phê

Thủy điện sông đồng nai

GDP CN

GDP dịch vụ

GDP NN

8

WWW.YOURDOMAIN.COM


Insert an image

Các vấn đề trong quản lý LVS Đồng Nai


10

1. Hiện trạng nguồn nước

3
Mùa khô khoảng 15 tỷ m  

Mùa mưa chiếm gần 74 tỷ m

3

Tổng lượng dòng chảy năm trên lưu vực khoảng 415 tỷ m

3Hàng năm trên LVSĐN nhận
một lượng lớn nước mưa 89 tỷ
3
m

Những vùng ít nước nhất nằm ở 2 phía cực Đông (vùng ven biển) và cực Tây


(sông Vàm Cỏ).COMPANY NAME

3
Trữ lượng nước ngầm 97 triệu m /ngày vào loại trung bình

WWW.YOURDOMAIN.COM


11

2. Hiện trạng sử dụng đất
Vùng thượng lưu:
Khu vực cao nguyên Lâm Viên, Di Linh (Lâm Đồng),
Bình Phước có đất đỏ Bazan trù phú phát triển cây Cà
phê, cao su, điều, chè,… rất phát triển

Cùng với đó đất để xây dựng KCN chế biến cà phê, cao
su cũng được phát triển.

Diện tích đất Lâm nghiệp tương đối lớn: Lâm Đồng: 676.236 ha,
Bình Phước 56.604 ha

COMPANY NAME

WWW.YOURDOMAIN.COM


Vùng trung lưu:

12

Là trung tâm phát triển KT-XH, phần lớn diện tích đất được sử dụng để xây
dựng các khu đô thị, KCN, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, vân tải,…,
đặc biệt là ở Đồng Nai, TP.HCM.

Vùng hạ lưu:
Đất bồi tụ lâu năm có thể tạo nên các vùng đồng bằng rộng phát triển cho trồng cây
lương thực, hoa màu: 37.746 ha ( Ninh Thuận), 134.654 ha ( Bình Thuận).

Đất nuôi trồng thủy sản: Có diện tích nước mặt lớn để nuôi trồng thủy, hải sản, 7852 ha (
Vũng Tàu), 2.437 ha ( Bình Thuận)
COMPANY NAME

WWW.YOURDOMAIN.COM


13

3. Hiện trạng khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên
nhiên có trong LVS
-

Nông nghiệp: Cơ cấu cây trồng phụ thuộc rất lớn vào lượng nước tưới sẵn có

Ngư nghiệp:

-

Image Here
Image Here

Image Here
Image HereDu lịch
: cảệnh
và cvăn
giúp
phát

các
l ịchkhu
sôngcông
n ước,nghi
m ộtệ
số
ểm du
l ịch
h ấp d ẫn
yếu
lúa
nước
với
3ạvụ
Công
nghi
p quan
:Chủ
cung
ấlàphóa
nướ
c cho
hotri
t nđlúa/năm.
ộngs ảcnủdu
a các
p đi
trên
LVS.
Các
hoạt nh
động
nuôi
thủy
vàXê…
tập trong ở nhiều nơi như Tân
ư Thác
Giangtrồng
Điền, VQG
Cátsản
Tiên,diễn
cù laoraBa
hoạt động như khai thác cát, khoáng sản phát triển mạnh
Ngoài ra một số cây trồng khác như đậu, rau, lạc…
Mai, An Bình… và tăng lên tục theo từng năm.Image Here
Image Here

Nhưng tình trạng khai thác quá mức và chất lượng nước ngày càng giảm
nên sản lượng ngày càng cạn kiệt.

Image
Image Here
Here

Image Here
Image Here

Image
Image Here
Here

COMPANY NAME

WWW.YOURDOMAIN.COM


4. Hiện trạng môi trường, hiện trạng các hệ sinh thái, khu vực liên quan

14

đến đới bờ,…
Trên lưu vực có

Điểm xả

từ nhiều nguồn nước thải công nghiệp, khai thác khoáng sản, làng nghề, nước sinh hoạt, nông

nghiệp, y tế, chăn nuôi…

4.500
Doanh nghiệp
hơn 480.000 m

SX công nghiệp (TP.HCM chiếm 60%) đưa ra sông mỗi ngày

3

10.100

400
làng nghề
COMPANY NAME

dệt nhuộm, thuộc da, tái chế giấy, phế liệu, cao su, mía đường...xả thải đổ

xuống sông
WWW.YOURDOMAIN.COM


4. Hiện trạng môi trường, hiện trạng các hệ sinh thái, khu vực liên quan đến

15

đới bờ,…^

Người dân ít quan tâm đến xử lý nước thải mà xả

^

trực tiếp ra sông, suối, ao, hồ…

^^
^

Ô nhiễm môi trường nước làm ảnh hưởng
nghiêm trọng đến môi trường và sức
khỏe của nhân dân

^

Việc xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt gần như chưa làm, đã đẩy tới xu thế ô nhiễm ngày càng gia tăng
có nơi nghiêm trọng, các hệ sinh thái thủy sinh bị tác động mạnh.

COMPANY NAME

WWW.YOURDOMAIN.COM


4. Hiện trạng môi trường, hiện trạng
các hệ sinh thái, khu vực liên quan
đến đới bờ,…16

Diện tích rừng bị tàn phá năm 2016 (ha)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

HST rừng trên địa bàn giảm qua từng năm do việc mở rộng diện tích
canh tác và khai thác bừa bãiNhiều nơi chỉ còn đồi trọc làm giảm đa dạng sinh học, mất môi trường
sống của động-thực vật.

COMPANY NAME

WWW.YOURDOMAIN.COM


17

4. Hiện trạng môi trường, hiện trạng các hệ sinh thái, khu vực liên quan đến đới
bờ,…

Biến
Khí
đổi
hậu

Nước

V
S

Biển

Ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển như: Ninh
Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu,…

dâng

 HST bị ngập là rừng phòng hộ tự nhiên, rừng trồng phòng hộ, hệ sinh thái nuôi

 Hiện tượng ngập sẽ kéo theo quá trình xâm nhập mặn diễn ra mạnh

trồng thủy sản và hệ sinh thái nuôi trồng thủy sản nước lợ.

hơn.

COMPANY NAME

WWW.YOURDOMAIN.COM


Đ

O


N

C
H

Y

Q
U
A

TH
À
N
H

PHBI
ÊN

H

Ò
A

Ô NHIỄM MÔI
TRƯỜNG NƯỚC


19

Nguồn gốc gây ô nhiễm
Nước thải công ngiệp

Nước thải sinh hoạt

COMPANY NAME

Nước thải chăn nuôi heo

Nước thải nuôi thủy sản

Hoạt động khai thác cát

WWW.YOURDOMAIN.COM


Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước

20

Tháng
Thông số
Tháng 2

Tháng 3

Tháng 5

Tháng 8

Tháng 10

pH

6,5

7,0

7,4

8,0

7,2

Độ đục (NTU)

2

7

10

33

50

DO( mg/l)

1,8

2

2,1

2,9

2,4

TSS (mg/l)

90

100

125

130

150

COD (mg/l)

2000

3000

2500

2100

2000

BOD5 (mg/l)

1000

1600

1500

1000

1000

+
N-NH4 (mg/l)

4

3

3,1

2

2,5

N-NO2 (mg/l)

0,1

0,13

0,3

0,08

0,15

Pb (mg/l)

0,2

0,25

0,5

0,4

0,32

Fe (mg/l)
COMPANY
NAME

2,54

2,48

2,6

3,76

WWW.YOURDOMAIN.COM

5,56


ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
21

1129
Số người được khám bệnh

1. Đối với sức khỏe con người:

958

Số người mắc
Tỷ lệ mắc (%)

Người dân mắc nhiều bệnh

679Nhiều con suối chảy qua TP như suối Linh, suối Tân Mai, suối Bà Lúa, …bị ô nhiễm nghiêm

492

trọng, nước thải sinh hoạt từ nhà dân đổ xuống hôi nồng.Đến lúc mưa xuống, rác làm tắc nghẽn dòng chảy gây ngập380
cục bộ và làm suối nặng mùi

293
nước đen ngòm
2. Đối với hệ sinh thái và

cảnh quan môi trường

165
56.3

290

179
36.4

150
60.1

55

38.9

T ỷ lệ người mắc bệnh so với người khám bệnh tại t hành phố biên hòa
COMPANY NAME

WWW.YOURDOMAIN.COM


Giải pháp

Giải
pháp

Hoàn chỉnh hệ thống quan trắc chất lượng nước mặt sông, tăng

Công

tần suất quan trắc để kiểm soát chất lượng nguồn nước.

trình

Đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải, ưu tiên
phía thượng nguồn.

Áp dụng các công nghệ tiên tiến trong xử lý chất thải rắn sinh
hoạt như lên men,…


o

Giải pháp phi công trình

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường:

1

- Xây dựng các chương trình điều tra, nghiên cứu phân vùng chất lượng nước của hệ thống sông Đồng Nai
- Cần thiết lập Ủy ban lưu vực sông Đồng Nai để quản lý tổng hợp lưu vực sông nhằm đạt được mục tiêu
phát triển bền vững.

Đối với Cục Bảo vệ môi trường:

2

-Thống kê và phân loại các nguồn thải trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai;
- Cần xây dựng các chương trình tuyên truyền vận động toàn cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường trên các
lưu vực sông.
- Tổ chức những khóa học nâng cao năng lực quan trắc đồng thời hướng dẫn các quy trình viết báo cáo.


Đối với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương:

3

- Xây dựng và triển khai vận hành các trạm xử lý nước thải tập trung tại các đô thị, khu dân cư trên lưu vực
hệ thống sông Đồng Nai.
-Quản lý và kiểm soát được các hoạt động dọc lưu vực sông như hoạt động khai thác cát, ...

Đối với các địa phương:

4

- Cần tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý chức
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất trên các khu vực có mức độ ô nhiễm cao.


Nguyễn Anh Tùng

THANKS FOR

Đặng Công Toản

WATCHING!

Hảng A Tùng
Nguyễn Thành Giáo

ANY QUESTIONS?

Hoàng Thị Trang
Đặng Ngọc Tú


Án)

HAVE
USED

Đề tài hiện trạng môi trườg nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai ( Thư viện GiáoQuản lý tổng hợp TNNLVSĐN – một yêu cầu cấp bách ( cổng thông tin – Tổng cục Thủy Lợi)http://lvsdongnai.cem.gov.vnBáo Sài Gòninternet,….


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×