Tải bản đầy đủ

bai tap chuong 1 ktptth

Bài tập chương 1
(Sinh viên hoàn thành vào tiết bài tập trên lớp – 2 tiết)
Môn : Kỹ thuật phát thanh và truyền hình
Bộ môn: Tín hiệu và hệ thống- Khoa VT1
Giảng viên: Vũ Thị Thúy Hà
(Ghi chú: Sinh viên làm vào tiết bài tập chương 1, Điểm bài tập 15%)
1. Một máy phát thanh FM phát đi tín hiệu với độ dịch tần fd= 20kHz và fm(max) = 10kHz.
Nếu biên độ của sóng mang là 25V, xác định số lượng các thành phần tần số biên để
đảm bảo 90% công suất tập trung ở tần số sóng mang và các thành phần tần số biên.
Vẽ biểu diễn phổ biên độ tần số của tín hiệu điều chế nói trên và xác định băng thông
yêu cầu ?.
2. Sóng mang của hệ thống phát thanh AM có biên độ 25V, tần số 100 Khz và tín hiệu
được đưa vào điều chế có tần số 15 kHz với hệ số điều chế (m) 90%. Vẽ biểu diễn
phổ của tín hiệu sau điều chế, chỉ tất các các giá trị . Xác định băng thông yêu cầu và
tính toán các công suất liên quan tương ứng với tải 40 Ω trong trường hợp điều chế là
DSB, DSB-SC, SSB-SC. Viết biểu thức toán học của tín hiệu AM.
3. Cho bộ mã hóa kênh ( mother code) của chuẩn âm thanh số DAB như hình vẽ. Xác
định tỉ lệ mã hóa, đa thức sinh ( viết dưới dạng đa thức, nhị phân và mã octal) ?.Xác
định ma trận đục lỗ P để có tỉ lệ mã là 2/3? Vẽ sơ đồ mã hóa

4.( Biết rằng : Vm=(Vmax-Vmin)/2; Vc=( Vmax+Vmin )/2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×