Tải bản đầy đủ

MEGA TOÁN 2018 SIEU HAY SIEU MOI CHO CAC SI TU MUA THI


Một group kín dành riêng cho các bạn đang ôn thi lên đại học trao đổi tài liệu mật, trao đổi về cách
học, thỉnh thoảng tổ chức giao lưu học nhóm online, cùng nhắc nhở nhau học bài. Và group này có
một đặc biệt nữa là ai cũng là chủ của group, được tự do đăng bài, có trách nhiệm xây dựng, giữ gìn,
bảo vệ group thì bạn có muốn tham gia group đặc biệt này?
Link Join Group: https://www.facebook.com/groups/cungnhauonthi/


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×