Tải bản đầy đủ

GPB sinh dục nữ

BỆNH HỌC
CƠ QUAN SINH DỤC NỮ


Loại ung thư thường gặp ở nữ


Tỉ lệ chết do ung thư ở nữCổ Tử CungPhân loại bệnh CTC
1.
2.
3.

4.

5.

Thay đổi liên quan đến nội tiết
Tổn thương do viêm
U lành
Tổn thương tiền ung thư
Ung thư
5.1
5.2
5.3

Biểu mô
Trung mô
Hổn hợp trung-biểu mô


Tổn thương liên quan nội tiết


Ảnh hưởng estrogen:
– Cận sừng, tăng sừng
Ảnh hưởng của progesterone:
– Tăng sản dạng bọc, tuyến, của tuyến cổ
trong
Polyp cổ ngoài, tuyến cổ trong


Viêm cổ tử cung


Virus
Vi trùng


Ký sinh trùng
NấmHình ảnh viêm không
không đặc hiệu

Phù
Sung huyết
Xuất huyết
Tế bào viêm: bạch
cầu, limphô bào,
tương bào


Viêm CTC do nhiễm HPV

nguy cơ thấp:

4.4

HPVX
HPV73

0.5

– 6,11,40,42,43,44,54 HPV68
HPV39

0.6

nguy cơ cao:
Thay đổi mô bệnh
học:
– Condylom sùi
– Condylom phẳng
– Tế bào rỗng

0.7

HPV51

1

HPV56

1.2

HPV59

1.3

HPV35

1.4

HPV58

2.2

HPV52

2.3

HPV33

2.6

HPV31

2.9
6.7

HPV45

17.2

HPV18

53.3

HPV11

0

10

20

30

40

50

60

Nguy cơ của nhóm HPV nguy cơ cao


Bệnh sử tự nhiên nhiễm HPV cổ tử cung
Nhiễm

CTC
Nhiễm HPV

CTC
bình thường

Xâm lấn

Tiến triển

Khỏi
Mô học bình thường

Tổn thương
tiền ung thư

Ung thư

Thoái triển
CIN 1

CIN 2/3

Car. Xâm lấnSchiffman and Kjaer, 2003


Viêm CTC do HSV

HSV type 2
Mô bệnh học: viêm
loét biểu mô cổ
ngoài, có nhiều
không bào chứa HSV
Tế bào: tế bào biểu
mô nhiều nhân, có
thể vùi chứa HSV
trong nhân


Viêm do vi trùng


Viêm do Chlamydia

TrachomatisViêm lao


U lành
U biểu mô
– U nhú tế bào gai
U thành phần trung mô
– U cơ trơn
– U mạch máu
– U sợi tuyến nhú


Tổn thương tiền ung thư


Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung - CIN (cervical
intraepithelial neoplasm) = nghịch sản (dysplasia)– Nghịch sản nhẹ

(mild dysplasia)

– Nghịch sản vừa

(moderate dysplasia) = CIN 2

– Nghịch sản nặng

(severe dysplasia) = CIN 3

Carcinôm tại chỗ

(carcinoma in situ)

= CIN 1


Ung thư cổ tử cung


Ung thư biểu mô
– Car. Tế bào gai
– Car. Tuyến
– Car. Gai tuyến
– Car. Bọc dạng tuyến
– U thần kinh nội tiết
– U ngoại bì thần kinh
U trung mô
U hỗn hợp trung-biểu


Carcinosarcoma
Müllerian adenosarcoma
Sarcom cơ vân
U Wilms


THÂN TỬ CUNGGiải phẫu học thân tử cung


Nội mạc tử cung:
– Mô đệm
– Tuyến nội mạcCơ tử cung:
– Cơ trơnThanh mạc


Bệnh học của thân tử cung
1.

2.

Tổn thương của nội mạc
- Viêm nội mạc
- Lạc nội mạc
- Polyp
- Tăng sản nội mạc
- Carcinôm nội mạc
Tổn thương của mô đệm
- Nốt mô đệm
- Sar. Mô đệm3. Tổn thương của mô cơ
– U lành cơ trơn
– Sar.cơ trơn
4. Bệnh tế bào nuôi có sự
thụ tinh
– Thương tổn có lông
nhau
– Thương tổn không có
lông nhau


Tổn thương của nội mạc


Viêm nội mạc:
– Thấm nhập tương
bào, limphô bào
trong mô đệm, bạch
cầu trong tuyến và
biểu mô bề mặt
– Mô đệm phản ứng
– Xuất huyết + mô
đệm và tuyến vỡ vụn


Tổn thương của nội mạc


Tăng sản nội mạc:
– Đơn dạng, điển hình:
carcinôm 1%
– Phức tạp, điển hình:
carcinôm 3%
– Đơn dạng không điển hình:
carcinôm 8%
– Phức tạp, không điển hình
carcinôm 30%Đánh giá dựa vào:
– Cấu trúc tuyến
– Thành phần mô đệm
– Tế bào tuyến


Phức tạp, điển hình

Phức tạp, không điển hình


Carcinôm nội mạc tử cungTiêu chuẩn chẩn đoán:
– Tuyến đâu lưng, tạo
dạng sàng
– Mô đệm mất hoặc xơ hoá

– Tuyến dạng nhú lan toả


Bệnh tế bào nuôi khi mang thai


Tổn thương có lông
nhau:
– Thai trứng toàn phần
– Thai trưng bán phần
– Thai trứng xâm lấnTổn thương không
có lông nhau:
– Car. Đệm nuôi
– U nguyên bào nuôi
nơi nhau bám
– U nguyên bào nuôi
dạng biểu mô


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×