Tải bản đầy đủ

Đề thi thử toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên phan bội châu – nghệ an

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
1C
11C
21B
31D
41C

|
|
|
|
|

2D
12C
22C
32B

42A

|
|
|
|
|

3D
13A
23B
33C
43A

|
|
|
|
|

4D
14B
24A
34A
44C

|
|
|
|
|

5D
15C
25C
35A
45D

|
|


|
|
|

6D
16B
26A
36C
46A

|
|
|
|
|

7D
17C
27A
37B
47D

|
|
|
|
|

8B
18C
28A
38A
48A

|
|
|
|
|

9D
19D
29C
39B
49B

|
|
|
|
|

10B
20A
30B
40D
50ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×