Tải bản đầy đủ

Bai 1 bien bao hieu giao thong duong bo

Trường Tiểu học Nghĩa Đô
GV : Hoàng Hồng Hoa – Lớp 5
Môn : ATGT
Tuần: 1 Tiết : 1

Thứ

ngày

tháng

năm 201

HỆ THỐNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

I. MỤC TIÊU:
- Hiểu ý nghĩa, nội dung và sự cần thiết của hệ thống báo hiệu đường bộ.
- Có thể mô tả lại hệ thống báo hiệu đường bộ bằng lời hoặc hình vẽ, để nói cho
những người khác biết về nội dung hệ thống báo hiệu đường bộ.
- Có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh của hệ thống báo
hiệu đường bộ khi đi đường.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: Tranh minh họa trong SGK; một số tranh ảnh phóng to.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
6 ph 1. Khởi động:
-Hs hát.
- Cho HS hát vui: Bài “Khi trẻ em đi
xe đạp”.
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra đồ
dùng học tập của HS
15
3. Bài mới:
phút a/. Gợi động cơ tạo hứng thú:
- Lắng nghe.
- Để biết những quy định hệ thống báo
hiệu đường bộ và thực hiện nếp sống
văn minh đô thị như thế nào. Bài học
hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ điều
đó.
- Ghi tên bài lên bảng và yêu cầu HS
- Đọc tên bài và viết vào vở.
nêu mục tiêu bài học
- Nêu mục tiêu bài học.
b/. Trải nghiệm:
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời
câu hỏi:
+ Hệ thống báo hiệu đường bộ là gì?
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ
trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và xác nhận kết quả.
- Kết luận: Hệ thống báo hiệu đường
bộ gồm hiệu lệnh của người điều khiển
giao thông; tín hiệu đèn giao thông,
biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu
hoặc tường bảo vệ, rào chắn.- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo
luận theo yêu cầu của GV.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.


c/. Phân tích, khám phá, rút ra bài
học:
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong
SGK thảo luận nhóm thực hiện các
nhiệm vụ sau:
+ Tín hiệu đèn giao thông có mấy màu,
được quy định như thế nào? Hãy nhận
xét 4 ảnh ở trang 3, 4SGK.
+ Biển báo hiệu đường bộ gồm mấy
nhóm, quy định như thế nào?
+ Khi có tín hiệu đèn giao thông và
hiệu lệnh người điều khiển giao thông
ta tuân theo hiệu lệnh nào?
- Quan sát HS thảo luận và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và xác nhận kết quả.
- Kết luận: Khi có tín hiệu đèn giao
thông và hiệu lệnh người điều khiển
giao thông ta tuân theo hiệu lệnh người
điều khiển giao thông.
10
Phú
t

4. Hoạt động thực hành:
- Yêu cầu HS đọc nội dung BT 1,2,3
trang 12 SGK, thảo luận nhóm để làm
bài.
- Quan sát HS thảo luận và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và xác nhận kết quả.

5. Hoạt động ứng dụng:
- Gợi ý cho HS các khả năng có thể
ứng dụng bài học vào thực tế.
4
- Nhận xét tuyên dương.
phút - Dặn dò: Ôn bài.
Chia sẻ kiến thức đã học với gia đình
và người thân và cộng đồng.
- Bài sau: Đi xe đạp an toàn

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo
luận theo yêu cầu của GV.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
- Đọc phần ghi nhớ.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo
luận theo yêu cầu của GV.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
- Lần lượt nêu khả năng ứng dụng bài
học vào thực tế: Có ý thức tuân theo và
nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh
của hệ thống báo hiệu đường bộ khi đi
đường.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×