Tải bản đầy đủ

PHAY MẶT PHẲNG BẬC HỆ ĐẠI HỌC

BÀI 2
PHAY MẶT PHẲNG BẬC

1


BÀI 2 : PHAY MẶT PHẲNG BẬC
PHÂN LOẠI- YÊU CẦU KỸ THUẬT
GÁ ĐẶT KHI PHAY MẶT PHẲNG BẬC
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAY MẶT PHẲNG BẬC
SAI HỎNG KHI PHAY MẶT PHẲNG BẬC
BÀI TẬP THỰC HÀNH

2


PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
PHÂN LOẠI MẶT PHẲNG BẬC
Loại có một bậc
Loại có nhiều bậc
YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI PHAY MẶT PHẲNG BẬC

Độ không song song giữa các bậc
Dung sai kích thước gia công
Sai số hình học
Sai số vị trí

3


GÁ ĐẶT KHI PHAY MẶT PHẲNG BẬC
GÁ PHÔI TRÊN ÊTÔ KHI PHAY MẶT PHẲNG BẬC
Kiểm tra êtô bằng đồng hồ so khi gá phay bậc
Dùng can lót khi gá trên êtô
Kiểm tra độ song song khi gá phôi bằng cách gỏ
búa và lay nhẹ đầu can lót

4


CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAY MẶT PHẲNG BẬC
PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY TRỤ
PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU
PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY NGÓN
PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY ĐĨA
PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG TỔ HỢP DAO PHAY
ĐĨA

5


PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY TRỤ
LỰA CHỌN DAO PHAY
Đường kính dao trụ D >2t +d +10mm
Chiều rộng dao B >B' + 3÷5 mm
d : đường kính ngoài của khâu định vị
t : chiều sâu của bậc
B' : chiều rộng bậc

t
B'
6
PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY TRỤ
ĐIỀU CHỈNH MÁY ĐỂ ĐẠT KÍCH THƯỚC
Điều chỉnh vị trí dao đạt kích thước B bằng cách theo
vạch dấu; bằng phương pháp rà chạm dao; hay bằng
phương pháp cắt thử
cắt dần từng lớp mỏng 1÷2mm, nhát cắt tinh khoảng
0,5mm
Đo và điều chỉnh máy để đạt chiều sâu t của bậc

B

7


TRÌNH TỰ PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO
PHAY TRỤ

8


PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY MẶT
ĐẦU
CHỌN DAO PHAY MẶT ĐẦU
Đường kính dao phay phải lớn hơn bề rộng của bậc
chiều dài dao phay phải lớn hơn chiều sâu của bậc
Chọn dao răng thưa cho những vật liệu có độ dẻo cao

9


PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY
MẶT ĐẦU
TRÊN MÁY PHAY NGANG
TRÊN MÁY PHAY ĐỨNG

10


PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY
MẶT ĐẦU
ĐIỀU CHỈNH MÁY ĐỂ ĐẠT KÍCH THƯỚC
Điều chỉnh vị trí dao đạt kích thước B bằng cách
theo vạch dấu; bằng phương pháp rà chạm dao;
hay bằng phương pháp cắt thử
Đo và điều chỉnh để đạt chiều sâu t của bậc
Cắt dần từng lớp mỏng 1÷2mm, nhát cắt tinh
khoảng 0,5mm

11


TRÌNH TỰ PHAY MẶT PHẲNG BẬC

S

Gá dao phay
gá phôi lên máy
chọn chế độ cắt
điều chỉnh máy đạt
chiều rộng B và
chiều sâu nhát cắt t
tiến hành cắt từng
nhát , nên cắt nhát
cắt tinh từ 0,5 ÷ 1mm

12


TRÌNH TỰ PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO
MẶT ĐẦU
Gá dao phay
gá phôi lên máy
chọn chế độ cắt
điều chỉnh máy đạt
chiều rộng B và chiều
sâu nhát cắt t
tiến hành cắt từng
nhát , nên cắt nhát
cắt tinh từ 0,5 ÷ 1mm

13


PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY
NGÓN
CÁC LOẠI DAO PHAY NGÓN- CÁCH GÁ DAO
Dao phay ngón chuôi trụ
Dao phay ngón chuôi côn

14


MỘT VÀI LOẠI DAO PHAY NGÓN CHUÔI TRỤ
Dao phay ngón 2 lưỡi cắt bằng
hợp kim cứng
Dao phay ngón 4 lưỡi cắt bằng
thép gió (HSS)
Dao phay ngón 5 lưỡi cắt thép
gió
Dao phay ngón 3 lưỡi cắt thép
gió
15


MỘT VÀI LOẠI DAO PHAY NGÓN CHUÔI CÔN
Dao phay phá:
dùng khi gia công thô
Dao phay tinh
dùng khi gia công
tinh

16


PHAY BẬC BẰNG DAO PHAY NGÓN TRÊN MÁY
PHAY ĐỨNG
DÙNG DAO PHAY NGÓN KHI PHAY CÁC BỀ MẶT
HẸP
DAO CÓ ĐƯỜNG KÍNH LỚN HƠN BỀ RỘNG BẬC

17


TRÌNH TỰ PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO
PHAY NGÓN
Điều chỉnh để đạt kích
thước gia công

18


LƯU Ý :
Chọn chiều phay nghịch khi phay bậc

19


PHAY BẬC BẰNG DAO PHAY NGÓN TRÊN MÁY
PHAY NGANG
Dao được lắp trên trục chính máy phay ngang

20


PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY DĨA
CÁC LOẠI DAO PHAY DĨA
Dao phay dĩa 1 mặt cắt
Dao phay dĩa 3 mặt cắt
ĐIỀU CHỈNH DAO
cho dao chạm cử so
dao
điều chỉnh theo kích
thước h
rà dao chạm vào chi
tiết
điều chỉnh đạt kích
thước a
a=c+b

21


KỸ THUẬT RÀ DAO
Dùng băng giấy mõng để rà
dao
chú ý : cho dao đứng yên, di
chuyển bàn máy đến khi băng
giấy kẹt nhẹ giữa dao và phôi

Dùng vạch phấn để rà dao
chú ý : cho dao quay, di
chuyển bàn máy đến khi dao
hớt đi một lớp phấn mõng

băng giấy
hay vết
phấn
mõng

22


PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY DĨA
DÙNG DAO PHAY DĨA KHI PHAY BẬC HẸP
( Lưu ý chọn chiều phay nghịch)

23


PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG TỔ HỢP DAO
PHAY DĨA
Tổ hợp dao phay dĩa điều chỉnh được

24


SAI HỎNG KHI PHAY BẬC
Chiều dài lưỡi cắt lớn làm ảnh hưởng đến độ
chính xác
Sai kích thước do điều chỉnh sai
Độ nhẳn kém do dao mòn, do chọn lượng chạy
dao lớn, do cắt dày

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×