Tải bản đầy đủ

Chương 9: Chiếu sáng công nghiệp

Chươngư9:ưChiếuưsángưcôngưnghiệp
9.1.ưKháiưniệmưchung:
9.2.ưCácưđạiưlượngưcơưbản:
9.2.1.ưQuangưthông:
9.2.2.ưCườngưđộưsáng:
9.2.3.ưĐộưrọi:
9.3.ưTínhưtoánưchiếuưsáng:
9.3.1.ưNhữngưvấnưđềưchung:
1.ưKhôngưloáưmắt:
2.ưKhôngưloáưdoưphảnưxạ:
3.ưKhôngưcóưbóngưtối:
4.ưĐộưrọiưyêuưcầuưphảiưđồngưđều:
5.ưPhảiưtạoưánhưsángưgầnưgiốngưvớiưánhưsángưbanư
ngày:


9.3.2. Bè trÝ ®Ìn:
Ph¬ng ¸n 1: Bè trÝ theo 4 gãc h×nh vu«ng
Ph¬ng ¸n 2: Bè trÝ theo h×nh thoihc

H

hlv
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×