Tải bản đầy đủ

Bài giảng an toàn điện

1. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các tiết học
(tối thiểu 80% số tiết học trên lớp) dưới sự hướng dẫn của
giảng viên;
- Đọc và nghiên cứu tài liệu bắt buộc ở nhà trước khi đến
lớp;
- Có đầy đủ điểm thường xuyên, điểm đánh giá nhận thức
và thái độ tham gia thảo luận;
- Có 2 bài kiểm tra ;
- Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần;

1


2


Mét sè tµi liÖu tham kh¶o.
1- Nguyễn Xuân Phú – Trần Thanh Tâm
Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện. NXB
KHKT năm 1996.

2- Giáo trình: Quản trị doanh nghiệp – Trường ĐH
KTQD.
3- Sở điện lực Hà Nội 1989. Quy trình kỹ thuật an toàn
điện
4- Bộ môn hệ thống điện trường Đại Học Bách Khoa Hà
Nội. Kỹ thuật an toàn điện
5- Nguyễn Đình Thắng. Giáo trình an toàn điện. NXB
giáo dục năm 2002.
3


CHƯƠNG
CHƯƠNGI:I
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN

CHƯƠNG
CHƯƠNG II:
II
PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN
GIẢN VÀ MẠNG ĐIỆN 3 PHA

An toàn
điện
CHƯƠNG
CHƯƠNGIIIIII:
BẢO
BẢOVỆ
VỆNỐI
NỐIĐẤT
ĐẤTVÀ
VÀNỐI
NỐIDÂY
DÂYTRUNG
TRUNGTÍNH
TÍNH

CHƯƠNG IV
BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP

4CHƯƠNG V
CÁC BIỆN PHÁP CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT


Mục đích: Trang bị cho SV kiến thức về:

Trang bị cho sinhviên những kiến thức cơ
bảnvề an toàn điện cho người, thiết bị.
Giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ
bản về an toàn điện.

5


Yêu cầu: Hiểu và nắm được
Nắm được các kỹ năng lắp đặt sử
dụng và vận hành các thiết bị điện,điện
tử đúng quy cách.
Tạo cho SV ý thức an toàn là trên hết

6


Tai nạn điện gây bò thương
hoặc tử vong cho con người
7


8

Tai nạn điện dẫn đến hoả
hoạn, cháy nổ …


9


10


Cột đỡ dây điện bằng tre, trúc
bị gẫy
11

Dây điện trần gác lên cây
khi trời mưa


Vì sao xảy ra tai nạn điện?
Quan sát các hình sau thảo luận theo
nhóm và nêu nguyên nhân gây
tai nạn điện ở từng hình?

1213

Sửa chữa điện không cắt
nguồn điện, không sử dụng
dụng cụ bảo vệ an toàn điện
Sử dụng các đồ dùng điện bò

rò điện ra vỏ

14


I. Vì sao xảy ra tai nạn điện?
? Quan sát các hình sau thảo luận theo
nhóm và nêu nguyên nhân gây
tai nạn điện ở từng hình?(3p’)

15


Chạm trực tiếp vào dây dẫn
điện trần không bọc cách điện
16
hoặc dây dẫn hở cách điện


Quan sát hình
ảnh và cho
biết hai anh
cơng nhân
này đang làm
gì? Vì sao?

17

Đang tháo dỡ nhà vì vi phạm hành
lang an toàn điện


Kho¶ng c¸ch b¶o vƯ an toµn líi ®iƯn cao ¸p
Điện áp

Lo¹i d©y

Kho¶ng
c¸ch an
toµn chiỊu
réng
(mÐt)
Điện
áp
Kho¶ng c¸ch
an toµn
th¼ng ®øng
(mÐt)
18

Đến
22kV

35kV

66
-110kV

Dâ Dâ Dâ Dây
y
y
y
trầ
bọ tra bọ
n
c
àn
c
1

2

1,5

3

220kV

500kV

Dây trần

4

6

7

Đến
35kV

66-110kV

220kV

500kV

2

3

4

6


Møc ®é t¬ng ®¬ng g©y nguy
hiÓm giữa điện áp 1 chiều và xoay chiều ?
ĐiÖn ¸p xoay chiÒu nguy hiÓm h¬n
®iÖn ¸p 1 chiÒu.
• 42V một chiÒu t¬ng ®¬ng 12V xoay
chiÒu
• 108V m«t chiÒu t¬ng ®¬ng 36V xoay
chiÒu
19

• 120V m«t chiÒu t¬ng ®¬ng 42V xoay


Điện áp
K/C A.T
thẳng đứng

Đến 35kV 66-110kV 220kV 500kV
2m

3m

4m

6m


Khi gặp
trường
hợp này
em sẽ
làm gì?

Không đến gần và báo ngay cho
trạm quản lí điện
21


Vì sao xảy ra tai nạn
điện?
- Do chạm vào vật mang
- điện.
Do vi phạm khoảng cách an
toàn của lưới điện cao áp và
trạm
biến
áp.
- Do
đến
gần
dây điện bò
đứt rơi xuống đất.
Tai nạn do điện dẫn đến hậu
quả như thế nào?

22


Tai nạn điện dẫn đến hoả
hoạn, cháy nổ …
23


Tai nạn điện gây bò thương
hoặc tử vong cho con người
24


1.1. Những nguy hiểm dẫn đến tai nạn do dòng
điện gây ra
Nêu những
Điện giật
Đốt cháy điện
tại nạn do
Hoả hoạn và
điện mà em biết
nổ
trong thực tế?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×