Tải bản đầy đủ

Máy điện roto lồng sóc

Rôto lồng sóc trong các rãnh của lõi thép rôto đặt các thanh đồng (hoặc nhôM), các thanh đồng thường đặt nghiêng
so với trục, hai đầu nối ngắn Mạch bằng 2 vòng đồng (nhôM), tạo thành lồng sóc (hình 8.2.2.b)

Hình 8.2.2.b
Rôto dây quấn gồM lõi thép và dây quấn.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×