Tải bản đầy đủ

Bài giảng máy điện hệ đại học

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN
1.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1.1. Định nghĩa, công dụng
Máy điện là thiết bị điện từ, làm việc dựa vào nguyên
lý cảm ứng điện từ. Cấu tạo gồm mạch từ (lõi thép) và
mạch điện (dây quấn) dùng để biến đổi dạng năng lượng
như cơ năng thành điện năng (máy phát điện) hoặc ngược
lại như điện năng thành cơ năng (động cơ điện), hoặc dùng
để biến đổi các thông số điện năng như điện áp, dòng điện,
tần số, pha


CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN
1.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.2. phân loại:
* Máy điện đứng yên (MĐ tĩnh)
* Máy điện quay:
- Máy điện một chiều
- Máy điện xoaychiều.
* Máy điện đồng bộ

* Máy điện không đồng bộ


CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN
1.2. CÁC ĐỊNH LUẬT ĐIỆN TỪ CƠ BẢN DÙNG
TRONG MÁY ĐIỆN
1.2.1: Định luật cảm ứng điện từ.
a. Trường hợp từ thông Φ biến thiên xuyên qua vòng dây:
e = -d Φ /dt
b. Trường hợp thanh dẫn chuyển động trong từ trường:
e = Bvl


Quy tắc bàn tay phải để xác định chiều sức điện động
cảm ứng

N
e

B

S


CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN
1.2. CÁC ĐỊNH LUẬT ĐIỆN TỪ CƠ BẢN DÙNG
TRONG MÁY ĐIỆN
1.2.2. Định luật lực điện từ.
F = Bil (N)

N

I
B

B

F
S1.3. CÁC VẬT LIỆU CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN

1. Vật liệu dẫn điện
2. Vật liệu cách điện
3. Vật liệu dẫn từ
4. Vật liệu kết cấu


TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1

MÁY ĐIỆN

MÁY ĐIỆN QUAY

MÁY ĐIỆN TĨNH

MÁY BIẾN ÁP
MĐ KHÔNG
ĐỒNG BỘ


MỘT CHIỀU


ĐỒNG BỘ


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1

1. Định nghĩa, công dụng, cách phân loại máy điện?
2. Các vật liệu cấu tạo nên máy điện.
3. Các phương pháp nghiên cứu máy điện.


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY BIẾN ÁP
2.1.1. Định nghĩa
Máy biến áp là thiết bị điện từ tĩnh dùng để biến đổi
một hệ thống dòng điện xoay chiều từ cấp điện áp này sang
cấp điện áp khác với tần số không đổi.
2.1.2. Các đại lượng định mức
- Dung lượng (công suất định mức) Sđm [VA, KVA]
- Điện áp dây sơ cấp định mức U1đm [V, KV]
- Điện áp dây thứ cấp định mức U2đm [V, KV]
- Dòng điện dây sơ cấp định mức I1đm [A , KA]


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.1.3. Phân loại
- Theo công suất.
- Theo số pha.
- Theo cách làm mát.
- theo chức năng


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.1.4. Công dụng


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.1.4. Công dụng

LIOA


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.1.4. Công dụng
- Dùng để truyền tải, phân phối điện năng.
- Dùng trong các thiết bị như lò nung (máy biến áp
lò), trong hàn điện (máy biến áp hàn).
- Làm nguồn cho các thiết bị điện, điện tử cần nhiều
cấp điện áp khác nhau.
- Trong lĩnh vực đo lường (máy biến điện áp TU,
máy biến dòng TI) .v.v.


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.2. CẤU TẠO MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA.


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.2. CẤU TẠO MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA.
2.2.1.Lõi thép:


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.2..CẤU TẠO MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA.

sơ cấp

th? c?p


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.2. CẤU TẠO MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA.
2.2.1.Lõi thép:

Tiết diện trụ từ


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.2. CẤU TẠO MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA.
2.2.2. Dây quấn:

CA

HA


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.2. CẤU TẠO MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA.
2.2.3. Vỏ máy biến áp


Ch­¬ng­II:­M¸y­biÕn­¸p
2.3. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MBA MỘT PHA:
2.3.1. Sơ đồ nguyên lý:

W1

W2

Zt


Ch­¬ng­II:­M¸y­biÕn­¸p
2.3. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MBA MỘT PHA:
2.3.2. Hoạt

động:

Φ

I1

U1 W

I2

1

E1

W2

E2

Zt


CHƯƠNG 2: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MBA
2.3. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC:
2.3.2. Hoạt động:
Khi đặt điện áp xoay chiều u1 lên dây quấn
sơ cấp, trong dây quấn sơ cấp có dòng điện i1.
I1 sinh ra từ thông ? biến thiên móc vòng với cả 2 dây
quấn cảm ứng ra các sức điện động e1 và e2.
Nối dây quấn thứ cấp với tải, sức điên động E2
sinh ra dòng điện i2 đưa ra tải với điện áp U2. Như vậy
năng lượng của nguồn điện xoay chiều đã được truyền từ
dây quấn sơ cấp sang thứ cấp.
Nếu W2 chưa nối tải thì U2 = E


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.3. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC:
1.3.2. Hoạt động:
Nếu bỏ qua tổn hao công suất trong máy biến áp
thì:
U1I1 = U2I2
Như vậy ta có:

U1
I2
=
=k
U2
I1

Nếu k > 1 thì U1> U2: Máy biến áp hạ áp
Nếu k < 1 thì U1< U2: Máy biến áp tăng áp


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.3. MÁY BIẾN ÁP BA PHA
2.3.1. Cấu tạo:
a. máy biến áp ba pha tổ hợp
B

A

C

x

W1

W2

W1

X

W1

W2

W2

Z

Y
a

z

y

b

c


CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP
2.3. MÁY BIẾN ÁP BA PHA
2.3.1. Cấu tạo:
b. máy biến áp ba pha ba trụ
A

X

B

Y

x

y

a

C

Z
z

b

c


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×