Tải bản đầy đủ

8 việc cần chuẩn bị khi QTT DNTM

1.Sổ kế toán file exel (gửi mail)
Xuất tất cả sổ cái từ loại 1 đến loại 9, CĐPS, Công Nợ năm thanh kiểm tra
thuế ra excel => gửi vào mail bên thuế
• In toàn bộ sổ sách ra excel đóng quyển và đóng thùng cacton => mang lên
đội kiểm tra thuế hoặc kiểm tại doanh nghiệp tùy theo từng chi cục/ cục
2. Bảng kê mua vào, bán ra file excel (gửi mail)


Mua vào bán ra từ năm thanh kiểm tra thuế ra excel gộp các năm/ cùng 1
files
• Lọc tất cả những hóa đơn đơn > 20 triệu, ghi chú ngày thanh toán và số tiền
thanh toán
Ghi chú: nên lưu riêng bộ hồ sơ công nợ: phô tô những hóa đơn > 20 + UNC phô tô
hoặc gốc lưu thành bộ
– Kỹ năng Dùng chức năng: Sort và Data/ subtotal


3. Bộ báo cáo quyết toán TNDN + BCTC năm thanh kiểm tra (phô tô 1 bản
cho bên thuế khi họ kiểm tra)
In bản mềm 01 bản lưu trữ sổ sách
In 01 bản gửi cán bộ thuế

Bao gồm: Quyết toán TNDN, TNCN, BCTC các năm
Ghi chú: thường cán bộ thuế chỉ quan tâm bản cuối cùng doanh nghiệp đã nộp nếu
trong các năm có làm KHBS bổ sung, vẫn phải lưu trữ bản gốc lần nộp đầu để khi
hỏi kiểm tra vẫn có số liệu để giải trình
4. Hóa đơn mua vào, bán ra (bản gốc) và tờ khai thuế hàng kỳ
Hóa đơn kẹp theo tờ khai hàng tháng/ Quý
Hóa đơn kẹp chứng từ: phiếu thu, chi, hạch toán, nhập kho ….
Ghi chú: sắp thành bộ theo tháng / quý của tờ khai thuế
– Sắp chứng từ và hóa đơn đầu ra theo thứ tự đã kê khai thuế
– Sắp chứng từ và hóa đơn đầu vào theo thứ tự đã kê khai thuế
–Tờ khai thuế nào mất thì làm công văn lên thuế xin sao y trích lục lại5. Sổ phụ ngân hàng + Ủy nhiệm chi bản gốc (Liệt kê các hóa đơn mua vào >=
20 triệu, ghi rõ ngày thanh toán)
Kẹp UNC vào các hóa đơn > 20 triệu để dễ kiếm và tra cứu
Có thể là phô tô để 1 bản riêng hoặc bản gốc riêng, bản phô tô kẹp chứng từ
sổ sách
Ghi chú: Đối chiếu bảng tổng hợp công nợ và công nợ chi tiết với bảng kê Excel xem
chênh lệch công nợ thanh toán với công nợ khách hàng là bao nhiêu– Các lỗi do hạch toán râu ông này cắm cằm bà kia => công nợ bị sai lệch
Nếu kiểm tra phát hiện UNC nào bị mất thì làm công văn lên ngân hàng xin sao y
trích lục nếu không kịp có thể lấy giấy báo Nợ + sao kê chi tiết khoanh tròn đánh
dấu lại để giải trình và xin bổ sung chứng từ sau
–Tìm hiểu tại các văn bản pháp lý về thuế GTGT (đi từ TT06 - Luật Thuế GTGT số 13-


NĐ209-TT219 …)
6.Hợp đồng lao động + bảng lương (bản gốc)
Hợp đồng lao động kẹp CMT
Bảng chấm công đầy đủ
Quyết định tăng lương, và phụ lục hợp đồng lao động


Quyết toán thuế TNCN đầy đủ
Ký tá đầy đủ
Ghi chú: các khoản chi lương và phụ cấp theo lương không có trong văn bản sau thì
sẽ bị loại trừ không được tính vào chi phí hợp lý: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao
động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế
thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy
chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
–Tìm hiểu tại các văn bản pháp lý về thuế TNDN (đi từ TT130-TT123-NĐ218-TT78TT96…)


7. Hợp đồng kinh tế
Hợp đồng kinh tế đã ký kết, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản
giao nhận….
• Hợp đồng đầu vào là hợp đồng nguyên tắc do việc mua bán là thường xuyên
• Hợp đồng mượn xe để hợp lý chi phí xăng dầu đã đưa vào
Ghi chú:
– Lưu trữ theo bìa còng, công ty nào phát sinh nhiều có thể lưu riêng 1 bìa còng, nếu
ít thì lưu chung nhưng có ghi chú bằng giấy note
– Mỗi công ty là 01 tập liền nhau để dễ tìm kiếm
– Đánh dấu bằng giấy note màu để dễ nhận biết
– Hợp đồng chứng từ nào mất thì liên hệ khách hàng để xin bản sao y lại hoặc bản
gốc thì càng tốt


8. Giấy phép kinh doanh
Phô tô sao y hoặc phô to đóng dấu treo đều được
Các chứng từ khác như đăng ký mẫu dấu….
Điều lệ công ty
Quy chế tài chính công ty
Ghi chú:
– Quy chế tài chính công ty là một loại văn quan trọng nhất xuyên suốt trong quá
trình thanh kiểm tra vì nó có mối liên hệ mật thiết đến những chi phí phát sinh trong
doanh nghiệp như: tiền tiếp khách hàng, phòng nghỉ, máy bay,công tác phí khác,
mượn xe, sữa chữa xe đi mượn, điện thoại…..
– Kiểm tra chi phí của doanh nghiệp sau đó soạn quy chế tài chính cho phù hợp với
những chi phí đã phát sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x