Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn làm đồ án môn điện tử công suất

Lời mở đầu (viết 1- 2 trang)
Chương 1: Lựa chọn, xây dựng mạch động lực
1.1. Giới thiệu động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha roto
dây quấn(tủ sấy- đề 5)
1.1.1. Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha roto dây quấn.
1.1.1.1 Sơ đồ nối dây.
1.1.1.2 Phương trình đặc tính cơ
(viết phương trình và giải thích thông số, vẽ dạng đặc tính cơ và giải
thích)
1.1.2 Các phương pháp điều chỉnh tốc độ
a. Phương pháp điều chỉnh điện áp đặt vào mạch Stato
(viết rõ nguyên lý và nêu ưu điểm nhược điểm của phương pháp)
b. Phương pháp điều chỉnh điện trở mạch roto
(viết rõ nguyên lý và nêu ưu điểm nhược điểm của phương pháp)
c. Phương pháp điều chỉnh công suất trượt
(viết rõ nguyên lý và nêu ưu điểm nhược điểm của phương pháp)
d. Phương pháp điều chỉnh tần số


1.2.Lựa chọn bộ điều áp
1.2.1. Giới thiệu chung…

*khái niệm điều áp …
*phân loại…
*Ứng dụng…
1.2.2. Các sơ đồ điều áp
1.2.2.1 Điều áp xoay chiều 1 pha… (có mấy dạng sơ đồ)
1. Tải thuần trở R
a. Sơ đồ nguyên lý
(Vẽ sơ đồ nêu các tác dụng của từng phần tử)
b. Nguyên lý hoạt động( vẽ giản đồ điện áp và dòng điện và nêu nguyên
lý)
c. Các thông số của sơ đồ
1. Tải trở kháng R+L
a. Sơ đồ nguyên lý (Vẽ sơ đồ nêu các tác dụng của từng phần tử)
b. Nguyên lý hoạt động( vẽ giản đồ điện áp và dòng điện và nêu nguyên
lý)
c. Các thông số của sơ đồ


1.2.2.2 Điều áp xoay chiều 3 pha…
1.2.3. Chọn sơ đồ điều áp
Theo yêu cầu của đề tài chọn sơ đồ …
a.Sơ đồ nguyên lý
b.Nói lại nguyên lý

Chương 2: Lựa chọn và xây dựng, mạch điều khiển
2.1 Giới thiệu chung
2.1.1 Các yêu cầu chung của mạch điều khiển
( nói rõ các yêu cầu của mạch điều khiển)
2.1.2. Lựa chọn cấu trúc của mạch điều khiển
(gồm các khối nào, nhiệm vụ từng khối)


2.2. Các khâu trong mạch điều khiển
2.2.1 Mạch đồng bộ hóa và phát sóng răng cưa
a. Sơ đồ nguyên lý(vẽ sơ đồ)
b. Nguyên lý làm việc(vẽ được giản đồ điện áp và nêu được nguyên lý)
2.2.2 Mạch so sánh.
a. Sơ đồ nguyên lý(vẽ sơ đồ)
b. Nguyên lý làm việc(vẽ được giản đồ điện áp và nêu được nguyên lý)
2.2.3. Mạch sửa xung (làm tương tự)


2.2.4. Mạch khuếch đại xung (làm tương tự)
2.2.5. Khối nguồn.
2.3. Mạch điều khiển
2.3.1. Sơ đồ nguyên lý (ghép các khối)
2.3.2 Nguyên lý mạch điều khiển


Chương 3: Tính chọn van
1.Điều kiện về dòng

[Itb]= kiT.Itbmax= …
[Itb]: giá trị dòng điện cho phép của Thyristor
Itbmax: giá trị dòng điện trung bình lớn nhất đi qua Thyristor trong
sơ đồ khi tải là định mức
kiT: Hệ số dự trữ về dòng điện của Thyristor (chọn kiT=1,2)
2.Điều kiện về áp

[UTtb]= kuT.UTngmax=…
[UTtb]: giá trị điện áp ngược cho phép của Thyristor
UTngmax: giá trị lớn nhất của điện áp ngược trên Thyristor trong sơ
đồ

kuT: Hệ số dự trữ về điện áp của Thyristor (chọn kuT=1,6)
Vậy điều kiện chọn van:

Iv…
U …


Chương 4: Thuyết minh sơ đồ mạch điệnHƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN
• Đồ án viết tay trên khổ giấy A4 viết một mặt, số trang
50 đến 60, lề trái 3,5cm; lề trên và dưới 2,5 cm; lề phải
2cm
• Thứ tự đồ án: (gồm 8 phần)
I. Bìa
II. Bìa lót
III. Tờ phô tô nhiệm vụ
IV. Lời nói đầu
V. Nội dung


Chương 1:
LỰA CHỌN, XÂY DỰNG MẠCH ĐỘNG LỰC
1.1. Giới thiệu một số sơ đồ mạch chỉnh lưu
Vẽ hình, đồ thị, nguyên lý làm việc , ưu nhược điểm
(Đề về điều áp xoay chiều giới thiệu một số phương
pháp điều chỉnh điện áp xoay chiều như máy biến áp
2 dây quấn, tự ngẫu .... Tài liệu tham khảo “ ĐTCSLý thuyết- Thiết kế – ứng dụng Lê Văn Doanh chủ
biên+ Nguyễn Thế Công + Trần Văn Thịnh”)
1.2. Lựa chọn sơ đồ
- Căn cứ vào yêu cầu để lựa chọn (nên nhấn mạnh ưu
điểm của sơ đồ đó để lựa chọn)
- Vẽ hình, đồ thị ...


V. NỘI DUNG
Chương
Chương1:
1: LỰA
LỰACHỌN,
CHỌN,XÂY
XÂYDỰNG
DỰNGMẠCH
MẠCHĐỘNG
ĐỘNG LỰC
LỰC

Chương
Chương2:
2: LỰA
LỰACHỌN,
CHỌN,XÂY
XÂYDỰNG
DỰNGMẠCH
MẠCHĐIỀU
ĐIỀUKHIỂN
KHIỂN

Chương
Chương3:
3:TÍNH
TÍNHCHỌN
CHỌNMỘT
MỘTSỐ
SỐTHIẾT
THIẾTBỊ
BỊCƠ
CƠBẢN
BẢN

Chương
Chương4:
4: THUYẾT
THUYẾT MINH
MINHSƠ
SƠ ĐỒ
ĐỒMẠCH
MẠCHĐIỆN
ĐIỆN


Chương 2:
LỰA CHỌN, XÂY DỰNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN
2.1. Lựa chọn cấu trúc mạch điều khiển
2.2. Giới thiệu các khâu trong mạch điều khiển
2.2.1. Khâu đồng bộ hóa và phát sóng răng cưa
(vẽ hình trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của
một số sơ đồ xung răng cưa rồi lựa chọn)
2.2.2. ...


Chương 3:
TÍNH CHỌN MỘT SỐ THIẾT BỊ CƠ BẢN
3.1. Tính chọn mạch động lực
3.1.1. Chọn máy biến áp lực: Đặc điểm của biến áp, điện
áp u1, điện áp thứ cấp u2
3.1.2.Tính chọn các van: Hai thông số bắt buộc
- Dòng điện định mức qua van:
IV > Itt. kI (chọn với hệ số dự trữ kI = 1,2)
- Điện áp ngược lớn nhất đặt trên van:
Uimv > kU. Uim (chọn với hệ số dự trữ kU = 1,6)
3.2. Tính chọn mạch điều khiển
3.2.1. Chọn máy biến áp đồng pha: Tương tự biến áp lực
3.2.2. Tính chọn nguồn điều khiển


Chương 4:
THUYẾT MINH SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
• Kết hợp cả mạch lực với mạch điều khiển
• Thuyết minh hoạt động của sơ đồ
VI. Kết luận
VII. Tài liệu tham khảo
* Điện tử công suất – Nguyễn Bính
* Điện tử công suất – Võ Minh Chính
* ĐTCS- Lý thuyết - Thiết kế - Ứng dụng - Lê Văn
Doanh chủ biên+ Nguyễn Thế Công+ Trần Văn Thịnh
VIII. Mục lục


BẢN VẼ A0
• Sơ đồ nguyên lý hệ thống
• Giản đồ điện áp mạch động lực
• Giản đồ điện áp mạch điều khiển


- Cơ bản hỏi trên bản vẽ A0
- Nhiệm vụ được giao
Mạch lực
+ Tên gọi mạch lực
+ Chiều dòng điện
+ Điện áp đầu ra
Mạch điều khiển
+ Có mấy khâu và nhiệm vụ của nó (phải chỉ vào từng khâu)
+ Trình bày nguyờn lý làm việc của 1 khâu nào đó
+ Giản đồ điện áp ra của các khâu (các điểm lấy điện áp ra trên
giản đồ xung)
+ Với mạch chỉnh lưu 3 pha, góc mở được xác định thế nào (xác
định từ điểm chuyển mạch tự nhiên, điểm này cách gốc tọa độ 300,
Máy biến áp đồng pha đấu /Y, để điện áp thứ cấp tự dịch đi 300
so với điện áp nguồn (sơ đồ không nối như trên phải sử dụng mạch
R- C)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×