Tải bản đầy đủ

Tin và giữ lời hằng sống

Tin Và Giữ Lời Hằng Sống
“Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Mt 8,51).

Trong cuộc sống, chúng ta bước vào mối tương quan với người khác qua các cuộc
đối thoại. Khi niềm tin được triển nở từ những cuộc đối thoại đó, mối tương quan
càng trở nên mật thiết. Cũng vậy, để mời gọi con người bước vào mối tương quan
với mình, Thiên Chúa đã đi bước trước qua việc ngỏ lời với con người. Chính Lời
Chúa đưa chúng ta đi vào cuộc đối thoại với Người. Lời ấy không phải là một điều
gì đó trừu tượng nhưng được mạc khải nơi chính Lời của Chúa Giêsu. Thế nhưng,
nhiều lúc Lời của Chúa Giêsu vẫn bị người đương thời khó chấp nhận vì họ vẫn
chưa tin vào Ngài. Họ có thể tin rằng Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, là người
nói Lời Thiên Chúa nhưng việc tin rằng Ngài chính là Thiên Chúa, Thiên Chúa của
tình yêu và là Đấng có thể đem lại sự sống đời đời thì thật khó. Thế nên, lời mời
gọi của Chúa Giêsu “ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Mt 8,51) trở thành
một chướng ngại đối với họ. Từ đó, họ chẳng thể bước vào mối tương quan với
Chúa Giêsu. Và có khi nào, lời mời gọi ấy cũng đang là chướng ngại đối với chúng
ta ngày hôm nay?
Trong suốt mùa Chay, lời kêu gọi “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15) của
Chúa Giêsu luôn vang vọng bên chúng ta. Sám hối là sửa đổi, canh tân lại cuộc
sống hầu có thể giao hòa và được sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa qua tiêu
chuẩn và mẫu mực là chính Tin mừng. Nhưng liệu chúng ta có thực sự tin vào Tin

mừng, tức là tin vào Lời của Chúa Giêsu? Nếu chúng ta tin, cách sống như thế nào
sẽ chứng thực điều đó? Chúng ta nhớ lại, trong Cựu ước, nơi Giao ước giữa Thiên
Chúa với dân Người, Thiên Chúa đã kêu gọi mọi người giữ Lời của Người, tức
Thập Giới hầu có thể được sống. Đến thời Tân ước, trong Giao ước mới, để được
sống, con người cũng phải tuân giữ những điều luật của Thiên Chúa, những điều
luật này nay được thể hiện qua chính Lời của Chúa Giêsu và được thâu tóm vào
điều luật mới, đó là “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau;
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Quả thật, chỉ khi
yêu thương anh em, chúng ta mới thực sự tuân giữ Lời của Chúa Giêsu và như thế,
chúng ta có được và trao ban sự sống mà Chúa Giêsu đã hứa, sự sống của tình yêu
cho tất cả cho mọi người.
Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin để con luôn xác tín vào lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa qua
Lời của Ngài, hầu con can đảm bước vào mối tương quan tình yêu với Chúa, mối tương quan giúp
con có được sự sống đích thực. Amen.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×