Tải bản đầy đủ

Tuan 28 Giáo án Thủ công lớp tuần 28

GIÁO ÁN THỦ CÔNG
Ngày soạn:……………
Ngày dạy:…………….
TUẦN 28:

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Thủ công
LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Biết cách làm đồng hồ đeo tay.
2. Kĩ năng : Làm được đồng hồ đeo tay.
3. Thái độ : HS có hứng thú với giờ học thủ công. Có ý thức giữ vệ sinh trong giờ học.
* Riêng học sinh khéo tay làm được đồng hồ đeo tay. Đồng hồ cân đối.

II. CHUẨN BỊ :
- Đồ dùng :
- Gíao viên: Mẫu đồng hồ đeo tay bằng giấy. Quy trình làm đồng hồ đeo tay bằng giấy có hình vẽ
minh họa cho từng bước

- Học sinh: Giấy thủ công, kéo hồ gián, bút chì thước kẻ.

- Phương pháp : quan sát, đàm thoại, thảo luận.
- Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, cả lớp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (5 phút)

Hoạt động của học sinh

- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu - Cả lớp hát đầu tiết.
tiết.
- Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ - Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu vật,
dùng học tập cho nhóm mình.

đồ dùng học tập cho nhóm mình.

- Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học.

- Học sinh đọc mục tiêu bài học.

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu.

- Học sinh để giấy thủ công, kéo, hồ dán lên
bàn để thực hành.

2. Hoạt động luyện tập và vận dụng: (25 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh làm được đồng hồ đeo tay
đúng kĩ thuật, qui trình.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi.

- học sinh nhắc lại các bước:

- HS nhắc lại quy trình làm dây xúc xích bằng giấy

+ Cắt thành các nan giấy

thủ công.

+ Làm mặt đồng hồ


+ Gài dây đeo đồng hồ
+ Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ.

- Giáo viên nêu nhiệm vụ và các yêu cầu cần đạt của

1


GIÁO ÁN THỦ CÔNG

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018

bài thực hành.
- GV tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm
- GV theo dõi uốn nắn.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm:
Giáo viên tổ chức cho các em một cuộc triển lãm
nhỏ.
- Yêu cầu mỗi nhóm cử một người vào Ban Giám
khảo. Các nhóm trưng bày sản phẩm cá nhân trong
nhóm và sản phẩm của cả nhóm.

- Ban Giám khảo đến nhận xét và chấm điểm.
- Yêu cầu học sinh đến tham quan sản phẩm của từng
nhóm. Ban Giám khảo công bố kết quả.
- GV chọn ra một số thuyền đẹp tuyên dương.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân,
nhóm học tập tích cực, sáng tạo.
3. Hoạt động tìm tòi, mở rộng(5 phút).
- Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà tự tay làm thêm
sản phẩm mới hoặc dưới sự hướng dẫn của cha mẹ để
làm đồng hồ đeo tay một cách sáng tạo.
- Yêu cầu học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học.

- Học sinh lắng nghe.

- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự
tiến bộ của học sinh.

- Học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học

- Dặn chuẩn bị bài tiết sau: Làm vòng đeo tay (Tiết 1) - Học sinh lắng nghe và thực hiện.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×