Tải bản đầy đủ

Giáo án Thủ công lớp 2 Tuan 26

GIÁO ÁN THỦ CÔNG
Ngày soạn:……………
Ngày dạy:…………….
TUẦN 26:

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Thủ công
LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ

(Tiết 2)

I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Biết cách làm dây xúc xích trang trí.
2. Kĩ năng : Cắt, dán được dây xúc xích trang trí. Đường cắt tương đối thẳng. Có thể chỉ cắt,
dán được ít nhất ba vòng tròn. Kích thước các vòng tròn của dây xúc xích tương đối đều nhau.
3. Thái độ : HS có hứng thú với giờ học thủ công. Có ý thức giữ vệ sinh trong giờ học.
* Riêng học sinh khéo tay cắt, dán được dây xúc xích trang trí. Kích thước các vòng dây xúc xích
đều nhau. Màu sắc đẹp.


II. CHUẨN BỊ :
1. Đồ dùng dạy học:
- Gíao viên: Dây xúc xích mẫu bằng giáy thủ công. Quy trình làm dây xúc xích trang trí có hình vẽ
minh họa cho từng bước
- Học sinh: Giấy thủ công, kéo , bìa dán, ...

2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học: cả lớp, cá nhân
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (5 phút)

Hoạt động của học sinh

- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu
tiết.

- Cả lớp hát đầu tiết.

- Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ
dùng học tập cho nhóm mình.

- Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu vật, đồ

- Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học.

dùng học tập cho nhóm mình.

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu.

- Học sinh đọc mục tiêu bài học.
- Học sinh để giấy thủ công, kéo, hồ dán lên
bàn để thực hành.

2. Hoạt động luyện tập:
* Mục tiêu: Giúp học sinh làm dây xúc xích bằng
giấy thủ công, trang trí đẹp.


* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi.
Học sinh thực hành trên giấy thủ công (10 phút)
- HS nhắc lại quy trình làm dây xúc xích bằng giấy
thủ công.
1


GIÁO ÁN THỦ CÔNG

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018
- Bước 1:Cắt thành các nan giấy
- Bước 2: Dán các nan giấy thành dây xúc
xích

- Giáo viên nêu nhiệm vụ và các yêu cầu cần đạt của
bài thực hành.
- GV tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm
- GV theo dõi uốn nắn.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm: - Các nhóm trưng bày sản phẩm theo hình
Giáo viên tổ chức cho các em một cuộc triển lãm thức cuộc triển lãm nhỏ.
nhỏ.
- Yêu cầu mỗi nhóm cử một người vào Ban Giám - Mỗi nhóm cử một người vào Ban Giám
khảo. Các nhóm trưng bày sản phẩm cá nhân trong khảo.
nhóm và sản phẩm của cả nhóm.
- Ban Giám khảo đến nhận xét và chấm điểm.
- Yêu cầu học sinh đến tham quan sản phẩm của
từng nhóm. Ban Giám khảo công bố kết quả.

- Học sinh đến tham quan sản phẩm của từng

- GV chọn ra một số thuyền đẹp tuyên dương.

nhóm.

3. Hoạt động vận dụng, tìm tòi, mở rộng.
- Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà tự tay làm thêm - Học sinh lắng nghe và về nhà thực hiện.
sản phẩm mới hoặc dưới sự hướng dẫn của cha mẹ
để làm dây xúc xích một cách sáng tạo.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe.
nhóm học tập tích cực.
- Yêu cầu học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học.

- Học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học.

- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự
tiến bộ của học sinh, dăn chuẩn bị bài tiết sau. - Dặn
chuẩn bị bài tiết sau: Làm đồng hồ đeo tay (Tiết 1)

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×