Tải bản đầy đủ

Giáo án Thủ công lớp 2 Tuan 22

GIÁO ÁN THỦ CÔNG
Ngày soạn:……………
Ngày dạy:…………….
TUẦN 22:

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Thủ công
GẤP, CẮT, DÁN PHONG BÌ (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Biết cách gấp, cắt, dán phong bì.
2. Kĩ năng : Gấp cắt , dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối thẳng
phẳng. Phong bì có thể chưa cân đối.
3. Thái độ : HS có hứng thú với giờ học thủ công. Có ý thức giữ vệ sinh trong giờ học.
* Riêng học sinh khéo tay gấp cắt, dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán
thẳng phẳng. Phong bì cân đối. Thích làm phong bì để sử dụng.
II. CHUẨN BỊ :
1. Đồ dùng dạy học:
- Gíao viên: Phong bì mẫu. Mẫu thiếp chúc mừng. Quy trình gấp , cắt dán phong bì có hình

vẽ minh họacho từng bước
- Học sinh: Một số giấy màu hình chữ nhật.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học: cả lớp, cá nhân, nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (5 phút)
- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát
đầu tiết.
- Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ
dùng học tập cho nhóm mình.
- Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học.
- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu.

Hoạt động của học sinh

- Cả lớp hát đầu tiết.

- Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu
vật, đồ dùng học tập cho nhóm mình.
- Học sinh đọc mục tiêu bài học.
- Học sinh để giấy thủ công, kéo, hồ
2. Hoạt động hình thành kiến thức và luyện dán lên bàn để thực hành.
tập:. (25 phút)
* Mục tiêu: Học sinh gấp, cắt, dán được phong bì
đúng kĩ thuật, qui trình.

- Học sinh nhắc lại:

* Cách tiến hành :

- Bước 1:Gấp phong bì

a: Học sinh thực hành (25 phút)

- Bước 2:Cắt phong bì


- HS nhắc lại quy trình làm phong bì

- Bước 3:Dán thành phong bì

1


GIÁO ÁN THỦ CÔNG

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018

- Giáo viên nêu nhiệm vụ và các yêu cầu cần đạt
của bài thực hành.
- GV tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm
- GV theo dõi uốn nắn.
c.Hướng dẫn đánh giá sản phẩm: (5 phút)
Hoạt động cá nhân, cả lớp:
- Giáo viên yêu cầu các nhóm trưng bày sản - Các nhóm cùng thực hành
phẩm: Giáo viên tổ chức cho các em một cuộc
triển lãm nhỏ.
- Yêu cầu mỗi nhóm cử một người vào Ban Giám
khảo. Các nhóm trưng bày sản phẩm cá nhân
trong nhóm và sản phẩm của cả nhóm.
- Ban Giám khảo đến nhận xét và chấm điểm.
- Yêu cầu học sinh đến tham quan sản phẩm của - Trang trí sản phẩm
từng nhóm. Ban Giám khảo công bố kết quả.

- Các nhóm lên trưng bày sản phẩm

- GV chọn ra một số thuyền đẹp tuyên dương.

- Nhóm khác nhận xét

3. Hoạt động vận dụng.
- Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà tự tay làm - học sinh đến tham quan sản phẩm của
thêm sản phẩm mới hoặc dưới sự hướng dẫn của từng nhóm.
cha mẹ gấp, cắt, dán phong bì một cách sáng tạo.

- Học sinh lắng nghe và về nhà thực

hiện.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe.
nhóm học tập tích cực.
- Yêu cầu học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học.

- Học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học.

- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá
sự tiến bộ của học sinh.

- Học sinh lắng nghe và thực hiện.

- Nhận xét giờ học, dặn chuẩn bị bài tiết sau: Phối hợp gấp, cắt, dán hình(t1)

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×