Tải bản đầy đủ

Giáo án Thủ công lớp 2 Tuan 21

GIÁO ÁN THỦ CÔNG

LỚP 2

NĂM HỌC 2017- 2018

Ngày soạn:……………
Ngày dạy:…………….
TUẦN 21:

Thủ công
GẤP, CẮT, DÁN PHONG BÌ (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Biết cách gấp, cắt, dán phong bì.
2. Kĩ năng : Gấp, cắt, dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối thẳng
phẳng. Phong bì có thể chưa cân đối.
3. Thái độ : HS có hứng thú với giờ học thủ công. Có ý thức giữ vệ sinh trong giờ học.
* Riêng học sinh khéo tay gấp cắt, dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán
thẳng phẳng. Phong bì cân đối. Thích làm phong bì để sử dụng.
II. CHUẨN BỊ :
1. Đồ dùng dạy học:

- Gíao viên: Phong bì mẫu. Mẫu thiếp chúc mừng. Quy trình gấp , cắt dán phong bì có hình
vẽ minh họacho từng bước
- Học sinh: Một số giấy màu hình chữ nhật.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học: cả lớp, cá nhân, nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút)
- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát
đầu tiết.
- Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ
dùng học tập cho nhóm mình.
- Gt bài.
- Yêu cầu học sinh đọc tên bài học.
2. Hoạt động hình thành kiến thức và luyện
tập:. (25 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu và biết sơ bộ cách

- Cả lớp hát đầu tiết.
- Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu,
đồ dùng học tập cho nhóm mình.
- Học sinh đọc tên bài học.

gấp, cắt, dán phong bì.
* Cách tiến hành:
a. Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét mẫu
(10 phút)
Hoạt động nhóm 4.
- Yêu cầu học sinh lấy mẫu ở góc học tập quan sát
và thảo luận theo nhóm:
+ Phong bì có hình gì ?
+ Mặt trước, mặt sau của phong bì như thế nào?
- Giáo viên yêu cầu thư ký tổng hợp ý kiến.
- Yêu cầu học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả - Thư ký tổng hợp ý kiến.
hoạt động 2.
- Yêu cầu đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến của - Học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết
nhóm.


quả hoạt động a.
1


GIÁO ÁN THỦ CÔNG

LỚP 2

NĂM HỌC 2017- 2018

- Giáo viên nhận xét và chốt nội dung nhận xét - Đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến
mẫu.
của nhóm.
- Học sinh lắng nghe.
b. Xem tài liệu và làm thử (20 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách gấp, cắt, dán
phong bì đúng kĩ thuật..
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi.
- Giáo viên yêu cầu học sinh mở vở thực hành
Thủ công 2, xem hướng dẫn quy trình thực hiện
các bước.
- Yêu cầu học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên
cạnh về quy trình làm.
- Giáo viên mời 2 em lên bảng thực hiện. Các em
khác quan sát cách làm của bạn.
- Giáo viên hướng dẫn thêm nếu các em thấy khó:
 Bước 1: Gấp phong bì lấy tờ giấy màu gấp
thành hai phần theo chiều rộng sao cho mép dưới
tờ giấy cách mép trên khoảng 2 ô. Gấp 2 bên, mỗi
bên vào khoảng 1,5 ô để lấy đường dấu gấp. Mở
tờ giấy mới gấp ra gấp chéo 4 góc để lấy đường
dấu gấp.
 Bước 2: Cắt phong bì mở tờ giấy ra cắt theo
đường dấu gấp để bỏ những phần gạch chéo.
 Bước 3: Dán thành phong bì, gấp lại theo các
nếp gấp dán 2 mép bên và gấp mép trên theo
đường dấu gấp ta được chiếc phong bì.
c. Hướng dẫn đánh giá sản phẩm: (5 phút)
Hoạt động cá nhân, cả lớp:
- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch
được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân,
nhóm học tập tích cực.
3. Hoạt động vận dụng, mở rộng:(5 phút)
- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá
sự tiến bộ của học sinh.
- Yêu cầu HS tìm hiểu về những mẫu thiếp có
trong cuộc sống và sáng tạo thêm các tấm thiệp
chúc mừng năm mới có sự hỗ trợ của gia đình .
- Nhận xét giờ học, dặn chuẩn bị bài tiết sau: Gấp
cắt , dán phong bì. (tiết 2).

- Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,
bạn nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh lắng nghe và thực hiện.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2


GIÁO ÁN THỦ CÔNG

LỚP 2

NĂM HỌC 2017- 2018

.......................................................................................................................................................................................

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×