Tải bản đầy đủ

Giáo án Thủ công lớp 2 Tuan 19

GIÁO ÁN THỦ CÔNG

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Ngày soạn:……………
Ngày dạy:…………….

TUẦN 19:

Thủ công
TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức : Biết cách cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.
2. Kĩ năng : Cắt, gấp và trang trí được thiếp chúc mừng. Có thể gấp, cắt thiếp chúc mừng
theo kích thước tuỳ chọn. Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản.
3. Thái độ : HS có hứng thú với giờ học thủ công. Có ý thức giữ vệ sinh trong giờ học.
* Riêng học sinh khéo tay cắt, gấp, trang trí được thiếp chúc mừng. Nội dung và hình thức
trang trí phù hợp, đẹp.
II. CHUẨN BỊ:

2. Đồ dùng dạy học:
- Giaó viên: Một số mẫu thiếp chúc mừng. Quy trình cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng có
hình vẽ minh họa cho từng bước.
- Học sinh: Giấy thủ công, kéo, thước, bút màu.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học: cả lớp, cá nhân, nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (5 phút)
- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu
tiết.
- Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ
dùng học tập cho nhóm mình.
- Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học.
2. Hoạt động hình thành kiến thức và luyện
tập:. (25 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu và biết sơ bộ cách
gấp, cắt, trang trì thiệp chúc mừng.
* Cách tiến hành:
a.Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét mẫu
(10 phút)
Hoạt động nhóm đôi.
- Yêu cầu học sinh lấy mẫu ở góc học tập quan sát
và thảo luận theo nhóm:
+ Thiếp chúc mừng có hình gì ?
+ Mặt thiếp có trang trí và ghi nội dung gì?
+ Em hãy kể thiếp chúc mừng mà em biết
- Giáo viên yêu cầu thư ký tổng hợp ý kiến.
- Yêu cầu học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả
hoạt động 2.
- Yêu cầu đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến của
nhóm.

Hoạt động của học sinh

- Cả lớp hát đầu tiết.
- Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu,
đồ dùng học tập cho nhóm mình.


- Học sinh đọc mục tiêu bài học.

- Thư kí tổng hợp ý kiến.
- Học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết
quả hoạt động 2.
- Đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến
của nhóm.
- Học sinh lắng nghe.
1


GIÁO ÁN THỦ CÔNG

LỚP 2

- Giáo viên nhận xét và chốt nội dung Hoạt động
b. Xem tài liệu và làm thử (10 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách gấp, cắt,
trang trí thiệp chúc mừng đúng quy trình.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi.
- Giáo viên yêu cầu học sinh mở vở thực hành Thủ
công 2, xem hướng dẫn quy trình thực hiện các
bước.
- Yêu cầu học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên
cạnh về quy trình làm.
- Giáo viên mời 2 em lên bảng thực hiện. Các em
khác quan sát cách làm của bạn.
- Giáo viên hướng dẫn thêm nếu các em thấy khó:
 Bước 1. Cắt, gấp thiếp chúc mừng: Cắt tờ giấy
màu hình chữ nhật, dài 20 ô, rộng 15 ô. Gấp đôi tờ
giấy theo chiều rộng được hình thiếp chúc mừng
có kích thước rộng 10 ô dài 15 ô.
 Bước 2. Trang trí thiếp chúc mừng: Tùy thuộc
vào thiếp chúc mừng mà người ta trang trí khác
nhau. Để trang trí thiếp có thể vẽ hình hoặc cắt dán
hình lên mặt ngoài thiếp và viết chữ chúc mừng.
c.Hướng dẫn đánh giá sản phẩm: (5 phút)
Hoạt động cá nhân, cả lớp:
- Gọi 1 HS nêu tiêu chí đánh giá sản phẩm:
- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch
được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân,
nhóm học tập tích cực.
3. Hoạt động vận dụng, mở rộng: (5 phút)
Mục tiêu: Có thể gấp, cắt, dán được sản phẩm
mới có tính sáng tạo.
Cách tiến hành:
- Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà tự tay làm
thêm sản phẩm mới hoặc dưới sự hướng dẫn của
cha mẹ gấp, cắt, dán một sản phẩm tùy chọn theo
cách sáng tạo.
- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá
sự tiến bộ của học sinh.
- Nhận xét giờ học, dặn chuẩn bị bài tiết sau:
Trang trí thiếp chúc mừng. (tiết 2).

NĂM HỌC: 2017 - 2018

- Học sinh làm thử, trao đổi với bạn
bên cạnh về quy trình làm.
- 2 em lên bảng thực hiện. Các bạn
khác quan sát cách làm của bạn.

.

- Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,
bạn nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh lắng nghe và thực hiện.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×