Tải bản đầy đủ

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ chăm sóc, theo dõi trẻ em mầm non trên nền tảng android

Niên khóa: 2013 – 2017
ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CHĂM SÓC, THEO DÕI TRẺ EM MẦM NON TRÊN ANDROID

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐÀO VĂN TÂM

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CHĂM SÓC, THEO DÕI TRẺ EM
MẦM NON TRÊN NỀN TẢNG ANDROID
Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hà Nội – Năm 2017


VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐÀO VĂN TÂM


XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CHĂM SÓC, THEO DÕI TRẺ EM
MẦM NON TRÊN NỀN TẢNG ANDROID
Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Tuấn

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hà Nội – Năm 2017


VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên: Đào Văn Tâm

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/04/1995

Nơi sinh: Hà Nội

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Mã số: 13A10010071

Lớp hành chính: 13A10A02
1. TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ chăm sóc, theo dõi trẻ em
mầm non trên nền tảng Android
2. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG
Xây dựng chức năng quản lý chương trình học.
Xây dựng chức năng quản lý thực đơn dinh dưỡng.


Xây dựng các chức năng quản lý tài khoản, danh mục.
3. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 21/12/2016
4. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 01/05/2017
5. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC: Đề tài “Xây dựng ứng dụng hỗ trợ chăm
sóc, theo dõi trẻ em mầm non trên nền tảng Android” do cá nhân em
thực hiện.
6. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Đức Tuấn
Ngày 17 tháng 04 năm 2017
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, trong thời đại công nghệ ngày một phát triển tiên tiến hơn việc tiếp
xúc, sử dụng và áp dụng công nghệ hiện đại đã trở thành công việc không còn xa lạ
đối với con người. Tuy nhiên để có thể áp dụng một cách có hiệu quả, thông minh
và tận dụng được hết các ưu điểm mà công nghệ mang lại là vấn đề còn cần có sự
đầu tư lâu dài và nghiêm túc trong quá trình phát triển bền vững.
Trong rất nhiều lĩnh vực, chúng ta đã thấy có sự áp dụng của công nghệ để nâng
cao hiệu quả công việc và dịch vụ có thể kể như: Y tế, giáo dục, giao thông vận tải,
tài chính, …
Thời gian gần đây, với sự ra đời của điện thoại thông minh chúng ta lại có thêm
một công cụ, một giải pháp mới tốt hơn, thuận tiện hơn trong việc áp dụng kỹ thuật
công nghệ vào trong đời sống và công việc. Chúng ta đã thấy có sự góp mặt của
điện thoại thông minh trong việc giải quyết các vấn đề trong một số lĩnh vực và đã
tăng hiệu quả công việc cũng như cải thiện qui trình. Đối với y tế đã có các ứng
dụng giúp người dùng kiểm tra tình trạng sức khỏe, quản lý bệnh án, bệnh nhân; đối
với giáo dục đã có rất nhiều ứng dụng dạy học, hỗ trợ tính toán; …
Trong lĩnh vự giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng tuy đã có sự
hõ trợ phần nào của công nghệ kỹ thuật nhưng đa số vẫn còn chưa đáp ứng toàn vẹn
được nhu cầu của người sử dụng. Đặc biệt đối với giáo dục mầm non, đối với trẻ em
mầm non thì để có thể ứng dụng điện thoại thông minh trong việc quản lý và giảng
dạy các bé là điều chưa có sự nghiên cứu và áp dụng rõ rệt.
Em đã tìm hiểu và nghiên cứu tại trường mầm non Năm ngón tay ngoan – Five
fingers Kindergarten, và nhận thấy rất cần thiết có một ứng dụng có thể giúp hỗ trợ
các bậc phụ huynh và giáo viên trong việc quản lý các bé và chăm sóc các bé. Vì
vậy, em đã chọn đề tài: “Xây dựng ứng dụng hỗ trợ chăm sóc, theo dõi trẻ em mầm
non trên nền tảng Android” làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp đại học của mình.


Đồ án tốt nghiệp là kết quả của một khóa học và là thành quả lao động của
em. Để có thể thực hiện và hoàn thành đồ án này, em đã nhận được sự hướng
dẫn và giúp đỡ rất nhiệt tình của các thầy cô và các bạn trong Khoa Công
Nghệ Thông Tin – Viện Đại học Mở Hà Nội. Em xin gửi lời cảm ơn chân
thành và sâu sắc tới các thầy, các cô trong Khoa, những người đã tận tình
giảng dạy và truyền đạt những kiến thức cần thiết, những kinh nghiệm quý
báu cho em trong suốt bốn năm học tại Viện Đại học Mở Hà Nội để em có thể
tự tin khi thực hiện đồ án này.
Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy Nguyễn Đức Tuấn, người đã tận tình, chỉ
bảo động viên và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Trong
thời gian làm đồ án cùng thầy, em không những học hỏi được những kiến
thức mà còn học được khả năng làm việc nghiêm túc, độc lập và có trách
nhiệm với công việc của mình.
Mặc dù, em đã cố gắng hoàn thiện đồ án trong phạm vi và khả năng cho
phép của mình, những chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em xin
kính mong nhận được sự thông cảm và góp ý của các thầy, các cô và các bạn.
Cuối cùng em xin kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, luôn luôn là những
người lái đò ân cần dìu dắt các thế hệ tiếp theo của FITHOU trưởng thành.
Em xin xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017
Sinh viên thực hiện
Đào Văn Tâm


MỤC LỤC
Trang
Chương 1KHẢO SÁT HỆ THỐNG ............................................................ 1
1.1. Khảo sát thực tế ................................................................................. 1
1.2. Nhiệm vụ cơ bản ................................................................................ 2
1.3. Quy trình sử dụng .............................................................................. 3
Chương 2PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG ........................... 5
2.1. Sơ đồ phân rã chức năng (BFD) ......................................................... 5
2.1.1. Xác định chức năng ..................................................................... 5
2.1.2. Gom nhóm chức năng .................................................................. 6
2.2. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống...................................................... 9
2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) ................................................................. 9
2.3.1. Ký hiệu sử dụng ........................................................................... 9
2.3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh ............................................. 10
2.3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh .................................................... 11
2.3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh ............................................ 12
2.4. Đặc tả chức năng chi tiết .................................................................. 17
Chương 3PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU ................................. 33
3.1. ER mở rộng...................................................................................... 33
3.1.1. Xác định kiểu thực thể, kiểu thuộc tính ...................................... 33
3.1.2. Xác định kiểu liên kết ................................................................ 34
3.1.3. Mô hình ER mở rộng ................................................................. 35
3.2. Chuẩn hóa dữ liệu ............................................................................ 36
3.2.1. Chuyển đổi từ ER mở rộng về ER kinh điển .............................. 36
3.2.2. Chuyển đổi từ ER kinh điển về ER hạn chế ............................... 40
3.2.3. Chuyển đổi từ ER hạn chế về mô hình quan hệ .......................... 43
3.3. Đặc tả bảng dữ liệu mô hình quan hệ ............................................... 46


Chương 4THIẾT KẾ HỆ THỐNG ........................................................... 51
4.1. Thiết kế tổng thể .............................................................................. 51
4.1.1. Phân định công việc giữa người và máy ..................................... 51
4.2. Thiết kế kiểm soát ............................................................................ 54
4.2.1. Xác định nhóm người dùng ........................................................ 54
4.2.2. Phân định quyền hạn nhóm người dùng ..................................... 55
4.3. Thiết kế CSDL vật lý ....................................................................... 57
4.3.1. Mô hình dữ liệu hệ thống ........................................................... 57
4.3.2. Đặc tả bảng dữ liệu .................................................................... 58
4.4. Thiết kế kiến trúc chương trình và giao diện .................................... 69
4.4.1. Thiết kế kiến trúc ....................................................................... 69
4.4.2. Thiết kế màn hình giao diện ....................................................... 70
Chương 5TRIỂN KHAI ............................................................................. 96
5.1. Cơ sở lý thuyết ................................................................................. 96
5.1.1. Công nghệ sử dụng .................................................................... 96
5.2. Lập trình ứng dụng xử lý phía Server ............................................... 99
5.2.1. Cơ sở dữ liệu của hệ thống ......................................................... 99
5.2.2. Lập trình hệ thống máy chủ...................................................... 100
5.3. Lập trình ứng dụng xử lý phía thiết bị ............................................ 101
Chương 6TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ .................................................. 103
6.1. Cấu hình yêu cầu............................................................................ 103
6.2. Kết quả đạt được ............................................................................ 103
6.3. Các mặt hạn chế ............................................................................. 103
6.4. Hướng phát triển trong tương lai .................................................... 103
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ 104


TÓM TẮT ĐỒ ÁN
Đồ án được chia thành các chương với nội dung như sau:
• Chương 1: Khảo sát hệ thống: Chương này trình bày về nhiệm vụ,
phạm vi của đồ án và quy trình nghiệp vụ của đề tài.
• Chương 2: Phân tích hệ thống về chức năng: Chương này trình bày
về quá trình phân tích các chức năng của hệ thống.
• Chương 3: Phân tích hệ thống về dữ liệu: Chương này trình bày về
quá trình phân tích dữ liệu của hệ thống.
• Chương 4: Thiết kế hệ thống: Chương này trình bày về các thiết kế
tổng thể và các thiết kế chi tiết của hệ thống.
• Chương 5: Triển khai: Chương này trình bày về các công nghệ sử
dụng trong quá trình thực hiện đề tài và quá trình thực hiện đề tài.
• Chương 6: Tổng kết và đánh giá: Chương này trình bày về kết quả
của đề tài, các mặt hạn chế và hướng phát triển của đề tài trong tương
lai.


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
STT

Tên đầy đủ

Tên viết tắt

Dịch ra Tiếng Việt

1

BFD

Bussiness Function Diagram

Sơ đồ phân rã chức năng

2

C

Char

Ký tự

3

CSDL

Cơ sở dữ liệu

4

D

Date

Ngày tháng

5

DFD

Data Flow Diagram

Sơ đồ luồng dữ liệu

6

ER

Entity Relationship

Thực thể quan hệ

7

FK

Foreign Key

Khóa ngoại

8

MT

Máy tính

9

N

Number

Số

10

PK

Primary Key

Khóa chính

11

TC

Thủ công

12

NIO

Non-blocking Input Output

13

UDP

User Datagram Protocol

14

TCP

15

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

16

SSL

Secure Sockets Layer

Tầng bảo mật

17

SPDY

Speedy

Nhanh

18

TLS

Transport Layer Security

Bảo mật tầng vận tải

19

XML

Extensible Markup Language

Vào ra không khóa
Giao thức dữ liệu người
dùng

Transmission Control

Giao thức Kiểm soát vận

Protocol

chuyển
Giao thức truyền siêu văn
bản

Ngôn ngữ đánh dấu mở
rộng


DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 2.1.Sơ đồ phân rã chức năng .................................................................. 9
Hình 2.2. Các thành phần ............................................................................... 9
Hình 2.3. Quan hệ giữa kho dữ liệu, tiến trình, luồng dữ liệu ......................... 9
Hình 2.4. DFD mức khung cảnh ................................................................... 10
Hình 2.5. DFD mức đỉnh .............................................................................. 11
Hình 2.6. DFD Quản lý tài khoản người dùng .............................................. 12
Hình 2.7. DFD Quản lý danh mục ................................................................ 12
Hình 2.8. DFD Quản lý thực đơn ................................................................. 13
Hình 2.9. DFD Quản lý chương trình học..................................................... 14
Hình 2.10. DFD Quản lý hình ảnh ................................................................ 15
Hình 2.11. DFD Tìm kiếm ........................................................................... 16
Hình 2.12. DFD Thông báo nội dung ........................................................... 16
Hình 2.13. DFD Lập danh sách .................................................................... 16
Hình 3.1. Mô hình ER mở rộng .................................................................... 35
Hình 3.2. Mô hình ER kinh điển................................................................... 39
Hình 3.3. Mô hình ER hạn chế ..................................................................... 42
Hình 3.4. Mô hình quan hệ ........................................................................... 45
Hình 4.1. Phân định người - máy chức năng đăng ký, đăng nhập ................. 51
Hình 4.2. Phân định người - máy chức năng tạo thực đơn ............................ 52
Hình 4.3. Phân định người - máy chức năng tạo chương trình học ............... 53
Hình 4.5. Phân định người - máy chức năng tìm kiếm .................................. 53
Hình 4.6. Mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống..................................................... 57
Hình 4.7. Kiến trúc hệ thống mức cao .......................................................... 69
Hình 4.8. Giao diện đăng nhập trên ứng dụng .............................................. 70
Hình 4.9. Biểu đồ trình tự hoạt đông view đăng nhập ................................... 71
Hình 4.10. Giao diện đăng ký trên ứng dụng ................................................ 72
Hình 4.11. Biểu đồ trình tự hoạt động view đăng ký .................................... 73
Hình 4.12. Giao diện hiển thị chương trình học ............................................ 74
Hình 4.13. Biểu đồ trình tự hoạt động view hiển thị chương trình học ......... 75
Hình 4.14. Giao diện hiển thị thực đơn tuần ................................................. 76
Hình 4.15. Giao diện hiển thị thông tin người dùng ...................................... 77
Hình 4.16. Biểu đồ trình tự hoạt động view hiển thị thông tin người dùng ... 78
Hình 4.17. Giao diện cập nhật thông tin người dùng .................................... 79
Hình 4.18. Biểu đồ trình tự hoạt động view cập nhậtthông tin người dùng ... 80


Hình 4.19. Giao diện cập nhật mật khẩu ....................................................... 81
Hình 4.20. Biểu đồ trình tự hoạt động view cập nhậtthông tin người dùng ... 82
Hình 4.21. Giao diện tạo chương trình học tuần ........................................... 83
Hình 4.22. Giao diện chọn ngày trong tuần cho chương trình học ................ 84
Hình 4.23. Giao diện tạo chương trình học ngày .......................................... 85
Hình 4.24. Giao diện tạo thực đơn tuần ........................................................ 86
Hình 4.25. Giao diện tạo thực đơn dinh dưỡng ngày .................................... 87
Hình 4.26. Giao diện hiển thị thông tin trẻ ................................................... 88
Hình 4.27. Giao diện cập nhật thông tin trẻ .................................................. 89
Hình 4.28. Giao diện cập nhật thông tin sức khỏe của trẻ ............................. 90
Hình 4.29. Giao diện thông báo sau khi cập nhật thông tin sức khỏe của trẻ 91
Hình 4.30. Giao diện lựa chọn danh sách ..................................................... 92
Hình 4.31. Giao diện hiển thị danh sách bé theo lớp ..................................... 93
Hình 4.32. Giao diện hiển thị danh sách phụ huynh theo lớp ........................ 94
Hình 4.33. Giao diện hiển thị danh sách cán bộ nhân viên............................ 95
Hình 5.1. Kiến trúc Netty framework ........................................................... 97
Hình 5.2. CSDL trên server .......................................................................... 99
Hình 5.3. Cấu trúc phân bố thư mục hệ thống phía server .......................... 100
Hình 5.4. Cấu trúc mã lệnh chương trình .................................................... 101


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1. Đặc tả đăng ký tài khoản .............................................................. 17
Bảng 2.2. Đặc tả xác thực tài khoản ............................................................. 18
Bảng 2.3. Đặc tả đăng nhập tài khoản........................................................... 19
Bảng 2.4. Đặc tả thay đổi thông tin cá nhân ................................................. 20
Bảng 2.5. Đặc tả đổi mật khẩu...................................................................... 21
Bảng 2.6. Đặc tả quản lý nhân viên .............................................................. 22
Bảng 2.7. Đặc tả quản lý phụ huynh ............................................................. 22
Bảng 2.8. Đặc tả quản lý giáo viên ............................................................... 23
Bảng 2.9. Đặc tả quản lý bé .......................................................................... 23
Bảng 2.10. Đặc tả cập nhật danh mục ........................................................... 24
Bảng 2.11. Đặc tả tạo thực đơn tuần ............................................................. 25
Bảng 2.12. Đặc tả hiện thực đơn tuần đã tạo................................................. 25
Bảng 2.13. Đặc tả cập nhật thực đơn ............................................................ 26
Bảng 2.14. Đặc tả tạo chương trình học tuần ................................................ 26
Bảng 2.15. Đặc tả hiện chương trình học tuần đã tạo .................................... 27
Bảng 2.16. Đặc tả cập nhậtchương trìnhhọc ................................................. 27
Bảng 2.17. Đặc tả lưu giữ hình ảnh .............................................................. 28
Bảng 2.18. Đặc tả hiện hình ảnh ................................................................... 28
Bảng 2.19. Đặc tả tìm kiếm bé theo tên ........................................................ 29
Bảng 2.20. Đặc tả tìm kiếm người dùng theo tên .......................................... 29
Bảng 2.21. Đặc tả tìm kiếm thực đơn theo ngày ........................................... 30
Bảng 2.22. Đặc tả tìm kiếm chương trình học theo ngày .............................. 30
Bảng 2.23. Đặc tả thông báo......................................................................... 31
Bảng 2.24. Đặc tả lập danh sách bé theo lớp ................................................ 31
Bảng 2.25. Đặc tả lập danh sách cán bộ công nhân viên ............................... 32
Bảng 2.26. Đặc tả lập danh sách phụ huynh theo lớp.................................... 32
Bảng 3.1. Các kiểu liên kết của hệ thống ...................................................... 34
Bảng 3.2. Xử lý kiểu thuộc tính đa trị ........................................................... 36
Bảng 3.3. Xử lý kiểu thuộc tính không sơ đẳng ............................................ 37
Bảng 3.4. Tìm khóa cho kiểu thực thể chính................................................. 38
Bảng 3.5. Xác định kiểu thuộc tính kết nối ................................................... 40
Bảng 3.6. Xác định khóa chính cho từng kiểu thực thể ................................. 41
Bảng 3.7. Mã hóa kiểu thực thể chuyển thành bảng quan hệ ........................ 43
Bảng 3.8. Mã hóa kiểu thuộc tính chuyển thành trường dữ liệu .................... 44


Bảng 3.9. Bảng đặc tả các trường của tbl_Nguoidung .................................. 46
Bảng 3.10. Bảng đặc tả các trường của tbl_Loainguoidung .......................... 46
Bảng 3.11. Bảng đặc tả các trường của tbl_Lop ........................................... 47
Bảng 3.12. Bảng đặc tả các trường của tbl_Bé ............................................. 47
Bảng 3.13. Bảng đặc tả các trường của tbl_Chuongtrinh .............................. 48
Bảng 3.14. Bảng đặc tả các trường của tbl_Thucdon .................................... 48
Bảng 3.15. Bảng đặc tả các trường của tbl_Hinhanh .................................... 48
Bảng 3.16. Bảng đặc tả các trường của tbl_Thongbao .................................. 49
Bảng 3.17. Bảng đặc tả các trường của tbl_Suckhoe .................................... 49
Bảng 3.18. Bảng đặc tả các trường của tbl_Chitietchuongtrinh .................... 49
Bảng 3.19. Bảng đặc tả các trường của tbl_Chitietthucdon........................... 50
Bảng 3.20. Bảng đặc tả các trường của tbl_Monan....................................... 50
Bảng 3.21. Bảng đặc tả các trường của tbl_Quanhe...................................... 50
Bảng 4.1. Bảng quyền Người dùng - Dữ liệu................................................ 55
Bảng 4.2. Bảng quyền Người dùng - Tiến trình ............................................ 56
Bảng 4.3. Đặc tả dữ liệu của bảng tbl_Nguoidung ........................................ 58
Bảng 4.4. Đặc tả dữ liệu của bảng tbl_Loainguoidung ................................. 59
Bảng 4.5. Đặc tả dữ liệu của bảng tbl_Be ..................................................... 59
Bảng 4.6. Đặc tả dữ liệu của bảng tbl_Chuongtrinhhoc ................................ 60
Bảng 4.7. Đặc tả dữ liệu của bảng tbl_Thucdon ........................................... 61
Bảng 4.8. Đặc tả dữ liệu của bảng tbl_Hinhanh ............................................ 62
Bảng 4.9. Đặc tả dữ liệu của bảng tbl_Thongbao ......................................... 63
Bảng 4.10. Đặc tả dữ liệu của bảng tbl_Quanhe ........................................... 64
Bảng 4.11. Đặc tả dữ liệu của bảng tbl_Lop ................................................. 65
Bảng 4.12. Đặc tả dữ liệu của bảng tbl_Suckhoe .......................................... 66
Bảng 4.13. Đặc tả dữ liệu của bảng tbl_Chitietchuongtrinh .......................... 67
Bảng 4.14. Đặc tả dữ liệu của bảng tbl_Chitietthucdon ................................ 68
Bảng 4.15. Đặc tả dữ liệu của bảng tbl_Monan ............................................ 68


1

Chương 1
KHẢO SÁT HỆ THỐNG
1.1. Khảo sát thực tế
Ngày nay, Cuộc sống bận rộn và vội vã khiến nhiều ông bố, bà mẹ trẻ
không còn cách nào khác mà đảnh phải lựa chọn những nhà trẻ hoặc trường
mầm non để trao, gửi con nhỏ của mình để tập trung thời gian cho công
việc.Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh còn không có thời gian tới nỗi phải gửi
con từ rất sớm khi trẻ chỉ từ 6 tháng tuổi hay không thể quan tâm, theo dõi
con khi con ở trường. Điều này dần trở thành vấn đề đang rất được quan tâm
của xã hội. Nhiều ông bố bà mẹ mải mê với công việc, sự nghiệp của mình
mà không quan tâm đến con cái, những lúc rảnh rỗi muốn tìm hiểu tình hình
của con thì lại không biết phải làm thế nào để có thể nắm bắt tình hình của
con một cách nhanh và chính xác nhất mà thường phải liên lạc với giáo viên
nhưng thông tin có thể không trung thực.
Mặt khác, Tại các trường mầm non, nhà trẻ, nhiều quy trình giáo
vụ,nghiệp vụ còn quá lạc hậu, thủ công và chưa thực sự đạt hiệu quả cao.
Giáo viên hằng ngày phải lên thực đơn dinh dưỡng cho trẻ dựa trên kiến thức
chuyên môn tuy nhiên công việc này vẫn còn quá thủ công và chưa thông
minh. Cũng như vậy, việc lên lịch học, lịch giảng dạy hằng ngày cho các bé
và giáo viên vẫn còn mang tính truyền thống cần có sự đổi mới nhằm nâng
cao hiệu quả đối với giáo dục mầm non hiện nay.
Nắm bắt được tâm lý trên, em đã nghĩ ra ý tưởng xây dựng một ứng
dụng giúp những bậc phụ huynh có con gửi nhà trẻ, trường mầm non có thể
quan tâm và chăm sóc con trẻ khi không ở bên cạnh con, luôn được cập nhật
thông tin của con khi cần. Ngoài ra ứng dụng sẽ giúp các cô giáo và những


2

người trông trẻ tại nhà trẻ hay trường mầm non có thể xây dựng thực đơn dinh
dưỡng, lịch học và luôn cập nhật thông tin trẻ tới các bậc phụ huynh của trẻ.
Với mong muốn tìm hiểu và củng cố kiến thức sâu hơn về lập trình ứng
dụng động trên nền tảng Android. Vì vậy em đã lựa chọn đề tài Xây dựng
ứng dụng hỗ trợ chăm sóc, theo dõi trẻ em mầm non trên nền tảng
Android làm đề tài đồ án tốt nghiệp Đại học của mình.
Yêu cầu đặt ra là cần có một ứng dụng hỗ trợ tốt nhất cho cả phụ huynh
của trẻ lẫn giáo viên chăm sóc trẻ, đóng vai trò như một công cụ giúp cha mẹ
và giáo viên có thể tương tác một cách nhanh chóng và dễ dàng khi thông tin
trao đổi là thông tin của chính những đứa trẻ mà cả hai bên đều đang quan
tâm.
Sau quá trình đi khảo sát thực tế tại trường mầm non Năm ngón tay
ngoan – Five fingers Kindergarten, em nhận thấy rất cần thiết phải có một
ứng dụng giúp hỗ trợ phụ huynh và giáo viên trong việc theo dõi và chăm sóc
trẻ tại trường. Từ đó em càng củng cố quyết tâm phải xây dựng thành công
ứng dụng với ý tưởng trên.
1.2. Nhiệm vụ cơ bản
Nhiệm vụ cơ bản của ứng dụng là:
- Là công cụ giúp giáo viên xây dựng thực đơn dinh dưỡng hằng tuần
và chương trình họccủa trẻ.
- Giúp phụ huynh nắm bắt được chương trình học và thực đơn của con
trẻ.
- Giúp cha, mẹ trẻ liên kết với giáo viên và trẻ.


3

1.3. Quy trình sử dụng
Sau khi đã xác định được mục đích và nhiệm vụ của đề tài, em nhận thấy
một số định hướng xử lý công việc như sau:
- Người dùng đăng ký tài khoản trên ứng dụng và được xác nhận lại
thông qua địa chỉ email đăng ký.
- Người dùng có thể lựa chọn loại người dùng sau khi đăng nhập lần đầu
và có thể thay đổi nếu muốn. Đối với người dùng là phụ huynh của trẻ sẽ
chọn vào nhóm người dùng là phụ huynh còn đối với người dùng có vai trò là
giáo viên trông giữ trẻ thì sẽ chọn nhóm giáo viên của trẻ, trong loại người
dùng có các loại người dùng tương ứng với quyền mà loại người dùng đó có
thể sử dụng trong hệ thống như: nhân viên của nhà trẻ, quản trị viên hệ
thống,…
- Sau khi đăng nhập và chọn loại người dùng, người dùng sẽ cần phải
cung cấp thông tin về trẻ. Để đảm bảo vai trò và nghiệp vụ của ứng dụng đặt
ra thì cả hai nhóm người dùng đều phải cung cấp thông tin ban đầu một cách
đầy đủ về chính người dùng đó và cả thông tin về bé(trẻ) mà ở đó người dùng
đóng vai trò là phụ huynh hay giáo viên.
- Theo khảo sát thực tế tại trường mầm non tư thục Năm ngón tay ngoan
–Five Fingers, thực đơn dinh dưỡng hằng tuần được xây dựng bởi nhân viên
kế toán của nhà trẻ vào ngày cuối tuần sau khi thông qua ban giám hiệu đầu
tuần sẽ gửi trực tiếp cho phụ huynh của bé. Đối với chương trình học hằng
tuần sẽ do bộ phận chuyên môn(tổ chuyên môn) xây dựng dựa trên một chủ
điểm từ phòng Đào tạo và được ban giám hiệu thông qua sau đó gửi trực tiếp
cho phụ huynh cùng với thực đơn dinh dưỡng.
- Các bé sẽ được quản lý các thông tin về thể chất như chiều cao, cân
nặng, sức khỏe hằng tháng.


4

- Người dùng sẽ có thể chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, những
khoảnh khắc tức thời của trẻ tới những trang mạng xã hội, hoặc chia sẻ giữa
giáo viên với cha mẹ, giữa những người dùng với nhau.
- Bên cạnh các chức năng trên, chức năng thông báo của ứng dụng cũng
là một chức năng quan trọng đối với một ứng dụng mang hơi hướng của một
ứng dụng mạng xã hội. Khi giữa những người dùng có sự liên hệ như tin
nhắn, yêu cầu thì không thể thiếu chức năng thông báo để thông báo tới người
dùng nhận được thông điệp. Đặc biệt chức năng này rất quan trọng trong việc
nhắc nhở người dùng là giáo viên trong trường hợp nhắc nhở lịch học của trẻ
và thực đơn dinh dưỡng của trẻ.


5

Chương 2
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG
2.1. Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)
2.1.1. Xác định chức năng
Từ quy trình sử dụng, xác định được các chức năng chính của chương
trình:
Đánh số

Chức năng

1

Đăng ký tài khoản

2

Xác thực tài khoản

3

Đăng nhập tài khoản

4

Đổi thông tin cá nhân

5

Đổi mật khẩu

6

Cập nhập thông tin trẻ

7

Hiển thị hình ảnh

8

Quản lý danh mục bé

9

Quản lý danh mục giáo viên

10

Quản lý danh mục phụ huynh

11

Tìm kiếm bé theo tên

12

Tìm kiếm người dùng theo tên

13

Tìm kiếm chương trình học theo ngày

14

Tìm kiếm thực đơn theo ngày

15

Tạo thực đơn dinh dưỡng từng tuần


6

Đánh số

Chức năng

16

Tạo chương trình học theo tuần

17

Chức năng thông báo (notification)

18

Thực đơn đã tạo

19

Chương trình học đã tạo

20

Cập nhậpthực đơn

21

Cập nhậpchương trình học

22

Cập nhậpdanh mục

23

Lập danh sách bé theo lớp

24

Lập danh sách cán bộ công nhân viên

25

Lập danh sách phụ huynh theo lớp

2.1.2. Gom nhóm chức năng
Căn cứ vào các chức năng chính của ứng dụng mà ta có thể gom lại
thành 4 nhóm riêng biệt, bên cạnh đó đối với chức năng tìm kiếm và thông
báo, ta có thêm 2 nhóm nhiệm vụ riêng biệt nữa, như vậy ta có 6 nhóm chức
năng như sau:
- Quản lý tải khoản
- Quản lý danh mục
- Quản lý thực đơn
- Quản lý chương trình học
- Quản lý hình ảnh
- Tìm kiếm
- Thông báo


7

- Lập danh sách
Tên chức năng
Đăng ký tài khoản
Xác thực tài khoản
Đăng nhập tài khoản
Đổi thông tin cá nhân

1 Quản lý tài
khoản

Đổi mật khẩu
Quản lý danh mục bé
Quản lý danh mục nhân viên
Quản lý danh mục giáo viên
Quản lý danh mục phụ huynh

2 Quản lý danh
mục

trẻ em mầm

Tạo thực đơn dinh dưỡng từng tuần

Cập nhập thực đơn

3 Quản lý thực
đơn

Tạo chương trình học từng tuần

4 Quản lý

Hiển thị chương trình học đã tạo

chương trình

Cập nhập chương trình học
Hiển thị hình ảnh
Lưu hình ảnh

trợ chăm
sóc, theo dõi,

Cập nhập danh mục

Hiển thị thực đơn đã tạo

Ứng dụng hỗ

học
5 Quản lý hình
ảnh

non


8

Tên chức năng
Tìm kiếm bé theo tên
Tìm kiếm người dùng theo tên
Tìm kiếm chương trình học theo ngày

6 Tìm kiếm

Tìm kiếm thực đơn theo ngày
Chức năng thông báo (notification)

7 Thông báo

Lập danh sách bé theo lớp
Lập danh sách cán bộ công nhân viên
Lập danh sách phụ huynh theo lớp

8 Lập danh sách


9

2.2. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống

Hình 2.1.Sơ đồ phân rã chức năng
2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)
2.3.1. Ký hiệu sử dụng

Hình 2.2. Các thành phần

Hình 2.3. Quan hệ giữa kho dữ liệu, tiến trình, luồng dữ liệu


10

2.3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

Hình 2.4. DFD mức khung cảnh


11

2.3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh


ik
ho

Hình 2.5. DFD mức đỉnh

ản
,m
ật
kh
ẩu


12

2.3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

Hình 2.6. DFD Quản lý tài khoản người dùng

Hình 2.7. DFD Quản lý danh mục


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×