Tải bản đầy đủ

Tổng hợp các đề thi đề cương ôn tập VL7 phần 8

-
+
K
X
X
V
A
A
2
A
1
-+
A
V
2
V
1
V
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 Vật Lí 7
1. Hạt nhân nguyên tử vàng có điện tích +79e (-e là điện tích của một electrôn). Hỏi:
a) Xung quanh hạt nhân nguyên tử vàng có bao nhiêu electron?

b) Nếu nguyên tử vàng nhận thêm 2 electron thì điện tích của hạt nhân có thay đổi không? Lúc
đó nguyên tử vàng mang điện tích gì?
2. Cho mạch điện có sơ đồ như vẽ. Ampe kế A
1
chỉ 1A, ampe kế A
2
chỉ 3A, số chỉ của vôn kế là
24V. Hãy cho biết:
a) Dấu (+) và dấu (-) cho hai chốt của các ampe kế và vôn kế?
(ghi trên sơ đồ)
b) Số chỉ của ampe kế A là bao nhiêu? Hiệu điện thế giữa hai
cực của nguồn điện khi đó là bao nhiêu?
c) Khi công tắc K mở, số chỉ của các ampe kế và vôn kế là
bao nhiêu?
3. Mỗi nguyên tử ôxi có 8 electron xung quanh hạt nhân. Biết -e là điện tích của một electrôn.
Hỏi:
a) Hạt nhân nguyên tử ôxi có điện tích là bao nhiêu?
b) Nếu nguyên tử mất bớt đi 1 electron thì điện tích của hạt nhân có thay đổi không? Lúc đó
nguyên tử ôxi mang điện tích gì?
4. Tại sao khi sơn, người ta thường nhiễm điện trái dấu cho sơn và vật cần sơn?
5. Các dụng cụ sửa chữa điện, ở chỗ tay cầm thường bọc nhựa. Tại sao?
6. Treo các quả cầu đã nhiễm điện bằng các sợi chỉ mảnh. Lần lượt đưa quả cầu C nhiễm điện âm
đến gần quả cầu A thì chúng hút nhau, lại gần quả cầu B thì chúng đẩy nhau. Hỏi A và B mang
điện tích gì? Vì sao?
7 Trong mạch điện người ta thường dùng cầu chì, rơle tự ngắt để làm gì ?
8. Sự toả nhiệt khi có dòng điện chạy qua được ứng dụng để chế tạo ra những vật dụng nào ?
9.Hai mảnh nilon cùng loại, có kích thước như nhau, được cọ xát bằng mảnh len khô, rồi được đặt
song song gần nhau, hiện tượng gì xảy ra ? giải thích.
10.Giứa hai điểm nào thì có hiệu điện thế (khác không)?
11. Cho mạch điện có sơ đồ như vẽ. Vôn kế V
1
chỉ 5V, vôn kế V
2
chỉ 13V, số chỉ của ampe kế là
1A. Hãy cho biết:
a) Dấu (+) và dấu (-) cho hai chốt của các ampe kế
và vôn kế? (ghi trên sơ đồ)
b) Dòng điện qua mỗi bóng đèn có cường độ là bao nhiêu?
Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đó là bao nhiêu?
c) Khi công tắc K mở, số chỉ của các ampe kế và vôn kế là bao


nhiêu?
(Lưu ý : Đây chỉ là tài liệu tham khảo để các em HS tự làm thêm, không thay thế tài liệu ôn tập
của GVBM)

8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×