Tải bản đầy đủ

Hình ảnh động phục vụ dạy bài phân bố vùng Công nghiệp VN


Chú giải
Trung tâm Công nghiệp
Lớn Apatit
Vừa Đá vôi
Nhỏ Luyện kim đen
Luyện kim màu
Các ng ành CN: Cơ khí
Nhiệt điện Đồng Hoá chất
Thuỷ điện Vàng Vật liệu XD
Dầu mỏ Crôm Dệt may
Khí đốt Thiếc KT&CB gỗ, giấy
Than Mangan CB LT, TP
Sắt Bôxit Điện tử
Các yếu tố k hác:
Hà Nội Thủ đô.
Hải P hòng Thành phố.
Đô Lương Điểm dân cư khác

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×