Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chỉ đạo sinh hoạt Sao trong trường Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo buổi sinh hoạt Sao
` A. Mở đầu

I. Lý do chọn đề tài:
Đất nớc ta trong thời kỳ phát triển công nghiệp hoá hiện đại hoá, đất nớc. Nền giáo dục đợc
coi là quốc sách hàng đầu, công tác Đội, Sao nhi đồng cùng góp phần chiến lợc giáo dục đào
tạo đề ra. Công tác Đội và công tác giáo dục trong nhà trờng là hai lĩnh vực có cùng mục tiêu
giáo dục. Chính vì vậy sự phối hợp, hợp tác giữa hai ngành trong giáo dục thiếu nhib là hết
sức quan trọng và cần thiết. Thực hiện công tác giáo dục cho thấy, đội là lực lợng giáo dục
nòng cốt trong các hoạt động giáo dục của nhà trờng, chất lợng công tác Đội là yếu tố quan
trọng góp phần nâng cao chất lợng giáo dục của nhà trờng. Chính các em là chủ nhân tơng lai
của đất nớc.
Với tầm quan trọng đó thì đòi hỏi trong nền giáo dục hiện nay chúng ta phải giáo dục ngay
khi các em cắp sách đến trờng. Muốn các em có hành trang vào đời tơi sáng thì chúng ta phải
dìu dắt các em đi những nấc thang đầu tiên bằng những lời nói và việc làm cụ thể. Trên bình
diện Quốc gia, thếu nhi sẽ là lớp ngời xây dựng đất nớc đàng hoàng hơn, to đẹp hơn trong t-
ơng lai. Hồ Chí Minh đã nói Non sông Việt Nam có trở nên tơi đẹp hay không, dân tộc
Việt Nam có đợc vẻ vang sánh vai với các cờng quốc năm châu hay không chính là nhờ một
phần rất lớn ở công học tập ở các cháu...
Với sự phát triển của đất nớc hiện nay, việc hình thành nhân cách cho học sinh là rất quan
trọng. Song song với việc giáo dục nhân cách là giáo dục các em biết về cội nguồn, yêu quê

hơng đất nớc, noi theo những tấm gơng điển hình. Vậy ta phải giáo dục bằng hình thức nào
để các em ý thức đợc điều đó. Vấn đề đặt ra ở đây là phải có một đội ngũ phụ trách sao năng
động sáng tạo, gơng mẫu. Chính vì vậy tôi đi sâu vào nghiên cứu Một số biện pháp chỉ đạo
buổi hoạt động sinh hoạt sao: trong trờng Tiểu học.
II- Mục đích của đề tài:
Tìm những giải pháp khoa học trong chỉ đạo để nâng cao hiệu quả của công tác chỉ
đạo Buổi sinh hoạt Sao hoạt động có hiệu quả, mang tính thiết thực của Liên đội Tr-
ờng Tiểu học Thanh Hơng - Thanh Chơng Nghệ An.
III - Đối tợng nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm:
Nguyễn Thị Vân Giáo viên- Tổng phụ trách Đội Trờng Tiểu học Thanh Hơng
1
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo buổi sinh hoạt Sao
1. Đối tợng nghiên cứu: Công tác chỉ đạo buổi sinh hoạt Sao trong Trờng Tiểu học.
2. Phạm vi nghiên cứu:
+ Chỉ đạo bồi dỡng sinh hoạt Sao từ khối 1 đến khối 3.
+ Thời gian nghiên cứu từ tháng 8/ 2006 đến tháng 03/ 2009.
3. Địa bàn nghiên cứu: Liên đội Trờng tiểu học Thanh Hơng- Thanh Chơng Nghệ An.
IV. Nhiệm vụ của sáng kiến kinh nghiệm:
1. Xây dựng cơ sở lí luận của công tác phát hiện và bồi dỡng công tác chỉ đạo sinh hoạt
Sao trong Trờng Tiểu học.
2. Thực trạng công tác chỉ đạo tổ chức buổi sinh hoạt Sao nhi đồng.
3. Đề xuất một số biện phát của công tác chỉ đạo buổi sinh hoạt Sao nhi đồng .
V - Phơng pháp nghiên cứu:
Để thực hiện nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm, chúng tôi đã
thử nghiệm các nhóm nghiên cứu lí thuyết và phơng pháp nghiên cứu thực tiễn.
1- Nhóm phơng pháp nghiên cứu lí thuyết:
- Nghiên cứu tạp chí Tổng phụ trách.
- Nghiên cứu chỉ thị hớng dẫn của Hội đồng Đội về thực hiện nhiệm vụ năm học 2006-
2007 và 2007 2008- 2008-2009.
- Nghiên cứu các văn bản nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục và đào tạo công tác
bồi dỡng Đội- Sao trong trờng học.
- Nghiên cứu các văn bản hớng dẫn về chỉ đạo Đội - Sao trong trờng học
2 - Nhóm phơng pháp nghiên cứu thực tiễn:
+ Phơng pháp tra cứu tài liệu.
+ Phơng pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm.
+ Phơng pháp điều tra.
+ Phơng pháp toạ đàm trao đổi.
+ Phơng pháp toán học thống kê và xử lí số liệu.
+ Phơng pháp phân tích tổng hợp.
+ Phơng pháp chuyên gia.
Nguyễn Thị Vân Giáo viên- Tổng phụ trách Đội Trờng Tiểu học Thanh Hơng
2
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo buổi sinh hoạt Sao
B - Nội dung chính:
* Chơng 1: Cơ sở khoa học của sáng kiến kinh nghiệm.
I - Cơ sở khoa học của công tác chỉ đạo Buổi sinh hoạt Sao :
1. Những quy định chung về Sao nhi đồng.
a. Sao nhi đồng là gì ?
Sao nhi đồng là một hình thức tập hợp các em nhi đồng từ 6 - 8 tuổi, để giáo dục các em
thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. Hớng dẫn các em làm quen với sinh hoạt tập thể,
xứng đáng là con ngoan trò giỏi, bạn tốt cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành đội viên
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
b. Nội dung:
+ Kính yêu Bác Hồ.
- Biết những nét chính về tiểu sử của Bác Hồ.
- Nhớ tên và ý nghĩa(sơ lợc) một số ngày kỉ niệm: 3/2; 8/3; 1/6; 2/9; 20/11; 22/12;
30/4; 19/5.
+ Con ngoan.
- Kính yêu lễ phép với ông bà, cha mẹ, bà con họ hàng và mọi ngời.
- Biết giúp đỡ gia đình những công việc phù hợp.
- Biết về bố, mẹ và địa chỉ của gia đình, nhớ ngày sinh của mình
+ Chăm học trò giỏi.
- Biết thực hiện những yêu cầu về học tập nh đi học đều, đúng giờ, học thuộc bài và làm
bài đầy đủ, giữ vở sạch viết chữ đẹp.
- Kính yêu vâng lời cô giáo, anh chị phụ trách, thực hiện đúng nội quy của nhà trờng.
- Đạt kết quả học tập ngày một tốt hơn.
+ Vệ sinh sạch sẽ.
- Giữ gìn vệ sinh thân thể tốt.
- Biết giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không vứt rác, nhổ bậy.
- Biết cách đề phòng một số bệnh thông thờng nh đứt tay, đau răng, cảm nắng.
Nguyễn Thị Vân Giáo viên- Tổng phụ trách Đội Trờng Tiểu học Thanh Hơng
3
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo buổi sinh hoạt Sao
- Thuộc tập đề bài thể dục nhi đồng.
+ Yêu Sao nhi đồng và yêu Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Nhớ tên Sao và ý nghĩa Sao nhi đồng, sinh hoạt Sao đều đặn vâng lời, yêu quý phụ trách
sao.
- Biết một số bài múa, trò chơi, của nhi đồng.
- Biết xếp hàng một, hàng đôi, hàng dọc.
- Thuộc các động tác nghỉ, nghiêm, chào, quay trái, quay phải, đằng sau quay, thắt tháo
khăn quàng đỏ.
+ Những điều cần biết khi ra đờng.
- Biết cách đi ngoài đờng đúng quy định, đúng luật giao thông.
- Biết tên đờng phố, ngõ xóm nơi mình ở.
- Biết nên chơi những nơi nào ? Không nên chơi những nơi nguy hiểm, không an toàn,
mất vệ sinh
- Có lời nói hay cử chỉ đẹp khi ra đờng đối với ngời già, em bé, ngời tàn tật.
+ Nêu gơng ngời tốt việc tốt.
- Biết đợc một số gơng ngời tốt trong truyện dân gian, ngụ ngôn, anh hùng, chiến sĩ ngời
lao động giỏi
- Biết thơng yêu giúp đỡ bạn, nhất là các bạn gặp khó khăn, noi g ơng bạn tốt.
- Hàng ngày làm việc tốt, tránh làm việc xấu.
c. Cách tổ chức:
- Từ 5-10 em hợp thành một Sao.
- Mỗi Sao cử ra một trởng Sao để tập điều khiển công việc của Sao.
- Sao nhi đồng lấy tên theo đức tính: Sao chăm chỉ, Sao ngoan ngoãn, Sao thật thà, Sao
đoàn kết, Sao dũng cảm,
- Hai tuần, Sao nhi đồng sinh hoạt một lần theo chủ điểm hàng tháng. Mỗi Sao nhi đồng
trong một lớp gọi là lớp nhi đồng.
- Các chủ điểm gắn liền với các ngày lễ: 2/9; 15/10; 20/11;
d. Xây dựng buổi sinh hoạt Sao:
1. ổn định tổ chức.
Nguyễn Thị Vân Giáo viên- Tổng phụ trách Đội Trờng Tiểu học Thanh Hơng
4
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo buổi sinh hoạt Sao
2. Kiểm diện số lợng.
3. Kiểm tra vệ sinh Sao.
4. Hát bài hát truyền thống.
5.Từng em đứng dậy báo cáo thi đua.
2. Nội dung buổi sinh hoạt: Ví dụ: Tổ chức buổi sinh hoạt Sao theo chủ điểm Tháng
9 Em yêu tr ờng em
I- ổn định tổ chức
- Chị chào các em! ( chúng em chào chị ạ) Chị mời các em ngồi xuống.
- Bớc vào buổi sinh hoạt chị mời bạn sao trởng điểm danh sao cho chị nào.
+ Sao trởng báo cáo( chị cảm ơn)
+ Mời tất cả các em đặt tay lên đầu gối để chị kiểm tra vệ sinh sao.
+ Chị thấy sao chúng ta hôm nay đi sinh hoạt đầy đủ và đúng giờ, ăn mặc gọn gàng, tay
chân rửa sạch sẽ chị tuyên d ơng tàon sao nào.
- Để bớc vào buổi sinh hoạt sôi nổi hơn, chị mời sao trởng cất bài hát truyền thống cho
toàn sao hát nào.
+ Chị thấy sao chúng ta hát rất hay đấy, chị khen các em
- Bây giờ chị mời các em báo cáo cho chị cùng toàn sao nghe về các mặt làm đợc và cha
làm đợc trong học tập, lao động vệ sinh và các hoạt động khác ( mời các em báo cáo)
+Chị nhận xét ( Chị thấy trong hai tuần qua điểm 9,10 đạt rất nhiều nh em .biết giúp đỡ
mẹ những công việc vừa sức của mình, biết giúp đỡ bạn trong học tập, biết vệ sinh khối
xóm sạch sẽ chị tuyên d ơng toàn sao nào..
Bên cạnh đó còn có một số em bị điểm xấu và cha biết giúp đỡ gia đình những công
việc vừa sức, các em phải cố gắng hơn, các em có hứa với chị không nào?..
II. Triển khai chủ điểm:
Tha tất cả các em hôm nay chúng ta sinh hoạt theo chủ điểm: Tháng 9 Em yêu tr -
ờng em
Nguyễn Thị Vân Giáo viên- Tổng phụ trách Đội Trờng Tiểu học Thanh Hơng
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×