Tải bản đầy đủ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO THỜI GIAN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO
THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO THỜI GIAN HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
LỚP ĐẠI HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 9
KHÓA HỌC: 2017 – 2018

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Ph.D. Nguyễn Hoàng Dũng

1. Dương Thiện Tu
2. Phạm Văn Bạc
3. Đinh Nhật Thanh
4. Lý Bảo Xiên
5. Trương Minh Tới


Cần Thơ, ngày 02 tháng 11 năm 2017


Báo cáo môn PLC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Cần Thơ, ngày 02 tháng 11 năm 2017
Giảng viên hướng dẫn

Ph.D. Nguyễn Hoàng Dũng


Hệ thống báo giờ tự động trường Đại học Tây Đô
2


Báo cáo môn PLC

PHẦN KHỞI ĐỘNG

-

Gồm có I0.0 là bít thường mở và I0.1 là bít thường đóng.
+ Khi bít I0.0 bật sang mức cao thì M0.0 sẽ chuyển trạng thái sang cao, trong khi đó ta
thả bít I0.0 ra thì M0.0 vẫn ở trạng thái cao vì bít xuất nội M0.0 được mắc song song với bít
I0.0.
+ Để chuyển trang thái M0.0 về thấp ta bật bít I0.1 sang mức cao thì M0.0 sẽ chuyển về
mức thấp vì I0.1 là bít thường đóng khi ta bật bít I0.1 sang cao thì I0.1 sẽ hở mạch.
PHẦN ĐIỀU KHIỂN
Nguyên lý hoạt động của bộ báo giờ học tự động của trường đại học Tây Đô sủ dụng
s7-200. Sau đây là bảng sơ lượt về thời gian học:
7h-7h50
7h50-8h40
8h40-9h30
9h30-9h50
9h50-10h40
10h40-11h30
13h-13h50
13h50-14h40
14h40-15h00
15h00-15h50
15h50-16h40
16h40-17h30

Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Ra chơi 20 phút
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Ra chơi 20 phút
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10

Để điều khiển chương trình theo đúng thời gian đã định ta cần viết chương trình khai báo thời
gian thực như sau:

Chọn timer Raed RTC ngõ vào thời gian thực VB0.

Hệ thống báo giờ tự động trường Đại học Tây Đô
3


Báo cáo môn PLC
Chương trình điều khiển được viết như sau:

- Tại ngõ vào cho phép gắn vào con VB7 vài cài đặt >1 nối tiếp với các thanh ghi còn lại để
thanh ghi chạy vào tắt cả ngày trong tuần trừ chủ nhật Và để cho chuông reo trong 5 giây thì
ta cài thanh ghi ở phía trước chuông vào sau tất cả các thanh ghi là VB5 <5
- Thanh ghi VB3 ==7 song song VB3==13 nối tiếp với VB4 <1 song song VB4 ==50 là để
báo 7h và 13h vào học chuông reo và 7h50,13h50 kết thúc tiết chuông reo.
- Thanh ghi VB3==8, VB3==10, VB3==14, VB3==16 song song với nhau nối tiếp VB4 ==40
để báo chuông kết thúc môn học vào lúc 8h40,10h40,14h40,16h40
- Thanh ghi VB3 ==9 nối tiếp VB4==30 song song VB4==50 để báo chuông lúc 9h30 ra chơi
đến 9h50.
- Thanh ghi VB3==15 nối tiếp VB4==0 song song VB4==50 để báo chuông 15h00 vào học
và kết thúc môn học 15h50
- VB3==11 song song VB3==17 nối tiếp VB4==30 để báo chuông tan học vào lúc 11h30 và
17h30.

Hệ thống báo giờ tự động trường Đại học Tây Đô
4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×