Tải bản đầy đủ

Âm nhạc 7 Tuần 29

Ngày soạn: 25/03/09 Ngày dạy: 27/03/09
Tuần 29 Tiết 29
ÔN TẬP TĐN : TĐN SỐ 8
NHẠC LÝ:ẬGM TRƯỞNG - GIỌNG TRƯỞNG
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : NHẠC SĨ HUY DU
VÀ BÀI HÁT “ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI“
I. MỤC TIÊU: Trong tiết học này sẽ giúp học sinh:
1. Kiến thức:
- HS ôn tập và trình bày thuần thuộc bài TĐN số 8.
- Nắm được kiến thực cơ bản về gam trưởng, giọng trưởng
- HS có thêm hiểu biết về nền âm nhạc VN qua phần giới thiệu về nhạc sĩ Huy Du .
2. Kỹ năng :
- Luyện tập kỹ năng năng đọc nhạc.
3. Thái độ :
- Giáo dục HS có thái độ trân trọng với những nhạc sĩ của âm nhạc Việt Nam.
III. PHƯƠNG PHÁP:
- Thực hành - Trực quan - Hỏi đáp .
III. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên :
- Đàn Organ, băng đĩa nhạc, tranh ảnh, thanh phách ( song loan )…
2. Học sinh :

- Sách giáo khoa, thanh phách.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số HS
2. Kiểm tra bài cũ : Tiến hành kiểm tra đan xen trong quá trình dạy
3. Bài mới :
- GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
Hoạt động của GV - HS Nội dung
HĐ 1 : Hướng dẫn HS ôn tập bài TĐN số 8
- GV yêu cầu : Em hãy nhắc lại một số điểm
cầ chú ý ở bài TĐN số 8
- HS nhắc lại
- GV nhận xét, bổ sung
- GV yêu cầu: Các em đọc nhạc và hát loài
bài TĐN kết hợp gõ phách nhịp 4/4
- HS thực hiện
- GV nhận xét, sử sai. HS chú ý để sửa sai
- GV chỉ đinh – HS thực hiện:
+Nhóm , tổ trình bày
+Cá nhân trình bày
- GV nhận xét và cho điểm
- GV thực hiện đọc nhạc và hát lời bài TĐN
ch học sinh nghe lại một lần
- HS nghe và tự điều chỉnh.
HĐ 2 : Hướng dẫn tìm hiểu phần nhạc lí
I. Ôn tập TĐN số 8 :
Chú chim nhỏ dễ thương
- Bài TĐN được viết ở nhịp 4/4, gồm 4 câu,
câu 1 và 2 được nhắc lại. trong bài có sử dụng
dáu quay lai.
+Nhóm , tổ trình bày
+Cá nhân trình bày
II. Nhạc lí: Gam trưởng - giọng trưởng
- GV chỉ định: 1 em lên bảng xá định khoảng
cách cung giữa các nốt nhạc sau( Đồ-rê-mi-
pha-son-la si-đố liền bậc).
– HS thực hiện
- GV sửa
- GV hỏi: Các em thấy các nốt trên đi theo
thứ tự hay cách bậc? ( Thứ tự liền bậc)
- HS trả lời
- GV dẫn dắt đi đến đinh nghĩa
- HS theo dõi và ghi bài
HĐ 3 : Hướng dẫn Hs tìm hiểu về nhạc sĩ
Huy Du và bài hát Đường Chúng Ta Đi.
- GV chỉ định - HS đọc SGK
- GV yêu cầu học sinh thảo luận trong 5 phút
và trả lời các câu hỏi sau:
+ Nhạc sĩ Huy Du sinh năm bao nhiêu, quê ở
đâu?
+ Hãy kể tên các sáng tác của nhạc sĩ Hoàng
Việt ?
+ Ông đã được Nhà nước truy tặng giải
thưởng gì ?
+ Bài hát :” Đường Chúng ta đi” được sáng
tác vào năm nào ?
? Bài hát được viết ở nhịp mấy ? Có tính chất
như thế nào ?
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi
- Gv nhận xét , giới thiệu thêm

- Giáo viên thực hiện trình bày cho học sinh
nghe qua bài hát một lần và một vài tác phẩm
khác của nhạc sĩ Hoàng Việt
1. Gam trưởng:
a. Định nghĩa: Gam trưởng là hệ thống gồm 7
bậc âm được sắp xếp liền bậc. Hình thành dựa
trên công thức cung và nửa cung như sau:
I II III IV V V VII (I)
1c 1c 1/2 c 1c 1c 1c 1/2c
VD: Gam đô trưởng ( Gam ở phần dẫn
dắt)
- Âm ổn định nhất trong gam gọi là âm chủ
(âm bậc I). Ví dụ như ở gam trên thì âm ổn
định là âm đô.
- Tên gọi của gam được gọi theo tên của âm
chủ
2.Giọng trưởng:
- Các bậc trong gam trưởng được xử dung để
xây dựng giai điệu một bài hát hay một bản
nhạc, người ta gọi bài hát hay bản nhạc đó
được viết ở giọng trưởng
III. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du
và bài hát Đường Chúng Ta Đi
1. Nhạc sĩ Huy Du :
- Nhạc sĩ Huy Du sinh ngày 1-12-1926 .Quê ở
huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh
- Ông sáng tác rất nhiều ca khúc nổi tiếng : Ba
Vì năm xưa, anh vẫn hành quân, nổi lửa lên
em…
- Năm 1996, Ông được nhà nước truy tặng
giải thưởng HCM về Văn học - Nghệ thuật.
2. Bài hát : “ Đường Chúng Ta Đi”
- Được sáng tác năm 1968
- Viết ở nhịp 4/4, chia thành 3 đoạn. Đoạn 1
tiết tấu nhạc dàn trải, mô tả cảnh tươi đẹo của
đất nước. Đoạn 2 tiết tấu sôi động như thúc
dục lòng người. Đoạn 3 trở lại với không khí
của đoạn 1.
4. Củng cố :
- Gv nhận xét tiết học.
5. Dặn dò :
-Các em về nhà tìm thêm các sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, xem trước nội dung bài học tiết
sau.
V. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×