Tải bản đầy đủ

Giao trinh ra quyet dinh quan tri

Giáo trình Ra quyết định quản trị
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Văn Hải, TS. Nguyễn Viết Lộc, TS. Nguyễn Ngọc Thắng
Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2013.
Nơi xuất bản: Hà Nội
Khổ sách: 16cm x 24cm
Số trang: 214, bìa cứng
Giá: 119.000 đ
Giáo trình Ra quyết định quản trị mang nội dung chủ đạo và xuyên suốt là vận dụng tư tưởng quản
trị hài hòa Đông - Tây vào việc ra quyết định đúng đắn và hiệu quả, giúp doanh nghiệp cạnh tranh
và phát triển bền vững trong môi trường bất định. Cuốn sách cung cấp cho người đọc các nội dung
khoa học cốt lõi của ra quyết định quản trị, trong đó nhấn mạnh cách vận dụng khoa học ra quyết
định quản trị vào hoàn cảnh thực tiễn, đặc biệt là môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Song song
với những luận điểm khoa học, các tình huống (case study) về ra quyết định quản trị của các tổ
chức/doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài cũng được các tác giả tổng hợp và giới thiệu. Tính
khác biệt và điểm nhấn của cuốn sách thể hiện ở các nội dung như: phát huy trí tuệ đại chúng và tác
động của văn hóa đối với quá trình ra quyết định quản trị…
 Quyết định quản trị có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của doanh
nghiệp hoặc lớn hơn, là của quốc gia. Mỗi nhà quản trị đều phải thường xuyên ra quyết định và chịu
trách nhiệm về các quyết định đã lựa chọn. Vì vậy, để tránh sai lầm khi ra quyết định quản trị, bất
cứ nhà quản trị nào cũng phải không ngừng nâng cao kỹ năng ra quyết định của chính mình.

 Trong bối cảnh môi trường kinh doanh bất định và cạnh tranh ngày càng gay gắt, các nhà
quản trị còn phải có năng lực ra quyết định nhanh chóng và kịp thời. Bởi vì có những quyết định
nếu thực hiện đúng thời điểm sẽ tạo bước ngoặt to lớn đối với sự thành công và phát triển của công
ty hay tổ chức.
 Cuốn sách cung cấp và trang bị cho người học các tri thức và kỹ năng phát hiện vấn đề, tìm
kiếm nguyên nhân, đề xuất các phương án và lựa chọn quyết định một cách khoa học, sáng tạo và
hiệu quả. Để nâng cao chất lượng và tính khả thi của các quyết định quản trị được đưa ra, các yếu tố
văn hóa cũng như trí tuệ đám đông cũng được phân tích và luận giải bằng các căn cứ khoa học cũng
như các bằng chứng thực tiễn.
Liên hệ đặt sách:
BỘ PHẬN TẠP CHÍ – XUẤT BẢN
Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Tel: (84-4) 3754 7506 (713)
Fax: (84-4) 3754 6765
Email: tapchiktkd_kt@vnu.edu.vn
http://ueb.edu.vn/newsdetail/gt_sachTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×