Tải bản đầy đủ

Tuần 27 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

Thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2018
Tiếng Việt
TIẾT 1 + 2 : TỪNG TIẾNG RỜI
( Thiết kế trang 13)
------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thể dục
BÀI THỂ DỤC – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung
theo nhịp hô (có thể còn quên tên hoặc thứ tự động tác).
- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân hoặc bằng vợt gỗ.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát
triển chung và kĩ năng tập hợp hàng dọc, dóng hàng đứng nghiêm, đứng nghỉ, kĩ năng
trò chơi " Tâng cầu" thành thạo, nhanh.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Địa điểm sân trường , 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ sinh
sân tập, tranh thể dục.
- HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học.
- Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập. - Phương tiện: còi, vợt và bảng con...

Nội dung
I/ Hoạt động khởi động:
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
Tên GV...

Định
lượng
2 – 3’
1

Phương pháp tổ chức
Đội Hình
* * * * * * * * *

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát


HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn, đi thường….bước. Nhận
xét.
II/ Phần thực hành:
a. Ôn bài thể dục
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
Nhận xét
b. Ôn Đội hình đội ngủ
Nhận xét
c. Tâng cầu
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện
tập
HS luyện tập Tâng cầu cá nhân
Nhận xét
Các tổ thi đua tâng cầu để chọn nhất, nhì,
ba…
Thi tâng cầu để chọn vô địch của lớp
Nhận xét
Tuyên dương
III/ Hoạt đông tiếp nối:
Đi thường….bước
Đứng lại…….đứng
HS vừa đi vừa hát theo nhịp
- Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài
thể dục
- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn bài TD và tập tâng cầu.

1 – 2’
1 – 2’

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
GV

1’
2–3
lÇn
2–3
lÇn
5 – 7’ Đội hình tập luyện
* * * * *
* * * *
* * * * *
* * * *

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

GV
1 – 2’

Đội hình xuống lớp
1 – 2’ * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
1 – 2’ * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
1’
GV
1’
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Đạo đức
CẢM ƠN VÀ XIN LỖI ( TIẾP THEO )
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: - Nêu được khi nào cần nói cảm ơn, xin lỗi.
- Biết cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống phổ biến khi giao tiếp.
Tên GV...

2

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết thực hiện nói cảm ơn, xin lỗi và nhắc nhở bạn bè cùng
thực hiện.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. Phân được những hành vi đi
đúng khi nào cần nói cảm ơn, xin lỗi.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh
họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh vẽ bài tập 1, 2. Vở BTĐĐ, phiếu bài tập, giấy A4.
- HS : Vở bài tập Đạo đức.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS nghe hát bài: “ Mẹ yêu ơi”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện:
- HS hát.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài
2. Hoạt động thực hành: (20 phút)
* Mục tiêu: : - Nêu được khi nào cần nói cảm ơn, xin lỗi.
- Biết cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống phổ biến khi giao tiếp.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp.
10’ 1. Phân tích tranh bài tập 1:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh bài tập - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm
1 và trả lời câu hỏi.
bốn, chia sẻ trước lớp.
- GV treo tranh
+ Tranh 1: Khi bạn cho quả táo nói
+ Các bạn trong tranh đang làm gì ? cảm ơn.
+ Vì sao các bạn ấy làm như vậy ?
+ Tranh 2: Đi học muộn phải xin lỗi
* Kết luận: Khi được người khác quan cô giáo.
tâm giúp đỡ cần nói cảm ơn. Khi làm
phiền người khác phải nói xin lỗi.
2: Thảo luận theo cặp bài tập 2:
10’
- Trong từng tranh vẽ có những ai? Họ - HS thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi
đang làm gì?
gợi ý của giáo viên...
- Những bạn trong tranh cần nói gì? Vì - HS kể trước lớp. HS quan sát tranh,
sao?
thảo luận nhóm đôi, chia sẻ trước lớp.
- Nếu thấy các bạn đi như thế em sẽ nói - Đại diện nhóm lên trước lớp chỉ
Tên GV...

3

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

gì với các bạn?
- GV kết luận ý chính

vào từng tranh chia sẻ. .
- Lớp nhận xét , bổ sung ý kiến .

3. Hoạt động thực hành: (10 phút)
* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng biết cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống phổ biến khi
giao tiếp.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp.
1. Thảo luận nhóm bài tập 3.
- Chia HS thành nhóm nhỏ quan sát tranh
- HS thảo luận nhóm đôi, quan sát
tranh và thảo luận
và thảo luận
- 1 số HS đại diện nhóm lên chia sẻ
trước lớp.
- Lớp nhận xét.
* Kết luận:
+ Ở tình huống 1: Cách ứng xử (c )“ Nhặt hộp
bút lên trả bạn và xin lỗi là đúng nhất ”.
+ Ở tình huống 2 : cách ứng xử ( b) “ Nói lời
cảm ơn bạn là đúng ”.
2: Chơi ghép hoa bài tập 5:
- Chia nhóm, phát cho mỗi nhóm hai nhị hoa
(một nhị ghi lời “Cảm ơn” một nhị ghi lời
“ Xin lỗi” và các cánh hoa ( trên đó ghi các
tình huống khác nhau).
- Nêu yêu cầu ghép hoa.

- Làm việc theo nhóm.
các nhóm trình bày sản phẩm của
mình. Chia sẻ trước lớp.
- Lớp nhận xét.

- GV nhận xét chốt lại các tình huống cần nói
lời cảm ơn, cần nói lời xin lỗi.
* Trò chơi sắm vai ( Bài tập 4):
- HS sắm vai và diễn trước lớp.
- GV giao tình huống cho HS phân công sắm - Lớp nhận xét.
vai.
- Kết luận: Bạn Thắng cảm ơn Nga về quyển
sách và xin lỗi vì đã làm hỏng sách của bạn.
Bạn Nga cần tha lỗi cho bạn và nói “ Không
có gì, Bạn đừng lo”
3: HS làm bài tập 6.
Giải thích yêu cầu bài tập.
Làm bài tập
Đọc các từ đã chọn.
Tên GV...

4

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018
Đọc đồng thanh hai câu cuối bài.

* Kết luận: - Cần nói cảm ơn khi được người
khác quan tâm, giúp đỡ việc gì dù nhỏ.
- Cần nói lời xin lỗi khi làm phiền người
khác.
- Biết cảm ơn, xin lỗi là thể hiện tự trọng
mình và tôn trọng người khác.
3.Hoạt động tiếp nối : 5’
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
--------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán
LUYỆN TẬP
A.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Biết đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số; biết tìm số liền sau của một
số; biết phân tích số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số; biết tìm số liền
sau của một số; biết phân tích số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- HS làm bài tập 1, 2 (a, b), 3 ( cột a, b), 4
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài bài tập 2 (a, b), 3 ( cột a, b), 4.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
Tên GV...

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

5

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS
chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi
bài...
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu
bài.
2. Hoạt động thực hành: (20 phút)
- HS làm bài tập 1, 2 (a, b), 3 ( cột a, b), 4.
* Mục tiêu: Biết đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số; biết tìm số liền sau của một số;
biết phân tích số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Bài 1: Bài tập yêu cầu gì?
- Bài tập yêu cầu viết số.
- Cho HS đọc lại các số vừa viết.
- HS làm cá nhân ra vở ô li, chia sẻ trước lớp.
a, 30, 13, 12, 20.
b, 70, 44, 96, 69.
c, 81, 10, 99, 48.
* Bài 2: Cho HS nêu yêu cầu bài
- Viết theo mẫu: - Số liền sau của 80 là 81.
Cho HS phân tích mẫu: Số liền sau
- Số liền sau của 23 là 24.
của 80 là số nào?
- Số liền sau của 84 là 85.
- Cho HS thảo luận nhóm 4. Làm
- Số liền sau của 70 là 71.
bảng nhóm và chia sẻ trước lớp.
- Số liền sau của 98 là 99.
- Muốn tìm số liền sau của 1 số, ta
- Muốn tìm số liền sau của 1 số, ta đếm thêm 1 số
làm thế nào?
hoặc cộng thêm 1.
* Bài 3: Cho HS nêu yêu cầu bài,
Điền dấu (>, < ,= )
làm.
a) 34 < 50
b) 47 > 45
- HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”
78 > 69
81 < 82
72 < 81
95 > 90
62 = 62
61 < 63
- Từ so sánh rồi điền dấu
- HS nêu lại cách so sánh.
* Bài 4: Hướng dẫn HS làm theo mẫu Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị. Ta viết: 87=80 + 7
Số 87 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Số 59 gồm 5chục và 9 đơn vị. Ta viết: 59 = 50 +9
Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị. Ta viết: 20=20 + 0
Số 99 gồm 9 chục và 9 đơn vị. Ta viết: 99=90 + 9
* Bài tập phát triển năng lực:
( Dành cho HS M3, M4):
* Bài 5:
Số 84 gồm 8 chục và 4 đơn vị. Ta viết: 84=80 +4
- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận Số 55 gồm 5chục và 5 đơn vị. Ta viết: 55 = 50 +5
xét ...
Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị. Ta viết: 40=40 + 0
Số 79 gồm 7 chục và 9 đơn vị. Ta viết: 79=70 + 9
Tên GV...

6

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- HS đọc các số từ 1 đến 100.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài
sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

Năm học 2017 - 2018

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2018
Hát nhạc
HỌC HÁT BÀI : HOÀ BÌNH CHO BÉ
----------------------------------------------------------------Tiếng Việt
TIẾT 3 + 4 : TIẾNG KHÁC NHAU
( Thiết kế trang 18)
-------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán
BẢNG CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 100
A.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Nhận biết được số 100 là liền sau của số 99; đọc, viết lập được bảng các
số từ 0 đến 100; biết một số đặc điểm các số trong bảng.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đọc, viết lập được bảng các số từ 0 đến 100; biết một
số đặc điểm các số trong bảng.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
Tên GV...

7

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Năm học 2017 - 2018

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS
chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi
bài...
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu
bài.
2. Hoạt động thực hành: (20 phút)
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
* Mục tiêu: Nhận biết được số 100 là liền sau của số 99; đọc, viết lập được bảng các số
từ 0 đến 100; biết một số đặc điểm các số trong bảng.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
a. Giới thiệu bước đầu về số 100:
* Bài 1:
- HS nêu yêu cầu, làm ra vở và chia sẻ trước
lớp.
- Số liền sau của 97 là 98
- Tìm số liền sau của 97, 98, 99
- Số liền sau của 98 là 99
- Số 100 là số liền sau của số 99, đọc
là một trăm.
- Một trăm (100) là số có mấy chữ số? - 100 là số có 3 chữ số
b. Giới thiệu bảng số từ 1 – 100:
* Bài 2: Viết số còn thiếu vào chỗ
- HS viết số theo nhóm 4, thi đua đọc nhanh các
trống
số trong bảng.
- Nêu số liền trước, liền sau của một số
- Muốn tìm số liền trước của một số ta - Ta bớt đi 1
làm thế nào?
- Muốn tìm số liền sau của một số ta
- Ta cộng thêm 1 vào số đó
làm thế nào?
c. Đặc điểm của bảng từ 1 – 100:
- HS điền số và nêu
* Bài 3:
Tên GV...

8

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018
- Các số có 1 chữ số: 1, 2, 3, ... 9
- Các số tròn chục: 10, 20, 30, ... 90
- Số bé nhất có 2 chữ số: 10
- Số lớn nhất có 2 chữ số: 99
- Các số có 2 chữ số giống nhau: 11, 22, 33, 44,
55, 66, 77, 88, 99.

.

* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành
* Bài 4:
cho HS M3, M4):
- Tìm số liền sau của 87, 88, 89
- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận - Số liền sau của 87 là 88
xét ...
- Số liền sau của 88 là 89
- Số liền sau của 89 là 90.
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- HS đọc các số từ 1 đến 100.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài
sau: Luyện tập.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 13 tháng 3 năm 2018
Tiếng Việt
TIẾT 5 + 6 : TIẾNG KHÁC NHAU TỪNG PHẦN
( Thiết kế trang 22)
-----------------------------------------------------------------------

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán
LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU:
Tên GV...

9

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
1. Kiến thức: Viết được số có hai chữ số, viết được số liền trước, số liền sau của một số;
so sánh các số, thứ tự số.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết viết được số có hai chữ số, viết được số liền trước, số
liền sau của một số; so sánh các số, thứ tự số.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS
chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi
bài...
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu
bài.
2. Hoạt động thực hành: (20 phút)
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
* Mục tiêu: Viết được số có hai chữ số, viết được số liền trước, số liền sau của một số; so
sánh các số, thứ tự số.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Bài 1: Hướng dẫn HS nêu cách làm, - Bài tập yêu cầu viết số.
làm cá nhân và chia sẻ.
- HS làm cá nhân ra vở ô li, chia sẻ trước lớp:33,
90, 58, 85, 21, 71, 66, 100.
* Bài 2 : Nêu lại cách tìm số liền
- Viết số:
trước, số liền sau.
- Làm bài 2: a, b, c, so sánh 3 số ở từng dòng thấy
- HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”
mối quan hệ liền trước, liền sau.
- HS nêu yêu cầu của bài .
- HS làm bài vào vở. Chia sẻ trước lớp:
* Bài 3 : Yêu cầu bài và các em làm
a ) Viết các số từ 50 đến 60.
bài tập vào bảng nhóm 4. Lên chia sẻ b) Từ 85 đến 100.
Tên GV...

10

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

trước lớp.
* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành * Bài 4 : - Số liền sau của 87 là 88.
cho HS M3, M4):
- Số liền sau của 88 là 89.
- Số liền sau của 98 là 99.
- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận
xét ...
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- HS đọc các số từ 1 đến 100.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài
sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2018
Mĩ thuật
VƯỜN RAU CỦA BÁC NÔNG DÂN ( TIẾT 4)
(GV chuyên)
--------------------------------------------------------------------Tiếng Việt
TIẾT 7+ 8: TIẾNG THANH NGANG
( Thiết kế trang 30)
----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2018
Tiếng Việt
TIẾT 9+ 10: PHỤ ÂM
( Thiết kế trang 34)
----------------------------------------------------------Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
A.MỤC TIÊU :
Tên GV...

11

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
1. Kiến thức: Biết đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số; biết giải toán có một phép
cộng.
- HS làm bài tập 1, 2, 3( b, c), 4, 5
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số; biết giải toán có
một phép cộng nhanh, thành thạo.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- HS làm bài tập 1, 2, 3( b, c), 4, 5.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- HS làm bài tập 1, 2, 3( b, c), 4, 5.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS
chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi
bài...
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu
bài.
2. Hoạt động thực hành: (20 phút)
- HS làm bài tập 1, 2, 3( b, c), 4, 5.
* Mục tiêu: Biết đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số; biết giải toán có một phép cộng.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Bài 1: Viết số
HS nêu yêu cầu của bài
a, Từ 15 đến 25
Viết số.
b, Từ 69 đến 79
- Cho HS làm lớp nhóm đôivà chia sẻ
Cho HS đọc lại các số viết được
trước .
Đọc các số vừa viết được.
* Bài 2: Đọc số: 35, 41, 64, 85, 69, 70
Gọi nhiều HS đọc
Nhiều HS đọc
Lưu ý HS đọc các số 35, 41, 64, 85
- Lớp nhận xét sửa sai
* Bài 3: điền dấu (>, <, = )
- Nêu yêu cầu bài.
- Cho HS chơi trò chơi: " Điền đúng, điền
- HS chơi trò chơi...
Tên GV...

12

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
nhanh".

Năm học 2017 - 2018

* Bài 4: Cho HS đọc bài toán 2 - 3 em
Phân tích:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
Cho HS giải bài toán vào vở
Chấm chữa bài.
* Bài 5: Viết số lớn nhất có hai chữ số

Đọc bài toán

Có 10 cây cam và 8 cây chanh.
Có tất cả bao nhiêu cây.
Trình bày bài giải vào vở.
1 HS trình bày vào phiếu lớn.
HS nêu yêu cầu của bài
Viết vào vở: 99.
* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho * Bài 6:
HS M3, M4):
- Giải bài toán sau: Nhà em có 5 cây bưởi
và 10 cây nhãn. Hỏi nhà em có tất cả bao
- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét ...
nhiêu cây?
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- HS đọc các số từ 1 đến 100.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tự nhiên xã hội
CON MÈO
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con mèo trên hình vẽ hay vật thật.
- Nêu ích lợi của việc nuôi mèo .
* HS M3, M4 nêu được một số đặc điểm giúp mèo săn mồi tốt như : mắt tinh . tai thính ,
răng sắc , móng vuốt nhọn ; chân có đệm thịt đi rất êm .
2. Kĩ năng: - HS có ý thức chăm sóc mèo ( nếu nhà em nuôi mèo ). Không nên bế mèo
và không được để mèo cắn...
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học, yêu thích các loài động vật.
- Áp dụng phương pháp : “ Bàn tay nặn bột”.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
Tên GV...

13

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
2. Đồ dùng dạy học:
- GV:Tranh minh họa, giấy A4, thẻ chữ.
- HS : chì , sáp màu.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Năm học 2017 - 2018

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát bài: “ Rửa mặt như mèo”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện: - GV cho HS hát.
- HS hát.
- Ghi tên bài: Con mèo
- HS lắng nghe nhắc lại đầu bài.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (25 phút)
* Mục tiêu: Nêu ích lợi của con mèo.
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con mèo trên hình vẽ hay vật thật.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
1 : Tìm hiểu các bộ phận của con mèo (Áp
dụng phương pháp : Bàn tay nặn bột).
+ GV chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm - HS làm việc theo nhóm
vụ : Vẽ con mèo và nêu từng bộ phận của
- Đại diện các nhóm lên báo cáo
con mèo.
kết quả thảo luận :
. Mèo có đầu, mình
. Mèo có đầu, mình, đuôi
. Mèo có đầu, mình , 4 chân và
đuôi
? Nhận xét về sự hiểu biết ban đầu
- Giống nhau : Mèo có : Đầu,
? Các em nêu ý kiến thắc mắc của mình
mình
? Có phải mèo có đầu, 4 chân
? Có phải con mèo nào cũng có
đầu và đuôi
- Đưa ra ý kiến đề xuất của mình
? Con mèo cũng có mình , mắt
- Em xem trong tranh , ảnh
- Em quan sát SGK
? Vậy phương án nào tối ưu nhất ?
- Em xem trên ti vi
+ Chia lớp làm 4 nhóm thảo luận tranh SGK: - Quan sát SGK
. Mô tả màu lông, kể tên các bộ phận bên
- Từng nhóm quan sát tranh và
ngoài của con mèo; mèo di chuyển bằng gì? thảo luận theo các yêu cầu của
+ Gọi đại diện nhóm lên trình bày.
GV.
- HS từng nhóm lên trình bày kết
quả thảo luận .
Tên GV...

14

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

? Đối chiếu với những hiểu biết ban đầu em
có nhận xét gì ?
+ Quan sát bạn trình bày, em có nhận xét gì
về lông con mèo?
+ Tòan thân mèo phủ bởi 1 lớp lông như thế
nào?
* Gv kết luận: Lông mèo có nhiều màu sắc:
vàng, mướp ... Tòan thân mèo phủ bởi lớp
lông mịn. Mèo có đầu, mình, đuôi và bốn
chân.
+ Hỏi lại các bộ phận của mèo?
+ Đuôi của mèo như thế nào?
+ Mèo di chuyển bằng gì?
+ Bước đi mèo như thế nào?
- Gv tóm lại các ý trên.
- Hỏi: Mèo có tài gì?
- GV đính tranh đầu mèo.
+ Đây là bộ phận đầu mèo.
+Các em quan sát đầu mèo gồm có những cơ
quan nào?
+ Mắt mèo như thế nào?
Mắt mèo to, tròn và sáng, con ngươi dãn mở
to trong bóng tối (nhìn rõ con mồi) thu nhỏ
lại vào ban ngày khi có nắng.
+ Mũi và tai mèo để làm gì?
Mũi và tai mèo rất thính giúp mèo đánh hơi
và nghe được trong khỏang cách xa. Ria mèo
dài. Răng rất sắc để xé thức ăn.
2: Thảo luận cả lớp:
- Cho hs quan sat các hình trang 57 – SGK
- Hình nào mô tả con mèo ở tư thế săn mồi ?
Hình nào cho thấy kết qảu săn mồi của
mèo ?
- Gọi hs tả lại hình dáng của mèo đang lúc
săn mồi
* HS M3, M4 nêu được một số đặc điểm
giúp mèo săn mồi tốt như : mắt tinh . tai
thính , răng sắc , móng vuốt nhọn ; chân có
đệm thịt đi rất êm .
Tên GV...

15

- Mèo có : Đầu, mình, 4 chân và
đuôi
- Nhóm khác nhận xét và bổ sung
- Em thấy nhóm 1, 2 có những
hiểu biết chưa đầy đủ
- Lông mèo có nhiều màu khác
nhau.
- … lớp lông mịn
- 2 hs trả lời
- Đuôi mèo dài
- Bằng 4 chân
- Bước đi nhẹ nhàng
- Bắt chuột và leo trèo
- HS quan sát

- 2 hs chỉ bảng trình bày : mắt ,
mũi , tai , mồm và ria.
- Tròn và sáng

- Mũi để ngửi
- Tai để nghe

- Hoạt động cá nhân
-H1: Kết qảu săn mồi
- H2: Tư thế đang săn mồi
- Mắt mở to , thu hình lại nhìn rất
dữ

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

- Em có nên trêu chọc làm mèo tức giận
không ? Vì sao?
- Người ta nuôi mèo để làm gì?

- Không nên ôm hay bế mèo vì
lông của nó sẽ bay vào mồm
mất vệ sinh...
- Cần chăm sóc cho mèo...

- Em có nên ôm hay bế mèo không? Vì sao
em không nên ôm hay bế mèo?
- Hằng ngày em cần làm gì để cho mèo lớn
và khỏe mạnh?
- Em nuôi mèo cho nó ăn gì và chăm sóc nó
như thế nào ?
* GV kết luận : Người ta nuôi mèo để bắt
chuột và làm cảnh. Không nên ôm hay bế
mèo vì lông của nó sẽ bay vào mồm mất vệ
sinh hay có thể bị mèo cắn sẽ bị nhiễm vi rút
dại. Khi mèo đã cắn thì phải đi tiêm phòng
vác xin dại ngay không rất có thể nguy hiểm
đến tính mạng của con người...
- Cần chăm sóc cho mèo như cho mèo ăn,
tắm rửa cho mèo...
2. Hoạt động thực hành: (3 phút)

- Trả lời cá nhân
- Nuôi mèo để bắt chuột
- Trả lời
- 7 em : 7 thẻ chữ đính vào các bộ
phận của mèo

* Mục tiêu: HS nắm được các bộ phận bên ngoài của con mèo trên hình vẽ.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Trò chơi:Viết chữ vào các bộ phận
của mèo.
- Hs thi vẽ con mèo vào bảng nhóm.
- GV cùng HS nhận xét trò chơi...
- HS chỉ và giới thiệu con mèo của
Bước 1 :
nhóm mình, nói được tên các bộ
- Gv cho hs lên gắn các chữ chỉ các bộ
phận của con mèo.
phận của con mèo.
Bước 2 :
- Gv gọi 1 vài hs lên giới thiệu con mèo
của nhóm mình gắn.
- Gv tuyên dương 1 số em.
- Trò chơi bắt chước tiếng kêu của mèo
=> Nhận xét
4. Hoạt động tiếp nối: (2')
- Nêu các bộ phận bên ngoài của mèo
- Mèo di chuyển bằng gì?
- Người ta nuôi mèo để làm gì?
- Chuẩn bị trước bài con muỗi.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
Tên GV...

16

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
...........................................................................................................................................
................................................................................................................
..........................
Thủ công
CẮT- DÁN HÌNH VUÔNG (T2)
I.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Biết cách kẻ, cắt, dán hình vuông trên giấy màu.
- Kẻ, cắt, dán được hình vuông. Có thể kẻ, cắt được hình vuông theo cách đơn giản.
Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
- Biết cách kẻ, cắt, dán hình vuông.
- Kẻ, cắt, dán được hình vuông. Có thể kẻ, cắt được hình vuông theo cách đơn giản.
Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
- HS M1, M2có thể kẻ, cắt, dán được hình vuông theo cách đơn giản. Đường cắt tương
đối thẳng, hình dán tương đối phẳng trên giấy màu.
- HS M3, M4: kẻ và cắt dán được hình vuông theo 2 cách. Đường cắt thẳng, hình dán
phẳng. Có thể kẻ, cắt thêm được hình vuông có kích thước khác.
2. Kĩ năng: - Rèn luyện KN sử dụng kẻ, cắt, dán được hình vuông thành thạo, nhanh.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. Rèn đôi tay khéo léo cho HS.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Hình chữ nhật mẫu dán trên giấy màu.
- HS : Giấy màu hình vuông , giấy vở, dụng cụ thủ công.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: HS hát
- HS hát.
- GV cho HS HS hát, nhận xét...
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động thực hành: (30 phút)
* Mục tiêu: - Kẻ, cắt, dán được hình vuông. Có thể kẻ, cắt được hình vuông theo cách
Tên GV...

17

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
 1 : nêu lại quy trính cắt, dán hình vuông.
- GV cho lớp thảo luận nhóm đôi nêu lại cách
vẽ hình vuông theo 2 cách.
+ HS nhắc lại cách kẻ, cắt hình
- Cho hs tiến hành kẻ dán theo trình tự và cắt
vuông.
hình vuông rời khỏi tờ giấy màu dán vào vở
thủ công.
- Học sinh nghe và trả lời câu hỏi.
 2 : HS thực hành kẻ, cắt hình vuông:
- Học sinh thực hành kẻ,cắt dán hình vuông
- HS thực hành trên giấy vở ( theo
theo trình tự : Kẻ hình vuông theo 2 cách sau
cách các em tự chọn) .
đó cắt rời và dán sản phẩm vào vở thủ công.
- Giáo viên nhắc học sinh phải ướm sản phẩm
vào vở thủ công trước sau đó bôi lớp hồ mỏng,
đặt dán cân đối và miết hình phẳng.- Cho HS
lên trưng bày sản phẩm và giới thiệu sản phẩm
của mình.
• Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho
HS M3, M4):
- HS M3, M4: kẻ và cắt dán được hình vuông
theo 2 cách. Đường cắt thẳng, hình dán phẳng.
Có thể kẻ, cắt thêm được hình vuông có kích
thước khác.
4.Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Học sinh nhắc lại cách cắt hình vuông đơn
giản.
- Giáo viên nhận xét về tinh thần học tập,
chuẩn bị đồ dùng học tập, kỹ thuật kẻ, cắt dán
và đánh giá sản phẩm của học sinh.
- Thu dọn vệ sinh.
- Học sinh chuẩn bị giấy màu, giấy vở có kẻ
ô, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học bài
sau: Chuẩn bị cắt dán hình tam giác.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...........................................................................................................................................
................................................................................................................
..........................Ngày 12 / 3 / 2018
Tên GV...

18

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..................
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
HOA NGỌC LAN
:
1. Kiến thức: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: hoa ngọc lan, dày, lấp ló, ngan
ngát, khắp vườn...
- Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu mến cây hoa ngọc lan của bạn nhỏ.
-Trả lời được câu hỏi 1,2 (SGK).
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng trơn , đọc diễn cảm cả bài.
A. MỤC TIÊU

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Tập đọc. Giáo dục lòng kính yêu và
luôn biết ơn và giúp đỡ mẹ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương
pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: - Tranh minh họa, bảng phụ chép bài tập đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Tiết 1:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1.HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát .
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách tiến hành: GV cho HS hát.
- HS hát.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài.
- : * Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi:
- Bức tranh vẽ cảnh gì?
- GV: Hôm nay ta học bài : “Hoa ngọc lan”
2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).
* Mục tiêu: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: hoa ngọc lan, dày, lấp ló, ngan ngát,
khắp vườn...
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.
Tên GV...

19

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
a- Hướng dẫn luyện đọc:
* GV đọc mẫu bài văn: giọng nhẹ nhàng, chậm
rãi, tình cảm.
* Luyện đọc cho HS:
+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ Hướng dẫn hs luyện
đọc
- GV đọc mẫu.
b. Luyện đọc
+ Luyện đọc từ:
Gạch chân các từ khó: hoa ngọc lan, lấp ló, ngan
ngát, vỏ dày, khắp, toả.
- Yêu cầu hs phân tích tiếng khó.
- Yêu cầu hs đọc lại từ khó.
- GV giải nghĩa từ khó.
* Lấp ló: khi ẩn khi hiện.
* Ngan ngát: Mùi thơm dễ chịu, toả xa.
* Xanh thẫm
+Luyện đọc câu
- Gọi hs đọc nối tiếp từng câu theo từng em
trong tổ.
+ Luyện đọc đoạn, bài
- Cho hs nối tiếp nhau đọc đoạn.
- Gọi cá nhân hs đọc cả bài
- Yêu cầu hs đọc đồng thanh.

Năm học 2017 - 2018
- Lắng nghe.

- HS trả lời
- HS đọc lại .
- HS phân tích

- HS đọc tiếp nối nhau trong nhóm
4.
-Từng nhóm 4 HS, tiếp nối nhau đọc
(Xem mỗi lần xuống dòng là 1
đoạn). Các nhóm thi xem nhóm nào
đọc to, rõ, đúng.
- HS đọc cả bài. Lớp nhận xét.
- HS đồng thanh 1 lần.
-Thi tìm nhanh tiếng , phân tích
tiếng: khắp.
-Thi đua nhóm xem nhóm nào tìm
nhanh và nhiều nhất.
-Tìm câu trọn nghĩa.

Ôn các vần ăm, ăp
- GV nêu yêu cầu 1: Tìm tiếng trong bài có ăp
- GV nêu yêu cầu 2: Nói câu có tiếng chứa vần
ăm, ăp.
M: Vận động viên đang ngắm bắn.
Bạn học sinh rất ngăn nắp.
* Lưu ý: HS đọc trơn cả bài . Tốc độ 1 phút
đọc 25 – 30 tiếng.
- HS hát.
TIẾT 2:
3. Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút)
* Mục tiêu: - - Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu mến cây hoa ngọc lan của bạn nhỏ.
-Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, oạt động cả lớp.
c- Tìm hiểu bài đọc và luyện nói:
* Tìm hiểu bài đọc:
20 Trường Tiểu học ...
Tên GV...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

- GV đọc mẫu toàn bài lần 2.
- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.
Tìm hiểu bài đọc và luyện đọc
- HS chọn ý đúng: Nụ hoa lan trắng
* GV đọc mẫu lần 2
ngần.
- Cho HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi
- Hoa lan có màu gì?
Hương hoa lan ngan ngát toả khắp
- Gọi HS đọc đoạn 2, 3 và trả lời câu hỏi
vườn khắp nhà.
- Hương hoa lan thơm như thế nào?
- GV mở rộng: Hoa ngọc lan vừa đẹp vừa
thơm nên rất có ích cho cuộc sống con người.
Những cây hoa như vậy cần được chúng ta
giữ gìn và bảo vệ.
4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút)
* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng đọc diễn cảm lại bài văn cả bài.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.
a/ Đọc diễn cảm lại bài văn.
- Cho HS đọc đoạn , bài trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm...
b/ Luyện nói:
- Luyện nói: kể tên các loài hoa mà em biết
* GV cho HS quan sát tranh, hoa thật rồi yêu
cầu các em gọi tên các loài hoa đó.
- Cho HS luyện nói
- GV nhận xét
- Chốt: Những cây hoa như vậy cần được
chúng ta giữ gìn và bảo vệ. Các loài hoa góp
phần làm cho môi trường thêm đẹp, cuộc
sống của con người thêm ý nghĩa.

- HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động cả
lớp.
- HS luyện nói trong nhóm đôi, chia sẻ
trước lớp quan sát tranh.
- HS hỏi đáp theo cặp.Vài cặp hỏi đáp
trước lớp.( hoa hồng, hoa đồng tiền,
hoa râm bụt, hoa đào, hoa sen. ) HS nói
thêm những điều mình biết về loài hoa
mà mình kể VD: hoa có màu gì? Cánh
to hay nhỏ? Lá nó như thế nào? Hoa đó
nở vào mùa nào? …

5. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài :
“ Ai dậy sớm”.
-------------------------------------------------------Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2018
Tập viết:
TÔ CHỮ HOA E, Ê, G
A.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: - Tô được các chữ hoa: E, Ê, G
Tên GV...

21

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
-Viết đúng các vần ăm, ăp, ươn, ương; các từ ngữ chăm học, khắp vườn, vườn
hoa, ngát hương kiểu chữ thường cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập 2 ( mỗi từ ngữ
viết được ít nhất một lần).
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng viết đúng viết đẹp, viết nhanh các vần, tiếng, từ đã học.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Tập viết.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương
phápgiảng giải, phương pháp thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: chữ mẫu: chữ hoa: E, Ê, G
-Viết đúng các vần ăm, ăp, ươn, ương; các từ ngữ chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát
hương kiểu chữ thường cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập 2 .
- Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng..
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Tiết 1:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1.HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS thi viết:
 HS viết bảng lớp: mái trường, ngôi sao, mai sau ,….
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: GV cho HS thi viết.
- HS chơi trò chơi.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài
2. Hoạt động nhận điện đặc điểm và cách viết chữ ghi vần, từ ứng dụng: (15 phút)
* Mục tiêu: GV hình thành cho HS biết: - Tô được các chữ hoa: E, Ê, G
-Viết đúng các vần ăm, ăp, ươn, ương; các từ ngữ chăm học, khắp vườn, vườn hoa,
ngát hương kiểu chữ thường cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập 2.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp
a. . Hướng dẫn tô chữ hoa: E, Ê, G
- Treo bảng chữ mẫu E, Ê, G
- Hỏi:
+ Chữ E hoa gồm những nét nào?
+ Nét cong hở phải.
- HS quan sát và viết trên không,
+ GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết
viết bảng con E.
+Chữ Ê, G hoa gồm những nét nào?
- HS viết các chữ Ê, G.
(tương tự như dạy chữ Ê).
b. GV hướng dẫn viết các vần vần ăm, ăp, ươn, - HS viết trên không, viết bảng con:
ương; các từ ngữ chăm học, khắp vườn, vườn
vần ăm, ăp, ươn, ương; các từ ngữ
hoa, ngát hương .
chăm học, khắp vườn, vườn hoa,
Tên GV...

22

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

- GV viết mẫu.
ngát hương...
- Cho HS viết bảng con...
* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị
trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o.
- HS hát.
HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.
3. Hoạt động thực hành viết trong vở tập viết: (15 phút)
* Mục tiêu: - Tô được các chữ hoa: E, Ê, G
-Viết đúng các vần ăm, ăp, ươn, ương; các từ ngữ chăm học, khắp vườn, vườn hoa,
ngát hương kiểu chữ thường cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập II.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp
* Viết bài vào vở
- Hướng dẫn - Tô được các chữ hoa: : E, Ê, G - HS nêu tư thế ngồi viết .
-Viết đúng các vần ăm, ăp, ươn, ương; các từ - HS nêu yêu yêu cầu bài viết
ngữ chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát
- HS viết vào vở tập viết
hương kiểu chữ thường cỡ vừa theo vở Tập
viết 1, tập 2 .
- Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết.
- GV thu 1 số vở chấm , nhận xét chung,
chữa lỗi.
* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị
trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o.
HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.
4. Hoạt động nhận xét, đánh giá bài viết:
(1’).
Tuyên dương những em viết đẹp và nhắc nhở
những em viết chưa đẹp.
5. Hoạt động tiếp nối : ( 1’).
- Dặn HS về viết lại bài ra vở ô li. Chuẩn bị
cho tiết học sau...
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...........................................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...................................................--------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………………………………………………………….
Chính tả

Tên GV...

23

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018
NHÀ BÀ NGOẠI

A. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng bài Nhà bà ngoại 27 chữ trong
khoảng 10-15 phút.
- Điền đúng vần ăm, ăp chữ k, c vào chỗ trống.
- Làm được bài tập 2,3 (SGK)
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng chép lại đúng, nhanh đoạn “Nhà bà ngoại ” và rèn kĩ năng
viết đúng luật chính tả về âm k, c vào chỗ trống. Rèn kĩ năng viết nắn nót, cẩn thận, sạch
sẽ..
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Chính tả. Giữ gìn sự trong sáng của
Tiếng Việt.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp
thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung bài chính tả và bài tập .
- Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Tập II.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Tiết 1:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1.HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát bài: “ Bà ơi bà”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách tiến hành: GV cho HS hát.
- HS hát.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài.
2. Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).
* Mục tiêu: Rèn kĩ năng viết đúng các tiếng, từ khó viết.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.
- Viết bảng đoạn văn cần chép
-Nhìn bảng đọc đoạn chép.
- Cho hs thảo luận nhóm đôi tìm tiếng khó viết, - Thảo luận nhóm đôi tìm tiếng khó
chia sẻ trước lớp...
viết...
- Nhẩm đánh vần, viết bảng con các
- Yêu cầu đọc lại các tiếng dễ viết sai: ngoại,
tiếng bên.
rộng rãi, loà xoà, khắp vườn, ...
3. Hoạt động viết bài chính tả: (15 phút)
* Mục tiêu: Rèn kĩ năng viết đúng Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng bài Nhà bà
ngoại 27 chữ trong khoảng 10-15 phút. Rèn kĩ năng viết nắn nót, cẩn thận, sạch sẽ..
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp.
Tên GV...

24

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

- Cho HS chép từng câu một.
- Chép vào vở
- GV hd các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt
vở, cách viết đề bài giữa trang vở, viết lùi
vào 1 ô chữ đầu câu của đoạn văn.
-Hướng dẫn chép bài vào vở
-Tư thế ngồi, cách để vở
-Trong bài có mấy dấu chấm?
-Dấu chấm đặt cuối câu kể, kết thúc câu, chữ
đứng đằng sau dấu chấm phải là chữ viết hoa
* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng chính tả và
đúng tốc độ. HS M3, M4 viết đúng chính tả
và đúng tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa.
4. Hoạt động nhận xét, đánh giá bài viết: (2 phút).
* Mục tiêu: Giúp HS nhận ra lỗi sai, cái tốt, cái đúng của bạn và của mình để rút kin h
nghiệm...
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp.
- GV đọc lại cho HS soát lỗi.
- Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối bài - Sửa lỗi: đổi vở cho nhau.
- Chấm vở, chữa lỗi cho HS.
- HS hát.
5. Hoạt động làm bài tập chính tả: 6 phút).
* Mục tiêu: Giúp HS nhận ra lỗi sai, cái tốt, cái đúng của bạn và của mình để rút kin h
nghiệm. Điền đúng vần ăm, ăp chữ k, c vào chỗ trống.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp.
*Bài tập:
a. Điền vần ăm, ắp
- Gọi hs đọc yêu cầu của bài tập và điền vào - HS nêu yêu cầu, thảo luận nhóm đôi.
- HS làm trên bảng lớp.
chỗ chấm.
Năm nay, Thắm đã là học sinh lớp một,
Thắm chăm học, biết tự tắm cho mình,
biết sắp xếp sách vở ngăn nắp.
- Đọc bài: nhiều em
b. Điền c hay k
- Chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền
-Gv cùng HS chữa bài ,rút ra luật chính tả:k
nhanh”.
đứng trước e,ê,i.
- Hát đồng ca, chơi kéo co
- GV nhận xét .
Chữa bài
6. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).
- Vài HS nhắc lại luật chính tả.
- Nhận xét tiết học
- Tuyên dương HS viết đúng, đẹp, làm BT
nhanh.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
Tên GV...

25

Trường Tiểu học ...


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×