Tải bản đầy đủ

Tình hình nhiễm giun đũa ở lợn (Ascariosis) tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên và áp dụng biện pháp điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

(ASCARIOSIS)

Chuyên ngành: Thú y

2016

THÁI NGUYÊN - 2015


UYÊN

Chuyên ngành: Thú y
- N01

- 2016

- Khoa Ch

-

THÁI NGUYÊN - 2015i

ThS.

Sinh viên


ii

Trang

Nguyên............................................................................................. 30
............ 32
............................ 34
......................... 37
......................... 38
... 39
....... 41
......... 43
................ 44
............................................. 45


iii

Trang
Hình 2

.........................................................................7

Nguyên......................................................................................................... 31
................................................. 36
............. 40
................. 43


iv


A.suum:
cs:
VSTY:
CN:
TT:

Ascaris suum


v

Trang
..................................................................................................................i
..................................................................................................... ii
..................................................................................................... iii
................................................................ iv
.......................................................................................................................v
:
1.1.

.......................................................................................................1
.................................................................................................................1
................................................................................................3
...............................................................................................3
....................................................................................................3
.................................................................................... 3
..................................................................................... 3

:

..........................................................................4
.......................................................................................4
....................................... 4
................................................................ 8
........................................................ 22
.......................................................... 22
......................................................... 23

:

25
....................................................................... 25
........................................................................... 25

3.3.

.................................................................................. 25
........................... 25
......................... 25


vi

3.3.3.

Dextomax, Hanmectin - 25, Levamisol...... 25
..................................................................................... 25
............................................................................................ 25

3.4.2.

............................................................................ 26

3.4.3

......................................... 26
:

.................................. 30
.................. 30

4.
Nguyên ........................................................................................................... 30
............................ 32
................... 33

Thái Nguyên.................................................................................................... 36
................... 37

............................................................ 39
... 41
........ 43
4.1.9.

......................... 44

4.

...................................................... 45
................................... 45
:

.................................................................... 48
.................................................................................................................. 48
................................................................................................................... 48
....................................................................................... 49


1

P

1

1.1.

Trong

ên (2010)

-

-


2

.

.Ngoài

t nuôi.

g và Lê


3

"

(Ascariosis)

Thái Nguyên
-

: Dextomax, Hanmectin - 25, Levamisol

un

1.4.1.

1.4.2.
.


4

scarididae
Ascaridata), loài Ascaris suum.
Ascaris suum
Nematoda Rudolphi,1808
Secernenea Linstow, 1905
Spirurida Chitwood,1933
Ascaridata Skrjabin et Schulz, 1940
Ascarididae Baird, 1853
Ascaridoidea Railliet et Henry, 1915
Ascaris Linnaeus, 1758
Loài Ascaris suum Goeze, 1782

(1999)

[31], c


5

-

- 35 cm,

Theo

s (1996) [9]

-

-

-

- 0,087
0,046 -


6

- 85 x 35 - 55

Ascaris

Ascaris

m và là lipo Ascaroides và Oxyuroidea
Trichuis và Calpillaria

ít kitin.

T


7

-

II.

-

-

To,Ao,pH

Phân
Ascaris sum

Hình 2.1

-


8

nghìn con

- 3 kg/con/tháng.

[28]
9

iun; khi
cho

Phan

2+

thành

A.suum

- 90%.


10

.

-4

-

- 65,9%.

- 4 tháng
-


11

-

-7

A.suum

A.suum là 64,30%.

cao 31,90 - 34,19%.

.


12

qu

g


13

-

+

i

+

g khác.

- 15 ngày,


14

còm

Hu

-

Phan


15

-

-6


16

Tính

i gian ký sinh.

Neoascaris vitulorum
Ascaris suum.
A.suum,

Dictyocaulus, Ascaris,
Haemonchus, Moniezia, Echinococcus, Ancylostoma.
-


17

+
y, lông

K.I Skrjabin và cs
+
leborn. Ngoài ra,
+

-

- 140 ngày.

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×