Tải bản đầy đủ

Vận dụng học thuyết đức trị trong quản trị nhân lực của công ty cổ phần FPT

1. Quan điểm về con người
- Khổng tử cho rằng bẩn tính của con người là
thiện, sống gần nhau, muốn giúp đỡ lẫn nhau
Tính tương cận , tập tương viễn. Ông quan niệm
con người sinh ra vừa có tính bẩm sinh,vừa có
tính tập nhiễm xã hội.
- Trên đời có hai kiểu người: Thánh nhân và tiểu
nhân.
2. Quan điểm về quản trị nhân lực
- Khổng Tử chủ trương trị người bằng đức là chính,
nghĩa là để thu phục và dẫn dắt người khác, nhà quản
trị phải tu dưỡng những đức tính cần thiết, chẳng hạn
như: nghĩa, trí, tín, dũng, liêm… trong đó, đức nhân
được đặt lên hàng đầu và là trung tâm: vì con người
và từ con người.
- Khổng Tử coi nhân là gốc, lễ là ngọn, nhân là mục
tiêu, Khổng Tử chủ trương sử dụng phương thức
chính danh. Nếu danh không chính thì ngôn không
thuận, ngôn không thuận thì sự việc không thành, sự
việc không thành thì lễ nhạc, chế độ không kiến lập
được, chế độ không kiến lập được thì hình phạt không

trúng, hình phạt không trúng thì dân không biết đặt
chân tay vào đâu.
 Về tuyển chọn, bố trí nhân lực:
- Cần chọn người có trí, có tài chứ không dựa vào
giai cấp, huyết thống
- Không được quá cầu toàn, cần phân biệt hạng
người để đặt đúng chỗ, giao việc
đúng người, trọng hiền đi liền với trừ ác
- Khổng Tử cũng chỉ rõ các nguyên tắc như: “sử
dân dĩ thời” ( sử dụng người phải phù hợp), biết


người đề bạt người chính trực lên trên người
cong queo, khách quan không thành kiến; khi đã
trao quyền cho ai thì phải tin tưởng người đó;
không sử dụng người xấu, người ác; người quân
tử cần đấu tranh diệt trừ cái xấu, cái ác.
 Về đào tạo, phát triển:
- Ông rất coi trọng giáo dục và đào tạo vì nếu chú
trọng đến pháp luật chỉ thay đồi bên ngoài, còn
giáo dục và đào tạo làm nên tảng, tác động và
làm thay đổi bên trong con người.
- Nhà quản trị cần phải àm gương cho người dưới
học tập.
- Nhà quản trị phải luôn nắm giữ vai trò năng
động, cách mạng,phải hướng đến đáp
ứng nguyện vọng của nhân viên.
 Về đãi ngộ nhân lực:
- Phải có chính sách đãi ngộ phù hợp cho nhân
viên
- Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân và gương
mẫu của nhà quản trị; thưởng, phạt phải công
tâm, không để tình cảm chi phối.
- Phân phối công bằng quân bình, không sợ thiếu,
chỉ sợ không đều, đào tạo bằng cách làm gương
hoặc dạy dỗ, thiếu cái gì dạy cái ấy, nhà quản trị
phải là tấm gương để người dưới học tập.
Như vậy, quản trị nhân lực theo học thuyết đức trị
của khổng tử có một số ưu điểm và nhược điểm sau:
Ưu điểm:


o Nặng đức, nhẹ hình, khuyến khích người đời tu
thân rèn đức theo mẫu người quân tử


o Quan điểm về bản chất con người là tốt: Nhân
chi sơ tính bản thiện
o Thu phục được người khác bằng cái Đức của
Nhà quản trị
o Đức trị tích cực tiêu diệt tận gốc cái “ác”, thực
hiện “chặt đứt gốc rễ”, giải quyết vấn đề từ căn
bản. quản lí mang tính chiến thuật và có hiệu
quả trong một thời gian dài
Nhược điểm:
o Nội dung thuyết Đức trị có hạn chế là vị thế và
vai trò của pháp chế và lợi ích kinh tế đối với
xã hội không được coi trọng
o Thiếu tính răn đe trong quản trị nhân lực
o Trường phái Đức trị của Khổng Tử chỉ đề ra
nguyên lý, không cụ thể hóa thành thao tác và
quy trình
o Đức trị dựa vào giáo hoá, dựa vào tư tưởng để
giải quyết vấn đề. Như vậy, hiệu quả sẽ nhìn
thấy chậm. Nhất là hình thành đạo đức nếp
sống lí tưởng, xây dựng quan niệm giá trị
chung thì mất thời gian, quyết không thể một
sớm một chiều.
3. Vận dụng học thuyết Đức trị trong quản trị
nhân lực của công ty cổ phần FPT


a. Vận dụng trong tuyển dụng nhân lực:
Trong suốt chặng đường phát triển, FPT luôn
chú trọng thu hút nhân tài, phát
triển tiềm năng và tinh thần hợp tác của mọi
thành viên. FPT tự hào là công ty tập trung
đông đảo cán bộ CNTT nhất Việt Nam. Đó là tài
sản quý báu nhất và là nền tảng tạo ra mọi thành
công của FPT. Ở FPT có 3 hình thức tuyển dụng
chủ
yếu:
− Tuyển dụng thông thường là hình thức tuyển
dụng được thực hiện phổ biến nhất
nhằm thực hiện các đợt tuyển dụng đại trà hoặc
để tuyển dụng các vị trí làm việc phổ thông trong
FPT. Ứng viên được tuyển dụng thông qua hình
thức này sẽ trải qua các bước như: sàng lọc hồ sơ,
làm bài thi đầu vào, làm bài thi chuyên môn và
phỏng
vấn.
− Tuyển dụng nội bộ là hình thức tuyển dụng
nhân viên giữa các công ty thành
viên FPT. Các nhân viên có quyền xin chuyển
công tác khi thấy có vị trí khác phù hợp hơn với
mình sau khi được sự đồng ý của cán bộ phụ
trách tiếp nhận. Ứng viên thông qua kênh này có
thể không phải thực hiện bài thi đầu vào như các
ứng viên khác mà chỉ cần làm bài thi chuyên môn
hoặc
phỏng
vấn.
− Cầu hiền là hình thức tuyển dụng đặc biệt dành
cho các ứng viên có nhiều kinh
nghiệm và thành tích trong lĩnh vực chuyên môn
hoặc quản lý. Ứng viên sẽ không cần làm bài thi
tuyển đầu vào mà sẽ được đánh giá qua hình thức


phỏng vấn. Ngoài ra, các ứng viên được tuyển
dụng theo hình thức cầu hiền cũng sẽ được
hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt của FPT.
Chính sách cầu hiền chính là hòn đá tảng để thu
hút và giữ chân người tài của FPT, làm cho số
lượng nhân viên đến với FPT ngày càng tăng về
cả
số lượng

chất
lượng.
Trong chính sách tuyển dụng của FPT thì tuyển
dụng nội bộ và cầu hiền rất được chú trọng. Các
nhân viên có quyền xin chuyển công tác khi thấy
có vị trí khác phù hợp hơn với mình sau khi được
sự đồng ý của cán bộ phụ trách bên tiếp nhận.
Với 2 hình thức này tạo cho nhân viên trong công
ty có nhiều sự lựa chọn hơn cho vị trí công
việc và đồng thời cũng chịu một sức ép cạnh
tranh lớn hơn từ trong và ngoài công ty, vì vậy tại
FPT chí tiến thủ và khả năng thích ứng với công
việc
của
nhân
viên
rất
cao.
Áp dụng quan điểm quản trị Phương Đông nói
chung, quan điểm của Khổng tử nóiriêng FPT
luôn đề cao việc tìm người hiền tài. Hàng năm
công ty đã tổ chức các chương trình tuyển dụng
nhân viên trên cả nước nhằm thu hút người tài về
với
tập đoàn. Các chương trình tuyển dụng tiêu biểu
như: Chương trình tuyển dụng " Sinh viên
tài năng" và "Thủ lĩnh trẻ". Đây là 2 chương trình
thu hút nhân tài của tập đoàn FPT, được tổ chức
hàng năm nhằm tạo ra môi trường cho các sinh
viên Việt Nam có cơ hội rèn luyện tinh thần, phát
huy sáng tạo vào công việc sau này


* Bên cạnh 3 hình thức tuyển dụng chủ yếu, FPT
còn áp dụng hệ thống tuyển dụng đa cấp bao gồm
:
- Hệ thống tuyển dụng theo chiều dọc : Phòng
nhân
sự
FPT
tổng
nắm
quyền
trong việc bao quát chủ yếu, lên khung chính
sách, thảo luận và gửi các đơn vị
thành viên nghiên cứu. Các cấp thấp hơn, các
phòng nhân sự thành viên chỉnh sửa
chính sách sao cho phù hợp và áp dụng tại đơn vị
mình.
- Hệ thống quản trị theo chiều ngang: Mở rộng các
chi
nhánh
trên
tất
cả
các
vùng miền của đất nước đồng thời tạo mối quan
hệ chặt chẽ giữa các cơ sở, chi
nhánh. Việc thực hiện các chiến lược về tuyển
dụng của các đơn vị thành viên được sự theo dõi
của phòng tuyển dụng FPT tổng và phòng tuyển
dụng đơn vị tổng có liên quan.
- Hệ thống tuyển dụng theo cấp bậc: Tại FPT nhân
viên
được
chia
thành
các
cấp bậc riêng biệt từ cấp 1 (những nhân viên cấp
độ
thấp
nhất)
đến
cấp
7
(Tổng
giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ). Việc
chia cấp độ cho các nhân viên giúp
phòng nhân sự dễ dàng trong việc quản lý, đào
tạo,
đãi
ngộ,…
=>Nhờ ứng dụng quan điểm Đức trị vào trong
tuyển dụng nhân lực mà tập đoàn FPT đã có
những bước thành công và cho tới bây giờ FPT
vẫn là một trong những công ty hàng đầu Việt


Nam nhờ đội ngũ nhân viên hùng mạnh, năng
động.
b. Vận dụng trong bố trí và sử dụng nguồn nhân
lực:
Trong học thuyết Đức trị, Khổng Tử chủ trương “sử
dân dĩ thời’ (sử dụng người đúng lúc); biết đánh giá
bản chất của người; “đề bạt người chính trực (ngay
thẳng) lên trên người cong queo”; khách quan, không
thành kiến, sử dụng tuỳ theo tài năng, đạo đức của
từng người. Áp dụng học thuyết này:
- Tại FPT luôn dùng người theo đúng học thức,
hàng năm tổ chức luân chuyển công việc, các
nhân viên có quyền xin chuyển công tác khi thấy
có vị trí khác phù hợp hơn với mình sau khi được
sự đồng ý của cán bộ phụ trách bên tiếp nhận.
- FPT tổ chức nhân lực theo nhóm để mọi người
phát triển và bổ sung cho nhau. Rõ ràng là nếu
xét hiệu suất công việc thì nhóm làm việc nhỏ là
cách tổ chức tốt nhất. Các nhóm làm việc nhỏ
thường có nhiều sáng tạo trong công việc, dễ đổi
mới, tăng tốc độ phát triển sản phẩm, giảm chi
phí và nhanh chóng cải tiến chất lượng.
- Theo tư tưởng Đức trị thì: một trong những
nguyên tắc hành xử quan trọng của Đức trị là sự
quyền biến trong hành động "vô khả, vô bất khả".
Vận dụng nguyên tắc này FPT đã tạo ra một môi
trường làm việc mà ở đó mỗi nhân viên đều có
mảnh đất để sáng tạo, tạo cơ hội cho nhân viên
của mình thể hiện mình, có mối quan hệ chặt chẽ
với nhân viên bằng cách giao việc cho mỗi người
theo đầu người nghĩa là bạn phải hoàn thành một


công việc không quan trọng bạn làm như thế nào,
làm trong bao lâu mà quan trọng bạn làm được
như thế nào. Với cách giao việc như vậy nhân
viên có tinh thần tự chủ nhiều hơn trong công
việc, họ có nhiều chỗ để sáng tạo và tìm ra cách
thức phù hợp để hoàn thành công việc.
- Chú trọng vào xây dựng văn hóa doanh nghiệp,
tạo một môi trường làm việc tốt nhất để mọi nhân
viên cóthể phát huy hết khả năng của mình.Ở
FPT không có quyết định nào được đưa ra một
mình, không có chỗ cho những nhà độc tài. Coi
trọng con người và tài năng cá nhân đã tạo nên
một bầu không khí làm việc dân chủ và sáng tạo
cho nhân viên.
c. Vận dụng trong đãi ngộ.
- Trên cơ sở vận dụng tư tưởng Đức trị, FPT xác
định con người là yếu tố cốt lõi của sự phát triển,
là nguyên khí của Tổ chức, chính vì vậy, FPT rất
chú trọng đến chính sách đãi ngộ và thăng tiến,
quan tâm đến đời sống của nhân viên, với
phương châm tạo cho nhân viên có một cuộc
sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh
thần”.
- Theo trường phái Đức trị quan điểm trong đãi
ngộ nhân sự thì nguyên tắc phân phối quân bình,
không nên quá chênh lệch trong phân phối:
“không sợ thiếu, chỉ sợ không đều” đã được đề
cao. Chính vì vậy FPT có hệ thống chính sách đãi
ngộ cho mọi đối tượng cán bộ nhân viên rõ
ràng.Tại FPT phân chia thành 7 bậc cán bộ khác
nhau.


- FPT rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ và quan
tâm đến đời sống của CBNV với phương châm
cho CBNV có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất
và phong phú về tinh thần”. Chính sách này được
xây dựng căn cứ trên các tiêu chí: tương xứng với
kết quả công việc, đóng góp cho FPT; cạnh tranh
theo thị trường; khuyến khích tăng kết quả và
chất lượng công việc; công bằng và minh bạch.
Năm 2013, FPT đã ban hành chính sách đãi ngộ
mới đảm bảo 100% CBNV biết kế hoạch thu
nhập năm của mình từ đầu năm nhằm tạo động
lực, khuyến khích trực tiếp đến từng cá nhân.
Hệ thống đãi ngộ FPT được phân thành 4 loại
gồm:
- Lương: Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng);
lương tháng thứ 13 được thưởng vàodịp thành lập
Tập đoàn và Tết âm lịch;
- Phụ cấp: đi lại, cước điện thoại di động, kiêm
nhiệm,...
- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo thành
thực hiện dự án/công việc;
- Phúc lợi xã hội: bảo hiểm xã hội/y tế/thất
nghiệp….
=>Bằng việc áp dụng đầy đủ và linh hoạt học
thuyết Đức Trị vào việc quản trị nguồn nhân lực trong
tập đoàn với các chính sách về tuyển dụng,đào
tạo,phân bố và đãi ngộ. FPT đã trở thành một trong
những công ty đứng đầu về việc đào tào nhân tài,hình
thành văn hóa mà không nhiều công ty có được.Văn
hóa chính là sức mạnh của FPT, là chất keo gắn kết


người FPT, thúc đẩy mỗi người FPT nỗ lực, sáng tạo
đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của Tập đoàn.
d. Vận dụng trong đào tạo và phát triển nhân
lực
Áp dụng quan điểm của Khổng Tử , tập
đoàn FPT luôn xác định con người là tài sản quan
trọng nhất. Do vậy, FPT luôn quan tâm đến công tác
tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên
môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên viên tập
đoàn.Mặt khác, công ty luôn khuyến khích nhân viêc
đi học các lớp chuyên tu, bồi dưỡng ngắn hạn, bổ
sung kiến thức và tạo mọi điều kiện thuận lợi để
người lao động vừa học tập tốt, vừa hoàn thành nhiệm
vụ của công ty giao.
- Điều này được thể hiện qua việc FPT liên tục tổ
chức các chương trình đào tạo thuê ngoài và tự
đào tạo. CBNV khi tham gia đào tạo được FPT
tài trợ một phần hoặc toàn bộ học phí. Năm 2013,
FPT đã đầu tư 28,57 tỷ đồng cho các hoạt động
đào tạo trong đó có việc tổ chức 1.876 khóa học
với sự tham gia của 47.308 lượt CBNV.
Một số chương trình đào tạo chính của FPT
- Đào tạo tân binh: 100% nhân viên mới được
tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm
bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về
các
giá
trị
cốt
lõi
của
FPT;
- Đào tạo cán bộ công nghệ: Thường xuyên tổ
chức đào tạo cập nhật những xu hướng công nghệ
mới, đào tạo thi chứng chỉ của những hãng công
nghệ hàng đầu để đội ngũ công nghệ nâng cao
trình
độ

khả
năng
sáng
tạo;


- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn: định
kỳ hàng năm, nhân viên được đào tạo nâng cao
về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để
đáp
ứng
nhu
cầu
công
việc;
- Đào tạo lực lượng cán bộ kế cận: ưu tiên nguồn
lực để đào tạo cán bộ nòng cốt trở thành lực
lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu
phát triển dài hạn của Tập đoàn.
Khổng Tử cho rằng nhà quản trị phải chịu khó
dạy dỗ, thiếu cái gì dạy cái ấy, nhà quản trị phải là
tấm gương để người dưới học tập: “học không biết
chán, dạy không biết mỏi”. Tại FPT, nhân viên
được tổ chức theo từng nhóm để mọi người học hỏi
lẫn nhau, nhân viên mới học hỏi những nhân viên
đã làm việc lâu hơn tại FPT. Ngoài ra FPT còn tổ
chức chương trình đào tạo "Sư phụ- đệ tử" FPT
luôn có các chính sách tạo điều kiện về cơ hội, môi
trường và chế độ cho các CBNV tiềm năng.
Một loạt chính sách phục vụ cho việc thăng tiến của
CBNV tiềm năng được ban hành như:
− Chính sách quy hoạch cán bộ nguồn (cán bộ cốt
cán)
− Chính sách giảm, tiến tới bỏ hẳn sự kiêm nhiệm
nhiều
vị
trí
của
Cán
bộ
Lãnh
đạo, tạo cơ hội cho các cán bộ lớp dưới;
− Chính sách luân chuyển cán bộ Lãnh đạo; Chính
sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công bằng và minh
bạch.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×