Tải bản đầy đủ

Tuần 26 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

TUẦN 26
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2018
Tập đọc - Kể chuyện
SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng: du ngoạn, nô nức, ẩn trốn, Chử Đồng Tử, làng Chử Xá, ra lệnh,...
- Đọc đúng câu: Cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội
tưởng nhớ ông...
- Hiểu ND, ý nghĩa: Chữ Đồng Tử là người có hiếu, chăm chỉ, có công lớn với
dân, với nước.Nhân dân kính yêu và ghi nhớ công ơn của vợ chồng Chữ Đồng Tử.
Lễ hội tổ chức hằng năm ở nhiều nơi bên sông Hồng là sự thể hiện lòng biết ơn
( TLCH trong SGK).
- KC: Kể lại được từng đoạn của câu chuyện.
2. Kĩ năng:
- Hiểu các từ ngữ: Du ngoạn, hóa lên trời, hiển linh, duyên trời, bàng
hoàng,...

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa truyện trong sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1:

Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (5 phút)

Hoạt động học

- HS hát bài: ...
- Lớp hát
- Gọi học sinh lên bảng đọc bài “Hội đua voi ở - Học sinh thực hiện theo YC
Tây Nguyên”. Yêu cầu TLCH, nêu nội dung bài.
- Giáo viên giới thiệu bài mới:
- Lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng.
sách giáo khoa.
2. HĐ Luyện đọc: (30 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: du ngoạn, nô nức, ẩn trốn, Chử Đồng Tử, làng Chử Xá, ra
lệnh,...
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới : Du ngoạn, hóa lên trời, hiển linh, duyên trời, bàng
hoàng,...
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
a.Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Học sinh lắng nghe, theo dõi.
- Cho học sinh quan sát tranh.
- HS quan sát tranh minh hoạ.
Giáo viên:

1Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

+ Chú ý cách đọc giọng nhẹ nhàng.
+ Đoạn 1: nhịp đọc chậm, giọng trầm,...
+ Đoạn2: nhanh hơn, nhấn giọng những từ ngữ tả sự
hoảng hốt của Chử Đồng Tử, ...
+Đoạn 3,4: giọng nghiêm trang, thể hiện cảm xúc
thành kính.
b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.
- Luyện đọc từ khó: du ngoạn, nô nức, ẩn
trốn, Chử Đồng Tử, làng Chử Xá, ra lệnh,...
Chú ý phát âm đối tượng HS M1
c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ: : Du ngoạn, hóa lên trời, hiển
linh, duyên trời, bàng hoàng,...
- Luyện câu:
+ Cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức
làm lễ,/ mở hội tưởng nhớ ông.// (...)
d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
*Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của
đối tượng M1
e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các
nhóm
g. Đọc toàn bài.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
câu trước lớp (2 lượt bài)
- Học sinh luyện từ khó (cá nhân,
cả lớp).
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa
từ và luyện đọc câu khó.
+ Đặt câu với từ: Du ngoạn,…
+….
- Học sinh hoạt động theo nhóm,
luân phiên nhau đọc từng đoạn
trong bài.
- Các nhóm thi đọc
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm
đọc tốt.
- Lắng nghe.
- Học sinh đọc cá nhân.
-HS tham gia thi đọc
-Hs bình chọn bạn thể hiện giọng
đọc tốt
-Lớp đọc đồng thanh

TIẾT 2:

3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút)
*Mục tiêu:
- Hiểu ND, ý nghĩa: Chữ Đồng Tử là người có hiếu, chăm chỉ, có công lớn với
dân, với nước.Nhân dân kính yêu và ghi nhớ công ơn của vợ chồng Chữ Đồng Tử.
Lễ hội tổ chức hằng năm ở nhiều nơi bên sông Hồng là sự thể hiện lòng biết ơn.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
*Việc 1:HS đọc đoạn bài + TLCH -> - Thực hiện theoYC
chia sẻ cặp đôi
-> Vài HS chia sẻ -> thống nhất ý kiến:
*Việc 2: Đại diện từng HS đọc từng *Dự kiến nội dung chia sẻ:
đoạn bài + TLCH -> chia sẻ KQ trước
lớp
- Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1
- Cả lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi.
+ Tìm những chi tiết cho thấy cảnh nhà + Mẹ mất sớm, hai cha con chỉ còn lại
Chử Đồng Tử rất nghèo khó ?
một chiếc khố mặc chung.....
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 2.
- Lớp đọc thầm đoạn 2 câu chuyện.
Giáo viên:

2

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

+ Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa Tiên Dung và
Chử Đồng Tử diễn ra như thế nào ?
- Yêu cầu HS đọc thầm 3 , đoạn 4
+ Chử Đồng Tử và Tiên Dung đã giúp
dân làm những việc gì ?
+ Nhân dân ta đã làm gì để tỏ lòng biết
ơn Chử Đồng Tử ?

+ Chử Đồng Tử thấy chiếc thuyền lớn sắp
cập vào bờ, hoảng hốt, .....
- HS đọc thầm đoạn 3,4- TLCH:
+ Truyền cho dân cách trồng lúa, nuôi
tằm, dệt vải
+ Nhân dân lập đền thờ ở nhiều nơi bên
sông Hồng. Hàng năm ...... tưởng nhớ
công lao của ông.
- Nêu nội dung chính của bài?
*Nội dung: Chữ Đồng Tử là người có
hiếu, chăm chỉ, có công lớn với dân, với
nước.Nhân dân kính yêu và ghi nhớ công
ơn của vợ chồng Chữ Đồng Tử. Lễ hội tổ
chức hằng năm ở nhiều nơi bên sông
Hồng là sự thể hiện lòng biết ơn.
- GV nhận xét, tổng kết bài
- HS chú ý nghe
4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.
- Biết đọc với giọng kể và phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp
- Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 1)
- Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao
+ Đọc đúng đoạn văn: nhịp đọc chậm,
giọng trầm,..., giọng phù hợp với cảm xúc
hướng về quá khứ xa xưa và gia cảnh nghèo
khó của Chử Đồng Tử
+ ...Nhà nghèo,/ mẹ mất sớm,/ hai cha con + Vài HS đọc lại bài- Lớp theo dõi
chàng chỉ có một chiếc khố mặc chung.// - Học sinh lắng nghe.
Khi cha mất,/ chàng thương cha nên đã - HS đọc cá nhân -> chia sẻ trong nhóm
quấn khố chôn cha,/ còn mình đành ở về giọng kể chậm, bùi ngùi. Nhấn giọng
không. //
những từ ngữ in đậm thể hiện gia cảnh
nghèo khó của Chử Đồng Tử, lòng hiếu
thảo của chàng.
- Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn.
+ HS đọc theo YC
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- HS theo dõi, nhận xét cách đọc
- Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn 1 - HS thi đọc đoạn 1
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Lớp lắng nghe, nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp -Bình chọn bạn đọc hay nhất
bình chọn học sinh đọc tốt nhất.
Lưu ý:
- Đọc đúng: M1, M2
- Đọc nâng cao: M3, M4
5. Hoạt động kể chuyện:( 15 phút)
* Mục tiêu:
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý cho trước.
- HS 3 +MN4 kể lại đựoc toàn bộ câu chuyện
Giáo viên:

3

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

* Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
a.GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài tập
*GV nêu nhiệm vụ:
- Cho HS qua sát tranh minh họa
- Gọi một học sinh đọc các câu hỏi gợi ý
nhớ lại ND từng đoạn truyện và đặt tên
cho từng đoạn.

- HS quan sát tranh
-HS đọc gợi ý kết hợp nội dung bài kể lại
câu chuyện
-> Đọc yêu cầu. Cả lớp quan sát các bức
tranh minh họa và đặt tên.
+ Tranh 1 : Cảnh nghèo khổ/ Tình cha
con….
+ Tranh 2 : Cuộc gặp gỡ kì lạ ….
+ Tranh 3 : Truyền nghề cho dân …
+ GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa + Tranh 4 : Tưởng nhớ / Uống nước nhớ
kết hợp gợi ý với nội dung 4 đoạn trong nguồn …
truyện kể lại toàn bộ câu chuyện.
* Hướng dẫn HS kể chuyện theo
tranh kết hợp tranh với gợi ý
- Gợi ý học sinh nhìn tranh kết hợp với nội - Cả lớp quan sát bức tranh minh họa kết
dung bài và các câu gợi ý sgk trang 66,67 để hợp gợi ý sgk trang 66,67 và nội dung của
kể từng đoạn truyện.
từng đoạn để kể lại câu chuyện
+Yêu cầu HS đọc các gợi ý.
+ HS đọc gợi ý
+ Đọc nội dung từng đoạn truyện
+ Đọc nội dung 4 đoạn
- GV nhận xét, nhắc HS có thể kể theo -Lắng nghe
một trong ba cách
- Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể.
+Cách 1: Kể đơn giản, ngắn gọn theo +HS kể chuyện cá nhân (Tự lựa chọn cách
sát tranh minh họa
kể )
+Cách 2: Kể có đầu có cuối như không + HS kể trong nhóm -> chia sẻ cách kể
kĩ như văn bản
chuyện
+Cách 3: Kể khá sáng tạo
*Tổ chức cho HS tập kể
- Mời HS M4 kể mẫu
- 1 HS M4 kể mẫu theo tranh
- Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét -Lắng nghe
- GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại
cách kể.
b. HD HS kể chuyện trong nhóm.
- HS kể chuyện trong nhóm (N4)
- Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm.
+ HS (nhóm 5) kể trong nhóm
- GV đi từng nhóm quan sát HS kể + HS trong nhóm chia sẻ,...
chuyện.
*Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2
c. Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp.
- HS tập kể trước lớp .
+Gọi đại diện các nhóm lên thi kể
chuyện theo đoạn.
- Đại diện 1 số nhóm kể chuyện
+Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương
những HS kể hay.
- Các nhóm theo dõi, nhận xét
Giáo viên:

4

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Yêu cầu một số em kể lại cả câu
chuyện theo vai nhân vật
- Đại diện các nhóm thi kể chuyện trước
-GV nhận xét, đánh giá.
lớp.
- > Lớp bình chọn người kể hay nhất
- HSM3+ M4 kể chuyện
- Học sinh nhận xét, khen bạn
5. HĐ tiếp nối: (5 phút)
- Hãy nêu ND của câu chuyện?
- Về kể chuyện cho người thân nghe
- Giáo viên chốt lại những phần chính
trong tiết học .
- Nhận xét tiết học
- Dặn về nhà học bài xem trước bài
“Rước đèn ông sao”.

- Chử Đồng Tử là người có hiếu, chăm
chỉ, có công với dân, với nước.
- Lắng nghe
- Lắng nghe và thực hiện

Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
-Biết cách sử dụng tiền Việt Nam với các mệnh giá đã học.
- Biết cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng.
- Biết giải các bài toán có liên quan đến tiền tệ. HS làm các BT: 1,2 (a,b ),3,4.
2. Kĩ năng: Phân biệt được mệnh giá, màu sắc của các tờ tiền
3. Thái độ: Sử dụng tiền đúng mục đích; GD HS chăm học toán, .
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp - cách thức tổ chức:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng:
- Một số tờ giấy bạc các loại.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Hoạt động khởi động ( 3 phút)
-Trò chơi bắn tên
-Nội dung chơi về bài học: Tiền Việt -HS tham gia chơi
- Lớp theo dõi
nam
-Nhận xét, đánh giá
+ Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
-Lắng nghe -> Ghi bài vào vở
- Kết nối nội dung bài học.
Giáo viên:

5

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

2. Hoạt động thực hành: (30 phút)
* Mục tiêu:
--Biết cách sử dụng tiền Việt Nam với các mệnh giá đã học.
- Biết cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng.
- Biết giải các bài toán có liên quan đến tiền tệ. HS làm các BT: 1,2 (a,b ),3,4.
* Cách tiến hành:
a.Bài tập 1:
Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
-2 HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- HS làm vào vở ghi
- Yêu cầu HS quan sát từng ví tiền, tìm - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết quả
hiểu mệnh giá của các loại tiền có trong -Thống nhất cách làm và đáp án đúng:
ví rồi trả lời các câu hỏi.
+Xác định số tiền triong mỗi ví
+So sánh kết quả tìm được
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn
+Rý ra kết luận: Chiếc ví C nhiều tiền
thành BT
nhất
*GV củng cố cộng trên các số với đơn
vị là đồng
b. Bài tập 2:
Làm việc nhóm đôi – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS thực hiện theo YC
- HS quan sát hình vẽ và làm bài.
-> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng + HS làm nhóm- trao đổi vở KT kết quả
M1 hoàn thành BT
+ HS thống nhất KQ chung
- GV lưu ý HS M1
+ Đại diện HS chia sẻ trước lớp
* GV củng cố trừ trên các số với đơn vị * Dự kiến KQ
là đồng
a. Lấy 1 tờ giấy bạc 2000đ, 1 tờ giấy
bạc 1000đ, 1 tờ 500đ, 1 tờ 100đ thì
được 3600đ.
b. Lấy 1 tờ giấy bạc 5000đ, 1 tờ 2000đ,
1 tờ 500 đ thì được 7500 đ
c. Bài tập 3a
Làm việc cá nhân – Cả lớp
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cả lớp quan sát hình vẽ và tự làm bài.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- 2 em nêu kết quả trước lớp, Cả lớp bổ
+GV trợ giúp Hs hạn chế
sung:
+GV khuyến khích HS nêu các cách lựa Dự kiến kết quả:
chọn khác nhau.
+ Mai có đủ tiền mua kéo, còn thừa tiền
để mua thước kẻ.
*GV kết luận
+ Nam đủ tiền mua 1 thước kẻ, 1 hộp
sáp màu .
c. Bài tập 4
Giáo viên:

6

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3
Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- GV chấm bài, đánh giá

Năm học 2017 - 2018
- HS nêu yêu cầu bài tập
-HS tự làm bài vào vở.
Dự kiến kết quả:
Mẹ mua hết số tiền là:
67000 + 2300 = 9000 (đồng)
Cô bán hàng phải trả lại số tiền là:
10 000 – 9000 = 1000 (đồng)
Đ/S: 1000 đồng

µBài tập PTNL:
Bài tập 2c (M3+M4):
-Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo - HS nêu yêu cầu bài tập
kết quả
-HS tự làm bài vào vở.
- GV chốt đáp án đúng
-HS báo cáo KQ với GV
4..Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- GV gọi Hs nêu lại ND bài học
-Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau: Làm -Lắng nghe, thực hiện
quen với thống kê số liệu (T1)
- Đánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Đạo đức
TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC.
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu
+ Thư từ, tài sản là sở hữu riêng của từng người. Mỗi người có quyền giữ bí
mật riêng. Vì thế cần phải tôn trọng thư từ, tài sản của người khác, không xâm
phạm thư từ, tài sản của người khác.
2. Thái độ:
+ Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.
3. Hành vi:
+ Không xâm phạm, xem, sử dụng thư từ, tài sản của người khác nếu không
được sự đồng ý của người đó.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- PP vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
+ Bảng phụ, giấy Crôky, bút dạ.
+ Bảng từ, phiếu bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Giáo viên:

7

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Hát bài.
- Học sinh hát tập thể.
- Bài hát có nội dung gì?.
- HSTL
- HS lắng nghe, ...
- Kết nối với nội dung bài
2. HĐ thực hành: (27 phút)
*Mục tiêu.
- Thư từ, tài sản là sở hữu riêng của từng người. Mỗi người có quyền giữ bí mật
riêng. Vì thế cần phải tôn trọng thư từ, tài sản của người khác, không xâm phạm thư
từ, tài sản của người khác.
*Cách tiến hành:
Việc 1: Sắm vai xử lý tình huống
HĐ nhóm -> Chia sẻ trước lớp
- Y.cầu các nhóm thảo luận cách xử lý tình + Các nhóm thảo luận tìm cách
xử lý cho tình huống, phân vai và
huống sau và sắm vai thể hiện cách xử lý đó.
+ Tình huống: An và Hạnh đang chơi ngoài tập diễn tình huống.
sân thì có bác đưa thư ghé qua nhờ 2 bạn
chuyển cho nhà bác Hải hàng xóm. Hạnh nói
với An: “A, đây là thư của anh Hùng đang học
Đại học ở Hà Nội gửi về. Thư đề chữ khẩn cấp
đây này. Hay là mình bóc ra xem có chuyện gì
khẩn cấp rồi báo cho bác ấy biết nhé! Nếu em là
An, em sẽ nói gì với Hạnh? Vì sao?”.
+ Yêu cầu 12 nhóm thể hiện cách xử lý, các + Các nhóm thể hiện cách xử lý
nhóm khác (nếu không đủ thời gian biểu diễn) tình huống, các nhóm khác theo
dõi nhận xét, bổ sung.
có thể nêu lên cách giải quyết của nhóm mình.
+ Yêu cầu học sinh cho ý kiến.
*Dự kiến ý kiến chia sẻ:
- Cách giải quyết nào hay nhất?
- Em thử đoán xem bác Hải sẽ nghĩ gì nếu bạn  Bác Hải sẽ trách Hạnh vì xem
thư của bác mà chưa được bác
Hạnh bóc thư?
cho phép và bác cho Hạnh là
người tò mò.
- Đối với thư từ của người khác chúng ta phải  Với thư từ của người khác
chúng ta không được tự tiện xem,
làm gì?
=>GV kết luận:
phải tôn trọng.
+ Ở tình huống trên, An nên khuyên Hạnh
không mở thư, phải đảm bảo bí mật thư từ của
người khác, nên cất đi và chờ bác Hải về rồi
đưa cho bác.
+ Với thư từ của người khác chúng ta phải tôn
trọng đảm bảo bí mật, giữ gìn, không xem trộm.
Việc 2: Việc làm đó đúng hay sai.
Làm việc theo cặp-> Chia sẻ trước lớp
- Yêu cầu từng cặp học sinh thảo luận về 2 tình + Học sinh theo cặp thảo luận
huống sau: Em hãy nhận xét hai hành vi sau xem hành vi nào đúng, hành vi
nào sai? Và giải thích vì sao?
Giáo viên:

8

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

đây, hành vi nào đúng, hành vi nào sai, vì sao?
+ Hành vi 1: Thấy bố đi công tác về, Hải liền  Sai, vì muốn sử dụng đồ đạc
lục ngay túi của bố để tìm xem có quà gì không? người khác phải hỏi xin phép và
được đồng ý thì ta mới sử dụng.
+ Hành vi 2: Sang nhà Lan chơi, mai thấy có rất  Đúng.
nhiều sách hay. Lan rất muốn đọc và hỏi Mai
mượn.
+ Yêu cầu mật số học sinh đại diện cho cặp + Các học sinh khác theo dõi,
nhóm nêu ý kiến.
nhận xét, chia sẻ bổ sung.
=> GV kết luận: Tài sản, đồ đạc của người
khác là sở hữu riêng. Chúng ta cần tôn trọng,
không được tự ý sử dụng, xâm phạm đến đồ
đạc, tài sản của người khác. Phải tôn trọng tài
sản cũng như thư từ của người khác.
- Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ
*Việc 3: Trò chơi: “Nên hay không nên”.
Làm việc nhóm -> Cả lớp
- + Đưa ra một bảng liệt kê các hành vi để học + Theo dõi hành vi mà giáo viên
sinh theo dõi. Yêu cầu các em chia thành 2 đội, nêu. Chia nhóm, chọn người
sẽ tiếp sức nhau gắn các bảng từ (có nội dung là chơi, đội chơi và tham gia tiếp
các hành vi giống trên bảng) vào hai cột “nên” sức.
hay “không nên” sao cho thích hợp.
 Nên làm.
1. Hỏi trước khi xin phép bật đài hay xem tivi.
2. Xem thư của người khác khi người đó không  Không nên làm.
có ở đó.
3. Sử dụng đồ đạc của người khác khi cần thiết.  Không nên làm.
4. Nhận giúp đồ đ5c, thư từ cho người khác.
 Nên làm.
5. Hỏi trước, sử dụng sau.
 Không nên làm.
6. Đồ đạc của người khác không cần quan tâm  Không nên làm.
giữ gìn.
7. Bố mẹ, anh chị ... xem thư của em.
 Không nên làm.
8. Hỏi mượn khi cần và giữ gìn bảo quản.
+ Yêu cầu học sinh nhận xét, bổ sung, nếu có ý  Nên làm.
+ Lớp theo dõi nhận xét, chia sẻ
kiến khác và giải thích vì sao.
=>GV kết luận: Tài sản, thư từ của người khác bổ sung hoặc nêu ý kiến khác và
dù là trẻ em đều là của riêng nên cần phải tôn giải thích vì sao.
trọng. Tôn trọng thư từ, tài sản là phải hỏi
mượn khi cần, chỉ sử dụng khi được phép và
+
bảo quản, giữ gìn khi dùng.
+ Y/c học sinh kể lại một vài việc em đã làm thể
34 học sinh kể lại theo ý
hiện sự tôn trọng tài sản của người khác.
mình.
3. HĐ Tiếp nối: (3 phút)
- Giáo viên nhận xét tiết học.
Giáo viên:

- Lắng nghe, thực hiện
9

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Dặn HS về nhà thực hành theo điều đã học.
- C.bị bài: Tôn trọng thư từ, tài sản của người
khác –Tiết 2
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
____________________________________________________________________
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
RƯỚC ĐÈN ÔNG SAO
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Đọc đúng: bập bùng trống ếch, mâm cỗ, trong suốt,nải chuối,...
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Hiểu ND: Trẻ em Việt Nam rất thích cỗ trung thu và đêm hội rước đèn.Trong cuộc
vui ngày tết trung thu, các em thêm yêu quý gắn bó với nhau.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng đọc hiểu
- Hiểu nghĩa các từ khó trong bài: Chuối ngự
3.Thái độ:
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK, tranh ảnh về ngày hội trung thu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
- Lớp hát tập thể bài Chiếc đèn ông sao
- Hát tập thể bài Chiếc đèn ông sao
- TBHT điều hành
+Gọi 3 bạn lên bảng thi đọc bài “Sự tích - Thực hiện theo YC:
lễ hội Chử Đồng Tử ”. Yêu cầu nêu nội +Ba HS lên bảng đọc bài và TLCH.
+ Lớp theo dõi, nhận xét, tuyên dương
dung bài.
- HS lắng nghe
- GV nhận xét chung.
-Quan sát, ghi bài vào vở
- HS theo dõi SGK, quan sát tranh
minh họa…ghi đầu bài lên bảng
2. Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút)
* Mục tiêu: Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn bài.
Giáo viên:

10

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
a. GV đọc toàn bài.
*Đọc mẫu bài
- GV đọc giọng vui, sôi nổi , thể hiện
tâm trạng háo hức, rộn ràng của hai bạn
nhỏ trong đêm đón cỗ, rước đèn.
b. GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp
giải nghĩa từ.
* Đọc từng câu trong bài
- HD đọc phát âm từ khó: bập bùng
trống ếch, mâm cỗ, trong suốt,nải
chuối,...
- GV hướng dẫn 1số câu khó:(bảng phụ).
* Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt, nghỉ
hơi sau mỗi dấu câu
Chiều rồi đêm xuống.// Trẻ con bên
hàng xóm/ bập bùng trống ếch rước
đèn…//
+ Tâm thích nhất / cái đèn ông sao của
bạn Hà bên hàng xóm.// (…)
- Nhận xét cách đọc phát âm, cách ngắt
hơi của HS.
* Đọc từng đoạn trước lớp.
* Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc đúng đoạn
- GV chia đoạn ( 2 đoạn)
- Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp .
- Nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ hơi sau
mỗi câu dài hoặc kết thúc câu
- Giúp học sinh hiểu nghĩa từng từ ngữ
mới trong bài: Chuối ngự
*Đọc từng đoạn trong nhóm
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
*GVKL
+GV đọc diễn cảm bài: nghỉ hơi sau dấu
câu, đọc giọng vui, sôi nổi , thể hiện tâm
trạng háo hức, rộn ràng của hai bạn nhỏ
trong đêm đón cỗ, rước đèn.
+ Nhấn giọng từ ngữ biểu cảm thể hiện
niềm vui của các em trong đêm rằm
Giáo viên:

Cặp đôi

Cả lớp

- Học sinh lắng nghe.

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu
- Đọc cá nhân, cả lớp đọc ĐT các từ khó.

- Đọc cá nhân, chia sẻ cách đọc trong
nhóm

- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn văn.
- Tìm hiểu nghĩa của từ mới SGK
- Đặt câu với từ: Chuối ngự
+ ...
-HS đọc từng đoạn văn trong nhóm (N2).
- Cả lớp đọc ĐT toàn bài.

11

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

tháng 8.
3. Hoạt động tìm hiểu bài: ( 6 phút)
* Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài thông qua việc trả lời các câu hỏi.
* Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
- Yêu cầu đọc thầm bài và trả lời câu hỏi: -HS đọc thầm toàn bài
-HS trả lời các câu hỏi trong SGK-> trao
đổi với bạn cùng bàn-> chia sẻ trước lớp
*TBHT điều hành
Dự kiến kết quả chia sẻ:
-Mời 1HS đọc đoạn 1:
-1HS đọc đoạn 1:
+ Mâm cỗ trung thu của Tâm được bày + Được bày rất vui mắt : Một quả bưởi
như thế nào?
được khía thành tám cánh như hoa, .....
-Yêu cầu 2 HS đọc đoạn 2.
- Đọc đoạn 2 :
+ Chiếc đèn ông sao của Hà có gì đẹp ? + Làm bằng giấy bóng kính đỏ trong suốt
ngôi sao được gắn vào giữa vòng
tròn .......
- YC lớp đọc thầm những câu cuối (từ - Lớp đọc thầm đoạn cuối của bài.
Tâm thích cái đèn quá …đến hết )
+ Những chi tiết nào cho biết Tâm và Hà + Hai bạn đi bên nhau, mắt không rời
rước đèn rất vui ?
khỏi cái đèn hai bạn thay nhau cầm đèn
có lúc cầm chung cái đèn reo “ tùng
tùng tùng dinh dinh dinh ! …”
+ Nêu nội dung của bài?
*Nội dung: Trẻ em Việt Nam rất thích cỗ
trung thu và đêm hội rước đèn.Trong
cuộc vui ngày tết trung thu, các em thêm
- Tổng kết nội dung bài.
yêu quý gắn bó với nhau
- Một học sinh M4 đọc cả bài một lần
4. Hoạt động đọc nâng cao ( 10 phút)
* Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng; phất âm đúng: : bập bùng trống ếch, mâm cỗ, trong
suốt,nải chuối,...
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp
Lưu ý: lệnh cho HS làm việc cá nhân
chia sẻ trước lớp
- Gv mời một số HS đọc lại toàn bài .
- Gv hướng dẫn HS cách đọc đoạn 1.

- Hs đọc lại toàn bài.
-Lắng nghe
- Hs thi đọc theo YC
- HS thi đua đọc đoạn 1
- HS thực hiện theo lệnh của TBHT
- TBHT mời 2 bạn thi đua đọc đoạn 1
- HS thi đọc.
- Gv nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay. + 2 đến 4 HS
Lưu ý: Đọc đúng, to và rõ ràng: M1,M2 - Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng,
- Đọc diễn cảm: M3, M4
hay.

Giáo viên:

12

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3
5. Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- ND bài thơ nói gì ?
- Về nhà tiếp tục ôn bài và chuẩn bị:
"Ôn tập giữa HK II- Tiết 1"
- Đánh giá tiết học.

Năm học 2017 - 2018
- Trẻ em Việt Nam rất thích cỗ trung thu
và đêm hội rước đèn.Trong cuộc vui
ngày tết trung thu, các em thêm yêu quý
gắn bó với nhau.
- Lắng nghe, thực hiện

Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Chính tả (Nghe – viết)
SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nghe- viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- HS làm đúng BT2a. Viết đúngvà nhớ cách viết tiếng có vầ r/d/gi; ên/ênh
2. Kĩ năng: Viết đúng chính tả, nhanh và trình bày bài viết khoa học
3. Thái độ: Có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, cặp đôi.
2. Đồ dùng dạy học:
-Ba tờ phiếu viết nội dung BT2a.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (3 phút)

Hoạt động học

- Tuần qua em đã làm gì để viết đẹp hơn?
- Học sinh trả lời.
- T/C: Viết đúng, viết nhanh và viết đẹp
-TBHT điều hành
+ Yêu cầu 6HS (2đội) viết ở bảng lớp, các từ có - HS đọc tham gia chơi
vần ưc/ưt.
-HS nhận xét, đánh giá
- GV tổng kết T/C, tuyên dương.
- Lắng nghe
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
- Mở sách giáo khoa.
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.
- Nắm được nội dung bài viết để viết cho đúng chính tả.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
- Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả, đọc - Học sinh lắng nghe
chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh đọc đoạn bài (Từ Sau
Giáo viên:

13

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý:
- Yêu cầu hai em đọc lại bài cả lớp đọc thầm.

khi đã về trời… đến tưởng nhớ
ông) và trả lời từng câu hỏi của
giáo viên. Qua đó nắm được cách
viết, cách trình bày, những điều
cần lưu ý:
- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách thức +Viết hoa các chữ đầu tên bài,
trình bày chính tả .
đầu câu, tên riêng của người
+ Những chữ nào trong bài viết hoa?
(Chử Đồng Tử, Tiên Dung,
+Hướng dẫn viết những từ thường viết sai?
Hồng),...
+ Dự kiến một số từ: Chử Đồng
Tử, Tiên Dung, nhiều lần, giúp
dân đánh giặc, sông Hồng, lại
nô nức làm lễ...
* HD cách trình bày:
+ Cần viết chữ đầu tiên của đoạn bài viết chính
- Viết cách lề vở 1 ô li.
tả như thế nào?
-Cả lớp đọc thầm đoạn văn, tìm
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy bảng con
những chữ dễ viết sai:...
và viết các tiếng khó.
+ Chử Đồng Tử, Tiên Dung,
- HS tìm từ khó viết, dễ lẫn
nhiều lần, giúp dân đánh giặc,
sông Hồng, lại nô nức làm lễ...
- Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng - 1 số HS luyện viết vào bảng
con.
lớp, chia sẻ
- Nhận xét bài viết bảng của học sinh.
- Cả lớp viết từ khó vào bảng con
- Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý.
- Học sinh đọc .
- HS nêu những điểm (phụ âm l/n; r/d/gi;vần
ên/ ênh), hay viết sai.
- Học sinh lắng nghe.
- Giáo viên nhận xét.
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh nghe- viết lại chính xác đoạn bài: “Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử” sgk
trang 66.
- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí, phụ âm l/n; r/d/gi;vần ên/ ênh)
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân
- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe
thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở.
Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô; ngồi viết đúng
tư thế, cầm viết đúng qui định.
- Giáo viên đọc từng câu cho học sinh viết.
- Học sinh viết bài vào vở
*Lưu ý đối tượng HS M1+ M2 về:
- Tư thế ngồi; Cách cầm bút;Tốc độ viết; Lưu ý
khi viết phụ âm phụ âm l/n; r/d/gi;vần ên/ ênh)
4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi
- Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi
- Học sinh đổi chéo vở chấm cho
Giáo viên:

14

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

nhau.
- Hướng dẫn học sinh chấm chữa bài.
- Học sinh sửa lỗi viết sai xuống
cuối vở bằng bút mực.
- Giáo viên chấm 5-7 bài và nhận xét cách trình - Lắng nghe
bày và nội dung bài viết của học sinh.
5. HĐ làm bài tập: (6 phút)
*Mục tiêu: - Làm đúng BT2a
*Cách tiến hành:
Bài 2.a:
Trò chơi “Thi làm đúng làm nhanh” - Gọi
học sinh đọc yêu cầu bài.
- Tổ chức h/s thi đua .
- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.
- Giao nhiệm vụ điền vào chỗ trống r/d/gi
- Học sinh thi đua làm bài nhanh
- Chữa bài và tuyên dương
-> Báo cáo
*Dự kiến đáp án:
+ Hoa giấy – giản dị - giống hệtµBài tập PTNL
rực rỡ - hoa giấy –rải kín
Bài tập 2b (M3+M4):
-HS đọc nhẩm YC bài
-Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo kết quả
+ Học sinh tự làm bài vào vở BT
- GV chốt đáp án đúng
rồi báo cáo với giáo viên.
*Dự kiến đáp án:
Bài tập 2b: lệnh – dập dềnh –lao lên- bêncông kênh – trên – mênh mông.
6. HĐ tiếp nối: (3 phút)
- Cho học sinh nêu lại tên bài học
- Học sinh nêu
- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập.
không mắc lỗi cho cả lớp xem.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương những em viết - Lắng nghe
chữ đẹp, trình bày cẩn thận, tiến bộ
- Nhắc nhở HS mắc lỗi chính tả về nhà viết lại
-Lắng nghe, thực hiện
-Xem trước bài chính tả sau: Rước đèn ông sao
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS bước đầu làm quen với dãy số liệu, biết sử lí số liệu và lập được dãy số liệu
(ở mức đơn giản ). Thực hành BT1 và BT 3
2. Kĩ năng: Biết lập được dãy số liệu ở mức độ đơn giản
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính chính xác.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
Giáo viên:

15

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu học tập, tranh sgk (phóng to)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
1.Hoạt động khởi động ( 3 phút)
-T/C Gọi thuyền.
+TBHT điều hành
+Nội dung về bài học Tiền Việt Nam (...)
+ Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá.

Hoạt động của trò

-HS tham gia chơi
-Nhận xét, đánh giá, tuyên dương
bạn nắm vững kiến thức cũ
-Lắng nghe -> Ghi bài vào vở
- Kết nối nội dung bài học.
2.Hoạt động hình thành kiến thức: (15 phút)
* Mục tiêu:
-Bước đầu làm quen với dãy số liệu
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
-GV treo hình minh học
-GV giao nhiệm vụ cho HS
+Quan sát hình để hình thành dãy số liệu
-HS QS hình minh họa
- HS thực hiện YC của bài cá nhân
-> chia sẻ cặp đôi
- HS chia sẻ bài giải trước lớp:
*Dự kiến nội dung chia sẻ:
+ Bức tranh này nói về điều gì?
- Vẽ các bạn và nói về chiều cao
GV gợi ý: Các số đo chiều cao là dãy số của các bạn.
liệu.
- Làm quen với thứ tự và số số hạng của - HS đọc số đo chiều cao của các
dãy:
bạn cho bạn trên bảng ghi: 122cm,
130cm, 127cm, 118cm.
+ Số 122 cm là số thứ mấy trong dãy? - Là số thứ nhất trong dãy.
(Tương tự với các số khác).
+ Dãy số liệu trên có mấy số?
- Có 4 số.
+ HS ghi tên 4 bạn theo thứ tự
chiều cao trên để được danh sách:
Anh, Phong, Minh, Ngân.
- Một số HS nhìn vào danh sách
* Lưu ý: HS M1+ M2 nắm được dãy số liệu
đọc chiều cao của từng bạn.
ở mức độ đơn giản
3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút)
* Mục tiêu:
-Vận dụng kiến thức làm bài tập làm được các BT 1, BT3.
* Cách tiến hành:

Giáo viên:

16

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

a.Bài tập 1:
Làm việc cá nhân – cặp đôi – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân ->N2
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn
thành BT.
*GV củng cố nhận biết, đọc được các
dãy số liệu ở mức độ đơn giản
b. Bài tập 3:
Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS thực hiện theo YC của
bài
-> GV gợi ý cho HS đối tượng M1 hoàn
thành BT
*GV củng cố cách sắp xếp các số liệu
theo thứ tự từ bé đến lớn (ngược lại)
µBài tập PTNL:
Bài tập 2+ bài4. (M3+M4):
-Yêu cầu học sinh thực hiện YC của BT
rồi báo cáo kết quả.
- GV chốt đáp án đúng VD bài 2:
+Có 5 ngày chủ nhật, Chủ nhật đầu
tiên là ngày 1, ngày 22 là chủ nhật tứ
tư trong tháng

-2 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm vào vở ghi -> trao đổi vở KT
- HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết quả
-Thống nhất cách làm và đáp án đúng
+ Hùng cao 125 cm, Dũng cao 129 cm,
Hà cao 132 cm, Quân cao 135 cm.

- HS nêu yêu cầu bài tập
+ HS làm bài cá nhân-> chia sẻ kết quả
+ HS thống nhất KQ chung
Dự kiến KQ:
a/ 36kg, 40kg, 45kg, 50kg, 60kg.
b/ 60kg, 50 kg, 45kg, 40kg, 36kg.

- HS đọc nhẩm YC bài
+ Học sinh thực hiện YC của BT rồi
báo cáo với giáo viên.

4..Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- Nêu lại ND bài ?
- HSTL
-Về nhà học bài chuẩn bị bài sau:Làm -Lắng nghe, thực hiện
quen với thống kê số liệu (T2)
- Đánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tự nhiên và Xã hội
TÔM, CUA

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Sau bài hoc, HS biết :
- Chỉ và nói được tên các bộ phận cơ thể của các con tôm, cua được quan sát.
- Nêu ích lợi của tôm và cua.
2. Kĩ năng: Nhận biết các bộ phận trên cơ thể tôm , cua
Giáo viên:

17

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

3. Thái độ: Yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp: Quan sát, PP luyện tập thực hành, PP thảo luận nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
Các hình trong SGK trang 98, 99, sưu tầm các tranh ảnh, về việc nuôi, đánh bắt và
chế biến tôm, cua.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động (3 phút)
- TBHT tổ chức chơi trò chơi Hái hoa dân chủ -HS tham gia chơi
với nội dung về Côn trùng
+ Côn trùng có mấy chân?
+ Chân côn trùng có gì đặc biệt ?
+ Chúng sử dụng chân, cánh để làm gì?
+ Bên trong cơ thể chúng có xương sống không ?
-HS nhận xét, đánh giá
+ Trên đầu côn trùng thường có gì ?
- GV NX, tuyên dương
-> Kết nối nội dung bài:Tôm và cua
+Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm -Học sinh chia thành 2 nhóm
chọn một bài hát bất kì có nhắc đến con tôm hoặc chọn bài hát.
con cua.
+Giáo viên giới thiệu: Hôm nay chúng ta sẽ cùng
nhau tìm hiểu về loài tôm và cua
- HS ghi bài vào vở
=>Ghi tựa bài lên bảng.
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)
*Mục tiêu:
- Chỉ và nói được tên các bộ phận cơ thể của các con tôm, cua được quan sát.
- Nêu ích lợi của tôm và cua
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân => nhóm => cả lớp
Việc1 : Quan sát và thảo luận
GV giao nhiệm vụ cho học sinh làm việc theo -Học sinh quan sát, thảo luận
nhóm: Quan sát các hình trang 98, 99 trong nhóm và ghi kết quả ra giấy
SGK và kết hợp quan sát những tranh ảnh
các con vật học sinh sưu tầm được.
-Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận
theo các gợi ý sau:
+Bạn có nhận xét gì về kích thước của
chúng.
+Nêu một số điểm giống và khác nhau
giữa tôm và cua.
+Bên ngoài cơ thể của những con tôm, cua
có gì bảo vệ? Bên trong cơ thể của chúng có
xương sống không?
+Hãy đếm xem cua có bao nhiêu chân, -TBHT điều hành cho lớp chia sẻ nội
Giáo viên:

18

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

chân của chúng có gì đặc biệt ?
-Giáo viên yêu cầu đại diện các nhóm chuẩn
bị trình bày kết quả thảo luận của nhóm
mình.
 Kết luận: Tôm và cua có hình dạng và
kích thước khác nhau nhưng chúng đều
không có xương sống. Cơ thể chúng được
bao phủ bằng một lớp vỏ cứng, có nhiều chân
và chân phân thành các đốt
*Chú ý: Khuyến khích HS M1 tham gia vào
hoạt động chia sẻ nội dung học tập
* Việc 2: Thảo luận
-Giáo viên cho học sinh thảo luận làm việc
theo nhóm. Nhóm trưởng điều khiển các bạn
thảo luận theo các gợi ý
-Giáo viên yêu cầu các nhóm cử đại diện
trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

dung HT trước lớp
+ Một số em đại diện các
+HS lắng nghe-> bổ sung ý kiến.

- Học sinh quan sát, thảo luận
nhóm và ghi kết quả ra giấy
- TBHT điều hành cho lớp chia sẻ nội
dung HT trước lớp
+ Một số em đại diện các
+HS lắng nghe-> bổ sung ý kiến.
Dự kiến ND chia sẻ:
+Tôm, cua sống ở dưới nước
+Tôm càng xanh, tôm rào, tôm
+Tôm, cua sống ở đâu ?
lướt, tôm sú …
+Kể tên 1 số loài vật thuộc họ tôm.
+Cua bể, cua đồng…
+Tôm, cua được dùng làm thức ăn
+Kể tên 1 số loài vật thuộc họ cua.
cho người, làm thức ăn cho động
+Nêu ích lợi của tôm và cua.
vật và làm hàng xuất khẩu.
-HS QS hình 5
-GV yêu cầu học sinh quan sát hình 5 và hỏi: +Cô công nhân trong hình đang
chế biến tôm để xuất khẩu.
+ Cô công nhân trong hình đang làm gì ?
-Học sinh lắng nghe
- GV giới thiệu tên các tỉnh nuôi nhiều tôm,
cua: Kiên Giang, Cà Mau, Huế, Cần Thơ,
-Học sinh lắng nghe
Đồng Tháp …
 Kết luận: Tôm và cua là những thức ăn
chứa nhiều chất đạm cần cho cơ thể con
người. Ở nước ta có nhiều sông, hồ và biển là
những môi trường thuận tiện để nuôi và đánh
bắt tôm, cua. Hiện nay, nghề nuôi tôm khá
phát triển và tôm đã trở thành một mặt hàng
xuất khẩu của nước ta.
3.Hoạt động nối tiếp (2 phút)
-HS nêu
- Gọi HS đọc ND cần biết cuối bài.
- lắng nghe, thực hiện
- Chuẩn bị bài : Cá
-Nhận xét, đánh gá giờ học
Giáo viên:

19

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
_________________________________________________________________
Thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2018
Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ “LỄ HỘI”-DẤY PHẨY
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS hiểu nghĩa các từ lễ , hội , lễ hội . Tìm được1 số từ ngữ thuộc chủ điểm lễ hội
- Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp .
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng sử dụng dấu câu hợp lí
3. Thái độ: Yêu thích học và tìm hiểu tiếng Việt.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, nhóm 4
2. Đồ dùng dạy học:
- 3 tờ phiếu viết nội dung BT 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Lớp chơi trò chơi: “ Bắn tên”
- TBHT điều hành:
+Nội dung chơi T/C: Nhân hóa. Cách đặt và - Học sinh tham gia chơi.
trả lời câu hỏi Vì sao? (...)
-HS dưới lớp theo dõi nhận xét
- GV đánh giá ý thức ôn bài của HS
- Lắng nghe
- Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa và
MRVT: Lễ hội- Dấu phẩy
vở Bài tập
2. HĐ thực hành (27 phút)
*Mục tiêu:
- - HS hiểu nghĩa các từ lễ , hội , lễ hội . Tìm được1 số từ ngữ thuộc chủ điểm lễ
hội
- Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp .
*Cách tiến hành:
*Việc 1: Mở rộng vốn từ
Bài tập 1: HĐ cá nhân -> Cả lớp
- GV giao nhiệm vụ
+ Nối các từ ở cột A với các nghĩa thích hợp ở +2HS nêu YC BT, lớp đọc thầm.
- HS làm bài cá nhân.
cột B.
- HS chia sẻ bài làm
- YC dán bảng 3 tờ phiếu ghi nội dung BT.
*Dự kiến KQ:
- GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng
*GV theo dõi, giúp đỡ nhóm đối tượng còn lúng Lễ - Các nghi thức nhằm đánh
dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có
túng để hoàn thành BT
Giáo viên:

20

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

ý nghĩa lớn
Hội- Cuộc vui tổ chức cho đông
người dự ....
Bài tập2: HĐ nhóm đôi -> Cả lớp
+ 2HS nêu yêu cầu BT, lớp đọc
- Trao đổi theo nhóm( bàn) viết tên 1 số lễ hội thầm.
- HS làm bài N2 -> chia sẻ.
và HĐ trong lễ hội vào bài.
- HS thống nhất KQ -> chữa bài
- GV và HS nhận xét, chốt lời giải đúng.
- GV giải thích cho HS biết về 1 số lễ hội, hội, vào vở.
+Tên lễ hội: Đền Hùng, Chùa
trò chơi trong lễ hội.
Hương,...
+Tên hội: Hội Lim, Hội Bơi
chải, Hội đua voi,...
+Hoạt động lễ hội: đua thuyền,
chọi gà, cờ tướng, đu quay,...
*Việc 2: Ôn luyện về: dấu phẩy
Bài tập3: HĐ cá nhân -> Cả lớp
-1HS nêu yêu cầu, lớp đọc thầm.
- GV giao nhiệm vụ
- HS làm bài cá nhân
+ Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu
*Dự kiến KQ:
sau:
a/Vì thương dân, Chử Đồng
+Lưu ý: Mỗi câu bắt đầu bằng bộ phận chỉ Tử...dạy dân cách trồng lúa,
nguyên nhân (với các từ vì, tại, nhờ).
nuôi tằm, dệt vải.
b/ ...người khác,...
+ Chấm bài, nhận xét.
c/.... ra giúp đời, ....
- GV v chốt lại lời giải đúng.
=>GV củng cố về chủ đề MRVT: Lễ hội- Dấu - Đọc lại từng câu (...)
phẩy
3. HĐ Tiếp nối: (5 phút)
- Hỏi lại những điều cần nhớ.
- 1, 2 học sinh nhắc lại
+Lưu ý đối tượng M1, M2.
- GV chốt lại những phần chính trong tiết học.
- Lắng nghe
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học
sinh có tinh thần tương tác, chia sẻ bài học.
- Lắng nghe
- Nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài đã làm,
chuẩn bị bài sau: Ôn tập giữa học kì I (Tiết 5) - Lắng nghe và thực hiện.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU (TIẾP THEO)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết những khái niệm cơ bản của bảng số liệu thống kê: cột, hàng.
- Biết cách đọc số liệu của một bảng. Biết cách phân tích số liệu của 1 bảng.
Giáo viên:

21

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- HS làm được BT:1,2.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích số liệu của 1 bảng số liệu thống kê: cột, hàng
3.Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác. Yêu thích học toán.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành,...
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, cả lớp.
2. Đồ dùng dạy học:
- Bảng thống kê số con của 3 gia đình trên khổ giấy 40 cm x 80 cm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Hoạt động khởi động ( 5 phút)
-Lớp hát tập thể
-TBVN bắt nhịp cho lớp hát.
-TBHT điều hành ôn bài cũ:
+ Gọi ba bạn lên bảng làm lại BT4 tiết -2HS lên bảng làm bài.
trước.(…)
-HS nhận xét, đánh giá
+ Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
-Lắng nghe -> Ghi bài vào vở
- Kết nối nội dung bài học.
3.Hoạt động hình thành kiến thức: ( 10 phút)
* Mục tiêu:
- Biết những khái niệm cơ bản của bảng số liệu thống kê: cột, hàng.
- Biết cách đọc số liệu của một bảng. Biết cách phân tích số liệu của 1 bảng
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Khai thác:
* Hướng dẫn HS làm quen với dãy số
liệu.
- Yêu cầu quan sát bảng thống kê.
+ Nhìn vào bảng trên em biết điều gì ?
- Gọi HS đọc tên và số con của từng gia
đình.
- Giáo viên giới thiệu các hàng và các
cột trong bảng.

- Quan sát bảng thống kê.
+ Biết về số con của mỗi gia đình.
+HS đọc
- Bức tranh cho biết số con của 3 gia
đình: Cô Mai, cô Lan, cô Hồng.
- Nêu cấu tạo của bảng.
+HS đọc số liệu trong bảng: GĐ cô Mai
có 2 con, GĐ cô Lan có 1 con, GĐ cô
Hồng có 2 con.
- HS nhắc lại cấu tạo của bảng số liệu.
-HS lắng nghe

=> GV KL về bảng số liệu.
3.Hoạt động thực hành: ( 18 phút)
* Mục tiêu:
- Biết cách phân tích các số liệu của 1 bảng
- HS vận dụng kiến thức thực hành các BTl; 2.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Giáo viên:

22

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

a. Bài tập 1:

Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV giao nhiệm vụ
+ Dưới đây là bảng thống kê số HS của
các lớp 3 ở 1 trường tiểu học:
+ Yêu cầu quan sát và trả lời câu hỏi.
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn
thành BT
b. Bài tập 2
Làm việc nhóm đôi – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài N2
*GV lưu ý HS M1 +M2 cách phân tích
các số liệu của 1 bảng.
- GV nhận xét, củng cố cấu tạo của
bảng số liệu

- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài cá nhân vào vở
- Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn
- Chia sẻ KQ trước lớp kết quả
-Thống nhất cách làm và đáp án đúng
*Dự kiến KQ:
Lớp 3B có 13 HSG,...
Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A 7 em...
- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài cá nhân vào vở -> Trao
đổi vở...
- Đại diện HS lên bảng gắn phiếu lớn
- Chia sẻ KQ trước lớp kết quả
-Thống nhất cách làm và đáp án đúng
*Dự kiến KQ:
+ Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất.
+ Lớp 3B trồng được ít cây nhất
+ Hai lớp 3A và 3C trồng được cây (...)

µBài tập PTNL:
Bài tập 1. (M3+M4):
-Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo -HS đọc nhẩm YC bài
+ Học sinh tự làm bài vào vở BT rồi
kết quả.
báo cáo với giáo viên.
- GV chốt đáp án đúng
4..Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- Nêu lại ND bài ?
- HSTL
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau:
-Lắng nghe, thực hiện
Luyện tập
- Đánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
__________________________________
Tập viết
ÔN CHỮ HOA T
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa T, D, Nh
- Viết đúng tên riêng Tân Trào
- Viết câu ứng dụng: Dù ai đi ngược về xuôi / Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba
bằng cỡ chữ nhỏ.
Giáo viên:

23

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

2. Kĩ năng: Rèn chữ viết đúng, viết nhanh và đẹp.
3.Thái độ: Có ý thức giữ vở sạch, yêu thích luyện chữ đẹp.
II.CHUẨN BỊ
1. Phương pháp: Hỏi đáp, Quan sát, Làm mẫu, Thực hành – Luyện tập
2. Đồ dùng:
- Mẫu chữ viết hoa T,
- Tên riêng Tân Trào và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động khởi động: ( 3 phút)
- Hát “ Chữ càng đẹp, nết càng ngoan”
- Kiểm tra bài viết.
+ 2HS lên bảng viết từ: Sầm Sơn, Côn Sơn, rì
rầm, nước chảy
+ Viết câu ứng dụng của bài trước
“Côn Sơn nước chảy .... bên tai”
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Giới thiệu bài

-Lớp hát tập thể
- Thực hiện theo YC

- Lớp viết vào bảng con.

- Nhận xét, tuyên dương bạn
- Lắng nghe,...
2. Hoạt động nhận diện đặc điểm và cách viết chữ, câu ứng dụng: ( 10 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được cách viết đúng chữ hoa, tên riêng, câu ứng dụng.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Hướng dẫn viết trên bảng con
* Việc 1: Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Yêu cầu học sinh tìm các chữ hoa có - Các chữ hoa có trong bài: T, D, N. .
trong bài.
- Học sinh theo dõi giáo viên viết mẫu.
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết
+ Lưu ý điểm đặt bút, điểm dừng bút
từng chữ T, D, N.
+ Chú ý các nét khuyết cong tròn hở
- Yêu cầu học sinh tập viết vào bảng con trái, hở phải, nét thắt,...
các chữ vừa nêu.
- HS tập viết trên bảng con: T, D, N .
* Việc 2: Hướng dẫn viết từ ứng dụng
- Đọc từ ứng dụng
- Yêu cầu đọc từ ứng dụng Tân Trào
+ GV giới thiệu: Tân Trào thuộc huyện - Lắng nghe để hiểu thêm về địa danh
Tân Trào
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang...
- GV viết mẫu tên riêng theo cỡ nhỏ. Sau
đó hướng dẫn các em viết bảng con (1-2
lần)
+ Luyện viết từ ứng dụng (tên riêng):
-HS viết từ ứng dụng: Tân Trào

Giáo viên:

24

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

* Việc 3: HD viết câu ứng dụng:
- Gọi HS đọc câu ứng dụng.

- HS đọc câu ứng dụng
+ Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.
+Tục lễ của nhân dân ta nhằm tưởng
nhớ các vua Hùng đã có công dựng
nước.

-Giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng
+ Câu thơ nói gì ?

-Luyện viết câu ứng dụng :
+ Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa
- Cả lớp tập viết vào bảng con.
(Dù, Nhớ) là chữ đầu dòng.
- Lớp thực hành viết chữ hoa trong câu
-Yêu cầu viết tập viết trên bảng con:
ứng dụng trên bảng con.
“ Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”.
-Lắng nghe, rút kinh nghiệm
-Nhận xét, đánh giá
3. Hoạt động thực hành viết trong vở:( 15 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng chữ hoa, tên riêng, câu ứng dụng.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - Cá nhân
Hướng dẫn viết vào vở tập viết:
- Nêu yêu cầu, cho HS viết vào vở:
-Lớp thực hành viết vào vở theo
- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết, hướng dẫn của giáo viên.
cách viết các con chữ và câu ứng dụng - Viết chữ T : 1dòng.
- Viết chữ D, Nh: 1dòng.
đúng mẫu.
- Viết tên riêng: Tân Trào: 2 dòng
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu trong
- Viết câu ca dao 2 lần
vở tập viết 3, tập hai.
- HS viết bài vào vở
* Lưu ý theo dõi và giúp đỡ đối tượng
M1. M2:GV chú ý HD viết đúng nét, đúng
độ cao và khoảng cách giữa các chữ
4. Hoạt động nhận xét, đánh giá bài viết: ( 5 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS nhận ra lỗi sai khi chưa viết đúng cỡ chữ, từ, câu ứng dụng.
* Cách tiến hành:
- Thu và chấm bài 7 đến 10 bài.
- Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS viết có cố gắng viết tốt nét cong tròn hở trái
và nét cong tròn hở phải, nét thắt,…
5. Hoạt động tiếp nối: ( 2 phút)
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Trưng bày một số bài có tiến bộ cho cả lớp lên tham khảo.
- Nhận xét, tuyên dương những học sinh viết nét khuyết, nét cong, chữ hoa tiến bộ.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học, những điểm cần ghi nhớ.
- Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Giáo viên:

25

Trường Tiểu học:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×