Tải bản đầy đủ

Tự nhiên và xã hội lớp 3: Hoạt động nông nghiệp

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
LỚP 3


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Hãy kể tên những cơ sở thông tin liên lạc mà em biết?
Trả lời: Những cơ sở thông tin liên lạc là: bưu điện, đài phát
thanh, đài truyền hình, ...
Câu 2: Những cơ sở thông tin liên lạc đó làm nhiệm vụ gì?
Trả lời: Những cơ sở thông tin liên lạc đó làm nhiệm vụ nhận,
chuyển, phát tin tức, thư tín, bưu phẩm giữa các địa phương
trong nước và giữa trong nước với nước ngoài.


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp

Hoạt động 1: Hoạt động nhóm.
Câu 1. Hãy kể tên các hoạt động được giới thiệu trong hình.
Câu 2. Các hoạt động đó mang lại lợi ích gì?


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Hoạt động nhóm

1

Chăm sóc và bảo vệ rừng
Ích lợi: Để không khí thêm trong lành, cung cấp gỗ, ngăn
lũ, lụt và chống xói mòn đất.


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Hoạt động nhóm

2
Nuôi cá
Ích lợi: Cung cấp thịt làm thức ăn cho con người.


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Hoạt động nhóm

3
Gặt lúa
Ích lợi: Lấy gạo làm lương thực ăn hằng ngày và xuất, nhập
khẩu.Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Hoạt động nhóm

4
Nuôi lợn
Ích lợi: Cung cấp thịt làm thức ăn cho con người.


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Hoạt động nhóm

5
Nuôi gà
Ích lợi: Lấy thịt và trứng làm thức ăn cho con người.


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nơng nghiệp
Hoạt động 1: Hoạt động nhóm.
3

2

1

Chăm sóc và bảo
vệ rừng
4

Gặt lúa

Ni cá
5

Ni lợn

Ni gà


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Hoạt động nhóm

Hái chè


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Hoạt động nhóm

Đánh bắt thủy sản


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Hoạt động nhóm

Nuôi cừu


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Hoạt động nhóm.

Hỏi: Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, đánh
bắt và nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng,... được gọi là
gì?
Kết luận:
Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và
nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng,... được gọi là hoạt
động nông nghiệp.


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp.
Kể cho nhau nghe các hoạt động nông nghiệp ở tỉnh, nơi các
em đang sống.
Trồng lúa, khoai, sắn, rau, đậu, trồng cây ăn quả, trồng
rừng.., dê, lợn, gà, vịt.., nuôi cá, tôm, cua..., ngoài ra còn đánh
bắt thủy sản.


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp.

Làm dưa bồn bồn

Ba khía muối


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp.

Nuôi heo

Nuôi ếch


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp.

Thăm lúa

Trồng rau


Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 3: Triển lãm góc hoạt động nông nghiệp
Treo tranh theo nhóm lên bảng lớp, giới thiệu các nghề trong
tranh và lợi ích của nó.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×