Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ứng dụng khoa học phong thủy trong bố trí nội ngoại thất và cảnh quan nhà ở nông thôn tại xã Phúc Lộc thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái. (Khóa luận tốt nghiệp)

....................................21
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .....................................................................21
3.3. Nội dung nghiên cứu ......................................................................................21
3.4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................21
3.4.1. Phương pháp thu thập, kế thừa tài liệu ...................................................21
3.4.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa ................................................22
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................................23
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của địa bàn nghiên cứu ..........................23
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................23
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế-xã hội .......................................................25
4.2. Đánh giá ứng dụng khoa học phong thủy trong bố trí nội ngoại thất và cảnh
quan phù hợp .........................................................................................................26
4.2.1. Bố trí cổng và cửa nhà ............................................................................26
4.2.2. Bố trí nội thất ..........................................................................................29
4.2.3. Ứng dụng phong thủy trong bố trí cảnh quan ........................................37
4.3. Đánh giá một số công trình nhà ở được thiết kế và sử dụng có vận dụng kiến
thức phong thủy.....................................................................................................39
4.3.1. Công trình xây dựng nhà ông Nguyễn Quốc Nghiêm (sinh năm 1959) 39
4.3.2. Công trình xây dựng nhà ông Trần Văn Nam ( Sinh năm 1977) ...........42
4.3.3. Công trình xây dựng nhà ông Vũ Kim Nhã ( Sinh năm 1964) ..............47
4.3.4. Công trình xây dựng nhà ông Nguyễn Văn Đông ( sinh năm 1958) .....50

4.4. Đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học phong thủy ........................................53
4.4.1. Giải pháp về lựa chọn vận khí tốt...........................................................53
4.4.2. Giải pháp về cải tạo cảnh quan ...............................................................53
4.4.3. Giải pháp bố trí nội ngoại thất hợp lý ....................................................53
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................55
5.1. Kết luận ..........................................................................................................55
5.2. Kiến nghị ........................................................................................................56
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................58


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Như chúng ta đã biết, con người và thiên nhiên luôn có mối quan hệ mật thiết
gắn bó với nhau. Từ xưa đến nay, con người đã biết lấy khí thiêng sông núi làm
nguồn sống của tâm tư. Khí có tốt, cảnh vật có hài hòa thì cuộc sống của con người
nơi đó mới được ấm no, hạnh phúc. Vì vậy đã có rất nhiều người nghiên cứu, tìm
hiểu về thế đất, mạch nước, hướng gió ảnh hưởng như thế nào đến đời sống, tâm tư,
tình cảm của con người. Một ngành nghiên cứu mới đã ra đời đó là Phong thủy học.
Trên thực tếPhong thủy học chính là môn khoa học tự nhiên tổng hợp nhiều
ngành như địa lý, địa chất, khí tượng học, cảnh quan học, kiến trúc học, sinh thái
học và nhân thể học. Tôn chỉ của nó là khảo sát, tìm hiểu kỹ càng về môi trường tự
nhiên , thuận theo tự nhiên, sử dụng và cải tạo tự nhiên hợp lý, tạo ra môi trường
sinh sống tốt, được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Địa thế và môi trường xung quanh
nhà ở có ý nghĩa quyết định đến sinh hoạt đời sống của một gia đình. Địa thế và môi
trường khác nhau mang lại những ảnh hưởng khác nhau. Đó là mối quan hệ giữa tự
nhiên và con người.
Phong thủy cũng chính là nghệ thuật vận dụng bố cục, sắp đặt, trang trí nhà
cửa, bố trí nội ngoại thất theo những nguyên tắc cụ thể khai thông và hướng dẫn
sinh khí làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, công việc làm ăn phát đạt. Con người tin
rằ ngphong thủy ảnh hưởng trực tiế p đế n đời số ng ho ̣a phúc con ngươ
. ̀ Để
i đón phúc trừ
họa thì con người phải có hiểu biết nhận định về ngành khoa học này.
Ngày nay, khi Phong thủy đã trải qua thời gian tồn tại lâu đời cùng với sự
phát triển đất nước thì con người càng chú trọng nhiều hơn đến ngành khoa học này
để vận dụng vào thực tiễn nhất là trong xây dựng nhà ở. Vậy xây dựng nhà ở, bố trí
nội ngoại thất, cảnh quan như thế nào thì được gọi là hài hòa, phù hợp với quy luật


phong thủy? Đó chính là vấn đề đang được quan tâm hiện nay.
Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn trên, được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm
Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, dưới sự hướng


2

dẫn trực tiếp của thầy giáo GS.TS. Nguyễn Thế Đặng, em tiến hành thực hiện đề
tài:“Nghiên cứu ứng dụng khoa học phong thủy trong bố trí nội, ngoại thất và cảnh
quan nhà ở nông thôn tại xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
Ứng dụng khoa học phong thủy trong bố trí nội, ngoại thất và cảnh quan nhà
ở nông thôn nhà ở tại xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Khái quát được điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và bố trí khu vực dân cư
nông thôn trên địa bàn xã.
- Đánh giá ứng dụng phong thủy trong việc bố trí nội, ngoại thất và cảnh quan
phù hợp.
- Đánh giá vận khí của một số công trình nhà ở nông thôn theo khoa học
phong thủy.
- Đề xuất được giải pháp ứng dụng khoa học phong thủy.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
- Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu: giúp sinh viên củng cố được những
kiến thức đã học trong nhà trường cà bước đầu tiếp cận với phương pháp nghiên cứu
khoa học.
- Ý nghĩa trong thực tiễn: hiểu được bản chất của khoa học phong thủy và
ứng dụng khoa học phong thủy trong thực tiễn.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận fullTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×