Tải bản đầy đủ

Bai tap ket hop may coon gian va luc day ac si met

Bài 2: Một thanh đồng chất, tiết diện đều, một đầu
nhúng xuống nước, đầu kia được giữ bằng bản lề.
Khi thanh cân bằng, mực nước ở chính giữa thanh.
Tìm khối lượng riêng D của thanh, biết khối lượng
riêng của nước Dn = 1000kg/m3.

Giải
Vì thanh đồng chất, tiết diện đều nên điểm
đặt của trọng lực P ở trọng tâm của thanh (I)và khi
thanh cân bằng ,mực nước ở chính giữa thanh nên
điểm đặt của lực đẩy Ac si mét nằm ở trung điểm
của phần nửa thanh nằm dưới nước(N)
Gọi V là thể tích của thanh, ta có: P = 10DV

H

K

O

FA


Nuoc

N

I
P

1
2

Lực đẩy Ac si met do nước tác dụng lên thanh: FA  10 Dn V
Gọi l là chiều dài của thanh, cánh tay đòn của trọng lực P là OH và cánh tay đòn
của FA là OK
FA OH

(1)
P OK
OH OI
1
1 l 1

Xét OIH ∽  ONK (g.g) có
(2) mà OI = l ; IN  �  l
OK ON
2
2 2 4
1 1
3
OI 1 3
l 4 2
� ON  OI  IN  l  l  l �
 l : l  �  (3)
2 4
4
ON 2 4
2 3l 3
OH 2
F
2


 , thay vào (1) , ta được: A 
Từ (2) và (3)
OK 3
P 3
V 10 Dn 2
D
3D
2
3�
1000

 � n  �D n 
 750  kg / m3 
2V 10 D 3
2D 3
2�
2
4

Khi thanh cân bằng, ta có: P. OH = FA . OK �

Vậy khối lượng riêng của thanh là: 750 kg/m3

Thế giới ngày mai thuộc về người có tầm nhìn hôm
nay.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×