Tải bản đầy đủ

thực tập tại công ty cổ phần nhựa Nguyên Sơn

Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

LỜI CẢM ƠN
Sau thời gian thực tập tại công ty cổ phần nhựa Nguyên Sơn thời gian từ ngày
3/7/2017 đến ngày 28/7/2017 và hôm nay nhóm chúng em cũng đã hoàn thành khóa thực tập
môn học Quá trình và Thiết bị theo chương trình đào tạo ngành của trường. Sau một tháng
thực tập, nhóm chúng em đã may mắn có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận với những kiến thức thực
tế cũng như một số quy trình công nghệ, qua đó giúp chúng em hiểu rõ hơn và bổ sung cho
những lý thuyết đã học ở trường.
Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên
của Công ty Cổ phần Nhựa Nguyên Sơn. Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Minh Hải –
Giám đốc công ty, anh Lê Ngọc Minh – trưởng phòng kỹ thuật, các anh chị trong ban kỹ thuật
cùng các cô, chú, anh, chị công nhân trong công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cũng như đã
tận tình giúp đỡ chỉ dẫn chúng em trong thời gian thực tập tại công ty.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Kỹ thuật Hóa học – Trường Đại học Bách Khoa
thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho chúng em đến tìm hiểu và thực tập tại Công ty
Cổ phần Nhựa Nguyên Sơn. Chân thành cảm ơn thầy Hoàng Trung Ngôn – giảng viên trực
tiếp hướng dẫn chúng em hoàn thành bài báo cáo thực tập này.
Mặc dù đã cố gắng hết khả năng để hoàn thành bài báo cáo hoàn chỉnh nhất nhưng với

lượng kiến thức còn hạn hẹp và thời gian thực tập còn tương đối ngắn nên không thể tránh
khỏi những thiếu sót. Chúng em mọng nhận được những đóng góp ý kiến từ quý Công ty,
quý thầy cô để bài báo cáo của chúng em hoàn thiện hơn.
Sau cùng, chúng em kính chúc quý Công ty ngày càng phát triển và đạt nhiều thành tích
trong sản xuất. Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc
sống.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

1


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP
(Dành cho đơn vị sinh viên thực tập)
Họ tên sinh viên thực tập:............................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:...................................................................................................................
Cán bộ hướng dẫn thực tập: .........................................................................................................
Chức vụ-bộ phận: .........................................................................................................................
Trong thời gian sinh viên: ............................................................................................................
thực tập tại đơn vị chúng tôi có những nhận xét sau...................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tp.HCM, ngày tháng
năm 2017
Ký tên

2


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)
Họ tên sinh viên thực tập: ............................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:..................................................................................................................
Giảng viên hướng dẫn thực tập: ...................................................................................................
Trong thời gian hướng dẫn sinh viên: ...........................................................................................
thực tập tôi có những nhận xét sau: .............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tp.HCM, ngày tháng
năm 2017
Ký tên
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tp. HCM, ngày tháng
năm 2017
Ký tên
MỤC LỤC
Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NGUYÊN SƠN.......................10
1.1. Lịch sử thành lập và phát triển của Công ty...................................................................10
1.2.Địa điểm xây dựng...........................................................................................................10
1.3. Sơ đồ tổ chức nhân sự.....................................................................................................11
1.4.Sơ đồ bố trí mặt bằng.......................................................................................................12
1.5.An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp....................................................................................13
4


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

Phần 2: NGUYÊN LIỆU..........................................................................................................14
2.1. Các loại nhựa nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất:............................................14
2.1.1. Nhựa Polypropylen (PP)..........................................................................................14
2.1.1.1.Tính chất:.............................................................................................................................. 14
2.1.1.2. Công dụng:.........................................................................................................15
2.1.2. Nhựa Polycarbonate ( PC)......................................................................................16
2.1.2.1. Tính chất..........................................................................................................16
2.1.2.2. Ứng dụng...........................................................................................................16
2.1.3. Polyvinylchloride (PVC)..........................................................................................17
2.1.3.1.Tính chất.............................................................................................................17
2.1.3.2. Ứng dụng............................................................................................................17
2.1.4. Acrylonitrin butadiene styrene (ABS)......................................................................18
2.1.4.1. Tính chất...........................................................................................................18
2.1.4.2. Ứng dụng..........................................................................................................18
2.2. Phụ gia..........................................................................................................................19
2.2.1 Phụ gia tăng độ cứng, tăng trong cho nhựa PP, PE.....................................................19
2.2.2. Chất kháng tia cực tím ( Chất kháng UV )..................................................................19
2.2.3 Chất trợ gia công, chất tăng bóng...............................................................................19
2.2.4 Chất ổn định tổng hợp................................................................................................19
2.2.5 Bột tăng dai................................................................................................................19
2.2.6 Bột siêu tẩy OB1.........................................................................................................19
2.2.7 Chất tăng chỉ số I V cho nhựa PET.............................................................................20
2.3. Thông số nhiệt độ cho một số loại nhựa......................................................................21
2.4. Năng lượng sử dụng và tiện nghi hỗ trợ sản xuất........................................................22
2.5. Một số sản phẩm công ty..............................................................................................23
Phần 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ.......................................................................................26
3.1. Sơ đồ khối quy trình công nghệ...................................................................................26
3.2. Giải thích quy trình công nghệ.....................................................................................26
3.3. Các sự cố và cách khắc phục........................................................................................27
3.4. Sự khác biệt giữa các qui trình sản xuất các sản phẩm khác nhau...............................30
Phần 4: MÁY – THIẾT BỊ........................................................................................................32
4.1. MÁY ÉP PHUN...........................................................................................................32
4.1.1. Phương pháp ép phun.............................................................................................32
4.1.2. Cấu tạo máy ép phun..............................................................................................32
4.1.2.1. Hệ thống đẩy.....................................................................................................32
4.1.2.2. Hệ thống khuôn.................................................................................................36
4.1.2.3. Hệ thống phun...................................................................................................38
4.1.2.4. Hệ thống hỗ trợ ép phun....................................................................................40
5


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

4.1.2.5. Hệ thống điều khiển..........................................................................................41
4.1.3. Cơ chế hoạt động....................................................................................................41
4.1.4. Nguyên tắc vận hành................................................................................................43
4.1.5. Ưu – nhược điểm của phương pháp ép phun..........................................................44
4.2. MÁY XAY KEO..........................................................................................................44
4.2.1. Cấu tạo của máy xay...............................................................................................45
4.2.2. Nguyên lý hoạt động................................................................................................46
4.2.3. Ưu – nhược điểm của máy xay búa.........................................................................47
4.2.4. Các lỗi thường gặp..................................................................................................47
4.3. Máy trộn.......................................................................................................................47
4.3.1. Cấu tạo...................................................................................................................48
4.3.2. Nguyên tắc hoạt động.............................................................................................48
4.4. Thiết bị giải nhiệt nước................................................................................................49
4.4.1. Cấu tạo...................................................................................................................49
4.4.2. Nguyên lí vận hành.................................................................................................50
4.4.3. Ưu – nhược điểm của thiết bị giải nhiệt..................................................................50
4.5. Thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm...................................................................................51
Phần 5: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ.........................................................................................52
5.1. Nhận xét..........................................................................................................................52
5.2. Đề nghị............................................................................................................................52

DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức nhân sự...............................................................................................11
Hình 1.2: Sơ đồ bố trí tổng thể mặt bằng nhà máy...................................................................12
Hình 2.1: Hạt nhựa PP..............................................................................................................14
Hình 2.2: Tán cóc......................................................................................................................15
Hình 2.3: Sản phẩm từ nhựa PP................................................................................................16
Hình 2.4:Hạt Nhựa PC..............................................................................................................16
Hình 2.5: Một số sản phẩm từ nhựa PC....................................................................................17
6


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

Hình 2.6: Hạt nhựa PVC...........................................................................................................17
Hình 2.7: Sản phẩm từ nhựa PVC.............................................................................................18
Hình 2.8: Hạt nhựa ABS...........................................................................................................18
Hình 2.9: Phao bồn cầu.............................................................................................................19
Hình 2.10: Một số phụ gia.......................................................................................................20
Hình 2.11: Hạt độn Taical.........................................................................................................21
Hình 2.12: Máy bơm khí nén....................................................................................................22
Hình 2.13: Xe nâng tay và ròng rọc quay tay...........................................................................22
Hình 2.14: Xe nâng...................................................................................................................23
Hình 2.15: Đuôi đèn số 10........................................................................................................23
Hình 2.16: Ổ cắm điện 1 công tắc.............................................................................................23
Hình 2.17: Ổ cắm điện 2 công tắc.............................................................................................24
Hình 2.18: Phao bồn cầu...........................................................................................................24
Hình 2.19: Bản lề......................................................................................................................24
Hình 2.20: Đuôi đèn nghiêng....................................................................................................25
Hình 3.1: Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm nhựa..................................................................26
Hình 3.2: Một số sản phẩm lỗi..................................................................................................30
Hình 4.1: Hệ thống đẩy.............................................................................................................33
Hình 4.2: Cụm kìm sử dụng xylanh thủy lực............................................................................34
Hình 4.3: Xylanh thủy lực kết hợp trục khuỷu.........................................................................34
Hình 4.4: Hệ thống tháo sản phẩm............................................................................................35
Hình 4.5: Tấm di động và vị trí của nó trên máy ép phun........................................................35
Hình 4.6: Tấm cố định và vị trí của nó trên máy ép phun........................................................36
Hình 4.7: Vị trí các thanh nối trên máy.....................................................................................36
Hình 4.8: Cấu tạo của một khuôn đơn giản..............................................................................37
Hình 4.9: Cấu tạo của khuôn hai tấm........................................................................................38
Hình 4.10: Trục vít....................................................................................................................39
Hình 4.11: Cấu tạo bộ hồi tự mở...............................................................................................40
Hình 4.12: Mô tả hoạt động của hệ thống thủy lực..................................................................41
Hình 4.13: Giai đoạn nhựa hóa.................................................................................................42
Hình 4.14: Giai đoạn phun keo.................................................................................................42
Hình 4.15: Giai đoạn làm nguội................................................................................................43
Hình 4.16: Giai đoạn lấy sản phẩm...........................................................................................43
Hình 4.17: Máy xay..................................................................................................................45
Hình 4.18: Cấu tạo máy xay búa loại một trục.........................................................................45
Hình 4.19: Nguyên lý hoạt động của máy xay..........................................................................46
Hình 4.20: Máy trộn nguyên liệu..............................................................................................48
Hình 4.21: Thiết bị giải nhiệt nước...........................................................................................49
7


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

Hình 4.22: Quá trình giải nhiệt.................................................................................................50
Hình 4.23. Thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm...........................................................................51

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Nhiệt độ xylanh và nhiệt độ khuôn của một số loại nhựa......................................21
Bảng 2: Nhiệt độ sấy cho các loại nhựa trong công nghệ ép phun...........................................27
Bảng 3: Các sự cố xảy ra trong quá trình trộn..........................................................................28
Bảng 4: Một số thông số của máy.............................................................................................46
Bảng 5: Thông số kỹ thuật của máy trộn..................................................................................48

8


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NGUYÊN SƠN
1.1. Lịch sử thành lập và phát triển của Công ty
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NGUYÊN SƠN.
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NGUYÊN SƠN.
Mã số thuế: 0310056884.
Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hải.
Công ty đi vào hoạt động từ ngày 01/06/2010.
Thời điểm công ty mới thành lập chỉ có một cơ sở địa chỉ: 83 Lê Lâm, phường Phú Thạnh,
9


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

quận
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Sản xuất sản phẩm từ nhựa nhiệt dẻo.
+ Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu phục vụ cho sản xuất các mặt hàng nhựa.
Sau một thời gian hoạt động, công ty đã tạo dựng được uy tín của mình, thu hút vốn đầu tư và
nhiều đơn đặt hàng của các đơn vị khác. Hiện tại công ty đã mở thêm cơ sở ở B4/13a Kinh
Trung Ương, Vĩnh Lộc A, Ấp 2, Bình Chánh, TP. HCM.
Hiện nay, các sản phẩm của công ty đa dạng về chủng loại, mẫu mã, chất lượng được nâng
cao,
giá cả hợp lý.
1.2.Địa điểm xây dựng
Cơ sở: 83 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ nhà máy: B4/13 Kênh Trung Ương, Ấp 2, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh

10


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

1.3. Sơ đồ tổ chức nhân sự

Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức nhân sự
_Hiện tại nhân lực công ty là 29 người, trong đó có 6 nữ (chiếm 20,69%).
_Công nhân được công ty đào tạo kỹ thuật kỹ càng, có trình độ kỹ thuật chuyên môn
cao.
Chức năng của từng bộ phận:
_Giám đốc: Là người có quyền lực cao nhất trong đơn vị; là người điều hành, tổ chức, sắp
xếp và quản lý toàn bộ trong công ty; là người ra quyết định mua bán của công ty, vạch ra
chiến lược đối tác lâu dài; đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm mọi hoạt động pháp luật.
- Phòng kinh doanh: có nhiệm vụ giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty tại các
vùng, lãnh thổ mà sản phẩm của công ty đang phân phối; cùng giám đốc vạch ra chiến lược
mới cho công ty.
- Phòng hành chính – nhân sự: bao gồm phòng kế toán, tổ giao nhận và kho:
+ Phòng kế toán: có nhiệm vụ quản lý sổ sách, nguồn vốn của công ty; quản lý công
nợ của công ty; báo cáo tình hình tài chính của công ty theo định kỳ.
+ Tổ giao nhận: có nhận vụ tiếp nhận các đơn đặt hàng, sau đó lên kế hoạch sản xuất,
lắp ráp và phân phối sản phẩm đúng theo đơn hàng
11


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

.

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

+ Kho: có nhiệm vụ quản lý nguyên liệu sản xuất; quản lý sản phẩm đã hoàn thiện.

+ Ngoài ra, phòng hành chính – nhân sự còn có nhiệm vụ quản lý nhân sự của công ty,
tuyển thêm hoặc cho nghỉ việc dưới sự chỉ đạo và quyết định của giám đốc.
1.4.Sơ đồ bố trí mặt bằng

Hình 1.2: Sơ đồ bố trí tổng thể mặt bằng nhà máy

12


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị
1.5.

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
 An toàn lao động:
Công nhân có chuyên môn kỹ thuật cao, được đào tạo kỹ càng của công ty
Công ty có tuyên truyền an toàn lao động cho công nhân.
 Vệ sinh công nghiệp:
Nước thải là nước sinh hoạt, được xử lý theo hệ thống nước thải của khu
vực.
Dầu thủy lực quá hạn sử dụng sẽ được xử lý bởi công ty môi trường.
Máy móc được vệ sinh bằng khí nén, thổi các chất dơ khỏi máy. Những chất
thải này được xử lý bởi công ty môi trường
Hệ thống giải nhiệt dầu nếu bị cặn bởi nước không sạch thì phải tạm dừng hoạt
động của máy để vệ sinh ống.

13


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

Phần 2: NGUYÊN LIỆU
Nhà máy hiện sản xuất chủ yếu các sản phẩm từ nhựa ABS, PP, PVC, PET… và một số
loại nhựa khác.
Nguyên liệu gồm 2 nhóm:
- Nguyên liệu nguyên sinh đặt hàng từ các công ty ở trong và ngoài nước.
- Nguyên liệu tái sinh từ các sản phẩm lỗi
Tùy theo đơn đặt hàng, người phụ trách nguyên liệu sẽ chọn loại nhựa, pha màu, phụ gia,
phối trộn nguyên liệu cho phù hợp.
2.1. Các loại nhựa nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất:
2.1.1. Nhựa Polypropylen (PP)
2.1.1.1.Tính chất:
- Polypropylen là một loại nhựa nhiệt dẻo, là sản phẩm của phản ứng trùng hợp
Propylen.
- Thuộc tính :
 Tỷ trọng: PP vô định hình: 0.85 g/cm3 .
 PP tinh thể: 0.95 g/cm3 .
 Điểm nóng chảy : ~ 165 °C.
 Tính bền cơ học cao (bền xé và bền kéo đứt), khá cứng vững, không mềm dẻo
 Trong suốt, độ bóng bề mặt cao cho khả năng in ấn cao, nét in rõ.

Hình 2.1: Hạt nhựa PP

14


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

Thông số của nhựa PP dùng để chế tạo tán cóc

Sản phẩm
Thông số
Nhiệt vùng 1(0C)
Nhiệt vùng 2(0C)
Nhiệt vùng 3(0C)
Nhiệt mũi(0C)
Nhiệt sấy keo(0C)
Áp bơm keo 1( bar)
Áp bơm keo 2( bar)
Áp bơm keo 3( bar)
Tốc bơm keo1 (vòng/phút)
Tốc bơm keo 2(vòng/phút)
Tốc bơm keo 3(vòng/phút)
Khoảng lấy keo(mm)
Khoảng lui vít(mm)
Kiểu lói
Số lần lói
Tốc độ lói(m/s)
Tốc độ vào khuôn(m/s)
Tốc độ ra khuôn(m/s)

Tán cóc
180
185
190
220
82
31
15
33
15
35
40
S
1
45
40

Hình 2.2: Tán cóc
2.1.1.2. Công dụng:
-

Ở công ty: PP được sử dụng tạo các chi tiết trong bộ gạt của bồn cầu, van, vòi nước
uống đóng chai, …
- Trong lĩnh vực y tế: PP được sử dụng để làm xylanh trong ống tiêm, phẫu
thuật, dụng cụ trong phòng lab.

15


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

Hình 2.3: Sản phẩm từ nhựa PP
2.1.2. Nhựa Polycarbonate ( PC)
2.1.2.1. Tính chất
-

PC được tổng hợp từ Bisphenol A (C 15H 16O 2).
Tính chống thấm khí, hơi cao hơn các loại PVC nhưng thấp hơn PP, PET.
Trong suốt, tính bền cơ và độ cứng vững rất cao, khả năng chống mài mòn và không bị
tác động bởi các thành phần của thực phẩm.
Chịu lực (rất bền), cách điện tốt, dễ uốn cong, chống mài mòn, chống cháy, nhưng
chống trầy xước kém.
- Chịu nhiệt cao (trên 100oC).

Hình 2.4:Hạt Nhựa PC
2.1.2.2. Ứng dụng
-

Vật liệu cách điện
Sản xuất các loại bánh răng, dây có rãnh, bánh xe, bánh răng
Thiết bị y tế: Sản xuất cốc, ống, bình trong y tế và thiết bị nha khoa
Vật liệu chống va đập

16


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

Hình 2.5: Một số sản phẩm từ nhựa PC
2.1.3. Polyvinylchloride (PVC)
2.1.3.1.Tính chất
_PVC công thức phân tử (C2H3Cl)x là một loại nhựa nhiệt dẻo được trùng hợp từ
vinylchlorie (C2H3Cl).
_PVC là loại vật liệu cách điện tốt
_PVC không bị oxy hóa hay ăn mòn, không có phản ứng hóa học ngay cả với
những chất lỏng có hoạt tính mạnh, chịu được sự va chạm và các chấn động.

Hình 2.6: Hạt nhựa PVC
2.1.3.2. Ứng dụng
-

Trong công ty: vòng đệm trong các thiết bị, ống xả, ron mềm.

17


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

Hình 2.7: Sản phẩm từ nhựa PVC
2.1.4. Acrylonitrin butadiene styrene (ABS)

Hình 2.8: Hạt nhựa ABS

2.1.4.1. Tính chất
-

ABS là polymer đồng trùng hợp của acrylonitrin , butadiene và styrene.
+ Tính cứng, tính bền với nhiệt độ và hóa chất
+ Tính dẻo, độ dai, va đập
+ Dễ gia công
+ Trắng đục, cứng, rắn.
+ Cách điện, không thấm nước.
2.1.4.2. Ứng dụng
ABS được sử dụng nhiều trong các ngành công nhiệp hiện nay:
- Trong kĩ thuật nhiệt lạnh: các vỏ bên trong, các cửa trong và vỏ bọc bên ngoài
chịu va đập ở nhiệt độ lạnh
- Vỏ bọc, bàn phím
- Các sản phẩm cách điện
- Mũ bảo hiểm vì khả năng chịu va đập tốt

18


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

Hình 2.9: Phao bồn cầu
2.2. Phụ gia
2.2.1 Phụ gia tăng độ cứng, tăng trong cho nhựa PP, PE
P-clear 21 là chất giúp cải thiện mật độ kết tinh, giúp rút ngắn quá trình và thời gian kết
tinh của một số loại nhựa bán kết tinh như PP, HDPE,…
Với đặc tính trên, sản phẩm này được ứng dụng cho nhiều loại sản phẩm khác nhau với
nhiều tính năng hữu ích.
2.2.2. Chất kháng tia cực tím ( Chất kháng UV )
Kéo dài thời gian sử dụng cho bao bì, duy trì độ dẻo dai và màu sắc tươi sáng của sản phẩm
khi sử dụng ngoài trời, bảo quản bề mặt.
Ngoài ra còn giúp cho sản phẩm bóng và dai hơn.
2.2.3 Chất trợ gia công, chất tăng bóng
Giúp tăng độ bóng cho sản phẩm, tăng năng suất, giảm nhiệt gia công ( giảm tiêu hao điện ),
giảm thiếu các khuyết tật bề mặt.
Giúp phân tán tốt màu và các thành phần khác trong hỗn hợp nhựa.
Giúp hạn chế hiện tượng nhựa cháy trong gia công và giảm bớt việc vệ sinh đầu lò.
2.2.4 Chất ổn định tổng hợp
Giúp hòa tan các loại nhựa ( kể cả tái sinh ) một cách đồng nhất, giúp sợi dệt đạt được sự ổn
định về kích thước, không bị nổi hạt, sọc trên bề mặt.
Chống hiện tượng thoái hóa nhựa, ổn định độ chất lượng sợi.
2.2.5 Bột tăng dai
Tăng độ dẻo dai cho sản phẩm, có được độ co dãn phù hợp, giúp cải thiện chất lượng keo
2.2.6 Bột siêu tẩy OB1
Giúp sản phẩm tăng độ trắng sáng.
Tạo nên sản phẩm có chất lượng ổn định, bền với môi trường.
19


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

Có thể sử dụng cho nhiều loại nhựa khác nhau.
Tỉ lệ sử dụng: 0.005- 0.012%.
2.2.7 Chất tăng chỉ số I V cho nhựa PET
Là loại phụ gia dạng bột, rất hiệu quả trong việc cải thiện tính năng của các sản phẩm được
sản xuất từ nhựa PET.
Tăng chỉ số I V cho nhựa PET.
Thích hợp cho sản phẩm thổi phôi với thể tích giãn lớn, hạn chế tối đa hiện tượng phôi bị tét,
bị bể khi thổi chai.
Rất hiệu quả trong việc xử lí và cải thiện tính chất của PET tái sinh( dạng mảnh, hạt) : Phục
hồi cơ lý tính và cải thiện ngoại quan ( bóng, trong) cho sản phẩm PET tái sinh.
An toàn sử dụng đối với các loại sản phẩm tiếp xúc thực phẩm và dược phẩm.
MỘT SỐ PHỤ GIA CÔNG TY ĐÃ SỬ DỤNG

Hình 2.10: Một số phụ gia
Hạt độn Taical: là sự kết hợp giữa bột đá (CaCO 3) và các phụ gia, được trộn đều với nhựa
nguyên sinh trong suốt quá trình gia nhiệt, giúp giảm chi phí giá thành sản phẩm cuối, bởi nó
đã thay thế một phần nhựa nguyên sinh trong quá trình gia công, đồng thời cũng tăng chất
lượng công suất đầu ra, cải thiện điều kiện sản xuất cũng như tăng các đặc tính cơ lý hóa ở
sản phẩm cuối.

20


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

Hình 2.11: Hạt độn Taical
2.3. Thông số nhiệt độ cho một số loại nhựa
Bảng 1: Nhiệt độ xylanh và nhiệt độ khuôn của một số loại nhựa

21


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

2.4. Năng lượng sử dụng và tiện nghi hỗ trợ sản xuất
-Xưởng sản xuất sử dụng nguồn năng lượng chủ yếu là điện: nguồn điện 3 pha 380V để
vận hành máy móc, nguồn điện 220V sử dụng cho mục đích thắp sáng đèn trong xưởng.
 Vật dụng hỗ trợ sản xuất:
- Máy bơm khí nén: vệ sinh các chi tiết nhỏ trong các máy ép nhựa.

Hình 2.12: Máy bơm khí nén
-

Xe nâng tay: hỗ trợ vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm trong khi xuất nhập kho

Hình 2.13: Xe nâng tay và ròng rọc quay tay
- Ròng rọc quay tay:là bộ phận nâng khuôn thép trong khi lắp ráp khuôn vào máy ép
nhựa bằng dây xích.
-

Xe nâng hàng: nâng vật nặng lên cao và chuyển hàng số lượng lớn.

22


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

Hình 2.14: Xe nâng
- Nước: trao đổi nhiệt, hạ nhiệt độ của sản phẩm khi tháo ra khỏi khuôn ép
- Dầu G68:là loại dầu chất lượng cao hỗ trợ cho việc tạo áp lực đẩy hệ thống ép
khuôn,và hệ thống ben đẩy để lấy keo.Ngoài ra dầu còn dùng trong việc bôi trơn các bánh
răng trong máy ép, bôi trơn giảm ma sát khi khoan chế tạo khuôn.
2.5. Một số sản phẩm công ty
-

Đuôi đèn số 10:

Hình 2.15: Đuôi đèn số 10
Nguyên liệu sản xuất :hạt nhựa ABSKUMHO–750. Đuôi đèn làm từ nhựa ABS có màu trắng
ngà, có ưu điểm là chịu nhiệt tốt, bền cơ.
- Ổ cắm điện:

Hình 2.16: Ổ cắm điện 1 công tắc
Nguyên liệu sản xuất: hạt nhựa ABS + phụ gia tạo màu. Nhựa ABS chịu nhiệt tốt, cách nhiệt
23


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

tốt được sử dụng làm ổ cắm điện.

Hình 2.17: Ổ cắm điện 2 công tắc
Nguyên liệu sản xuất: nhựa ABSKUMHO-750.Mang các đặc tính của nhựa ABS, màu sắc có
tính thẩm mĩ cao.
-

Phao bồn cầu

Hình 2.18: Phao bồn cầu
Nguyên liệu sản xuất: ABS bền với va đập, chịu nhiệt tốt, giá thành rẻ
-

Bản lề

Hình 2.19: Bản lề
Nguyên liệu sản xuất: PP với màu trắng sáng và chịu lực cao, cách điện tốt, kháng hóa chất,
chịu mài mòn, chịu chấn động cao.

24


Báo cáo thực tập Quá trình và thiết bị

GVHD: Hoàng Trung Ngôn

- Đuôi đèn nghiêng:

Hình 2.20: Đuôi đèn nghiêng
Nguyên liệu sản xuất: hạt nhựa ABS KUMHO- 750. Dùng lắp cố định vào tường, mang các
ưu điểm của nhựa ABS.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×