Tải bản đầy đủ

Phân tích những yếu tố của một nhà lãnh đạo thành công

PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ CỦA MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO
THÀNH CÔNG
Không một tổ chức nào có thể tồn tại, phát triển và đi đến thành công mà
không có một người lãnh đạo xuất sắc. Đó là những người có tầm nhìn, có khả
năng xác định phương hướng phát triển, đặt ra các mục tiêu cũng như xây dựng
chiến lược và xúc tiến thực hiện chiến lược để đưa tổ chức đến thành công.
Thuật ngữ lãnh đạo thường gợi ra hình ảnh về những cá nhân đầy quyền
lực, năng động làm thủ lĩnh những đội quân thiện chiến, cả đế chế các công ty
tại những toà nhà cao chọc trời hoặc thậm chí tạo dựng cả một đất nước. Thành
tích chói lọi của nhiều nhà lãnh đạo thông minh, dũng cảm đã trở thành chủ đề
bàn luận trong các nghiên cứu khoa học.
Với nhiều khái niệm khác nhau về nhiều mặt ví dụ như đối tượng gây ảnh
hưởng, mục đích của ảnh hưởng, tố chất tạo ảnh hưởng và kết quả của nỗ lực
gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, các khái niệm về lãnh đạo phản ánh, nhận định rằng:
Lãnh đạo bao gồm một quá trình trong đó sự ảnh hưởng có chủ định được tạo ra
bởi một cá nhân đối với người khác nhằm mục đích định hướng, tổ chức và hỗ
trợ các hoạt động, các mối quan hệ trong một nhóm người hoặc một tổ chức.
Người lãnh đạo được miêu tả với đặc trưng là người có mong muốn
mạnh mẽ được gánh vác trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ, mạnh mẽ và kiên trì
trong việc thực hiện mục tiêu, quyết đoán và sáng tạo trong giải quyết vấn đề,
chủ động trong các tình huống, tự tin, mong muốn tự khẳng định mình, sẵn sàng

chấp nhận hậu quả của quyết định và hành động của mình, sẵn sàng chấp nhận
áp lực trong các mối quan hệ, sẵn sàng chịu đựng sự thất bại và chậm chễ, khả
năng gây ảnh hưởng đối với hành vi của người khác, năng lực xây dựng hệ
thống giao tiếp xã hội phục vụ mục đích cấp bách.
Mối quan hệ giữa phẩm chất và sự thành công của người lãnh đạo đã
được tìm hiểu theo nhiều cách thức khác nhau.


Một doanh nghiệp, công ty thành công không thể không nói đến yếu tố
nhà lãnh đạo với những tố chất cần thiết đó là có sự hiểu biết và ham học hỏi, có
tầm nhìn và sự quyết đoán, dũng cảm và kiên trì.
1. Sự hiểu biết về xã hội và ham học hỏi: Người lãnh đạo không thể điều
hành tốt nếu họ không hiểu biết gì về lĩnh vực hoạt động của họ. Ngoài những
kiến thức cơ bản trong lĩnh vực hoạt động của mình, người lãnh đạo còn phải
đọc nhiều, học nhiều và luôn có tinh thần học hỏi để không ngừng nâng cao kiến
thức, nhận biết và cập nhật những thông tin và tri thức mới. Điều này giúp cho
nhà lãnh đạo có một vốn kiến thức sâu rộng vừa hoàn thiện bản thân lại vừa có
cái nhìn tổng thể để phát triển doanh nghiệp, công ty.
Nhận thức về xã hội là khả năng hiểu các nhu cầu chức năng, vấn đề và cơ
hội liên quan đến nhóm và tổ chức, đặc điểm của các thành viên, các mối quan
hệ xã hội, các quy trình tập thể củng cố hoặc làm hạn chế nỗ lực ảnh hưởng đối
với nhóm hoặc tổ chức.
2. Tầm nhìn và sự quyết đoán: Sự thành bại của doanh nghiệp, công ty
phụ thuộc tài năng của nhà lãnh đạo bởi sự quyết đoán và tầm nhìn xa trông
rộng của người lãnh đạo. Bởi xã hội có nhiều biến chuyển, xu thế phát triển có
nhiều mới mẻ đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có tầm nhìn chiến lược thực tế, vạch
định rõ ràng mục tiêu và những khó khăn, thuận lợi trước mắt để đưa ra kế
hoạch tiến triển công việc. Nếu không có khả năng phán đoán tương lai thì sẽ rất
khó để đưa ra tầm nhìn, chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp, công ty.
Bên cạnh đó, tính quyết đoán trong mọi công việc sẽ giúp cho họ có
những quyết định kịp thời và sáng suốt.
3. Dũng cảm và kiên trì: Một nhà lãnh đạo giỏi không bao giờ đầu hàng
trước những khó khăn, thất bại mà quan trọng là họ biết đối mặt và dũng cảm
vượt qua sự khó khăn, thất bại đó đồng thời để trải nghiệm thêm cho mình vốn
tích lũy thiết thức về quản lý hay chiến lược kinh doanh. Mọi thứ không phải lúc
nào cũng dễ dàng và nhất là người đứng đầu nên biết chấp nhận thử thách và


kiên trì, giữ vững ý chí cho đến khi nào thành công nếu như lựa chọn đó đã được
tính toán kỹ. Niềm hy vọng và lòng kiên trì, không ngại khó khăn là động lực


lớn để phát triển doanh nghiệp, công ty khi đã có kế hoạch chiến lược kinh
doanh đúng đắn.
Để trở thành một nhà lãnh đạo ưu tú, ngoài những tố chất cần thiết như đã
phân tích ở trên thì họ cần trang bị cho mình những kiến thức, những kỹ năng
không thể thiếu như: kỹ năng quản lý và lập kế hoạch, kỹ năng giao quyền hiệu
quả, kỹ năng truyền cảm hứng và kỹ năng giao tiếp.
4. Kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ:
Kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ: bao gồm kiến thức về phương pháp, các
quá trình và các thiết bị để thực hiện các hoạt động chuyên môn của đơn vị tổ
chức. Kỹ năng chuyên môn cũng bao gồm sự hiểu biết thực tế về tổ chức (các
quy định, quy tắc, hệ thống quản lý, đặc điểm của nhân viên), hiểu biết về các
sản phẩm và dịch vụ của tổ chức (đặc tính kỹ thuật, những ưu và nhược điểm).
Kiến thức này có thể thu được thông qua sự kết hợp giữa đào tạo chính quy và
kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
Việc tiếp thu kiến thức nghiệp vụ đòi hỏi phải có trí nhớ tốt các chi tiết và
khả năng học hỏi tài liệu kỹ thuật nhanh. Người quản lý thành công có khả năng
thu thập thông tin xử lý thông tin kịp thời và linh hoạt, trên cơ sở từ nhiều nguồn
thông tin khác nhau và lưu trữ trong trí nhớ để huy động sử dụng bất kỳ khi cần.
Kỹ năng nghiệp vụ là yếu tố cần thiết để khắc phục khi có sự cố và gián
đoạn trong quy trình công việc xảy ra do máy móc thiết bị công nghệ hỏng hóc,
hoặc nảy sinh các vấn đề liên quan đến sự phối hợp giữa các nhân viên.
5. Kỹ năng nhận thức:
Kỹ năng nhận thức bao gồm khả năng phân tích, tư duy logic, xây dựng
khái niệm, tư duy quy nạp, tư duy suy diễn. Hay có thể nói kỹ năng này bao gồm
khả năng đánh giá sáng suốt, có tầm nhìn xa, có khả năng trực giác, có tính sáng


tạo và khả năng nhận thức được đánh giá bằng nhiều phương pháp khác nhau
bao gồm các bài kiểm tra năng khiếu, các bài kiểm tra tình huống, phỏng vấn và
các biến cố quan trọng có thể xảy ra.
Kỹ năng nhận thức là cần thiết trong việc lập kế hoạch, tổ chức và giải
quyết vấn đề. Trách nhiệm quản lý chính là phối hợp các bộ phận chuyên môn
tách biệt trong tổ chức. Để phối hợp được hiệu quả, người quản lý cần hiểu rõ
mối liên hệ giữa các bộ phận trong tổ chức và một sự thay đổi trong một bộ phận
sẽ tác động như thế nào đến các bộ phận khác. Người quản lý có tư duy phức tạp
có thể phát triển mô hình tâm lý tốt hơn về tổ chức để có thể hiểu được các nhân
tố quan trọng nhất và mối quan hệ giữa các yếu tố này.
6. Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch là một kỹ năng không thể thiếu của
nhà lãnh đạo. Họ xây dựng tầm nhìn chiến lược cho doanh nghiệp, công ty, đồng
thời cũng phải quản lý và lập kế hoạch cho các mục tiêu mà công ty cần đạt tới.
Có khả năng quản lý và lập kế hoạch, thì nhà lãnh đạo mới có thể duy trì, phát
triển và thay đổi được tầm nhìn chiến lược khi cần thiết.
7. Kỹ năng giao quyền hiệu quả: Nhà lãnh đạo phải biết phát hiện nhân tài
- người có khả năng bổ sung những khiếm khuyết của bạn thay vì biết cách khen
ngợi mà hãy phân quyền và phân bổ công việc một cách hợp lý. Bên cạnh đó,
người lãnh đạo cần phải có chính sách đãi ngộ đặc biệt cho những con người
giỏi, những người dám đặt những mục tiêu vô cùng thách thức và tìm cách để
thực hiện nó.
8. Kỹ năng truyền cảm hứng: Biết cách truyền cảm hứng cho người khác
và bạn sẽ nhận được những điều mà bạn mong đợi khi bạn quan tâm nhiều đến
họ. Muốn trở thành nhà lãnh đạo giỏi, bạn cần phải hiểu nhân viên của mình,
biết lắng nghe và chia sẻ với cấp dưới chứ không phải chỉ biết ra lệnh và quát
tháo. Khi có vấn đề rắc rối, phải đặt mình vào hoàn cảnh cụ thể để từ đó có
hướng giải quyết hợp tình hợp lý.


9. Kỹ năng giao tiếp: Nhà lãnh đạo phải có một kỹ năng giao tiếp tốt bằng
cả văn nói và văn viết, vì điều đó sẽ bộc lộ được khả năng nhiều mặt của bạn và
có ảnh hưởng không nhỏ tới sự thành công của công ty. Muốn thuyết phục được
nhân viên tin mình, theo mình, nhà lãnh đạo phải biết cách truyền đạt thông tin.
Muốn thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên, nhà lãnh đạo phải biết cách
khuyến khích, động viên, hay muốn có các bản hợp đồng, nhà lãnh đạo cũng
phải biết cách thương thuyết.
Người lãnh đạo cần biết:
+ Dự đoán trước những khả năng có thể xảy ra trong ngày mai;
+ Cố gắng triển khai công việc và đưa ra những việc mới;
+ Dẫn dắt bằng việc nêu gương thông qua cá hành động để chứng minh
giá trị của công việc;
+ Biết lắng nghe để có thể hiểu và thể hiện sự tôn trọng;
+ Chia sẻ với nhân viên về mục tiêu chung để chỉ cho họ là tốt nhất;
+ Đưa ra hướng dẫn tổng thể và kiểm tra;
+ Trao quyền cho mọi người làm những gì mà họ cho là tốt nhất;
+ Cùng làm việc với mọi người để xây dựng những nhiệm vụ đáng làm;
+ Động viên mọi người phát huy hết khả năng làm việc của mình;
+ Thành lập các nhóm giải quyết các vấn đề phức tạp;
+ Nâng cao cam kết bằng cách kêu gọi mọi người chủ động tham gia;
+ Phát huy tối đa lòng nhiệt huyết và dám chấp nhận thử thách của sự thay
đổi;
+ Khuyến khích thử nghiệm, đổi mới và chấp nhận rủi ro;
Cũng như câu chuyện mà một người ở cạnh nhà tôi có tên là Khoa đã tâm
sự với tôi. Tôi xin được trình bày trong bài tập này để mọi người cùng nhìn nhận


một con người lãnh đạo rất thành công nhưng xuất phát điểm của anh ấy lại ở
một hoàn cảnh rất bình thường, nhưng nhờ bản thân anh có một tố chất lãnh đạo,
cụ thể:
Năm 1996, rời quân ngũ trở về địa phương, thấy quê hương mình còn
nghèo, người dân còn lam lũ, thanh niên không có việc làm. Mặc dù gia đình
anh lúc ấy cũng không khá giả nhưng anh Khoa đã quyết định ôn thi Đại học
nhưng không đậu, nên anh Khoa theo học lớp Cao Đẳng xây dựng, ra trường về
quê không xin được việc làm; nên Khoa, đã quyết định thành lập một DN xây
dựng TN.
Ban đầu, Doanh nghiệp của anh Khoa chỉ nhận làm nhân công thi công
trình trong xã, sau đó mở rộng ra các xã lân cận và trong huyện. Sau khi được
mọi người công nhận uy tín và chất lượng của những công trình do Doanh ngiệp
của anh Khoa thi công, cứ như thể uy tín của Khoa ngày càng được thông tin
trong toàn huyện, toàn tỉnh ai cũng biết nên các cơ quan tổ chức cũng như các
hộ gia đình xây dựng công trình đều mời Doanh nghiệp của Khoa nhận thầu thi
công và còn giao trách nhiệm cho Khoa nhận bao thầu luôn nguyên vật liệu,
trước đòi hỏi của công việc ngày càng phát triển, nhiều hôm Khoa không ngũ,
sau đó anh đã quyết định theo học Đại học Xây dựng để nâng cao trình độ
chuyên môn, và tham gia các chương trình đào tao ngắn hạn về quản trị kinh
doanh. Khi nhà nước có cơ chế khuyến kính phát triển kinh tế nhiều thành phần,
với kinh nghiệm chuyên môn cũng như uy tín đã được khắng định trong tỉnh...
Năm 2001 anh Khoa đã xin giấy phép thành lập Công ty Cổ phần xây
dựng - KDVL Hạnh Khoa tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh do anh Khoa làm giám
đốc với ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các công trình GT, Thủy lợi, San
lấp mặt bằng; các công trình dân dụng và kinh doanh dịch vụ thương mại.
Với ngành nghề được phép kinh doanh anh Khoa đã thu nhận một số bạn
học cùng Đại học về làm việc với công ty anh, cùng đội ngũ công nhân xây
dựng của anh trước đây đã có sắn, anh Khoa đã tuyển dụng những học sinh


nghèo ở quê thi không đậu vào Đại học cho đi đào tạo nghề sau khi hoàn thành
chương trình học về làm việc cho công ty anh. Bước đầu anh chí nhận những
công trình có quy mô vừa và nhỏ và đã giải quyết công ăn việc làm cho hàng
chục rồi lên đến hàng trăm lao động, tiếp đó khi có nguồn vốn của công ty tích
lũy được một phần, Khoa đã quyết định vay thêm ngân hàng đầu tư một hệ
thống giây chuyền máy thuyết bị xây dựng do các nước tiên trên trên thể giới
sản xuất. Đến nay năng lực của Công ty Cổ phần xây dựng - KDVL Hạnh Khoa
có thể tham gia thi công được các công trình có quy mô lớn trong tỉnh và cả
nước và đảm chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư hay bên mời thầu yêu cầu.
Sau hơn 10 năm hoạt động đến nay Công ty Cổ phần Xây dựng - KDVL Hạnh
Khoa đã lớn mạnh có thể tham gia thi công được các loại hình công trình trên
địa bàn cả nước, có độ ngũ công nhân kỹ thuận xây dựng lành nghề hơn 300
người, đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên môn giỏi như kỹ sư các chuyên ngành về
giao thông, xây dựng, thủy điều hành máy công trình trên 60 người, doanh thu
hàng năm của công ty là hàng trăm tỷ đồng trên một năm, nộp ngân sách nhà
nước mỗi năm hàng chục tỷ đồng, nguồn vốn tự có của chủ sở hữu trên 250 tỷ
đồng. Để có được kết quả như hôm nay, cho thấy giám đốc Khoa là một người
Lãnh đạo tài năng có nhưng bước đi trong chiến lược kinh doanh thích hợp cung
như trong công tác tổ chức nhân sự, cụ thể.
Lúc mới thành lập công ty còn hết sức khó khăn nhưng anh Khoa đã biết
vận dụng nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực tiến, biết tận dụng các thời cơ và
vận hội của cơ chế thị trường, có chiến lược kinh doanh hợp lý đặc biệc sau khi
hội nhập kinh tế thế giới, Giám đốc Khoa đã có những bước đi từ thấp đến cao,
kinh doanh từ phạm vi hẹp đến phạm vi rộng, kinh doanh từ đơn ngành đến đa
ngành, có những bước đi vững chắc, biết đối xử tốt với người lao động cũng như
biết động viên và phát huy chất xám của cán bộ công nhân viên công ty, phát
huy hết tinh thần tự giác, tính kỷ luật và không ngừng nâng cao tay nghề cũng
như hiệu quả công tác .


Trong công tác nhân sự, anh Khoa đã bố trí, sắp xếp cán bộ một cách
khoa học, đúng người đúng việc, đúng với chuyên môn. Điều này đã làm cho
người lao động được phát huy hiệu quả hết khả năng của mình ở tất cả các khâu
trong dây chuyền sản xuất kinh doanh của công ty.
Hàng năm, anh Khoa đã tiến hành khảo sát toàn diện về chất lượng
chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong Công ty, và đã quyết định
đầu tư cho người lao động đi tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình
độ chuyên môn cũng như công tác quản lý ở từng khâu, từng công đoạn, tạo
nhận thức cho cán bộ công nhân viện hiểu rõ trách nhiệm của minh vì mọi người
và mọi người để trở thành mỗi người đều có tinh thần làm chủ nêu cao ý thức
trách nhiệm xây dựng công ty knh doanh hiệu quả phát triển bền vững.
Bên cạnh việc quản trị tính hiệu quả của công việc, anh Khoa còn quan
tâm đến đời sống của người lao động; các chế độ tiền lương, thưởng đối với đội
ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty ngày càng được tăng lên đảm mức
sống sung túc yên tâm công tác. Hàng tháng, mọi chế độ đối với người lao động
được giải quyết ổn định, tạo được niềm tin với toàn thể người lao trong công ty
cũng như uy tín đối với khách hàng việc thực hiện các hợp đông mua bán….
Ngoài ra, anh Khoa còn đôn đốc tổ chức công đoàn công ty kịp thời chia sẻ,
động viên kịp thời cán bộ công nhân viên trong công ty những lúc gặp khó khăn,
để tạo niềm tin cho người lao đông xác định tổ chức công đoàn và công ty là bờ
vai vững chắc của họ.
Việc đi đầu trong việc ứng dụng khoa học - công nghệ máy móc thiết bị
tiên tiến vào thi công các công trình cũng đã đưa công ty trở thành điểm sáng
trong cả tỉnh. Không những vậy, điều đó còn đưa lại hiệu quả của những công
trình về tiến độ cũng như về chất lượng tiết kiệm được chi phí đưa lại hiệu quả
kinh doanh ngày càng tăng.
Hiện tại, với vai trò Giám đốc của một công ty trong lĩnh vực xây dựng,
anh Khoa luôn quan tâm, động viên, cởi mở chia sẻ kinh nghiệm với các cán bộ


công nhân viên trong công ty mình. Không những thế, anh Khoa không ngừng
học hỏi, tiếp cận những kiến thức mới để trau dồi và bổ sung cập nhật thêm kiến
thức cho bản thân.
Phải nói rằng, để có được những thành công hôm nay, Giám đốc Công ty
CPXD - KDVL Hạnh Khoa cũng có lúc đứng trước những khó khăn. Có lúc với
vai trò là người quản trị anh Khoa đã lựa chọn sai phương án. Nhưng không vì
thế mà Giám đốc Khoa lảng tránh, chối từ trách nhiệm. Anh Khoa đã tự kiểm
điểm trách nhiệm của bản thân.
Với sự nghiêm khắc của bản thân mà Công ty Cổ phần xây dựng - KDVL
Hạnh Khao đã không ngừng phát triển, tạo môi trường làm việc thân thiện, ổn
định thu nhập cho cán bộ công nhân viên.
Có thể nói, một người đứng đầu của cơ quan tổ chức cần phải có nhiều tố
chất nổi bật như: Có uy tín cao trong cộng đồng, hết lòng vì tập thể, có ý thức
trách nhiệm cao, cũng như phải biết chớp lấy trước những thời cơ cũng như
nhũng vận hội lớn vv… chẳng hạn:
Có những con người đang đứng đầu hoặc trong một ban bệ nào đó, có tính
tự cao, tưởng rằng mình sinh ra là để làm lãnh đạo, thì quả là một sai lầm. Anh
Khoa Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng - KDVL Hạnh Khoa - Một nhà lãnh
đạo có tiếng nói thuyết phục được lấy được niềm tin từ người khác. Anh Khoa
đã trải qua những thực tế, những năm tháng đấu tranh, và chứng tỏ được mình là
một cá nhân hơn hẳn những người khác biết tập hợp sức mạnh của một tập thể.
Anh đã là người luôn có những giải pháp hợp lý, nhằm giải quyết mọi khó khăn
trong những tình huống nan giải nhất, để đưa Công ty của mình vượt qua khó
khăn. Để có được điều đó, anh đã phải nhìn rõ bản chất của sự việc ngay cả khi
người khác chỉ mới bắt đầu nghĩ về nó.
Giám đốc Khoa là người có tầm nhìn xa, mang tính chiến lược cho công
ty của mình, anh đã biết tổng hợp, linh hoạt, luôn đào sâu suy nghĩ tìm tòi cái
mới trong cơi chế thị trường hiện nay. Giám đốc đã đã biết cách biểu đạt các ý


tưởng của mình cho cấp dưới, truyền nguồn cảm hứng để cấp dưới thêm nghị
lực và ý chí tìm tòi sáng tạo trong lao động sản xuất nhằm đưa lại hiệu quả sản
xuất của công ty ngày càng tăng lên.
Theo Giám đốc Khoa: Một nhà lãnh đạo có tài phải là một người dám
nghĩ, dám làm, nhưng không phải là cách làm mạo hiểm. Nếu mạo hiểm, anh ta
sẽ đặt sự sống còn của cả tập thể lao động của mình trong sự mạo hiểm ấy để
xem xét kỹ lưỡng, biết vân dụng thời cơ và khắc phục nhưng khó thách thức
nhằm giám thiếu tố thất và đưa lại hiệu quả công việc cao nhất. Sự cả nể trong
công việc sẽ dẫn đến sự nhân nhượng và sự nhân nhượng sẽ dẫn đến thất bại.
Thất bại đầu tiên đó là mất đi cái uy tín của người lãnh đạo. Tất nhiên, đối với
những người có kinh nghiệm họ sẽ biết cách ứng xử sao cho hài hòa giữa tình
cảm và công việc. Nhưng đối với những nhà lãnh đạo có bản lãnh, họ sẽ biết
giải quyết công việc trong những tình thể khó khăn.
Trải qua những khó khăn, thử thách trong nền kinh tế thị trường, Giám
đốc Khoa đã dẫn dắt Công ty Cổ phần xây dựng - KDVL Hạnh Khoa từ điểm
xuất phát là thấp đến nay đã phát triển thành một Công ty có năng lực sản xuất
lớn mạnh với sự tham gia của hàng trăm nhân lực. Với khẩu hiệu lan truyền trên
khắp các công trường của công ty thi công trong phạm vi trong tỉnh và cả nước
"làm việc cho chính bản thân mình" đã phát huy được tính tự giác, kỷ luật trong
mỗi cá nhân, góp phần đẩy mạnh tăng năng suất lao động.
Trong những năm qua, Công ty Cổ phần xây dựng - KDVL Hạnh Khoa đã
tạo công việc làm cho hàng trăm người dân lao động của con em quê hương
mình. Không những thế, hàng năm còn tham gia nộp ngân sách nhà nước hàng
chục tỷ đồng kịp thời, xây dựng thêm công trình phúc lợi xã hội... được các cơ
quan ở tỉnh và địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý vì đã có thành tích
giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, đóng nộp nâng sách ngày càng
tăng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.


Thông qua môn học phát triển khả năng lãnh đạo này cùng với qua sự
thành công của Công ty Cổ phần xây dựng - KDVL Hạnh Khoa, bản thân tôi
nhận thức được tổng quan về lãnh đạo, các cách tiếp cận về lãnh đạo, phong
cách lãnh đạo và sự cần thiết phải thay đổi trong phong cách lãnh đạo.
Môn học còn bổ sung cho tôi các kỹ năng của một người lãnh đạo, đưa
những lý thuyết ấy vào công việc của mình nó sẽ góp phần đưa tôi đến thành
công trên cương vị hiện nay và sự phát triển của bản thân tại đơn vị mình công
tác trong thời gian tới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×