Tải bản đầy đủ

Phân tích các yếu tố tạo nên thành công của một nhà lãnh đạo thành công

Phân tích các yếu tố tạo nên thành công của một nhà lãnh
đạo thành công

Mỗi cá nhân đều có những tiềm năng nhất định cho phát triển của
mình. Tiềm năng này được đặc trưng bởi các định tố về thể chất, trí tuệ, văn
hóa, trải nghiệm, nguồn lực vật chất, quan hệ xã hội, và các cơ may hay vận
hội.
Tố chất và kỹ năng lãnh đạo là khả năng và phẩm chất giúp con người trong
nỗ lực tạo nên giá trị mới cho xã hội, thông qua khai thác và phát triển tiềm
năng của chính bản thân mình và của tổ chức mà họ lãnh đạo. Tố chất lãnh
đạo cũng giúp mỗi cá nhân có tác động tích cực đến các cá nhân khác thông
qua các quan hệ tương tác.
Thiếu tố chất lãnh đạo sẽ làm cho cá nhân không chỉ không phát huy hết
tiềm năng của bản thân và của tổ chức mà mình lãnh đạo mà còn làm nó thui
chột theo thời gian. Tất cả những điều này tùy thuộc một phần quyết định
vào tố chất lãnh đạo trong từng mỗi con người.
Những tố chất và kỹ năng của người lãnh đạo, một kỹ năng quản lý quan
trọng, là khả năng thúc đẩy một nhóm người hướng tới một mục tiêu chung.
Trong quá khứ và hiện tại đã có rất nhiều nhà nghiên cứu về hành vi
“lãnh đạo” với mục đích tìm ra các nhân tố góp phần tạo dựng nên sự thành
công của một nhà lãnh đạo. Và tôi cũng hiểu rằng, không có một công trình

nghiên cứu nào chỉ ra được một cách cụ thể về người lãnh đạo cần phải có


những tố chất gì, những kỹ năng gì để lãnh đạo hiệu quả trong mọi điều
kiện, hoàn cảnh khác nhau.
Nghiên cứu về tố chất của người lãnh đạo và kỹ năng của các nhà
lãnh đạo thì đã có rất nhiều những quan điểm khác nhau của các nhà nghiên
cứu xung quan vấn đề này. Điển hình phải kể đến công trình nghiên cứu của
Stogdill (1948 và 1974). Theo đó, thì tố chất đượt liệt kê ra là: Khả năng
thích ứng tốt với tình hình; Tỉnh táo trong môi trường xã hội; Tham vọng,
luôn định hướng thưc hiện mục tiêu; Quyết đoán; Hợp tác; Có thể tin cậy;
Thể hiện quyền lực; Năng động; Kiên trì; Tự tin; Chịu được áp lực căng
thẳng; Sẵn sàng chịu trách nhiệm. Các kỹ năng của một nhà lãnh đạo gồm:
Thông minh; Có kỹ năng dựa trên khái niệm; Sáng tạo; Giỏi ngoại giao và tế
nhị; Nói năng lưu loát; Hiểu biết về công việc; Có đầu óc tổ chức (có khả
năng quản lý); Có sức thuyết phục; Có kỹ năng giao tiếp. Hay các nghiên
cứu của McCelland và Boyatzis 1982, Miner 1965,…
Trong Chi nhánh tối đang công tác Lãnh đạo trực tiếp của tôi là Mr
Sang là người có chuyên môn giỏi được đề bạt từ nhân viên lên làm vị trí
trưởng phòng nên Ông ấy rất hiểu tâm lý nhân viên và có những phương
pháp lãnh đạo rất hiệu quả.
1. Những tố chất mà tôi nhận thấy là thành công trong phương pháp
lãnh đạo từ Sếp trực tiếp của tôi:
Tố chất ở đây được hiểu là các đặc điểm về thể chất, các đặc điểm về
tính cách và các năng khiếu của nhà lãnh đạo. Theo tôi, sếp tôi đã hội tụ
được các tố chất cơ bản sau:
Là người có tham vọng, luôn định hướng thực hiện mục tiêu: Xã
hội có nhiều biến chuyển, xu thế phát triển có nhiều mới mẻ đòi hỏi các ông


chủ hay các nhà lãnh đạo luôn phải có những tham vọng ngày một lớn hơn,
có tầm nhìn chiến lược, vạch định rõ ràng các mục tiêu. Đồng thời, phải
lường trước được những thuận lợi và những khó khăn để đưa ra kế hoạch
thực hiện các mục tiêu và đạt được tham vọng của mình. Tham vọng đôi khi
đóng vai trò như động cơ thúc đẩy hành vi lãnh đạo.
Niềm say mê: Ông luôn truyền được niềm say mê làm việc tới các
nhân viên cấp dưới của mình, Ông là người luôn khát khao làm được điều gì
đó đóng góp cho xã hội, hoặc chí ít là cho mình. Không có sự say mê, thì
một nhà lãnh đạo sẽ không thể có được những quyết định táo bạo và tâm
huyết.


Thích ứng tốt với tình hình: Phương thức kinh doanh có thể hiệu quả
trong hôm nay nhưng ngày mai thì nó lại khác. Là người có tài trong việc
thích nghi và chấp nhận thay đổi. Ông ta phải luôn cập nhật những kỹ năng,
công nghệ và phương pháp mới để thúc đẩy sự phát triển trong công việc
của mình.
Tỉnh táo trong môi trường xã hội: Trong môi trường xã hội nói
chung và môi trường kinh doanh nói riêng luôn luôn biến động và chứa
đựng rất nhiều những rủi ro, những cạm bẫy tiềm tàng. Để không bị vướng
vào những rắc rối, những bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của
mình thì một ông chủ cần phải tỉnh táo trước mọi tình huống xảy ra.
Quyết đoán: Là một nhà lãnh đạo thường xuyên phải đối mặt với việc
đưa ra những quyết định. Khi đứng trước một quyết định như vậy, ông luôn
sự quyết đoán. Quyết đoán thể hiện ở chỗ dám chấp nhận những thiệt hại
nhỏ để đạt được những lợi ích lớn hơn. Nếu không quyết đoán, sự cả nể và
nhân nhượng trong cách đưa ra quyết định có thể dẫn bạn đến những sai lầm
đánh tiếc trong quyết định của mình. Đặc biệt, quyết đoán trong mọi công


việc sẽ giúp cho họ có những quyết định kịp thời và sáng suốt qua đó nắm
bắt được các thời cơ, cơ hội kinh doanh. Việc quyết đoán cũng góp phần xây
dựng uy tín hình ảnh của các nhà lãnh đạo.
Hợp tác: Là người hòa đồng vui vẻ hợp tác với cấp dưới, cấp trên,
đồng nghiệp và hợp tác với đối tác, bạn hàng,… Chúng ta biết rằng, không
ai có thể mình làm tất cả mọi việc, do vậy việc hợp tác sẽ kéo mọi người gần
lại nhau hơn, giúp cho hiệu quả của công việc cao hơn và lợi ích thu được
cũng cao hơn. Một nhà lãnh đạo hay một ông chủ cần phải ý thức được và
xây dựng cho mình phẩm chất này. Hợp tác sẽ giúp cho hiệu quả lãnh đạo
cao hơn và ngược lại. Tôi biết có một công ty ở Việt Nam có câu nói rất hay
“Hợp tác cùng phát triển, chung tay đón thành công”.
Có thể tin cậy: Ngày nay, “các tổ chức không còn được xây dựng trên
quyền lực nữa mà mà trên sự tin cậy. Sự tồn tại của lòng tin giữa con người
không nhất thiết có nghĩa rằng họ thích nhau. Nó có nghĩa rằng họ hiểu
nhau” (Theo Peter F.Drucker). Ở một khía cạnh nào đó, lãnh đạo được xem
là khả năng của một cá nhân gây ảnh hưởng, thúc đẩy và khuyến khích
người khác cống hiến vì hiệu quả và thành công chung của tổ chức. Do vậy,
người lãnh đạo cần phải là người có thể tin cậy. Có như vậy thì cấp dưới,
đồng nghiệp mới tin tưởng vào họ, hợp tác với họ và cùng phấn đấu hoàn
thành những mục tiêu chung.
Thể hiện quyền lực: Tố chất này rất quan trọng, các nhà lãnh đạo cần
phải thể hiện quyền lực của mình để gây ảnh hưởng đối với cấp dưới và
đồng nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả lãnh đạo cũng phụ thuộc vào cách thức thể
hiện quyền lực của mình. Nhà lãnh đạo có thể thể hiện quyền lực của mình
theo hai định hướng đó là định hướng quyền lực hòa nhập xã hội và định
hướng quyền lực cá nhân hóa. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã


chỉ ra rằng định hướng quyền lực hòa nhập xã hội thường mang lại hiệu quả
lãnh đạo cao hơn định hướng quyền lực cá nhân hóa.
Năng động: Yếu tố này rất cần thiết. Ông ấy luôn năng động trong
mọi việc, mọi hoàn cảnh và mọi tình huống, năng động tư trong suy nghĩ
cho đến hành động. Năng động sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo phát triển các
tố chất cần thiết khác của mình.
Kiên trì: Ông là người mạnh mẽ có lập trường vững vàng trong các
quyết định của mình. Tuy nhiên, điều này không bao gồm những tư tưởng
bảo thủ, ngoan cố không biết sửa chữa những sai lầm. Hơn nữa, anh ấy biết
nghiêng về lẽ phải trong việc phân xử các xung đột trong nội bộ của mình.
Tự tin: Ông luôn có lòng tin vào chính mình. Thông thường, sự tự tin
này hình thành từ sự thật là bất cứ một người lãnh đạo nào cũng đã từng trải
qua thời gian dài rèn luyện những kỹ năng trong công việc, tích lũy vốn kiến
thức rộng cùng với sự thông minh sẵn có của anh ta. Bên cạnh đó, cho dù
không có những kỹ năng, kinh nghiệm kia thì anh ta cũng là người biết nhận
thức, học hỏi điều đó từ những người khác. Sự tự tin cũng ảnh hưởng tới các
phẩm chất khác, chẳng hạn như có tự tin thì mới quyết đoán được, hay có tự
tin thì mới tạo sự tin cậy được ở mọi người, cấp dưới,…
Chịu đựng được áp lực, căng thẳng: Áp lực công việc không quật
ngã được Ông, tố chất này giúp Ông bắt kịp được tốc độ làm việc khẩn
trương, kéo dài trong nhiều giờ và có thể đối mặt với các tình huống khó
khăn trong công việc. Đặc biệt, ngày nay khi môi trường xã hội và môi
trường kinh doanh ngày càng trở nên cạnh tranh gay gắt hơn, khó khăn hơn
thì các nhà lãnh đạo cần phải có khả năng chịu được áp lực và căng thẳng
nhiều hơn.


Chấp nhận mạo hiểm và sẵn sàng chịu trách nhiệm: Nhiều người
không dám mạo hiểm bởi vì họ sợ phải nhận lấy thất bại, sợ phải gánh vác
trách nhiệm từ sự mạo hiểm của mình. Tuy nhiên, nếu một ông chủ, hay một
người lãnh đạo có tham vọng, thì anh ta phải tự hỏi chính mình rằng liệu sự
mạo hiểm đó có đáng giá hay không? Nếu cảm thấy sự liều lĩnh của mình là
đáng bõ công, anh ta sẽ biết cách vượt qua rào cản tâm lý lo sợ, e ngại và
dũng cảm đương đầu với thử thách. Trường hợp thử thách là quá khó khăn
thì anh ta cần sự chuẩn bị và lên kế hoạch thực hiện một cách chu đáo, như
vậy mực độ mạo hiểm trong tình huống đó sẽ được giảm bớt. Những cơ hội
kinh doanh có khả năng mang lại lợi ích lớn thường chứa đựng những rủi ro
cao, nếu không dám đương đầu với thử thách, sợ thất bại và trách nhiệm thì
không thể gặt hái được những thành công lớn!
Một nền tảng đạo đức vững chắc: Là một người có nhân cách tốt nếu
người lãnh đạo có tính cách không tốt thì công ty của họ cũng bị lung lay.
Tính cách này không đến mức làm công ty phá sản, nhưng sẽ làm công ty bị
mất đi những tài năng thực sự: những người tốt họ sẽ không muốn làm việc
cho công ty bởi có người lãnh đạo tồi về nhân cách.
2. Những kỹ năng:
Người lãnh đạo luôn phải trang bị, rèn luyện và trau dồi cho mình
những kỹ năng cần thiết, nó giống như là hành trang của nhà lãnh đạo, để có
thể thực hiện hành vi lãnh đạo của mình một cách hiệu quả. Các kỹ năng có
thể tự rèn luyện, có thể học tập từ sách vở, từ kinh nghiệm làm việc của bản
thân nhà lãnh đạo và từ kinh nghiệm của những người khác. Lãnh đạo của
tôi là người hội tụ được những đặc điểm tính cách sau đây:
Tính sáng tạo: Tính sáng tạo và lối suy nghĩ thông minh được đánh
giá cao ở bất cứ công việc nào. Thậm chí công việc mang tính kỹ thuật nhất


cũng đòi hỏi khả năng suy nghĩ thoát ra khỏi khuôn khổ. Vì vậy đừng bao
giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc giải quyết vấn đề theo cách sáng tạo.
Mỗi vấn đề thường có nhiều cách để giải quyết, và tính sáng tạo giúp cho
nhà lãnh đạo tìm ra được những giải pháp hữu hiệu hơn trong cách giải
quyết các vấn đề trong công việc của mình.
Hiểu biết về công việc và ham học hỏi: Người lãnh đạo không thể
điều hành tốt nếu họ không hiểu biết gì về lĩnh vực hoạt động của họ. Ngoài
những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực hoạt động của mình, người lãnh đạo
còn phải đọc nhiều và luôn có tinh thần học hỏi để không ngừng nâng cao
kiến thức, nhận biết và cập nhật những thông tin và tri thức mới. Điều này
giúp cho nhà lãnh đạo có một vốn kiến thức sâu rộng vừa hoàn thiện bản
thân lại vừa có cái nhìn tổng thể để phát triển doanh nghiệp.
Giỏi ngoại giao và tế nhị: Kỹ năng này giúp cho người lãnh đạo xây
dựng được mạng lưới mối quan hệ và liên minh, tranh thủ sự hợp tác với
người khác. Việc ngoại giao luôn cần phải có sự tế nhị mới đảm bảo hiệu
quả. Kỹ năng ngoại giao ở đây cũng không ngoại trừ kỹ năng về đám phán.
Nhà lãnh đạo giỏi ngoại giao, đàm phán tốt sẽ có cơ hội nhận được các hợp
đồng, các cơ hội kinh doanh mang lại giá trị lợi ích lớn cho tổ chức của
mình.
Có khả năng năng quản lý: Kỹ năng này giúp cho nhà lãnh đạo quản
lý các mặt công việc của mình như việc quản trị chiến lược, đến quản lý các
nguồn lực, quản lý thời gian,… đảm bảo khoa học và hiệu quả. Óc tổ chức
giúp người lãnh đạo nhìn thấy những việc cần làm và có khả năng giúp tập
thể lập kế hoạch và tổ chức việc thực hiện.
Khả năng đánh giá nhân viên: Một trong những nhiệm vụ quan
trọng của người lãnh đạo là dành thời gian của mình để tìm hiểu người làm


việc cùng mình. Phán đoán xem ai sẽ là người làm việc hiệu quả nhất trong
vị trí nào. Giống như rất nhiều khía cạnh khác của loại nghề nghiệp đỉnh cao
này, việc phán đoán đòi hỏi người lãnh đạo phải huy động cả trực giác lẫn
kinh nghiệm của bản thân.
Có sức thuyết phục: Là người có khả năng thuyết phục cao - điều này
không phải lúc nào cũng có nghĩa là nói sự thật. Việc khuyến khích động
viên một lực lượng lao động đông đảo cũng đòi hỏi người lãnh đạo phải có
năng khiếu trình bày một viễn cảnh sáng sủa sao cho thật thuyết phục. Một
người không có khả năng làm người khác tin tưởng sẽ khó có thể đảm nhận
được công việc này.
Kỹ năng làm việc theo nhóm: Ông có khả năng hoạt động cùng
những người khác, biết lắng nghe, sống trung thực và cởi mở, biết sắp xếp
và bố trí công việc cho nhân viên một cách khoa học và hợp lý, biết cách
giải quyết và dàn xếp những mâu thuẫn nội bộ.
Kỹ năng truyền cảm hứng: Ông là người biết cách truyền cảm hứng
cho cấp dưới và những người khác để rồi nhận được những điều mà mình
mong đợi. Cần quan tâm nhiều đến cấp dưới, lắng nghe, chia sẻ và hiểu họ,
khi có rắc rối thì nhà lãnh đạo cũng cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ
để có hướng giải quyết, có như vậy mới truyền được cảm hứng, tạo động lực
cho cấp dưới toàn tâm toàn ý, sử dụng hết khả năng của mình để thực hiện
mục tiêu chung của tổ chức.
Như vậy, một người lãnh đạo thực sự không chỉ hội tụ những tố chất
lãnh đạo vốn có mà còn phải trau dồi những kỹ năng cần thiết để lãnh đạo
hiệu quả. Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta xem nhẹ điều đó và cứ giữ
mãi quan niệm chủ quan khi cho rằng họ sinh ra là để làm người đứng đầu.
Hãy tự hỏi mình vì sao những người khác cần phải lắng nghe, tôn trọng và


thực hiện theo sự điều động, hướng dẫn của bạn. Vì vậy nhà lãnh đạo phải
biết được đâu là tố chất và kỹ năng cần có cho mình để xây dựng và phát
huy chúng một cách hiệu quả. Những phẩm chất và kỹ năng này ảnh hưởng
trực tiếp tới hình ảnh người lãnh đạo và nền tảng thành công của doanh
nghiệp.
Thay vào đó, có thể thấy tố chất lãnh đạo bắt nguồn từ các trải nghiệm cuộc
sống của họ. Tất cả đều đã kinh qua nhiều thực tiễn và qua đó định hình và
hiểu được mình là ai, nhận ra được mục đích trở thành lãnh đạo của mình và
khẳng định rằng chỉ có trở thành một người lãnh đạo được tin cậy mới làm
cho họ hoạt động hiệu quả hơn.
Tố chất và kỹ năng lãnh đạo của Sếp tôi theo tôi nghĩ được hình thành
từ chính những trải nghiệm cuộc sống
Qua môn học phát triển khả năng lãnh đạo, những tố chất và kỹ năng
cần có của một nhà lãnh đạo thì Lãnh đạo trực tiếp của tôi chưa hội tụ đầy
đủ được tất cả các yếu tố các kỹ năng, nhưng Ông là người biết sử dụng
nhân viên một cách hợp lý, phát huy được khả năng của họ, Sẽ không hề có
nhà Lãnh đạo hoàn hảo, một nhà lãnh đạo sẽ không thể có đủ hết những tố
chất và kỹ năng, các cụ ta vốn có câu:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Và lãnh đạo của tôi đã áp dụng thành công lời các cụ dạy, và xây dựng được
Chi Nhánh của chúng tôi ngày một phát triển vững mạnh


Kết Luận
Trên đây chỉ là những nhận định của cá nhân tôi về xếp của mình,
cũng có thể Xếp của tôi còn nhiều những tố chất và kỹ năng mà tôi chưa
khám phá ra, Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ và cần học hỏi nhiều điều từ Sếp
của mình, Đây là những kiến thức mà tôi học được qua môn học này và qua
bài giảng trên lớp tôi áp dụng trực tiếp vào lãnh đạo của mình, sẽ còn rất
nhiều thiếu sót rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo./.
Tôi xin chân thành cảm ơn


BÀI VIẾT CÓ SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO SAU:
1. Cuốn sách “108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh” – Warren
Blank
2. Bài viết: “Những tố chất và kỹ năng cần có của nhà lãnh đạo” – Tác
giả: Thảo Lê trên website http://www.doanhnhan360.com;
3. Bài viết “Phỏng vấn với Richard Brason”, AFR Boss, tháng 02 năm
2004, trang 21-4, Lloyd,S., ‘Brand values surge’, BRW, 18-24, tháng 11 năm
2004, trang 12-15 & Virgin website www.virgin.org
4. Các giáo trình khác như giáo trình về quản trị chiến lược, các bài
viết tham khảo khác được đăng tải trên mạng internet;
5. Bài viết “8 phẩm chất của nhà lãnh đạo” – Tác giả An Châu, được
đăng tải trên website http://www.doanhnhan360.com;
6. Bài viết Bài viết của Marshall Goldsmith trên Harvard Business
Publishing –Theo tuan vietnam.net. được đăng tải trên
http://www.tinmoi.vn/To-chat-cua-mot-nha-lanh-dao-xuat-chung03135332.htmlTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×