Tải bản đầy đủ

Những nghiên cứu về tố chất và kỹ năng của người lãnh đạo thành công

NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ TỐ CHẤT VÀ KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI
LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG

I.

GIỚI THIỆU.............................................................................................2

II. PHÂN TÍCH.............................................................................................2
1. Tìm hiểu các thuật ngữ.........................................................................3
2. Những nghiên cứu về tố chất và kỹ năng của người lãnh đạo...........5
3. Những tố chất và kỹ năng của Ông Trần Đức Hạnh..........................5
3.1.

Những tố chất....................................................................................6

3.2.

Những kỹ năng..................................................................................8

III. KẾT LUẬN.............................................................................................10I.

GIỚI THIỆU
Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội cũng như thách

thức. Để tận dụng được cơ hội và vượt qua được những thách thức, đòi hỏi các
nhà quản lý kinh tế bên cạnh những tố chất sẵn có phải có những kỹ năng lãnh
đạo tốt mới đưa được nền kinh tế Việt Nam sánh kịp với các nước trong khu vực
và trên thế giới.
Dựa trên những lý thuyết về tố chất và kỹ năng lãnh đạo và trong tình hình thực
tế tại nơi tôi công tác, trong khuân khổ bài viết này tôi sẽ phân tích một số vấn
đề cơ bản trong thực tế lãnh đạo của ôngTrần Đức Hạnh, Giám Đốc Chi Nhánh
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB), là lãnh đạo được
đánh giá rất thành công trong việc xây dựng CN VIB – Thạch Thất đứng vững
và phát triển trong thời gian ngắn đã hoạt động ổn định và hiệu quả cao đó là
điều mà các Giám đốc CN khác chưa làm được. Là người có chuyên môn cao,
cùng với những kinh nghiệm học hỏi từ khi còn là nhân viên và sự nỗ lực học
hỏi và phấn đấu đến nay Ông Trần Đức Hạnh được Ban lãnh đạo đánh giá là
một trong những nhà lãnh đạo thành công của VIB.
II. PHÂN TÍCH
1. Tìm hiểu các thuật ngữ
Sếp hay Ông Chủ là thuật ngữ được dành để gọi những người đứng đầu
hay nói cách khác là người lãnh đạo trong doanh nghiệp hay một tổ chức nào đó,
mà theo Giáo trình Lãnh đạo trong tổ chức thì đó là người thực hiện hành vi
"gây ảnh hưởng đối với người khác để hiểu và nhất trí về những việc cần
phải làm và cách thức thực hiện hiệu quả và quá trình hỗ trợ nỗ lực tập thể,
cá nhân để hoàn thành các mục tiêu chung" (Trang 11). Chúng ta rất quen
thuộc khi nghe mọi người gọi Henry Ford - Chủ tịch Công ty Ford là ‘Ông chủ
hãng xe hơi Ford’, Bob Pittman - Giám đốc Công ty Truyền thông Time


Warner là ‘Ông chủ của đế chế truyền thông Time Warner’, David Glass là ‘Ông
chủ của Tập đoàn Wall-Mart’
Trong giáo trình Lãnh đạo trong tổ chức, chúng ta được tìm hiểu về khái
niệm các thuật ngữ “Tố chất” và “Kỹ năng”.
Thuật ngữ “tố chất” nói đến các đặc điểm cá nhân khác nhau, bao gồm các
đặc điểm về cá tính, tính khí, nhu cầu và các giá trị. Cá tính là đặc điểm về tính
khí khi thực hiện cách cư xử, ví dụ như sự tin tưởng, sự hướng ngoại, sự chín
chắn và mức độ nhiệt tình. Nhu cầu là một mong muốn có được một sự khuyến


khích hoặc một sự trải nghiệm cụ thể nào đó. Còn các giá trị là thái độ của cá
nhân đối với việc cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là đạo đức, cái gì là không
đạo đức, cái gì là đúng lương tâm và cái gì là trái với lương tâm.
Thuật ngữ "kỹ năng" nói đến khả năng làm việc gì đó theo một cách có
hiệu quả. Kỹ năng có thể được định nghĩa theo nhiều cách, tuy nhiên phương
pháp phân loại kỹ năng được chấp nhận rộng rãi nhất là: kỹ năng nghiệp vụ, kỹ
năng giao tiếp và kỹ năng nhận thức. Có khá nhiều bằng chứng khẳng định rằng
các ‘tố chất’ và ‘kỹ năng’ được quy định bởi sự giáo dục, yếu tố học hỏi và khả
năng di truyền.
2. Những nghiên cứu về tố chất và kỹ năng của người lãnh đạo
Chương trình học đã giúp chúng ta được tiếp cận với rất nhiều lý thuyết về
tố chất và kỹ năng lãnh đạo của các học giả khác nhau. Nghiên cứu đầu tiên là
của Stogdill, năm 1974 ông đã tổng kết các nghiên cứu cho thấy một số tố chất
và kỹ năng được coi là phù hợp với người lãnh đạo được liệt kê ở bảng sau:
Các tố chất và kỹ năng phân biệt giữa người lãnh đạo và người không phải
là lãnh đạo
Tố chất

Kỹ năng

- Thích ứng tốt với tình hình

- Thông minh

- Tỉnh táo trong môi trường XH

- Có kỹ năng dựa trên khái niệm


- Tham vọng, luôn định hướng thực
hiện mục tiêu

- Sáng tạo
- Giỏi ngoại giao và tế nhị

- Quyết đoán

- Nói năng lưu loát

- Hợp tác

- Hiểu biết về công việc

- Có thể tin cậy

- Có đầu óc tổ chức (có khả năng

- Thể hiện quyền lực

quản lý)

- Năng động

- Có sức thuyết phụ

- Kiên trì

- Có kỹ năng giao tiếp

- Tự tin
- Chịu đựng được áp lực căng thẳng
- Sẵn sàng chịu trách nhiệm
Đánh giá về một người lãnh đạo thành công thì phải có tố chất gì, Stogdill
(1974-trang 81) cho rằng: "Người lãnh đạo được miêu tả với đặc trưng là người
có mong muốn mạnh mẽ được gánh vác trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ,
mạnh mẽ và kiên trì trong việc thực hiện mục tiêu, quyết đoán, sáng tạo trong
giải quyết vấn đề, chủ động trong các tình huống, tự tin, mong muốn tự khẳng
định mình, sẵn sàng chấp nhận hậu quả của quyết định và hành động của mình,
sẵn sàng chấp nhận áp lực trong các mối quan hệ, sẵn sàng chịu đựng sự thất
bại và chậm chễ, khả năng gây ảnh hưởng đối với hành vi của người khác, năng
lực xây dựng hệ thống giao tiếp xã hội phục vụ mục đích cấp bách".
Tiếp theo các công trình nghiên cứu trong những năm đầu, mối quan hệ
giữa tố chất và sự thành công của người lãnh đạo đã được tìm hiểu theo nhiều
cách khác nhau. Hầu hết các nghiên cứu đều cố gắng giải thích lý do một người
thành công trong vị trí quản lý cụ thể, hoặc lý do một người được bổ nhiệm lên
cao hơn. Các nghiên cứu chính trong thời gian này bao gồm: Nghiên cứu của
McCelland về động cơ quản lý, Nghiên cứu của Miner về động cơ quản lý,
Nghiên cứu các biến cố quan trọng về các tố chất, Nghiên cứu theo chiều dọc
với các trung tâm đánh giá và Nghiên cứu về những người quản lý thất bại.


Kết quả tổng kết một số nghiên cứu cho thấy các nhà nghiên cứu đã tìm
hiểu rất nhiều tố chất cá nhân khác nhau liên quan đến hiệu quả và sự thăng tiến
của người quản lý. Sự lựa chọn tố chất và tên gọi các tố chất đó tuỳ thuộc vào
mỗi nghiên cứu. Kết quả các nghiên cứu đã đưa ra một số tố chất và kỹ năng
được cho là phù hợp nhất để người quản lý thành công trong các tổ chức lớn. Cụ
thể, về tố chất gồm: mức độ sinh lực và sự chịu đựng áp lực, sự tự tin, luôn chú
trọng vào vấn đề, ổn định và vững vàng về mặt tâm lý, tính liêm trực, có động
cơ quyền lực hoà nhập xã hội, định hướng thành tích ở mức độ hợp lý, nhu cầu
phụ thuộc thấp. Về kỹ năng gồm: kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao
tiếp, kỹ năng nhận thức. Ngoài ra có một số tố chất liên quan khác là trí thông
minh cảm xúc, sự hiểu biết xã hội, khả năng học hỏi.

Nghiên cứu về tầm quan trọng của các kỹ năng ở mỗi cấp lãnh đạo khác
nhau

Đó là quan điểm của các học giả về tố chất và kỹ năng của một người lãnh
đạo thành công. Theo nghiên cứu và trải nghiệm của bản thân, những tố chất và
kỹ năng cần thiết để trở thành ông chủ - nhà lãnh đạo lý tưởng như sau:


3. Quá trình lãnh đạo của ông Hạnh thể hiện rất rõ các tố chất và kỹ
năng lãnh đạo của mình, trong đó tôi sẽ phân tích một số tố chất và
kỹ năng chính có tính quyết định đến thành công của Ông
Tố chất
1. Có tầm nhìn và sự quyết
đoán
2. Sự hiểu biết và ham học hỏi
3. Là người bền bỉ, chịu được
áp lực
4. Tự tin, không sợ thất bại

Kỹ năng
1. Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch
2. Tăng cường giao tiếp nội bộ và khách
hàng
3. Khả năng truyền nhiệt huyết
4. Trao quyền và thể hiện lòng tin vào cấp
dưới

5. Tính liêm trực

5. Tạo ra những sự thay đổi

6. Định hướng thành tích ở

6. Làm gương cho các nhân viên

mức độ hợp lý
3.1.

Những tố chất mà Ông Hanh có được

- Có tầm nhìn và sự quyết đoán
Ông Hạnh có khả năng truyền tải tầm nhìn đến từng thành viên hoặc tổ
chức và phải tạo được hứng thú cho nhân viên trong việc thực hiện theo tầm
nhìn của mình. Đây là yếu tố quan trọng để vươn tới thành công, là ý tưởng về
hình ảnh tổ chức cần vươn tới, nó phản ánh ước mơ của lãnh đạo tổ chức. Sự
thành bại của doanh nghiệp phụ thuộc tài năng của nhà lãnh đạo bởi sự quyết
đoán và tầm nhìn xa trông rộng của người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải có tầm
nhìn hoặc quyết tâm xây dựng tầm nhìn mới. Một tầm nhìn rõ ràng và súc tích
về mục tiêu và chiến lược dài hạn sẽ giúp mọi người trong tổ chức hiểu rõ mục
đích, mục tiêu và các ưu tiên của tổ chức và ủng hộ những mục tiêu và chiến
lược này.
- Giỏi chuyên môn
Người lãnh đạo không thể điều hành tốt nếu họ không hiểu biết gì về lĩnh
vực hoạt động của họ. Ngoài những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực hoạt động


của mình, người lãnh đạo còn phải đọc nhiều và luôn có tinh thần học hỏi để
không ngừng nâng cao kiến thức, nhận biết và cập nhật những thông tin và tri
thức mới. Điều này giúp cho nhà lãnh đạo có một vốn kiến thức sâu rộng vừa
hoàn thiện bản thân lại vừa có cái nhìn tổng thể để phát triển doanh nghiệp.
Là người bền bỉ, chịu đựng được áp lực
Khi xếp hiện giờ của tôi là một trưởng phòng những khó khăn trong công
việc, đối mặt với các tình huống căng thẳng trong các mối quan hệ không bao
giờ làm Ông nản chí ông có khả năng giữ bình tĩnh và luôn chú tâm vào vấn đề
mà không tỏ ra sợ hãi, phủ nhận sự tồn tại của vấn đề hoặc cố gắng chuyển trách
nhiệm cho người khác.
Nếu không bền bỉ, không có sự dẻo dai về thể chất và tâm lý sẽ không thể
đương đầu với khó khăn. Trên con đường trở thành nhà lãnh đạo giỏi, người
lãnh đạo sẽ phải đương đầu với nhiều áp lực, khó khăn và thất bại nhưng không
được từ bỏ mà phải tiếp tục phục vụ và vượt qua khó khăn, thử thách đó.
Tự tin, không sợ thất bại
Ông luôn khẳng định được năng lực bản thân luôn cố gắng gánh vác những
công việc khó khăn và đề ra những mục tiêu mang tính thách thức cho mình.
Trong hoàn cảnh khủng hoảng, hành động tự tin và quyết đoán có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng, trong đó sự thành công phụ thuộc vào cách nhìn nhận của cấp
dưới đối với lãnh đạo cho rằng người lãnh đạo có kiến thức và lòng dũng cảm
cần thiết để đối mặt với khủng hoảng một cách thắng lợi.
Một trong những lý do mà nhiều người không thể trở thành nhà lãnh đạo
thành công bởi họ sợ thất bại, sợ mắc sai lầm. Đề làm một nhà lãnh đạo giỏi,
hiển nhiên ngoài những quyền lợi bạn được hưởng thì sứ mạng to lớn và nặng nề
hơn chính là trách nhiệm với cá nhân bạn với Công ty, với đồng sự, những người
cùng bạn xây dựng nên một bộ máy làm việc hoàn chỉnh. Vì vậy, với tư cách là
người đứng đầu, nếu người lãnh đạo chùn bước trước khó khăn, e ngại trước sự
thất bại thì họ đã đánh mất cơ hội biến khó khăn thành vận may, tự loại bỏ cơ


hội của chính mình và xoá bỏ cơ hội của tất cả những người đang sát cánh với
bạn.
Tính liêm trực
Xếp của tôi luôn có sự rõ rang dành mạch về tài chính, cũng như các ý
tưởng của cấp dưới, luôn cong nhận sự thành công của nhân viên và khuyến
khích họ phát triển,. Xếp tôi từng nói nếu không có được sự đáng tin cậy từ nhân
viên, sẽ là khó có thể duy trì được sự trung thành của cấp dưới hoặc sự hợp tác
và hỗ trợ của đồng sự và cấp trên. Người lãnh đạo liêm trực không bao giờ có
tuyên bố sai sự thật, không thực hiện lời hứa hay lấy cắp ý tưởng của nhân viên
để biến chúng thành của riêng. Họ có đủ tự tin, chin chắn để nhận ra không sớm
thì muộn thành công của tập thể sẽ được công nhận. Lúc khó khăn nhà lãnh đạo
phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra. Lúc thành công họ vui vẻ ca
ngợi thành công của mọi người.
Một người lãnh đạo thực sự không chỉ hội tụ những tố chất lãnh đạo vốn có
mà còn phải trau dồi những kỹ năng cần thiết để lãnh đạo hiệu quả. Sau đây
nhóm sẽ trình bày phần kỹ năng.
3.2.

Những kỹ năng
Quản lý và lập kế hoạch
Ông là người làm việc luôn có kế hoạch, những mục tiêu mà công ty cần

đạt tới đây là một kỹ năng quan trọng và không thể thiếu của nhà Lãnh đạo. Khi
họ mong muốn có tầm nhìn chiến lược cho Công ty thì họ phải quản lý và lập kế
hoạch cho các mục tiêu mà công ty cần đạt tới. Để duy trì, phát triển và thay đổi
được tầm nhìn chiến lược thì người lãnh đạo phải có khả năng quản lý và lập kế
hoạch.
Tăng cường giao tiếp nội bộ và khách hàng
Sam Walton-người sang lập kiêm cựu Tổng Giám đốc của Tập đoàn bán lẻ
Wal-Mart khi được hỏi ‘thế nào là ông chủ’ đã trả lời rất thú vị “Chúng ta chỉ có


một ông chủ duy nhất, đó chính là khách hàng. Ông chủ đó có thể sa thải tất cả
mọi người từ Chủ tịch công ty trở xuống chỉ bằng một hành động là đem tiền đi
tiêu ở nơi khác”. Khái niệm này diễn tả một vấn đề lớn, giá trị cốt lõi mà các
ông chủ phải quan tâm, đó là phải hiểu được nhu cầu của khách hàng để họ
trung thành với mình, sẵn sàng tung tiền của họ để mua sản phẩm của mình. Đó
là lời Xếp của chúng tôi rất hay nhắc đối với chúng tôi, Và sự thật đã chứng
minh rằng Ông là người có khả năng quan hệ và giữ quan hệ rất là tốt
Khả năng truyền nhiệt huyết, truyền cảm hứng cho nhân viên
David Glass- nguyên Chủ tịch, Tổng Giám đốc tập đoàn Wall-Mart đã nhận
xét rằng: “Xét trên khía cạnh chiến lược, các nhà lãnh đạo có thể đưa ra những
quyết định lớn lao nhưng điều đó chưa hẳn đã giúp được nhiều cho họ trừ khi họ
là người lãnh đạo có khả năng truyền cảm. Khi Công ty gặp biến cố, sớm hay
muộn thì điều này cũng xảy ra đối với hầu hết các Công ty, khả năng lãnh đạo
đầy nhiệt huyết và có sức lan toả sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành bại
của tố chức”. Và bằng khả năng truyền nhiệt huyết của mình, ông David Glass
đã biến tập đoàn Wall-Mart trở thành một Tập đoàn bán lẽ lớn nhất thế giới
Là người yêu và hết lòng với công việc chung Ông cũng luôn truyền lòng
nhiệt huyết và sự tận tâm trong công việc đến các nhân viên để họ cũng có lòng
nhiệt huyết và động cơ làm việc.
Trao quyền ủy quyền và thể hiện lòng tin vào cấp dưới
Tôi thấy rất nhiều nhà lãnh đạo không có được kỹ năng này kể cả Tổng giám
đốc của tôi luôn giao việc cho cấp dưới nhưng không ủy quyền để họ có đủ thẩm
quyền để giải quyết công việc đó nhưng Xếp trực tiếp của tôi lại luôn là người tạo
kiện cho các cá nhân phát triển, hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc, cản trở trong
công việc; phân bố công việc, trách nhiệm và ủy quyền cho các cá nhân, nhóm
có khả năng thực hiện công việc. Làm cho nhân viện thấy rõ được vai trò của
mình trong tổ chức, biết được rằng người lãnh đạo luôn tin tưởng mình. Và đó


cũng chính là một trong những kỹ năng quan trọng giúp công việc của Ông luôn
được giải quyết nhanh gọn và hiệu quả


III. KẾT LUẬN
Lời tâm sự của nguyên Chủ tịch Tập đoàn điện tử General Electric- Jack
Welch, được cho là một trong những nhà quản trị tài ba nhất của Mỹ để thay cho
lời kết bài luận này “Mọi người thường hỏi tôi rằng khả năng lãnh đạo là bẩm
sinh hay do rèn luyện mà có. Dĩ nhiên, tôi trả lời rằng cả hai đều đúng. Khả năng
lãnh đạo cũng liên quan đến một số đặc trưng như chỉ số thông minh và năng
lực. Mặt khác, bạn có thể học được các kỹ năng lãnh đạo, chẳng hạn như sự tự
tin trong cuộc sống”.
Bản thân tôi cũng cho rằng các nhà lãnh đạo giỏi là những người có tố chất
bẩm sinh, họ được trời phú cho khả năng đó, nhưng sao khi được làm việc cùng
với xếp của tôi bây giời tôi mới thấy rằng đó chỉ là nền tảng tốt, để trở thành
Người lãnh đạo thành công thì bạn phải không ngừng học tập, rèn luyện để ngày
càng hoàn thiện các kỹ năng hơn. Từ việc nghiên cứu những Tố chất và Kỹ năng
của một nhà lãnh đạolý tưởng đã giúp tôi rút ra những bài học kinh nghiệm áp
dụng vào công tác quản lý, góp phần nhỏ bé đưa nền kinh tế Việt Nam ngày
càng phát triển và lớn mạnh hơn./.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình “Lãnh đạo trong Tổ chức” 2. Các báo điện tử: Lanhdao.net.vn, Vietnamnet: Lãnh đạo trong kỷ nguyên
3. Thế giới phẳng - Tác giả: Thomas L. Friedman.
4. Chiến lược đại dương xanh - Tác giả: W.ChanKim và Renee Mauborgne.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×